Dluhopisomat

Online tržiště českých dluhopisů s příznačným názvem Duhopisomat patří do skupiny CFG, která se pohybuje v oblasti finančního trhu již více než 10 let. Samotný portál byl pro nákup dluhopisových emisí spuštěn v roce 2017. Pro veřejnost a investory byl ovšem zlomový rok 2022, v tomto roce byl totiž zpřístupněn velmi užitečný nástroj sloužící k efektivnímu srovnání inzerovaných dluhopisů.

Dluhopisomat v současnosti slouží zejména jako porovnávač který velmi efektivně srovnává dluhopisy, tím tak šetří nejen velké množství času, zejména pak zefektivňuje samotné investování. Pokud chcete rozšířit svoje pole působení nebo se teprve seznamujete se základy ve světě dluhopisů a investi, může být pro vás inzertní tržiště Dluhopisomat tím pravým nástrojem, který budete rádi využívat na pravidelné bázi, nebo je alespoň dobré ho znát. Jestli tomu tak je, či není, se dozvíte v následující recenzi, která obsahuje nejen informace o principech, na kterých portál Dluhopisomat funguje, jaké jsou jeho další služby a zda je zatížen poplatky či nikoliv.

Dluhopismat

Jak Dluhopisomat funguje?

Jak jsme již zmínili v samotném úvodu, online platforma Dluhopisomat slouží výhradně jako tržiště a srovnávač firemních a státních dluhopisů čili je pouze informačním a inzertním portálem. Pro investory tato platforma může znamenat zejména velkou úsporu času který by jinak trávili zdlouhavou samostatnou analýzou. Dluhopisomat shromažďuje veškerá data o emitentech kteří vydávají dluhopisy a které následně hodnotí dle metodiky ministerstva financí.

Tento proces zajišťuje prověření spolehlivosti dostání závazků ze strany emitentů a Dluhopisomat tím poskytuje všem případným investorům alespoň případnou predikci profitu, neboť nenese žádnou odpovědnost za provedené obchody. Kritéria, která musí každý emitent splňovat jsou ovšem velmi přísná. Dluhopisomat posuzuje historii společnosti, příjmy, výnosy, aktiva, ale i úspěšnost předešlých dluhopisů. Většina dluhopisů je navíc zajištěná nemovitostmi nebo jiným hmotným majetkem.

Přejít na web

Jak nakupovat dluhopisy na Dluhopisomatu?

Pro nákup dluhopisů přes internetové tržiště Dluhopisomat není nutné vytvářet žádný účet ani podstupovat zdlouhavou registraci. Koneckonců webový portál Dluhopisomat nikterak nezasahuje do nákupu a ani prodeje.

Samotná webová stránka přehledně zobrazuje všechny dostupné dluhopisy a v základním medailonku uvádí o dluhopisu podstatné informace jakožto jeho hodnotu, datum emise i splatnosti, fixní výnos a krátké představení emitenta. V detailu nabídky se nadále dozvídáte veškeré podrobnosti detailně. Inzerované dluhopisy můžete filtrovat dle vámi podstatných kritérií a následně je porovnávat pro lepší přehled a snadnější rozhodování.

Pro nákup dluhopisu stačí vyplnit online formulář nebo dluhopis objednat online. Po oslovení emitenta přichází na řadu prostor pro otázky, během této doby eminent nejen zodpoví všechny vaše dotazy, ale taktéž odešle podklady pro koupi dluhopisu. Celý nákup je uzavřen v momentě, kdy odešlete platbu. Platbu následně protistrana potvrdí a vy fyzicky obdržíte dluhopis v listinné podobě ve vaší poštovní schránce. Výplata výnosů z dluhopisu probíhá na bankovní účet dle předem stanovených smluvních podmínek.

Riziko investování

Jak jsme již několikrát zmínili, Dluhopisomat pouze vyhodnocuje data dle dostupných informací a charakter portálu je pouze informativní, žádná záruka zisku nemůže být ze strany portálu Dluhopisomat poskytována. Záruku zisku ovšem nelze nikdy predikovat a téměř vždy se jedná o sázku do loterie která může, ale nemusí vyjít. Každý investor si proto musí uvědomovat reálná rizika jakožto riziko ztráty investovaných finančních prostředků.

Další služby portálu

Internetový srovnávač dluhopisů Dluhopisomat sice nevyžaduje a vlastně nemá ani důvod vyžadovat vaše informace a nenutí vás k registraci, i přesto je pro vás kdykoliv k dispozici v případě jakýchkoliv dotazů. Společnost lze kontaktovat telefonicky, nebo prostřednictvím zprávy. Mezi další služby, které portál Dluhopisomat nabízí patří i sekce k sebevzdělávání v oblasti investic.

Shrnutí

Pokud hledáte investiční příležitost a neradi trávíte zbytečné hodiny analýzou, můžeme vám internetové tržiště Dluhopisomat jedině doporučit. Vesměs se jedná o velmi užitečný nástroj, který lze bezplatně využít k nezávazné poptávce i k poskytnutí rady ohledně poptávané emise. V případě, kdy již máte znalosti v oblasti dluhopisů a zejména pak těch korporátních, kdy si zcela uvědomujete vysoké riziko investice, poté vám může portál Dluhopisomat skvěle sloužit k případnému zhodnocení vašich finančních prostředků.

Pokud vaše zkušenosti ve světě investic do dluhopisů nejsou příliš obsáhlé, i přesto se domníváme, že je dobré tento srovnávací nástroj znát a vědět, že se na něj můžete kdykoliv zdarma obrátit. Zejména pak v momentě, kdy objektivně posoudíte veškerá rizika a rozhodnete se začít zhodnocovat své volné finanční prostředky třeba právě investicí do státních či korporátních dluhopisů.


Jak se vám líbí tento článek? Pomohl vám?

5/5 (66 hodnocení)
​​

Andrea Kotorová

Andrea Kotorová

Ve svém profesním životě jsem se věnovala zejména marketingu a copywritingu. Když jsem vyměnila teplou kávu a pohodlnou židli v kanceláři za dvě děti, pleny a neustále poházené hračky, zjistila jsem, že ten kousek času který ještě mám, stále mohu vyplnit něčím užitečným nejen pro mne, ale i ostatní. Proto se dále a s radostí věnuji psaní profesních článků pro všechny, kteří je čtou.

Více o nás a jak články vytváříme | Spolupráce a kontakt

Budeme rádi, když napíšete komentář s vaší zkušeností.

Přidat komentář

Recenzer
Logo