Tepelná čerpadla

Tepelné čerpadlo je velmi nákladná záležitost a vybrat správný model je velmi náročné. Je schopno vytopit prakticky jakoukoliv domácnost, pokud však nevyberete správně, bude jeho provoz velmi nákladný, což se pochopitelně odrazí i na vaší nespokojenosti.

Tepelné čerpadlo by se dle odborníků nemělo vybírat na základě líbivých řečí prodejců, velkou pozornost byste neměli věnovat ani webovým stránkách a k nákupu by vás neměla nalákat ani výhodná cenová akce. V případě tepelného čerpadla hraje nejdůležitější roli energetický štítek. Tím nejpodstatnějším údajem na energetickém štítku je tepelná ztráta domu uvedená v kW.

Chci vědět víc

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Před tím, než si řekneme, jak tepelné čerpadlo vybrat si objasníme princip tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo využívá dva jevy – vypařování a kondenzaci

 • Vypařování – během vypařování dochází k odebírání tepla.
 • Kondenzace – jev, během kterého dochází k návratu odebraného tepla

Část čerpadla, která funguje na principu vypařování, je umístěna venku. Část kde probíhá kondenzace, tedy kde je teplo uvolňováno, je umístěna uvnitř domu. Aby vše fungovala tak jak má, nesmí chybět ani kompresor, který se stará o bezproblémové proudění teplého vzduchu.

zpět k obsahu ↑

Typy

Teplo se může vypařovat ze vzduchu, země nebo z vody. Kondenzovat se může do vzduchu nebo do vody. Právě na základě toho, odkud je teplo odebíráno a jakým způsobem se uvolňuje, se tepelná čerpadla dělí na:

Vzduch – voda

Nejběžnější a nejoblíbenější tepelná čerpadla, jejichž nevýhodou je vyšší hlučnost. Je tedy nutné dobře zvolit místo, kde bude tepelné čerpadlo umístěno. Potřebovat budete i velký pomaluběžný ventilátor. Všechny části čerpadla jsou dostupné na povrchu.

U tohoto typu máte nejjednodušší vyřízení všech potřebných dokumentů pro provoz. Zde si vystačíte s pouhým oznámením na stavebním úřadě. Dále byste si měli vyřídit žádost o zvýhodněnou sazbu u dodavatele elektrické energie pro používání tepelného čerpadla. Tyto čerpadla pracují ve velkém rozmezí teplot, jejich výkon a účinnost tak bude během roku kolísat.

Země – voda

U tohoto typu hraje nejdůležitější roli délka vrtu. V okolí domu musíte mít dostatečný prostor pro vrtnou soustavu a sběrnou šachtu pro sběrač a rozdělovač. Potřebovat budete i výkonné oběhové čerpadlo.

U čerpadla země – voda již budete mít i složitější vyřizování, co se papírování týká. Potřebovat budete povolení o umístění stavby, povolení o provedení vodního díla, povolení o nakládání s vodami a souhlas vodoprávního úřadu.

Voda – voda

Před instalací je provést rozbor kvality vody a provést musíte i čerpací zkoušky. Pro bezpečný chod se doporučuje pořídit i mezi – výměník.

Pro schválení budete potřebovat stejné dokumenty jako u typu země – voda a navíc budete potřebovat již zmíněné čerpací zkoušky a rozbor kvality vody.

zpět k obsahu ↑

Energetický štítek

Energetický štítek obsahuje všechny potřebné informace, které pro výběr potřebujete. Mezi méně zásadní informace patří název daného tepelného čerpadla a informace o výrobci.

Důležitější je však obrázkový údaj. Jestliže na štítku naleznete obrázek radiátoru, znamená to, že je tepelné čerpadlo určeno k vytápění vnitřních prostor. Kromě těchto čerpadel můžete koupit i čerpadlo vhodné k vytápění bazénu.

Spotřeba

Další údaj je údaj o spotřebě. Spotřeba je standardně značena jako A+++ – D. Na energetickém štítku jsou dále vyznačeny dva sloupce. První nese údaj 55°C a druhý 35°C.

 • 55°C – těmito stupni je označena středně teplotní otopná soustava, tedy radiátory.
 • 35°C – neboli nízkoteplotní otopná soustava. Zde se jedná o podlahové vytápění.

Výkon

Na energetickém štítku najdete i údaj o kW. Uveden je v tabulce, ve které se nachází 3 číselné hodnoty. Pro Českou republiku je směrodatný 2 údaj. Je-li 2 číslo například 6, znamená to, že tepelné čerpadlo splní uvedené parametry na energetickém štítku v případě, kdy ho nainstalujete do domu, který má tepelnou ztrátu maximálně 6 kW.

Klimatické zóny

Jsou na tepelném štítku označeny v podobě malé mapy Evropy, která je barevně odlišena. Česká republika spadá na této mapce z 80 – 90 % do středně klimatické zóny, čemuž právě odpovídá 2 číselný údaj v kW. Jestliže bydlíte na horách, kde je větší chladno, můžete sledovat i první údaj kW o tepelných ztrátách.

Hluk

Poslední údaj se týká hlučnosti. Uvedena je hlučnost u jednotky umístěné venku i uvnitř domu.

zpět k obsahu ↑

COP

Jedná se o topný faktor. Klasický elektrokotel má topný faktor 1, proto aby vyrobil 10 kW tepla, spotřebuje 10 kW elektřiny. Hlavním úkolem tepelných čerpadel je dosáhnout většího topného faktoru. Tepelná čerpadla mají topný faktor 3. V praxi to znamená, že na 10 kW tepla spotřebujete cca 3 kW elektřiny.

Nevýhodou tepelných čerpadel je velmi nestálý topný faktor, který velmi ovlivňuje venkovní teplota vzduchu, ale i teplota topné vody, kterou chcete pomocí čerpadla vyrobit.

SCOP

Problém s topným faktorem řeší sezónní topný faktor, označený zkratkou SCOP. Tento parametr určuje, jaký je topný faktor za celou topnou sezónu. V České republice je topná sezóny cca 255 dní v roce. Délka topné sezóny je dána normou.

I údaj o SCOP je uveden na energetickém štítku ve sloupci A+++ – D a to následovně.

 • Proto, aby tepelné čerpadlo spadalo do energetické třídy A+++, musí být SCOP při 55°C více než 3,75. Při teplotě 35°C musí být SCOP více než 4,37.
 • Proto, aby tepelné čerpadlo spadalo do energetické třídy A++, musí být SCOP při 55°C 3,12. Při teplotě 35°C musí být SCOP více než 3,75.
 • Proto, aby tepelné čerpadlo spadalo do energetické třídy A+, musí být SCOP při 55°C 2,45. Při teplotě 35°C musí být SCOP více než 3,07.
 • Proto, aby tepelné čerpadlo spadalo do energetické třídy A, musí být SCOP při 55°C 2,25. Při teplotě 35°C musí být SCOP více než 2,88.

Takto je možné dále pokračovat, až do energetické třídy D. Hodnota D již spadá podle tohoto ukazatele mezi elektrokotle, SCOP je zde méně než 1. Kvalitní výrobci by však měli prodávat tepelná čerpadla pouze do třídy A+.

zpět k obsahu ↑

Značka

Tepelné čerpadlo není výrobek, který si půjdete koupit do obchodu. Poohlédnout se budete muset po vhodném dodavateli, který vám s výběrem poradí, a který se postará i o správnou realizaci této stavby. Mezi přední dodavatele patří například Schlieger, Tenaur, Viessmann, IVT, Daikin, Nibe, Buderus nebo Klimarapid.

zpět k obsahu ↑

Cena

Pořízení tepelného čerpadla je velmi nákladné, cena se pohybuje v rozmezí 25 – 450 000 Kč. K této sumě je nutné připočítat náklady za zprovoznění čerpadla. Poté si již budete moci užívat jejich nízkých provozních nákladů, které mohou snížit náklady za topení až o 70%.

Chci cenovou nabídku zdarma

zpět k obsahu ↑

Otázky a odpovědi

Jak zjistím tepelnou ztrátu domu?

Tepelná ztráta je hodnota, kterou byste měli mít vypočítanou v projektu vašeho domu. Jestliže pořizujete tepelné čerpadlo do staršího domu, bude lepší, pokud si necháte tepelnou ztrátu znovu vypočítat.

Jaký je princip tepelného čerpadla?

Venkovní vzduch je vháněn do výparníku pomocí ventilátoru. Do výparníku je vstřikováno kapalné chladivo. Toto chladivo se ve výparníku odpařuje a je dále nasáváno kompresorem.

Ten je stlačí, čím dojde ke zvýšení jeho teploty. Poté je toto teplo vedeno do kondenzátoru, kde se jeho teplota ještě zvýší. Zde je toto teplo předáno topné vodě, která zahřívá radiátory nebo podlahové topení. Takto můžete ohřívat i vodu, kterou v domácnosti používáte na praní, koupání atd.

Jak účinné je tepelné čerpadlo?

Výhodou tepelného čerpadla je, že při svém chodu spotřebuje jen malé množství elektrické energie. Elektrické vytápění může proměnit 1 kW elektrické energie na necelou 1 kW tepla. Účinnost tohoto topení je díky tomu menší než 100 %. Tepelné čerpadlo vzduch voda promění 1 kW elektrické energie na cca 3,5 kW tepla, účinnost je díky tomu 350 %.

zpět k obsahu ↑

Závěr

Při výběru tepelného čerpadla nepodlehněte slibům výrobců, kteří vám naslibují vysoce kvalitní čerpadlo, které nemusí vždy splňovat vaše požadavky. Před tím, než se pro tepelné čerpadlo vypravíte, mějte přesný údaj o tepelné ztrátě vaší domácnosti. U každého doporučovaného tepelného čerpadla chtějte vždy vidět Energetický štítek.

Aby vám tepelné čerpadlo vyhovovalo, musí se tepelná ztráta rovnat prostřední hodnotě kW uvedené na tepelném štítku. Pokud je tepelná ztráta například 8 kW, může být na energetickém štítku uvedeno 7 – 9 kW. Ideální je pokud je tepelné čerpadlo v energetické třídě A++. Přihlédnout musíte i na otopnou soustavu, tedy to, zda topíte do radiátorů nebo máte doma podlahové vytápění.


Jak se vám líbí tento článek? Pomohl vám?

​​

23 komentářů
 1. Reagovat
  Lukáš 17.5.2022 v 9:41

  Dobrý den,
  Prosím o názor na tepelná čerpadla Toshiba?
  Moc děkuji

 2. Reagovat
  Petr 5.5.2022 v 5:28

  1 + 1 by mělo být vždycky 2 .Nechápu výzvu zjištění tepelné ztráty.Ale ano .Do Prahy z Ostravy se také dostanete přes Paříž.Jednoduše se podívejte na svůj dosavadní kotel ,kolik má KW. Tak silné tepelné čerpadlo potřebujete.Na zateplení a výměnu oken bych nespoléhal.Vždycky je lepší mít zdroj mírně předimenzovaný než poddimenzovaný.Nikdo neví jak chladná bude letošní zima.Z pravidla platí 1 m čt. obytné plochy 100w tep.čerpadla. a to minimálně.Máte-li 10 krát 10 dům a patro ,to je 200 metrů minimálně.Ovšem já bych se na samotné hranici nechtěl v ničem pohybovat tedy , potřebuji 22-25 kW.Zdroje tepla.To neplatí pro novostavby které již musí mít jinou ener.náročnost.

  • Reagovat
   Petr 6.5.2022 v 13:18

   Tak to je totální h******a, velká část kotlů je včetně ohřevu TUV a tam je dáno 24 kW. Tím můžete topit o i sousedů.
   Těch 100 W/m2 je hodně přehnaný.

 3. Reagovat
  Pavel 4.5.2022 v 16:37

  Dobrý den, článek výborný i pro technicky vzdělaného s přínosem. Mám řadovku 160M2 – nový kondenzační plynový kotel. Řekněme pohoda. Přišly nové zálohy na plyn ze 40000,- na 120000,-Kč. Pokud budeme kupovat výhodně plyn na burze a zastavíme odběr z Ruska, tak raději přikupuji tepelné čerpadlo 15 KW. A jdu štípat dříví do krbu.

  • Reagovat
   Ronald 5.5.2022 v 23:55

   Kondenzačný kotol neruš, iba ho doplň PODDIMENZOVAN7M!!! TČ a krb si vymeň za krb/kachle s výmenníkom a všetko zapoj do jednej sústavy. Čerpadlo k výmenníkovému je najlepšie kvalitné solárne s napájaním 8-24V s možnosťou napájania z 12V adaptéru, alebo priamo zo záložného akumulátoru, alebo dokonca solárneho panelu (nie tepelné čerpadlo – to má čerpadlo zabudované v sebe, tak ako aj tvoj kondenzačný plynový kotol). Momentálne ho konštruujem… Ak nestačia uvedené tri možnosti výroby tepla, potom už len solár, alebo vyrúbať parkety, rozrúbať nábytok, založiť oheň uprostred obývačky.Tento systém je najlepšie konzultovať s odborníkmi z Luníka v Košiciach.

 4. Reagovat
  Jan 1.5.2022 v 17:57

  Dobrý den, budeme pořizovat Panasonic KIT-WC09J3E5 ale nanšel jsem k němu nikde recenze. Prosím nemáte někdo zkušenost, nebo info ohledně kvality přístroje? Díkymoc

  • Reagovat
   Ronald 5.5.2022 v 23:56

   Pozri sa na Ferroli

 5. Reagovat
  Hana 27.4.2022 v 15:26

  Dobrý den, máme 12 let instalované tepelné čerpadlo. Dotaci jsme necerpali. Nyní odešlo a buď třeba pořídit nové. Jsme již v důchodu, tudíž to bude značný zásah do rozpočtu. Je možné získat na toto nové čerpadlo dotaci?
  Dekuji Hana

 6. Reagovat
  Josef Kletečka 27.4.2022 v 12:55

  Dobrý den.
  Původně jsem chtěl hledat jen vysvětlení, co to je monoblok. Ale článek mi dodal odvahu se zeptat něco více. Máme trochu zvláštní situaci. Náš dům je v Praze 4 a tvoří dvě části. Původní stavba z roku 1980 je zděná principem škvárová tvárnice střídavě s cihlou CDM na sílu zdi 45 cm. Tato část je zateplena a tepelná ztráta činí 12kW. Topení je deskovými radiátory RADIK. Druhá část domu je přístavba z roku 2020. Je z tvárnic Ytong 375mm. bez dalšího zateplení. Ztráta je spočítána na 6 kW. Ale tady je topení podlahové. Celý objekt je vytápěn jedním plynovým kotlem.
  Jsme rozhodnuti pro instalaci tepelného čerpadla. Můžete mi poskytnout váš názor k této situaci? Případně zhruba poradit jaké čerpadlo by nám mohlo vyhovovat nejlépe? Nebo i jiné rady, které nedokážeme sami vymyslet. Ještě bych chtěl dodat, že teplou vodu zatím máme z el. boileru. Jestli by se dala také získávat tímto čerpadlem.
  Děkuji za vstřícnost a znovu zdravím.
  J. Kletečka

  • Reagovat
   Ronald 6.5.2022 v 0:06

   Vykurovanie jedným TČ dva systémy – podlahové a radiátorové by nemal byť problém, ak to zvláda jeden (predpokladám) kondenzačný kotol. Aby fungoval celý systém, určite máte na radiátoroch namontované individuálne termoregulátory/termostaty. Tými sa dá celá sústava doladiť. Čo sa týka bojleru na užitkovú vodu, je dokonca pri TČ výhodou, lebo prebytková teplá voda sa môže v bojleri kumulovať. Nakoľko sa jedná o špecifický problém, bolo by ho dobré konzultovať so servisným technikom, alebo poradcom nejakej firmy, ktorá TČ dodáva a montuje.

 7. Reagovat
  Hana 24.4.2022 v 22:57

  Dobrý den do této chvile topím plynem mám starší dům po částečné rekonstrukci je zateplený a chtěla bych pořídít tepelné čerpadlo jakým způsobem mám zjistit tepelnou ztrátu domu

 8. Reagovat
  Pavel Siegl 21.4.2022 v 12:44

  Dobrý den,jak zjistím tepelnou ztrátu domu(kolaudace1995).Jde to jen v zimních měsících?Děkuji za info.Siegl

 9. Reagovat
  Michal 19.4.2022 v 7:13

  Dobrý den, není mi jasné. V článku píšete, že se musí určit energetický štítek a podle toho vybrat čerpadlo. Přece vždy chci, aby mělo nejlepší poměr k získání tepla. Potom když mám např. kotel na tuhá paliva s výkonem 20kW, tak by mě mělo stačit i čerpadlo kolem 20kW. Když si to však představím, tak čerpadlo spotřebuje pouze cca 1/3, tak asi 6kW. Když budu topit asi 12 hodin denně 255 dní, tak zaplatím za topení více jak 90 000 Kč. Za uhlí dám po zdražení asi 25000 Kč. Je to tedy pořádný rozdíl. Představte si, že to udělá každý. Utáhne to naše rozvodná síť? Nebude to jenom spousta vyhozených peněz, protože nestihneme postavit další jadernou elektrárnu a elektřina bude na příděl. S kombinací s fotovoltalikou to skombinovat nepomůže, protože v zimě jsou krátké dny. Je to tedy správná cesta???

  • Reagovat
   Petr 1.5.2022 v 20:38

   A vy si myslíte, že to tepelko bude fungovat těch 255 dní, denně 12 hodin na plných 6kW příkonu? Přeci netopíte denně 20kW kotlem na tuhá paliva na plný výkon tj. s otevřeným přívodem vzduchu a teplotou 85° na výstupu nonstop 12 hodin denně /255 dni ročně?

 10. Reagovat
  Ladislav 12.4.2022 v 23:08

  Váš článek mi neskutečně pomohl. V každém případě si chci pořídit tepelné čerpadlo a článek popisuje naprosto jasně a srozumitelně celou problematiku. Pan Zbyněk ve svém příspěvku má sice pravdu, ale platila by tato pravda v případě, kdybychom platili za plyn několikanásobek dnešní ceny ?. Nic není nemožné. Ladislav

  • Reagovat marie 96x96 - Tepelná čerpadla
   Maruška 13.4.2022 v 13:37

   Děkujeme. Jsme rádi že článek pomohl.

 11. Reagovat
  Franta 10.4.2022 v 19:06

  Děkuji za podané informace získávám přehled vytápěním domu TČ a porovnat s dalšimi zdroji.

 12. Reagovat
  Zbyněk 7.4.2022 v 15:54

  Pokud porovnám účinnost kotle na zemní plyn a TČ, tak TČ je do účinnosti a pořizovací ceně hodně drahá hračka.TČ je na provozní náklady o hodně dražší i za výhodného nočního proudu.

  • Reagovat
   Jan 15.4.2022 v 10:37

   Drahá je prvotní pořizovací cena. S dlouhodobého užívání je to nejlevnější způsob vytápění. Návratnost investice je cca 4-5 let

 13. Reagovat
  Richard 2.4.2022 v 15:21

  Chci se zeptat na kolik by mi přišlo topení voda vzduch do bytu 85m2 děkuji za info.

 14. Reagovat
  Miroslav 31.3.2022 v 21:09

  Jak mám zjistit tepelnou ztrátu u staršího rodinného domu.

 15. Reagovat
  nečasova 29.3.2022 v 18:21

  děkuji za radu ale kdo mě poradi jaky typ si mam koupit. tepelneho čerpadla.

  • Reagovat marie 96x96 - Tepelná čerpadla
   Maruška 29.3.2022 v 22:54

   Dobrý den, stačí prokliknout některé oranžové tlačítko v tomto článku a vyplnit nezávaznou poptávku. Výrobce Schlieger vám připraví nabídku na míru.

  Budeme rádi za váš komentář. Pište prosím slušně a s přidanou hodnotou. Komentáře schvaluje správce.


Komentáře / diskuse / hodnocení

GDPR: Jsme správci osobních údajů a chráníme je v souladu se zákonem 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a s principy obsaženými ve směrnici EU č. 95/46/EC. Po odeslání komentáře zpracováváme tyto údaje - jméno, e-mail a IP adresu. E-mail používáme pro odeslání informační zprávy, že vám někdo odpověděl na dotaz. Pro jiné účely jej nevyužíváme. IP adresu sledujeme z důvodu ochrany před spamem. Pro odstranění údajů nás kontaktujte na info@recenzer.cz