Tepelná čerpadla

Nejoblíbenější typy tepelných čerpadel

Nejoblíbenější značky tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo je velmi nákladná záležitost a vybrat správný model je velmi náročné. Je schopno vytopit prakticky jakoukoliv domácnost, pokud však nevyberete správně, bude jeho provoz velmi nákladný, což se pochopitelně odrazí i na vaší nespokojenosti.

Tepelné čerpadlo by se dle odborníků nemělo vybírat na základě líbivých řečí prodejců, velkou pozornost byste neměli věnovat ani webovým stránkám a k nákupu by vás neměla nalákat ani výhodná cenová akce. V případě tepelného čerpadla hraje nejdůležitější roli energetický štítek. Tím nejpodstatnějším údajem na energetickém štítku je tepelná ztráta domu uvedená v kW.

Chci vědět víc

Princip tepelného čerpadla

Před tím, než si řekneme, jak tepelné čerpadlo vybrat si objasníme princip tepelného čerpadla. Je to v podstatě zařízení, které umí odebírat energii z exteriéru a pomocí jednotlivých, předem stanovených technických procesů převede tuto energii do vnitřního prostoru dané nemovitosti.

Dá se říci, že zjednodušeně se tato do posledního detailu propracovaná technologie podobá fungování lednice, jen trochu jiným způsobem. Jednou stranou je teplo přijímáno, druhou zase vydáváno. Když to vezmeme hodně obecně, pak tepelné čerpadlo využívá dva jevy – vypařování a kondenzaci, ovšem z technologického hlediska vše funguje ve čtyřech cyklech.

Které cykly to jsou:

 1. Vypařování – chladivo, které je součástí soustavy tepelného čerpadla odebírá teplo z venkovního prostoru a přeměňuje jej na plynné skupenství. To se potom odpařuje.
 2. Komprese – plyny jsou stlačovány kompresorem a následkem velkého tlaku narůstá teplota až k 80°C.
 3. Kondenzace – chladivo, které je nyní již teplé, putuje k výměníku, odkud je směrováno do radiátorů v podobě teplé vody. Studená voda se potom zase vrací zpět a znovu se ohřeje.
 4. Expanze – zde je i chladivo nasměrováno zpět, aby znovu došlo k opětovné kompresi a ohřívání.

Během tohoto procesu se můžete setkat s pojmem topný faktor. Jeho prostřednictvím je označována účinnost daného zařízení. Je to v podstatě poměr mezi teplem, které bylo vyprodukováno a spotřebovanou energií uvnitř každé nemovitosti.

Dá se říci, že čím je tato hodnota vyšší, tím je to lepší. Část čerpadla, která funguje na principu vypařování, je umístěna venku. Část kde probíhá kondenzace, tedy kde je teplo uvolňováno, je umístěna uvnitř domu. Aby vše fungovala tak jak má, nesmí chybět ani kompresor, který se stará o bezproblémové proudění teplého vzduchu.

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je v současnosti velmi oblíbený, ekologický a hlavně úsporný způsob, jak je možné získat energii hned z několika zdrojů. Úkolem každého tepelného čerpadla je přeměna co největšího množství energie pomocí přírodních zdrojů.

Které zdroje to jsou?

 • Vzduch
 • Země/půda
 • Voda

Všechny tyto zdroje jsou považovány za tzv. nízkoteplotní zdroje tepla, protože mají určitou tepelnou energii, která ovšem není moc vysoká. Tepelné čerpadlo jí však umí využít a přeměnit na potřebné teplo.

Když máte například rodinný dům a instalujete tepelné čerpadlo, to dokáže hravě získat tepelnou energii ochlazením okolí, kdy je -18°C, ze kterého odebírá následně teplo a to pošle do vnitřních prostor nemovitosti.

Nutno podotknout, nízké teploty okolního prostředí, které je zdrojem energie, značně snižují celkovou účinnost tepelného čerpadla, což se týká hlavně těch typů, kde je zdrojem vzduch. V případě čerpadel, jejichž zdroj je země nebo voda, nedochází k tak velkým výkyvům teplot, takže se účinnost tepelného čerpadla výrazně nemění.

Jaká je funkce tepelného čerpadla?

Samotná funkce se odvíjí vždy od typu tepelného čerpadla, které je nainstalováno. Ovšem z obecného hlediska mají něco společného všechny typy. Co umí zajistit ve vašem domě/jiné nemovitosti?

 • Ohřev vody
 • Chlazení
 • Vytápění

Dá se říci, že vytápět nějaký objekt umí všechna tepelná čerpadla, což je v podstatě základní funkcí, pro kterou je určeno. Vytápět je možné ohřevem teplovodního rozvodu v daném domě, kdy čerpadlo předá teplo do vody, nebo ohřevem okolního vzduchu, kdy je teplo předáváno do vzduchu.

Tepelné čerpadlo však není schopné jen vytápět, ale zvládne rovněž ochlazovat. Ve chvíli, kdy máte typ tepelného čerpadla vzduch – vzduch, je schopné pracovat na podobném principu jako klimatizace. Ochlazení zvládnou samozřejmě i jiné typy tepelných čerpadel a to pomocí tzv. natural cooling.

To probíhá pasivně s minimálním odběrem a funguje to tak, že je teplo z topného okruhu odváděno ven do podzemní vody nebo rovnou do země. Aktivní ochlazování (active cooling) je možné také, ale v tomto případě už to probíhá s pomocí kompresoru tepelného čerpadla.

Co se týká ohřevu vody, tam je dobré zmínit, že u těch úplně nejlevnějších typů tepelných čerpadel máte smůlu, ty něco takového vůbec neumí. Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch pitnou ani užitkovou vodu zkrátka neohřeje.

Pokud chcete ohřívat vodu, sáhněte po tepelném čerpadle vzduch – voda, které hravě vodu ohřeje, k čemuž využije zásobník na vodu. Ten se vlastně ohřívá stejně jako teplovodní rozvody.

Jaké základní otázky si položit, než si koupíte tepelné čerpadlo?

Ve chvíli, kdy se rozhodnete investovat své finanční prostředky do tepelného čerpadla, je dobré si odpovědět na několik otázek, které by si měl položit každý. Které to jsou?

Jaký typ tepelného čerpadla bude vhodné?

To je zásadní otázka, protože tepelná čerpadla mají různé zdroje pro získání energie, ať už je to země, voda nebo vzduch. Energie je předána do vzduchu, jako je to mu v případě klimatizace, nebo do vody v podobě radiátorů, podlahového topení atd. Některé typy zvládají i ohřev vody.

Typ, který vyberete, by měl vždy odpovídat přesně stanoveným požadavkům. Vždy si musíte rozmyslet, jestli chcete jen topit nebo také ohřívat vodu, nebo prostory ochlazovat. Ohled je nutné brát i na stavební úpravy, které se budou muset v mnoha případech provést, ale i na vaše finanční prostředky.

Jak bude tepelné čerpadlo využíváno?

To je potřeba vědět ze všeho nejdříve, zda se bude dům jen vytápět, nebo je potřeba i ohřev vody. Dokonce i ochlazování je nutné si předem rozmyslet. Je jen na vás, jestli bude tepelné čerpadlo hlavním zdrojem tepla či jen pomocný.

Jak velký je váš dům/nemovitost?

Tady hraje roli velikost nemovitosti, kde bude tepelné čerpadlo instalováno. Podle toho se musí přesně stanovit potřebný výkon, který se bude odvíjet nejen od velikosti rodinného domu či jiné nemovitosti, ale rovněž od tepelné ztráty dané budovy.

Kam bude tepelné čerpadlo instalováno?

Vybrat správné místo může být mnohdy tvrdý oříšek. Nezapomeňte, že je nutné řešit prostor jak ve venkovní části, tak uvnitř. Venku by mělo být čerpadlo umístěno na takovém místě, kde nebude překážet, nebude hrozit, že by ho něco nebo někdo poškodil, ani nebude kazit celkový dojem nemovitosti.

Možnou variantou je tepelné čerpadlo tzv. All in One, které funguje i jako zásobník teplé vody, podobá se chladničce a hodí se všude tam, kde bojujete s každým centimetrem místa.

Kolik finančních prostředků chcete nebo můžete investovat?

Vždy si dopředu rozmyslete, jak vysokou částku můžete ze svého rozpočtu postrádat. Samozřejmě, že možným řešením je i podání žádosti o dotace, ovšem i tak budete muset investovat i vlastní finanční prostředky.

K nejlevnějším čerpadlům patří ta, co jsou vzduch-vzduch, což jsou v podstatě takové větší klimatizace, vzduch-voda už je o něco dražší, ovšem k nejnákladnějším patří jednoznačně voda-voda nebo země-voda, kde může pořizovací cena přesahovat částku 400 tisíc korun, pokud máte větší dům.

Proč si vlastně tepelné čerpadlo pořídit?

Existuje hned několik hlavních důvodů, proč je dobré, aby si jakákoliv domácnost nebo organizace pořídila vhodné tepelné čerpadlo. Jaké jsou hlavní důvody?

Značná úspora energie

U klasických způsobů vytápění, jako jsou elektrické nebo plynové kotle, jsou roční náklady značně vysoké a v současné době to je v mnoha případech několikanásobná částka. Tepelná čerpadla umí využívat vzduch, vodu i zemi pro získání potřebného tepla z okolního prostředí. Pokud jde o energii tepelného čerpadla, té si bere jen menší část, aby mohlo být v provozu.

Energii potřebuje hlavně na to, aby mohl být v chodu kompresor, takže oproti jiným způsobům vytápění mohou být náklady za energie klidně poloviční, někdy ještě nižší. Během instalace se dá požádat o tzv. dvoutarifovou sazbu, kdy je možné mít několik hodin za den nízký tarif.

Jednoduché a velmi úsporné řešení vytápění, ohřevu vody i ochlazování

Když máte instalovaný plynový kotel, potřebujete k němu komín. Kotel potřebuje každoroční údržbu a komín pak revizi. U kotlů na tuhá paliva je zase nutné doplňovat zásoby uhlí, vyklízet popel, zatápět atd.

Nic takového nebudete muset v případě tepelného čerpadla absolvovat. Výhodou moderních tepelných čerpadel je i fakt, že je možné použít rozvody s radiátory, které již v budově existují.

Není tak nutná další investice. Jsou i tepelná čerpadla umožňující vzdálený dohled online. Tak se dá případná porucha či jiný problém v rámci topného systému automaticky zasílat majiteli prostřednictvím e-mailové schránky, případně do e-mailu servisní firmy.

Šetrnější ve vztahu k životnímu prostředí

Jestli patříte k lidem, kterým není lhostejná ochrana životního prostředí, pak pro vás bude tepelné čerpadlo vhodným zdrojem tepla, protože vůči životnímu prostředí představuje daleko menší zátěž, než je tomu u jiných zdrojů.

Napomáhají ke snižování emisí skleníkových plynů, zároveň tím je menší spotřeba veškerých nerostných surovin, jako je třeba uhlí a ani hluk není problém. Tepelné čerpadlo totiž není tak hlučné jako jiná zařízení pro výrobu tepla.

Kdy je dobré zvolit tepelné čerpadlo?

Dříve než se rozhodnete pro konkrétní typ čerpadla, musíte si promyslet, jestli je to vůbec ideální volba. Pro majitele novostavby je to naprosto perfektní zdroj tepla.

Ovšem u majitelů starších nemovitostí, je nutné se poradit s odborníkem. Musíte totiž zohlednit tepelnou ztrátu a vypočítat, jak velká bude v případě instalace tepelného čerpadla úspora. Jestli bude úspora dostatečná, pak není problém tepelné čerpadlo pořídit.

Typy tepelných čerpadel

Velkou výhodou je, že tepelné čerpadlo dokáže pracovat i v zimě, kdy jsou teploty nízké a klesají až pod bod mrazu. To je možné díky kompresoru spolu s expanzním ventilem. Tato dvojka zvládá zvyšovat či snižovat tlak v tepelném čerpadle.

Jakmile dojde ke změně tlaku, mění se i celková teplota uvnitř zařízení. Látka cirkulující v tepelném čerpadle, která předává a vede tepelnou energii, se při snížení tlaku ochladí, čímž je chladnější než okolí a tím se z něj hromadí teplo.

Takto naakumulovaná tepelná energie je potom odvedena. Zvýšením tlaku se tato látka stlačí, dojde k ohřevu a tím je předáno nasbírané teplo. Přestože tepelné čerpadlo bez problémů pracuje i v zimě, efektivita se během mrazů snižuje.

Teplo se může vypařovat ze vzduchu, země nebo z vody. Kondenzovat se může do vzduchu nebo do vody. Právě na základě toho, odkud je teplo odebíráno a jakým způsobem se uvolňuje, se tepelná čerpadla dělí na tyto typy:

Rozlišují se celkem čtyři kombinace tepelných čerpadel:

 1. Tepelné čerpadlo země-voda
 2. Tepelné čerpadlo voda-voda
 3. Tepelné čerpadlo vzduch-voda
 4. Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

Pokud vás trochu mate dvojitý údaj, pak je dobré podotknout, že první údaj označuje zdroj energie, zatímco ten druhý značí místo, kam je energie vydávána. Tepelné čerpadlo, které čerpá energii ze vzduchu, jí může předat do vzduchu nebo vody. To se liší podle zvolené varianty/typu čerpadla.

Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch

Je to nejlevnější typ tepelného čerpadla. Pokud ovšem budete instalovat nějaké vnitřní jednotky pro jednotlivé místnosti, náklady se mohou samozřejmě zvýšit. O tepelném čerpadlu vzduch-vzduch se dá říci, že je to vlastně určitý druh klimatizace.

Můžete tak využívat veškeré vlastnosti, které má klasická „klimoška“, kde funguje chlazení, odvlhčování, ionizace a další tomu podobné funkce. Zkrátka vše, co může jakkoliv přispět ke zkvalitnění vzduchu.

Vedle jednoduché instalace, je výhodou tohoto tepelného čerpadla i fakt, že nemá otopný systém, neboť vzduch v místnosti ohřívá vnitřní jednotka umístěná uvnitř. Přímo je možné topit, chladit, odvlhčovat nebo jen čistit vzduch. Nevýhodou je naopak nemožnost ohřívat vodu a také vyšší hlučnost.

Tento typ čerpadla patří k nejméně účinným, což platí také pro tepelnou kapacitu. Důvodem je, že čerpadlo není připojeno k otopnému systému, díky čemuž po jeho vypnutí nebudete moci získat tzv. zbytkové teplo z otopného systému.

KLADY
 • Nižší pořizovací cena
 • Jednoduchá instalace
 • Možnost využít funkci klimatizace, odvlhčování nebo ionizace

ZÁPORY
 • Hluk ventilace
 • Nežádoucí víření prachu
 • Hlučnější venkovní jednotka
 • Není možné ohřívat vodu
 • Účinnost se mění na základě teplotních změn
 • Má nižší výkon
 • Hodí se spíš pro menší objekty (chaty, chalupy atd.)

Tepelné čerpadlo vzduch – voda

V případě tepelného čerpadla vzduch-voda, jde o nejvhodnější typ. Hned za tepelným čerpadlem vzduch-vzduch je to další cenově dostupná varianta. Aktuálně je to nejvyhledávanější čerpadlo pro nezateplené domy, zvlášť pokud chcete nahradit plyn.

Nejběžnější a nejoblíbenější tepelná čerpadla, jejichž nevýhodou je vyšší hlučnost. Je tedy nutné dobře zvolit místo, kde bude tepelné čerpadlo umístěno. Potřebovat budete i velký pomaluběžný ventilátor. Všechny části čerpadla jsou dostupné na povrchu.

U tohoto typu máte nejjednodušší vyřízení všech potřebných dokumentů pro provoz. Zde si vystačíte s pouhým oznámením na stavebním úřadě. Dále byste si měli vyřídit žádost o zvýhodněnou sazbu u dodavatele elektrické energie pro používání tepelného čerpadla. Tyto čerpadla pracují ve velkém rozmezí teplot, jejich výkon a účinnost tak bude během roku kolísat.

Pro starší zástavbu není rekonstrukce nijak nákladná a toto tepelné čerpadlo snadno připojíte na současné radiátory, jestli tedy nejsou trubky moc tenké. Takové trubky jsou pro nízkoteplotní zdroje tepla nevhodné.

Co potěší, je možnost ohřevu vody. Jestli vás zajímají roční náklady, tady budou rozdíly v tom, jaký bude zvolený výkon tepelného čerpadla a tepelný únik dané budovy. Bez ohledu na to, že je oblíbeným typem pro starší budovy, je díky citlivosti na teplotní výkyvy lepší spíš pro novostavby.

Tam totiž nedochází k takovým tepelným ztrátám. Starší budově bude vyhovovat tepelné čerpadlo s větším výkonem, díky čemuž se samozřejmě zase zvýší spotřeba.

KLADY
 • Snadno se instaluje
 • Má vynikající poměr cena/výkon
 • Vhodné řešení pro majitele starších domů za dostupnou cenu
 • Ideální náhrada plynových kotlů, aniž by bylo ve starších domech nutný větší zásah
 • Dá se instalovat do podlahového topení v novostavbách
 • Ohřev vody

ZÁPORY
 • Nižší účinnost než čerpadla země-voda
 • Vyšší hlučnost u některých modelů
 • Značná citlivost na teplotní výkyvy

Tepelné čerpadlo voda – voda

Co se týká tepelného čerpadla voda-voda, zde je energie získávána z podzemní vody. K tomu, aby takové čerpadlo bylo možné instalovat, potřebujete vrt, který bude dostatečně hluboký, což se bude odvíjet od kvality podloží.

Veškerá energie je přenášena kondenzátorem přímo do teplovodních rozvodů. Tento typ čerpadel je vhodný k podlahovému vytápění a zvládá rovněž ohřev vody. Výhodou je, že tepelné čerpadlo voda-voda není tak citlivé na výkyvy teplot, takže zaručuje velmi vysokou účinnost, aniž by jakkoliv reagovalo na změnu venkovních teplot.

Co je vítané, je jednoznačně tichý chod takových čerpadel. Jediné, co vás nepotěší, je vyšší pořizovací cena a z hlediska technického řešení, jsou tato čerpadla také mnohem náročnější na údržbu. To v praxi znamená, že jako koncový zákazník si připlatíte za servis.

Bohužel je nevýhodou, že u tepelného čerpadla voda-voda není tolik lokalit, které jsou pro instalaci vhodné. Důvodem jsou také specifické požadavky na chemické složení vody.
Před instalací je provést rozbor kvality vody a provést musíte i čerpací zkoušky. Pro bezpečný chod se doporučuje pořídit i mezivýměník.

Pro schválení budete potřebovat stejné dokumenty jako u typu země – voda a navíc budete potřebovat již zmíněné čerpací zkoušky a rozbor kvality vody.

KLADY
 • Vysoká a stabilní účinnost
 • Vysoký topný faktor
 • Možnost ohřevu vody i topení
 • Ideální pro podlahové topení v novostavbách
 • Tichý chod

ZÁPORY
 • Náročná instalace
 • Minimum vhodných lokalit
 • Finančně nákladné

Tepelné čerpadlo země – voda

Tepelné čerpadlo země-voda čerpá energii z půdy a teplo je získáváno hned dvěma způsoby. První variantou bývá velká plocha trubek s teplonosnou látkou v nižší hloubce pod domem u novostavby. Druhá varianta je dostatečně hluboký vrt.
Energie, kterou jedním či druhým způsobem získáme, putuje do kondenzátoru, kde ohřeje vodu v teplovodních rozvodech, případně pitnou vodu. Velkým plusem je maximálně tichý chod a vynikající účinnost.

Co může mnohé odradit je vysoká cena, která se může vyšplhat do opravdu vysokých částek, když je ještě nutné zajistit hluboký vrt, který by měl mít cca 100 m do hloubky. Nepotěší ani náročná instalace a to v obou případech, protože u prvního způsobu se musí na pozemku kopat dost velká plocha. No a ve finále údržba také není zrovna levnou záležitostí.

U tohoto typu hraje nejdůležitější roli délka vrtu. V okolí domu musíte mít dostatečný prostor pro vrtnou soustavu a sběrnou šachtu pro sběrač a rozdělovač. Potřebovat budete i výkonné oběhové čerpadlo.

 • U čerpadla země – voda již budete mít i složitější vyřizování, co se papírování týká. Potřebovat budete povolení o umístění stavby, povolení o provedení vodního díla, povolení o nakládání s vodami a souhlas vodoprávního úřadu.
KLADY
 • Dlouhá životnost
 • Stabilní provoz po celou topnou sezónu
 • Velmi dobrá účinnost
 • Možnost ohřevu vody i topení
 • Ideální řešení pro podlahové topení do novostaveb
 • Tichý chod

ZÁPORY
 • Provedení je finančně náročné
 • Jsou nutné zemní práce na pozemku
 • Náročná instalace
 • Vyšší poplatky za údržbu

Podle čeho vybírat tepelné čerpadlo?

Existuje mnoho faktorů, na jejichž základě se vybírá vhodné tepelné čerpadlo, ale my se podíváme na ty nejdůležitější. Které to jsou?

Využití tepelného čerpadla

Podle toho, na co se bude tepelné čerpadlo využívat, se bude odvíjet výběr vhodného typu. Levnější variantou je rozhodně vzduch-voda, který se hodí pro různé typy nemovitostí, aniž by bylo nutné provádět stavební úpravy. Finančně náročnější je tepelné čerpadlo voda-voda nebo země-voda.

Cena je ovlivněna případnými stavebními úpravami, jako je hloubení vrtu nebo třeba nutnost instalace nových radiátorů, rozvodů atd. U starších domů je navíc nutné vzít v potaz i tepelné úniky i fakt, že zde většinou není možná instalace podlahového topení, aniž by byla nutná rekonstrukce atd.

Klimatické podmínky

U nás jsou nejoblíbenější tepelná čerpadla vzduch-voda, kde je zaručen nejvýhodnější poměr výkon/cena, navíc je možný i ohřev vody. Pokud jde o účinnost, ta je vyhovující zhruba do venkovních teplot -20°C.

U nás se zimní teploty v rámci nížin pohybují kolem cca 4°C. Pro horské oblasti jsou lepší tepelná čerpadla voda-voda, nebo také země-voda. Počítejte ovšem i s nutností větších finančních nákladů spolu se stavebními úpravami.

Volba optimálního výkonu

V případě výkonu zvoleného tepelného čerpadla je nutné vycházet z hodnot dané nemovitosti. Pokud bude výkon nevyhovující, účinnost bude minimální. Co je nutné zohlednit?

 • Tepelnou ztrátu objektu, včetně případných změn na základě venkovních teplot
 • Běžné venkovní teploty charakteristické pro oblast, kde je umístěna nemovitost
 • Teplotu, na kterou hodláte objekt vytápět
 • K čemu budete tepelné čerpadlo využívat

Hodnota teplé ztráty odpovídá tomu, jestli máte rodinný dům nebo jinou nemovitost, ale také zda je to nízkoenergetická novostavba nebo starší dům. Důležitou roli hraje i případné zateplení domu a podobně.

Provozní topný faktor

Je to v podstatě topný faktor, s nímž tepelné čerpadlo pracuje po celý rok v průměru.

Energetický štítek

Energetický štítek obsahuje všechny potřebné informace, které pro výběr potřebujete. Mezi méně zásadní informace patří název daného tepelného čerpadla a informace o výrobci.

Důležitější je však obrázkový údaj. Jestliže na štítku naleznete obrázek radiátoru, znamená to, že je tepelné čerpadlo určeno k vytápění vnitřních prostor. Kromě těchto čerpadel můžete koupit i čerpadlo vhodné k vytápění bazénu.

Spotřeba

Další údaj je údaj o spotřebě. Spotřeba je standardně značena jako A+++ – D. Na energetickém štítku jsou dále vyznačeny dva sloupce. První nese údaj 55°C a druhý 35°C.

 • 55°C – těmito stupni je označena středně teplotní otopná soustava, tedy radiátory.
 • 35°C – neboli nízkoteplotní otopná soustava. Zde se jedná o podlahové vytápění.

Výkon

Na energetickém štítku najdete i údaj o kW. Uveden je v tabulce, ve které se nachází 3 číselné hodnoty. Pro Českou republiku je směrodatný 2. údaj. Je-li 2 číslo například 6, znamená to, že tepelné čerpadlo splní uvedené parametry na energetickém štítku v případě, kdy ho nainstalujete do domu, který má tepelnou ztrátu maximálně 6 kW.

Klimatické zóny

Jsou na tepelném štítku označeny v podobě malé mapy Evropy, která je barevně odlišena. Česká republika spadá na této mapce z 80 – 90 % do středně klimatické zóny, čemuž právě odpovídá 2 číselný údaj v kW. Jestliže bydlíte na horách, kde je větší chladno, můžete sledovat i první údaj kW o tepelných ztrátách.

Hluk

Poslední údaj se týká hlučnosti. Uvedena je hlučnost u jednotky umístěné venku i uvnitř domu.

COP

Jedná se o topný faktor. Klasický elektrokotel má topný faktor 1, proto aby vyrobil 10 kW tepla, spotřebuje 10 kW elektřiny. Hlavním úkolem tepelných čerpadel je dosáhnout většího topného faktoru. Tepelná čerpadla mají topný faktor 3. V praxi to znamená, že na 10 kW tepla spotřebujete cca 3 kW elektřiny.

Nevýhodou tepelných čerpadel je velmi nestálý topný faktor, který velmi ovlivňuje venkovní teplota vzduchu, ale i teplota topné vody, kterou chcete pomocí čerpadla vyrobit.

SCOP

Problém s topným faktorem řeší sezónní topný faktor, označený zkratkou SCOP. Tento parametr určuje, jaký je topný faktor za celou topnou sezónu. V České republice je topná sezóny cca 255 dní v roce. Délka topné sezóny je dána normou.
I údaj o SCOP je uveden na energetickém štítku ve sloupci A+++ – D a to následovně.

 • Proto, aby tepelné čerpadlo spadalo do energetické třídy A+++, musí být SCOP při 55°C více než 3,75. Při teplotě 35°C musí být SCOP více než 4,37.
 • Proto, aby tepelné čerpadlo spadalo do energetické třídy A++, musí být SCOP při 55°C 3,12. Při teplotě 35°C musí být SCOP více než 3,75.
 • Proto, aby tepelné čerpadlo spadalo do energetické třídy A+, musí být SCOP při 55°C 2,45. Při teplotě 35°C musí být SCOP více než 3,07.
 • Proto, aby tepelné čerpadlo spadalo do energetické třídy A, musí být SCOP při 55°C 2,25. Při teplotě 35°C musí být SCOP více než 2,88.

Takto je možné dále pokračovat, až do energetické třídy D. Hodnota D již spadá podle tohoto ukazatele mezi elektrokotle, SCOP je zde méně než 1. Kvalitní výrobci by však měli prodávat tepelná čerpadla pouze do třídy A+.

Značka

Tepelné čerpadlo není výrobek, který si půjdete koupit do obchodu. Poohlédnout se budete muset po vhodném dodavateli, který vám s výběrem poradí, a který se postará i o správnou realizaci této stavby. Mezi přední dodavatele patří například Schlieger, Woltair, Acetex, Tenaur, Viessmann, Vaillant, IVT, Daikin, Nibe, Stiebel Eltron, Buderus, Regulus nebo Klimarapid.

Cena

Pořízení tepelného čerpadla je nákladné. Cena tepelného čerpadla se pohybuje v rozmezí 25 000 – 450 000 Kč. K této sumě je nutné připočítat náklady za zprovoznění čerpadla. Poté si již budete moci užívat jejich nízkých provozních nákladů, které mohou snížit náklady za topení až o 70%.

Celkové vstupní náklady jsou u každého typu čerpadla zcela individuální, protože vždy záleží na tom, jakou variantu zvolíte a odkud se bude čerpat potřebná energie. Samotná čerpadla sice nejsou až tak nákladnou investicí, ale koncová cena, jejíž součást je různé příslušenství potrubí, zemní práce atd., to už je jiná kapitola.

Důležité je, aby něco takového dělali vždy kvalifikovaní pracovníci, kteří dobře vědí, co vlastně dělají. Pokud jde o pořizovací cenu čerpadla, tak k nejlevnějším patří tepelné čerpadlo vzduch-voda nebo vzduch-vzduch. U ostatních je cena individuální právě s ohledem na jiné výdaje.

Přejít na web

Montáž tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo rozhodně není zařízení, které může nainstalovat každý. Nejlepší je, když si najdete vhodnou společnost, která vám vytvoří projekt, dodají a zároveň i nainstalují vhodné čerpadlo. Je to výhodnější dokonce i kvůli servisu, když je vše vyřešeno prostřednictvím jediné firmy.

Pro montáž se musí připravit potřebné přívody elektřiny, vody, vyčistit otopný systém atd., takže rozhodně to bude dost starostí, ale profesionálové si s tím hravě poradí. Pokud se rozhodnete pro montáž tepelného čerpadla, pak je to nejvhodnější mimo topnou sezónu.

Jak postupovat při pořízení tepelného čerpadla?

Začněte tím, že si vyberete nejvhodnější firmu a opravdového odborníka. Takže si nejdříve domluvte schůzku s nějakým specialistou, který s vámi probere všechny důležité otázky, které mu pomohou sestavit co nejlepší a nejkvalitnější návrh pro realizaci vašeho plánu.

Bude ho zajímat, jestli se jedná o rekonstrukci, novostavbu, kolik osob s vámi žije, jaké jiné zdroje tepla v místě máte a mnoho dalších otázek. Poté pro vás bude připravovat nabídku, která bude obsahovat cenu zařízení, spojovacího materiálu, nádrže na teplou užitkovou vodu i cenu samotné instalace.

Nezapomeňte si důkladně pročíst záruční podmínky, protože prodloužená záruka až na 10 let se vždy nemusí vztahovat na úplně celou technologii. Kromě ceny tepelného čerpadla, se zajímejte také o jeho hlučnost, protože podle toho se poté budete rozhodovat, kam ho umístit, aby nebylo rušivým elementem.

U moderních čerpadel v tichém režimu nepřesahuje hlučnost 35 dB, přičemž samozřejmostí by měla být invertorová technologie, díky níž je nižší spotřeba, delší životnost i snížená hlučnost. Do horských oblastí bude vhodné čerpadlo, kterému neklesá funkčnost ani při -28°C.

Cena instalace se bude lišit podle typu čerpadla i případných stavebních úprav. Nezapomeňte však, že značnou část finančních prostředků může pomoci nahradit státní dotace, jako třeba Nová zelená úsporám či kotlíkové dotace.

Ostatně tomuto tématu jsme věnovali samostatný článek zde. Ovšem i bez dotace je při výměně plynového kotle za tepelné čerpadlo možné ušetřit klidně 50 až 70 % nákladů pro ohřev TUV a vytápění.

TOP 3 nejlépe hodnocená tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla Schlieger

Společnost Schlieger se specializuje na tepelná čerpadla vzduch-voda. Možné je pořídit čerpadlo samostatně nebo v kombinaci s fotovoltaikou. Zdarma máte nejen odbornou konzultaci, ale také návrh pro nejvhodnější řešení.

Projekt zahrnuje vyřízení veškeré potřebné dokumentace, žádost o připojení k distribuční soustavě a vyřízení dotace nevyjímaje. Schlieger doporučuje tepelná čerpadla Premium. Na čerpadlo poskytují záruku po dobu 3 let, zatímco na kompresor až 10 let. Cena čerpadel se pohybuje cca od 140 000 korun.

EnergoSolar

Firma EnergoSolar je specialistou na tepelná čerpadla IVT a Nibe, která mají u zákazníků velmi pozitivní ohlasy. Zajistí komplet celý proces instalace a vyřídí za vás opravdu úplně vše, dokonce i s případným získáním dotace nebo zajištěním celého financování.

Jakmile odešlete poptávku, jsou schopni se vám do 24 hodin ozvat a během 5 dnů vás navštíví jejich technik. Ten zajistí nejen odborný posudek, ale sestaví nabídku, která bude přesně odpovídat vašim možnostem, potřebám a přáním. Pokud jde o orientační ceny, ty jsou v tomto případě zcela individuální.

IVT tepelná čerpadla

Patří k největším dodavatelům čerpadel u nás a zaměřuje se na tepelná čerpadla vzduch-vzduch, vzduch-voda, ale také země-voda. V prvním případě se dá instalace zvládnout během jediného dne, v druhém případě vybíráte z dvojice čerpadel, která mají rozdílný výkon.

U čerpadel země-voda jsou v nabídce 3 druhy výkonu. Společnost IVT je schopna bez problémů zajistit celou dodávku čerpadla tzv. na klíč. Samozřejmostí je tak nejen čerpadlo, ale také povolení, co jsou potřeba vyřídit, smlouvy i žádost o dotace. Původem jsou tato čerpadla ze Švédska, tam se firma IVT těmto zařízením a jejich výrobě věnuje více než 50 let. Orientační cena začíná někde na 210 000 Kč.

Další populární čerpadla

V neposlední řadě můžete narazit i na čerpadla Panasonic, LG, Mitsubishi nebo také Toshiba.

Otázky a odpovědi

Jak zjistím tepelnou ztrátu domu?

Tepelná ztráta je hodnota, kterou byste měli mít vypočítanou v projektu vašeho domu. Jestliže pořizujete tepelné čerpadlo do staršího domu, bude lepší, pokud si necháte tepelnou ztrátu znovu vypočítat.

Jaký je princip tepelného čerpadla?

Venkovní vzduch je vháněn do výparníku pomocí ventilátoru. Do výparníku je vstřikováno kapalné chladivo. Toto chladivo se ve výparníku odpařuje a je dále nasáváno kompresorem.

Ten je stlačí, čím dojde ke zvýšení jeho teploty. Poté je toto teplo vedeno do kondenzátoru, kde se jeho teplota ještě zvýší. Zde je toto teplo předáno topné vodě, která zahřívá radiátory nebo podlahové topení. Takto můžete ohřívat i vodu, kterou v domácnosti používáte na praní, koupání atd.

Jak účinné je tepelné čerpadlo?

Výhodou tepelného čerpadla je, že při svém chodu spotřebuje jen malé množství elektrické energie. Elektrické vytápění může proměnit 1 kW elektrické energie na necelou 1 kW tepla. Účinnost tohoto topení je díky tomu menší než 100 %. Tepelné čerpadlo vzduch voda promění 1 kW elektrické energie na cca 3,5 kW tepla, účinnost je díky tomu 350 %.

Závěr

Při výběru tepelného čerpadla nepodlehněte slibům výrobců, kteří vám naslibují vysoce kvalitní čerpadlo, které nemusí vždy splňovat vaše požadavky. Před tím, než se pro tepelné čerpadlo vypravíte, mějte přesný údaj o tepelné ztrátě vaší domácnosti. U každého doporučovaného tepelného čerpadla chtějte vždy vidět Energetický štítek.

Aby vám tepelné čerpadlo vyhovovalo, musí se tepelná ztráta rovnat prostřední hodnotě kW uvedené na tepelném štítku. Pokud je tepelná ztráta například 8 kW, může být na energetickém štítku uvedeno 7 – 9 kW. Ideální je pokud je tepelné čerpadlo v energetické třídě A++. Přihlédnout musíte i na otopnou soustavu, tedy to, zda topíte do radiátorů nebo máte doma podlahové vytápění.


Tepelná čerpadla můžete nakoupit také v: Marimex.cz, Dek.cz, Woltair.cz, Acetex.cz, Mobler.cz, Energosolar.cz

Zdroje: www.woltair.cz, www.acetex.cz, www.bydleniainspirace.cz, www.stavebka.com

Podobné články, co by vás mohly zajímat

Jak se vám líbí tento článek? Pomohl vám?

4.8/5 (202 hodnocení)
​​

Alena Rajnochová

Alena Rajnochová

Po vystudování střední školy jsem vyzkoušela více různých profesí. Mojí velkou vášní jsou knihy, které mě přivedly i k psaní vlastních příběhů. Díky nim jsem se dostala k profesnímu psaní. Ve volném čase se věnuji rodině, mám ráda turistiku, ale i relax u moře.

Více o nás a jak články vytváříme | Spolupráce a kontakt

62 komentářů
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Přidat komentář
 1. Přátelé čerpadel-také je velmi vhodné TČ od fy. ACOND. Je tiché, výkonné,ale pozor na správné umístění z hlediska nasávaného vzduch. Nejlépe blízko zdi objektu a na JV straně.

 2. Děkuji za obsáhlý článek, člověk je zase o něco chytřejší. U nás to byla dlouhá debata, jestli se vůbec do koupě a instalace tepelného čerpadla pouštět, ale když jsme se nakonec rozhodli, že tedy ano, byla to perfektní volba a jsme za to moc rádi. Nakonec jsme pořídili tepelné čerpadlo Viessmann.

 3. Zdravím
  Jaké máte zkušenosti s tepelné čerpadlo NORDline ,WWBC 9,5

 4. Tepelné čerpadlo i solární panely jsem řešila s firmou Schlieger. Měla jsem sepsané dvě smlouvy. Nakonec jsem od jedné smlouvy z důvodu nedodržení termínu odstoupila. Druhá smlouva dobíhá, ale s velkými obtížemi a neustálým psaním emeilů. Nedoporučuji tuto firmu těm, kteří se neradi domáhají dokončení díla. Nedodržování termínů, pracovníci mluvící ukrajinsky, těžká domluva. Velká nespokojenost.

 5. S manželem jsme vybrali tepelné čerpadlo vzduch-voda, protože jsme nechtěli přílišné úpravy v okolí domu. Jsme velmi spokojení a vše funguje naprosto skvěle.

 6. Mate někdo zkušenost s TČ HITACHI ,co se týče spotřeby ,kvality a hlučností. Napište mi prosím na EMEIL polstanislav@seznam.cz

 7. Dobrý den, máte prosím nějaké zkušenosti se značkou de Dietrich ?
  Moc děkuji.

 8. Mám osobní zkušenost s tepelným čerpadlem Samsung monoblok 8kw. Tepelné ztráty domu byli spočteny projektantem na 7,42 kw. Z důvodu technického řešení padla voba právě na monoblok, neboť stávající elektrokotel byl použit v řešení jako bivalentní zroj a napojení na stávající tepelnou soustavu byl možný přímo přes zeď. Pro správnou fukci inventorově řízeného čerpadla používám 4 klasické deskové radiátory plně otevřené a jeden obvod podlahovky na chodbě. Ostatní 4 radiátory v domě reguluji termohlavicemi. Čerpadlo běží v teplotách nižších než 15 stupňů v podstatě nepřetržitě a jeho výkon řídí ekvitermní křivka. Při teplotách kolem 5 stupňů jde do domu voda teplá kolem 40 stupňů, na -5 jde do domu 50 stupňů. V domě mám trvale teplotu mezi 22 – 23. Žádná další úprava otopné soustavy nebyla nutná, trvalý přísun teplé vody z čerpadla dle venkovní teploty plně pokryje tepelné ztráty domu.

 9. Zajímavé jsou všechny příspěvky. Nikdo ale nepíše tu pravdu, jakou cenu ve skutečnosti platí za vytápění domu TČ.

  • Nám se náklady za vytápění snížily od doby, co máme čerpadlo zhruba o 40 % zatím, ale jsem si jistá, že za delší čas se to ještě možná zvýší ta úspora.

 10. Když člověk vidí, co se s energiemi děje, dohodli jsme se s manželem, že pořídíme tepelné čerpadlo. Tak doufám, že to klapne a budeme ho mít co nejdřív.

1 2 3 5

Přidat komentář

Recenzer
Logo