Pojišťovny

Nabídek různých druhů pojištění u všemožných pojišťoven je na každém rohu dost a ať už jsou nabídky žádané či nikoliv a obor pojišťovnictví brán jako samozřejmý a naprosto běžný, rozhodně neuškodí si připomenout co vlastně pojišťovny jsou, jaký je jejich hlavní úkol, na jakých principech fungují či s jakými typy pojišťoven se v České republice můžete setkat.

Základní typy rozdělení pojišťoven

Pojišťovny dělíme na životní, neživotní a smíšené. Ač každá pojišťovna nabízí různé typy pojištění a zaměřuje se na jiné zákazníky, základní definice je pro všechny společná. Pojišťovna pro své klienty vytváří pojistné produkty, které přebírají odpovědnost, poskytují ochranu a finanční zajištění za možná budoucí rizika a nejisté události výměnou za úplatu, tedy placení pojistného. V praxi tak jednoduše různé typy pojišťoven kryjí určité druhy událostí.

Životní pojišťovny

U životních pojistek je hlavní událostí smrt nebo vážné zhoršení zdravotního stavu pojištěného. Smlouvy o životních pojištěních se uzavírají na delší časové období, a to i na důchod a jsou zřízené za účelem spoření. Neživotní pojistky pokrývají výdaje, které pojistníkovi vznikají v důsledku škod na zdraví a majetku, patří mezi ně pojištění motorových vozidel, ale i léčebné výlohy a ztráta pravidelného příjmu.

Většina účasti na pojištění je dobrovolná s výjimkou pojištění automobilu, které je ze zákona povinné stejně jako povinné zdravotní pojištění každé osoby, která má na území České republiky trvalý pobyt nebo je zaměstnána ve společnosti se sídlem na území ČR.

Zdravotní pojišťovny

Samostatnou kapitolou pojišťoven tedy tvoří zdravotní pojišťovny, které vybírají pojistné od plátců a hradí zdravotní služby jejich poskytovatelům se kterými uzavírají smlouvy o poskytování služeb. Cílem povinného zdravotního pojištění je poskytnutí veřejné zdravotní péče, do které můžeme zahrnout preventivní péči, pohotovostní a záchrannou službu, dopravu nemocného, lázeňskou péči, poskytování léčivých přípravků, ale i prohlídku zemřelého pojištěnce.

Zdravotní pojišťovny jsou samostatné subjekty a účast na pojištění není dobrovolné nýbrž je povinnost stanovena na základě zákona. Základní pojišťovnou je Všeobecná zdravotní pojišťovna, která je zřízena zákonem a dále v České republice působí dalších 6 zaměstnaneckých pojišťoven. Co do zvláštnosti a rozdílu od životních, neživotních a smíšených pojišťoven je skutečnost, že každý poplatník odvádí pojistné z výše příjmu, ne podle svého zdravotního stavu a predikované rizikovosti pro pojišťovnu.

Česká kancelář pojistitelů

Zvláštní postavení má mezi pojišťovnami i subjekt Česká kancelář pojistitelů, která byla zřízena zákonem jako organizace pojistitelů odpovědnosti z provozu vozidla. Od roku 2009 ČKP taktéž vymáhá příspěvky nepojištěných do garančního fondu.

Seznam pojišťoven a pojišťovacích společností

Všechny pojišťovny v České republice fungují pouze s povolením státního orgánu České národní banky. Od roku 2012 mohou jednotlivé pojišťovny zaměřovat své pojištění pouze dle určitého typu a nesmí tak nabízet všechny druhy pojistných produktů.

Životní pojišťovny mají jako jediné v odvětví povolené nabízet pojištění s kapitálovou formou, tedy alternativou spoření. Neživotní odvětví, ač se zabývá převážně majetkem umožňuje pojištění následkem úrazu i nemoci. Pro lepší přehled jsme pro vás připravili v následující tabulce seznam všech pojišťoven působících v České republice.

Pojišťovací společnosti

NOVIS Pojišťovna, odštěpný závod Česká republika Životní pojišťovna
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR Neživotní pojišťovna
MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka pro Českou republiku Neživotní pojišťovna
MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku Životní pojišťovna
Pillow pojišťovna, a.s. Neživotní pojišťovna
Colonnade Insurance S.A., organizační složka Neživotní pojišťovna
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka pro Českou republiku Neživotní pojišťovna
Simplea pojišťovna, a.s. Životní pojišťovna
STARR EUROPE INSURANCE LIMITED, pobočka pro Českou republiku Neživotní pojišťovna
Fortegra Europe Insurance Company Limited, pobočka Česká republika Neživotní pojišťovna
YOUPLUS Životní pojišťovna, pobočka pro Českou republiku Životní pojišťovna
EULER HERMES SA, organizační složka Neživotní pojišťovna
Union poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku Neživotní pojišťovna
Direct pojišťovna, a.s. Neživotní pojišťovna
BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. Smíšená pojišťovna
Servisní pojišťovna a.s. Neživotní pojišťovna
Vitalitas pojišťovna, a.s. Neživotní pojišťovna
Pojišťovna VZP, a.s. Neživotní pojišťovna
Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s. Neživotní pojišťovna
Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Agra pojišťovna, organizační složka Neživotní pojišťovna
AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby Neživotní pojišťovna
HDI Versicherung AG, organizační složka Neživotní pojišťovna
Chubb European Group SE, organizační složka Neživotní pojišťovna
COMPAGNIE FRANCAISE D´ ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR organizační složka Česko Neživotní pojišťovna
INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka Neživotní pojišťovna
VIG RE zajišťovna, a.s. Zajišťovna
NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku Životní pojišťovna
Generali Česká pojišťovna a.s. Smíšená pojišťovna
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Neživotní pojišťovna
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Smíšená pojišťovna
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Smíšená pojišťovna
Allianz pojišťovna, a.s. Smíšená pojišťovna
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Smíšená pojišťovna
ERV Evropská pojišťovna, a. s. Neživotní pojišťovna
UNIQA pojišťovna, a.s. Smíšená pojišťovna
HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. Neživotní pojišťovna
Slavia pojišťovna a.s. Neživotní pojišťovna
MAXIMA pojišťovna, a.s. Smíšená pojišťovna
SV pojišťovna, a.s. Smíšená pojišťovna
Komerční pojišťovna, a.s. Smíšená pojišťovna
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Smíšená pojišťovna
Česká kancelář pojistitelů Neživotní pojišťovna

Zdravotní pojišťovny

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky VZP – pojišťovna 111
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna CZPZ – pojišťovna 205
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví OZP – pojišťovna 207
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna RBP – pojišťovna 213
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR VOZP – pojišťovna 201
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda ZPS – pojišťovna 209
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ZPMV – pojišťovna 211

Shrnutí

Hlavním cílem pojišťoven, jak jsme již zmínili, je zmírňovat dopad možných negativních událostí v životě lidí. Pojišťovny tak hrají zásadní roli v našich životech, a i přesto že samotné pojišťovny svou analýzou a predikcí nedokáží ovlivnit riziko budoucích událostí, rozhodně považujeme za důležité být seznámeni s existujícími subjekty které případné dopady majetkové, zdravotní a životní újmy mohou minimalizovat.

Samotné otázce a problematice pojištění jsme věnovali samostatný článek který si můžete přečíst přechodem na tento odkaz.

Podobné články, co by vás mohly zajímat


Zdroj: www.wikipedia.org

Jak se vám líbí tento článek? Pomohl vám?

5/5 (90 hodnocení)
​​

Andrea Kotorová

Andrea Kotorová

Ve svém profesním životě jsem se věnovala zejména marketingu a copywritingu. Když jsem vyměnila teplou kávu a pohodlnou židli v kanceláři za dvě děti, pleny a neustále poházené hračky, zjistila jsem, že ten kousek času který ještě mám, stále mohu vyplnit něčím užitečným nejen pro mne, ale i ostatní. Proto se dále a s radostí věnuji psaní profesních článků pro všechny, kteří je čtou.

Více o nás a jak články vytváříme | Spolupráce a kontakt

1 komentář
  1. Co se týká pojišťoven, tam je to vždy těžký výběr. Bývali jsme všichni u Všeobecné zdravotní pojišťovny, ale přešli jsme k jiné, no a auto jsme měli dříve pojištěné u České pojišťovny, ale nakonec jsme zakotvili u Kooperativy, tam jsme moc spokojení.

Přidat komentář

Recenzer
Logo