Půjčky

Existuje mnoho věcí, které si bez dlouhodobého spoření nemůže dovolit velké množství lidí a stále více klientů bankovních i nebankovních institucí se spoléhá na širokou nabídku úvěrů které mohou využít k okamžitému financování svých nákupů.

Půjčka sice leckdy dokáže usnadnit životní situace a mnohým tento finanční nástroj poskytne možnost splnit si své sny bez nutnosti spoření, při nesprávném zacházení mohou ovšem právě úvěry být i škodlivými protivníky. Nejen z tohoto důvodu byste měli vědět, jak půjčky fungují a jaké jsou druhy úvěrů ze kterých můžete čerpat, nejlépe ještě předtím, než si peníze půjčíte.

Co je to úvěr?

Rozdíl mezi úvěrem a půjčkou je pro obyčejného zákazníka prakticky nepodstatný a rozdíl můžeme najít až v právnické rovině kdy úvěr je finančním produktem kterým jsou dlužníkovi poskytovány finanční prostředky a půjčka je zápůjčka určené věci. Pokud ovšem jako klient přijdete do banky, vždy vám bude poskytnut právě finanční produkt.

Půjčky obecně jsou ve finančním světě opravdu velkým byznysem a které věřitelům vydělávají peníze, není proto divu, že existuje velké množství druhů úvěrů. Klíčové prvky půjčky, které byste měli v každém případě ještě před čerpáním úvěru znát jsou jistina, úroková sazba a doba trvání úvěru. Jistina je původní částka úvěru, o který žádáte a kterou se za určitých a předem určených podmínek zavazujete řádně splatit. Úroková sazba určuje procentuální navýšení jistiny během konkrétní doby, jinými slovy je to cena za vámi vypůjčené peníze.

Úrokovou sazbu lze rozdělit na základní, což je nejnižší možná pro nejbonitnější dlužníky či střední až vysoká sazba která obvykle bývá poskytována za účelem lepší ochrany věřitele pro dlužníky s větším rizikem. Doba trvání úvěru je vcelku specifickou kapitolou, neboť u některých druhů půjček není předem daná, avšak u naprosto drtivé většiny půjček je doba, po kterou úvěr trvá a termín do kterého je nutné celý úvěr včetně úroku splatit, přesně daná.

Druhy úvěrů

Lidé mají různé potřeby, kde je poptávka, tam je samozřejmě i nabídka a takového hesla se drží nejen bankovní, ale i nebankovní společnosti které dle potřeb svých zákazníků člení své spotřebitelské úvěry, tedy úvěry pro fyzické osoby. V praxi se můžete nejčastěji setkat s úvěry podle účelovosti, typu výplaty, zajištění či doby splatnosti, přičemž tyto základní parametry zpravidla bývají obsaženy již v samotném názvu půjčky.

Úvěry podle účelovosti

Pojem účelový a neúčelový úvěr může znamenat nejen rozdíl v poskytovateli, zejména pak ale v úrokové sazbě. Zpravidla vždy platí, že v případech, kdy k poskytnutému úvěru musíte doložit i účel jeho čerpání, můžete získat lepší úrokovou sazbu než v případě neúčelového úvěru.

Účelový úvěr bývá klienty využíván pro nákup spotřebních věcí či na financování náročnější rekonstrukce nemovitosti a bývá vyplácen a čerpán až na základě předložené faktury či účtenky. Neúčelový úvěr lze sjednat za jakýmkoliv účelem bez nutnosti dokládání důvodu či účelu a je jen na vás, jak s financemi naložíte. Pro věřitele je ovšem neúčelová půjčka podstatně rizikovější, a právě z tohoto důvodu bývají bezúčelové půjčky zatíženy vyšší čili méně výhodnou úrokovou sazbou.

Úvěry podle typu výplaty

Půjčka může mít dva způsoby její výplaty, tím se rozumí čerpání v hotovosti nebo na účet. Takové typy úvěrů dělíme na hotovostní a bezhotovostní. Nabídek hotovostních úvěrů je na trhu podstatně méně a věřitelé poskytují v hojnější míře právě bezhotovostní půjčky, tedy půjčky, kdy jsou finanční prostředky převedeny přímo na bankovní účet bez nutnosti osobních schůzek jako tomu je v případě výplaty v hotovosti.

Bezhotovostní úvěry jsou oblíbené i pro své obvykle rychlější vyřízení kdy klient ocení zejména rychlost a pohodlnost v řešení výplaty na účet.

Úvěry podle zajištění

Zajištění úvěru hraje klíčovou roli zejména ve výši poskytnutých financí. Obecně dělíme úvěry na zajištěné a nezajištěné. Zajištěným úvěrem se rozumí půjčka se zárukou poskytovateli, jako protihodnota bývá obvykle požadována nemovitost jako v případě hypotečních úvěrů nebo automobil při nákupu auta na splátky. Nezajištěný úvěr není zajištěn žádnou protihodnotou a jedná se tak o nejběžnější typ spotřebitelského úvěru který lze získat až po řádném prověření a posouzení úvěruschopnosti klienta.

Úvěry podle doby splatnosti

Doba splatnosti hraje významnou roli ve výši úroku a výši vypůjčeného finančního obnosu. Z hlediska časového horizontu můžeme úvěry dělit na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Krátkodobý úvěr je úvěr se splatností do jednoho roku, z hlediska poskytovatele je vnímán jako rizikovější tudíž se k němu váže podstatně vyšší úrok, než tomu může být u dlouhodobé půjčky.

Střednědobý úvěr bývá poskytován po dobu jednoho roku až čtyř let. Dlouhodobým úvěrem bývá vnímán jakýkoliv spotřebitelský úvěr se splatností nad pět let a již během samotné kalkulace úvěru, kterou klienti bankovních i nebankovních institucí mohou provést například online na internetových stránkách, bývá patrné, že přesáhnutí pěti let doby trvání, obvykle snižuje výši jednotlivých splátek.

Úvěrové produkty a jiné alternativy

Finanční trh nabízí i jiné produkty s jiným členěním, než tomu bývá u klasických úvěrů, v posledních letech je stále oblíbenější způsob financování automobilu takzvaně na leasing. Finanční leasing sice umožní nákup automobilu, avšak úvěr je jím právě zastavěn a po právní stránce vůz klientovi náleží až po řádném splacení úvěru. Operativní leasing naopak umožňuje klientům propůjčení mnohdy dražších až luxusních vozů, které mohou za měsíční splátku užívat po dobu trvání smlouvy, vůz ovšem nikdy nepřechází do vlastnictví klienta.

Poslední variantou leasingu se rozumí zpětný leasing. Zpětný leasing lze uplatnit ve chvíli kdy klient žádá o peníze a do zástavy poskytne automobil který leasingové společnosti prodá. Automobil může nadále využívat a postupně ho zpětně odkoupit.

Další alternativou půjček je nákup na splátky, který se v poslední době čím dál více řadí do běžných nabídek nejen internetových obchodů. Prodej na splátky umožňuje koupi zboží přímo u prodejce, který vám zprostředkuje úvěr u sjednaného partnera. Zboží poté zákazník hradí v následujících pravidelných splátkách. Obdobou splátkového prodeje, se kterou se můžete setkat zejména v e-shopech je odložená platba. Služba odložené platby umožňuje za zakoupené zboží zaplatit až po jeho obdržení. Odložené platby poskytuje Twisto, nebo například Skip Pay.

Kontokorentní úvěry umožní čerpání finančního obnosu z běžného účtu i přesto, že na účtu žádné vaše finance nejsou. Jedná se tedy o povolený debet, jinými slovy lze z běžného účtu platit i ve chvíli, kdy vaše osobní finance na účtu nejsou a sjednáním kontokorentu vám mínusový zůstatek poskytne banka. Kontokorentní úvěr lze opakovaně používat.

Nabídka finančních produktů od nebankovních subjektů je taktéž široká a ve své podstatě se i nebankovní sektor dokáže rovnat úvěrům od bankovních institucí. Výhodou nebankovních úvěrů a důvod, proč jsou stále oblíbenější, je zejména shovívavější posuzování podmínek pro jejich získání. Úvěr od nebankovního sektoru tak může získat i osoba s negativním záznamem v registru a u mnohých společností není nutné dokládat ani zdroj příjmů či výpisy z bankovních účtů. Tato výhoda ovšem obvykle znamená vyšší úrokovou sazbu.

Dnes se ale i nabídka úrokových sazeb nebankovních společností dokáže rovnat těm z bankovního sektoru. V takovém případě ovšem bývá proces prověření úvěruschopnosti klienta stejně pečlivý jako v případě řádné prověrky od banky. Na nebankovní úvěry volně navazuje i možnost osobní půjčky, tedy soukromé půjčky taktéž známé jako půjčky na směnku. Tato forma úvěru je od roku 2013 zákonem zakázána ovšem i přesto tento typ půjčky lidé žádají zejména v tíživých situacích.

Soukromá půjčka představuje obrovské riziko, neboť je mnohdy zatížena extrémním úrokem a nemorálními podmínkami. Obvykle vždy se sjednání této nelegální formy půjčky nevyplácí a pravděpodobně byste o ní neměli uvažovat ani v opravdu zoufalých situacích.

Úvěrových produktů je jednoduše obrovské množství, půjčky lze řešit i naprosto individuálně a mnohé bankovní i nebankovní instituce dokáží vyjít klientovi vstříc a sestavit produkt přímo na míru ať už z hlediska čerpání které může být jednorázové či postupné, nebo podle frekvence splátek. Obecně však téměř vždy platí, že rizikové úvěry, tedy nezajištěné úvěry, nabízí vyšší úrokovou sazbu a menší finanční obnos k zapůjčení a vyšší částky bývají poskytovány jen nejlepším a nejdůvěryhodnějším klientům kteří navíc mohou svou úvěruschopnost zaručit zástavou.

Shrnutí

Dnešní finanční sféra dokáže nabídnout téměř každému plnoletému občanovi, který o úvěr zažádá, takový úvěrový produkt, který mu bude v jeho záležitosti sloužit nejlépe. Na druhou stranu je ovšem nutné znát a plně si uvědomovat veškerá rizika spojená s porušením závazků úvěrových smluv, neboť může dojít k zesplatnění půjčky a jejímu následnému vymáhání. Každá půjčka by proto měla být řádně promyšlena, aby neškodila, ale dobře sloužila.

Podobné články, co by vás mohly zajímat


Zdroj: www.wikipedia.org

Jak se vám líbí tento článek? Pomohl vám?

5/5 (91 hodnocení)
​​

Andrea Kotorová

Andrea Kotorová

Ve svém profesním životě jsem se věnovala zejména marketingu a copywritingu. Když jsem vyměnila teplou kávu a pohodlnou židli v kanceláři za dvě děti, pleny a neustále poházené hračky, zjistila jsem, že ten kousek času který ještě mám, stále mohu vyplnit něčím užitečným nejen pro mne, ale i ostatní. Proto se dále a s radostí věnuji psaní profesních článků pro všechny, kteří je čtou.

Více o nás a jak články vytváříme | Spolupráce a kontakt

1 komentář
  1. Půjčky nemám osobně moc ráda, ale někdy se člověk dostane do takové situace, přestože ne vlastní vinou, že mu nic jiného než nějaká ta půjčka nezbývá. Zejména když rychle potřebujete hotovost a nemáte ani korunu.

Přidat komentář

Recenzer
Logo