Leasingy

Stále oblíbenější finanční produkt leasing již dávno není určený pouze pro podnikatele a firmy. Zvažujete pořízení nového motorového vozidla, ale nedisponujete požadovanou finanční částkou? I pro vás může být vhodným řešením právě leasing.

Leasing ovšem není určen pouze pro pořízení vozidel, leasingem můžete financovat i jiné movité věci a zda se vám tento typ finančního produktu vyplatí či nikoliv se vám pokusíme nastínit v následujících řádcích. Dozvíte se tak nejen jaké druhy leasingu můžete využít, seznámíme vás s principem jeho užívání a zodpovíme vám otázky ohledně jeho výhod a nevýhod.

Co je leasing?

Leasingem se rozumí uzavření smlouvy s leasingovou společností, kdy jedna strana souhlasí s pronájmem majetku, jenž je ve vlastnictví strany druhé. Vlastník, v tomto případě pronajímatel, movitou věc poskytuje na určité období, po které nájemce pravidelně hradí měsíční platby. Předmětem leasingu často bývají osobní a užitkové automobily, zemědělská, lesnická, stavební, manipulační, zdravotnická, veterinární technika, stroje či jiná technická zařízení.

Jak leasing funguje?

Vyřízení leasingu není ve skutečnosti nijak složitou záležitostí. Pokud je žadatelem, který žádá leasingovou společnost o financování např. vozidla soukromá osoba, poté stačí předložit občanský průkaz, druhý doklad totožnosti, kterým může být řidičský průkaz, pas, nebo rodný list, informace o zaměstnavateli, potvrzení o příjmů s vyčíslením veškerých závazků včetně počtu vyživovaných osob, souhlas manžela či manželky a cizinci navíc doloží povolení k pobytu.

OSVČ a právnické osoby navíc předkládají osvědčení o registraci k DPH, výpis z obchodního rejstříku či živnostenský list a při vyšší ceně vozidla i potvrzené daňové přiznání. Po kladném vyhodnocení žádosti leasingová společnost zakoupí vozidlo či jinou movitou věc za jejímž účelem jste s ní zřizovali leasingovou smlouvu a garantovaně předmět předá k užívání nájemci, tedy klientovi, a to po dobu předem dohodnutou v leasingové smlouvě.

Smlouva o leasingu udává taktéž výhody spojené s jejím uzavřením, mezi nejčastější výhody lze započítat bezplatný servis, opravy, nebo třeba pojistku. Podstatné náležitosti leasingové smlouvy ovšem musí určovat přesný předmět leasingu, podmínky jeho užívání a zejména pak stanovení platebních podmínek včetně výše měsíčních splátek.

Druhy leasingu

V České republice se lze setkat s operativním a finančním leasingem, kdy tyto dva základní typy toho až na vlastnictví majetku poskytovatelem nemají příliš společného.

Finanční leasing

Ke sjednání finančního leasingu je obvykle nutné skládat akontaci, tedy částečnou platbu předem která je obvykle zhruba 30 % z ceny vozidla. Movitá věc se stává majetkem pronajímatele po skončení leasingové smlouvy v případě, kdy jej na konci doby splácení odkoupí.

Finanční leasing je tak pro leasingovou společnost velmi přijatelná forma úvěru neboť v případě nesplácení ze strany nájemce je předmět smlouvy od počátku v jejím vlastnictví. V případě financování automobilu je cena pojištění zahrnuta v rámci měsíčních splátek, údržba a servis nikoliv.

U finančního leasingu lze uplatnit odpočet DPH z každé měsíční splátky.

Operativní leasing

Nejčastější forma leasingu zejména při pořizování zcela nového automobilu. Ve své podstatě se jedná především o obdobu pronájmu movité věci kterou nájemce hradí ve formě nájemného, tedy předem stanovených splátek. Nájemce není vlastníkem movité věci a po skončení leasingové smlouvy zůstává movitá věc nadále ve vlastnictví leasingové společnosti.

K operativnímu leasingu není třeba mít našetřené peníze předem neboť se u tohoto druhu leasingu neskládá žádná akontace. Sjednáním operativního leasingu přenecháváte veškeré starosti leasingové společnosti. Veškeré náklady spojené s pojištěním, servisem či údržbou zůstávají v kompetenci pronajímatele. Délka operativního leasingu je libovolná v rozmezí 6 až 60 měsíců, smlouva obsahuje povolený roční nájezd kdy v případě překročení limitu nájemník hradí všechny další najeté kilometry.

Operativní leasing je daňově uznatelný náklad, plátci DPH mohou odečíst celou jeho výši z každé měsíční splátky.

Zpětný leasing

V praxi se můžete ovšem setkat taktéž s pojmem zpětného leasingu. Zpětný leasing, jinými slovy zpětné profinancování úvěru je jistý druh finanční služby, kterou lze aplikovat na váš vlastní vůz. Princip je zcela jednoduchý. Automobil prodáte leasingové společnosti za účelem získání finanční hotovosti a leasingová společnost vám na základě leasingové či úvěrové smlouvy zpětně prodá.

Zpětný leasing může znamenat i pouhý prodej automobilu, kdy si bez zpětného výkupu automobil ponecháte k vašim potřebám za předem sjednanou měsíční splátku.

Leasingové společnosti

Výběr leasingové společnosti je ve své podstatě nejpodstatnější a nejzásadnější rozhodnutí. Než se vydáte uzavřít leasingovou smlouvu je dobré porovnat nabídky na trhu a mít obecný přehled o leasingové společnosti, době kterou působí na tuzemském trhu a jaké je její finanční zázemí.

Název společnosti Založena Základní kapitál Druh leasingu
AGRO LEASING J. Hradec s.r.o 1994 2 mil. Kč finanční leasing
ALD Automotive 1996 70,02 mil. Kč operativní a finanční leasing
ARVAL CZ s.r.o. 2002 130 mil. Kč operativní leasing
BUSINESS LEASE s.r.o. 1996 10 mil. Kč operativní a finanční leasing
Car4Way a.s. 1997 1,5 mil. Kč operativní leasing
ČSOB Leasing, a.s. 1995 3,05 mil. Kč operativní a finanční leasing
Deutsche Leasing ČR, spol. s.r.o. 1994 250 mil. Kč operativní a finanční leasing
ESSOX s.r.o. 2003 2 mld. Kč operativní leasing
FCE Credit, s.r.o. 1997 3,5 mil. Kč finanční leasing
IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o. 1996 14,1 mil. Kč operativní a finanční leasing
LeasePlan Česká republika, s.r.o. 1995 116 mil. Kč operativní leasing
Leasing ČS, a.s. 2004 500 mil. Kč operativní a finanční leasing
Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. 1995 115 mil. Kč finanční leasing
Oberbank Leasing spol. s.r.o. 2003 30 mil. Kč operativní a finanční leasing
Raiffeisen – Leasing, s.r.o. 1994 450 mil. Kč operativní a finanční leasing
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. 1996 145,8 mil. Kč operativní a finanční leasing
Toyota Financial Services Czech s.r.o. 1996 44 mil. Kč operativní leasing
UniCredit Leasing CZ, a.s. 1991 981 mil. Kč operativní a finanční leasing
UNILEASING, a.s. 1991 1,120 mil. Kč operativní a finanční leasing

Shrnutí

Jak jsme již na začátku zmínili, operativní nebo finanční leasing již dávno není určený jen pro podnikatele, avšak i přesto jsou právě výhody plynoucí zejména z možnosti odpočtu DPH důvodem, proč jsou právě živnostníci a firmy hlavní cílovou skupinou tohoto finančního produktu.

Pokud zvolíte pro financování movitého majetku právě finanční leasing, počítejte se zodpovědností za údržbu včetně provozních poplatků a propadem reálné hodnoty movité věci. Na druhou stranu může být z dlouhodobého hlediska ekonomicky výhodnější a jako nájemce se stanete majitelem až po poslední uhrazené fixní splátce.

Operativní leasing své výhody nese zejména v bezstarostnosti o movitou věc, leasingová společnost hradí veškeré náklady spojené se servisem a taktéž ve vidině krátkodobého časového horizontu který bývá zhruba 3 až 5 let, po jehož uplynutí lze pořídit zcela nový předmět leasingové smlouvy. Majitelem movité věci je ovšem vždy leasingová společnost. Pokud si stále nejste zcela jistí je právě leasing tím pravým pro vás, můžete se v problematice financování nejen automobilu porozhlédnout i po jiných finančních produktech.

Nejoblíbenější forma financování vozidel totiž zůstává v podobě klasického neúčelového úvěru, který lze sjednat jak u bankovních a nebankovních institucí.

Podobné články, co by vás mohly zajímat


Zdroj: www.wikipedia.org

Jak se vám líbí tento článek? Pomohl vám?

5/5 (90 hodnocení)
​​

Andrea Kotorová

Andrea Kotorová

Ve svém profesním životě jsem se věnovala zejména marketingu a copywritingu. Když jsem vyměnila teplou kávu a pohodlnou židli v kanceláři za dvě děti, pleny a neustále poházené hračky, zjistila jsem, že ten kousek času který ještě mám, stále mohu vyplnit něčím užitečným nejen pro mne, ale i ostatní. Proto se dále a s radostí věnuji psaní profesních článků pro všechny, kteří je čtou.

Více o nás a jak články vytváříme | Spolupráce a kontakt

2 komentářů
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Přidat komentář
  1. Pokud jde o leasingy, mám zkušenost jak s finančním, tak s operativním. Ten první jsem si bral na své úplně první auto, no a ten druhý využívám nyní. Pravidelně tak mohu bez problémů měnit vůz jak potřebuji.

  2. Máme auto na operativní leasing a je to pecka. Skutečně odpadá spousta starostí i papírování, protože když si vyberete fakt dobrou společnost, se vším vám pomohou, což je hodně velká plus, já a papíry, to nejde dohromady.

Přidat komentář

Recenzer
Logo