Přepěťové ochrany

Přepěťová ochrana má několik podob. Jedná se o zařízení s prodlužovacím kabelem, které se vkládá do zásuvky nebo o svodič přepětí, který musí být umístěn v rozvodné skříni. Úkolem přepěťové ochrany je ochránit veškeré elektrické spotřebiče před poškozením. Přepěťová ochrana však stále nepatří do základního vybavení běžné domácnosti, velké množství uživatelů ji pořizují až v případě elektrického zkratu.

Principem přepěťové ochrany je bezpečné zapojení všech elektrických zařízení i spotřebičů tak, aby byly chráněny před možným přetížením. Poruchu může způsobit nejen výpadek proudu, ale i nepříznivé počasí v podobě bouřky.

Přepětí sítě vzniká i tehdy, kdy je v síti větší elektrické napětí, které není rozvodná síť schopná ustát. Přepětí sítě je pouze chvilková záležitost, následky této situace však mohou být katastrofální. Moderní spotřebiče a různá elektrická zařízení jsou navíc na předpětí více či méně citlivé.

Porovnat ceny s přepěťových ochran

Nejlepší přepěťové ochrany

Tento žebříček představuje nejprodávanější produkty s nejvyšším hodnocením od zákazníků.

Pořadí Název Hodnocení  Cena od Porovnat ceny Koupit
1. APC SurgeArrest Essential PM1W-FR 97 % 538 Kč Zobrazit Alza.cz
2. Acar S10 3m 87 % 424 Kč Zobrazit Mall.cz
3. Eaton Protection Strip 4, 4 zásuvky 85 % 327 Kč Zobrazit czc.cz

Typy

Přepěťová ochrana má několik podob. Každý typ se liší nejen určením, ale i značením.

Zásuvková

Jedná se o přepěťovou ochranu v podobě kabelu. Volit můžete jedno nebo více zásuvkovou variantu. U těchto zásuvkových variant máte často k dispozici také vstup pro připojení koaxiálního kabelu, vstup TEL/FAX nebo EMI/RFI.

Jednozásuvková přepěťová ochrana – je pravděpodobně nejznámější. Tyto jednozásuvkové ochrany jsou schopny kontrolovat pouze jeden spotřebič. Ve většině případů však umožňují zapojení prodlužovacího kabelu opatřeného větším množstvím zásuvek, což vám umožní použít tuto přepěťovou ochranu v kombinaci s větším množstvím spotřebičů.

Více zásuvková přepěťová ochrana – je vybavena nejčastěji 4 – 9 zásuvkami. Na první pohled se nijak výrazně neliší od běžné prodlužovačky. Využijete ji k bezpečnému chodu hned několika elektrických spotřebičů. Běžné jsou v domácnostech i kancelářích.

U vicezásuvkových přepěťových ochran můžete využít také zásuvku slave a master. Master zásuvka je vždy pouze jedna, jedná se o hlavní zásuvku, ve které je zapojen hlavní přístroj, například počítač.

Slave zásuvek je několik, zapojit do nich můžete například tiskárny, reproduktor a další potřebná zařízení. Ve chvíli, kdy vypnete počítač, dojde automaticky k vypnutí i těchto dalších přístrojů, což vám přinese i úsporu energie. Pokud například spadne počítač do režimu spánku, budou se i ostatní přístroje chovat tak, jakoby byly vypnuté. Odběr elektrické energie bude díky tomu minimální.

Svodič napětí

Jedná se o ochranná zařízení SPD, která se starají o ochranu elektrických přístrojů před nežádoucím krátkodobým přepětím. Tyto svodiče se instalují do rozvodné skříně podle určitého schématu. Při jejich výběru narazíte na svodiče třídy T1, T2 a T3

Stupeň ochrany

Jedná se o nejdůležitější parametr, protože předpěťové ochrany nejsou stejně odolné ani kvalitní. Přepěťové ochrany jsou rozděleny do 3 kategorií B, C a D. Z hlediska odolnosti by měla kvalitní přepěťová ochrana splňovat ještě 3 základní vlastnosti.

Jiskřiště – T1

Přepěťová ochrana má 2 elektrody, jedna plní účel vodiče, druhá uzemnění. Ve chvíli, kdy nastane přepětí, přeskočí mezi elektrodami výboj, který první elektroda provede a druhá posléze uzemní. Tyto přepěťové ochrany spadají do 3 – 4 kategorie, stupeň ochrany je B. Přepěťové ochrany jsou označeny jako SJBC a odolají vysokému napětí.

Varistor – T2

Přepěťové ochrany s polovodičovou součástkou, která plní funkci izolantu při tradičním napětí 230 V. Vyznačuje se vysokým odporem, který však při napětí klesne a z izolantu se tak stane vodič. Ten výboj izoluje do země. Tyto přepěťové ochrany jsou citlivější a zvládnou odolat i extrémní přepěťové zátěži. Patří do 1 – 2 kategorie, jsou označeny písmenem C. Najdete je pod označením SVBC – 12,5 – 3 – MZ.

Transil – T3

Opět se jedná o polovodičovou součástku, která je ještě více citlivá, díky čemuž reaguje opravdu velmi rychle. Tyto přepěťové ochrany se využívají u elektroniky, která je velmi citlivá za změny napětí. Poskytují nejvyšší stupeň ochrany a jsou označeny písmenem D.

Typ sítě

Běžně se setkáte se 3 typy rozvodných sítí TN, TT nebo IT. Písmenem T je označen zdroj uzemnění, písmenem I je označeno izolování od země. Druhé písmeno určuje, zda jsou chráněné neživé prvky spojené ochranným vodičem se zemí T, popřípadě uzlem zdroje N. V případě sítě TN se dále používají další písmena podle toho, zda je vodič PEN současně ochranným i středním vodičem C, nebo jeli ochranný vodič PE a střední vodič N vedený samostatně S.

Síť TN-C

Umožňuje používat jednopólové přepěťové ochrany, které jsou označeny SVBC-12,5-1. Použity mohou být pro všechny fáze i jako jediný svodič, který chrání síť jako celek. V TN-C síti se využívají 4 vodiče – L1, L2, L3 a PEN, toto zapojení je označeno jako 3 + 0 a dle normy norma ČSN 33 2000-5-534 je definováno jako zapojení CT1.

TN-S

V této síti se používá 5 vodičů, a to L1, L2, L3, N a PE. Zapojení je možné 2 způsoby. Zapojení 3+1 můžete použít také v sítích TT, zapojení 4+0 zde použít nelze.

  • CT1 nebo také 4 + 0 zapojení – použity jsou 4 ochranné prvky. Ty jsou zapojeny mezi vodič PE a ostatní pracovní vodiče. Přepěťové ochrany najdete pod označením SVBC-12,5-4-MZ, jedná se o levnější variantu.
  • CT2 nebo také 3 + 1 zapojení – pracovní prvky jsou umístěny mezi nulový a fázový vodič. Mezi vodičem PE a nulovým vodičem se používá součtové jiskřiště. Typové značení je například SVBC-12,5-3N-MZ.

TN-C-S

V této síti je 5 vodičů, tyto přepěťové ochrany je možné použít v případě, kdy:

  • Je vzdálenost mezi umístěním přepěťových ochran a bodem rozdělení vodiče N a vodiče PE kratší než 0,5 m.
  • Vodiče N, PE a přepěťová ochrana jsou umístěny v jednom rozvaděči

Přepěťová ochrana by měla být umístěna před i za vodič.

Značka

Přepěťovou ochranu, kterou lze umísti do rozvaděče, koupíte od značek jako OEZ, EATON, ABB, DEHN, LEGRAND, HAKEL a dalších. Přepěťová ochrana v podobě kabelu nabízí Emos, Solight, CyberPower, APC a další.

Cena

Přepěťovou ochranu v podobě kabelu koupíte od cca 200 – 700 Kč. K dispozici máte několik zásuvek, délka kabelu se pohybuje v rozmezí 0,5 – 5 metrů. V případě prodlužovacích přepěťových ochran můžete narazit i na levnější varianty, které však nemusí být kvalitní. Abyste spotřebiče ochránili dostatečně, je vhodné kupovat výrobky prověřených značek.

Svodiče přepětí jsou mnohem dražší, cena se pohybuje v řádech tisíců korun. Zde budete pravděpodobně vybírat na základě doporučení elektrikáře, který vám bude přepěťovou ochranu instalovat do rozvodové skříně.

Porovnat ceny s přepěťových ochran

Otázky a odpovědi

Jak vzniká přepětí v síti?

Vliv na přepětí má běžný výpadek elektrického proudu. Často je na vině i nepříznivé počasí, ale může k němu dojít i spínáním běžných spotřebičů, například bojleru. Vyhodit elektriku můžete například svářečkou, cirkulárkou atd. K předpětí však může dojít i díky poruchám v rozvodné síti nebo vinou poruchy trafostanice.

Jak vypadá přepěťová ochrana?

Pod pojmem přepěťová ochrana si můžete představit dle elektrikářů jakýsi bezpečnostní prvek, který je schopen ochránit spotřebiče zapojené do sítě. Přepěťová ochrana by tedy měla být přímou součástí obvodu. V případě, kdy se na síti objeví vyšší napětí, přepěťová ochrana veškeré spotřebiče vypne dříve, než dojde k jejich poškození.

Jak jsou přepěťové ochrany značeny?

Přepěťové ochrany se značí podle typu sítě i dle počtu pólů. Přepěťové ochrany, které se nachází před zásuvkou, bývají označeny například SVC-350-3-MZ, SVC-350-1-MZ či SVC-350-3N-MZ.Počet pólů je značen jako 1 N a 3 N. Přepěťové ochrany do zásuvky se značí SVD.

Závěr

Přepěťová ochrana má několik podob, jejím úkolem je ochránit vaše spotřebiče od přepětí, které často vzniká v síti. Výběr vhodného svodič přepětí vyžaduje určité znalosti, v tomto ohledu je dobré spolehnout se na doporučení kvalifikovaného pracovníka, který se v této problematice skutečně vyzná a dokáže vám vše správně vysvětlit i zapojit. Svépomocí však můžete vybírat přepěťovou ochranu v podobě kabelu. Tyto výrobky se liší nejen délkou kabelu, ale i počtem zásuvek. Koupit můžete variantu bez vypínače i s vypínačem.


Zdroje: www.wikipedia.org, www.emos.cz

Jak se vám líbí tento článek? Pomohl vám?

4.6/5 (143 hodnocení)
​​

Odborná redakce

Odborná redakce

Každý den se zabýváme shromažďováním velkého množství informací o produktech, službách, ale i obchodech a mnoha dalších. Všechny tyto informace podrobně studujeme a následně z nich zpracováváme recenze a nákupní manuály, jejichž úkolem je pomoci zákazníkovi s výběrem. Naší snahou je doporučit co nejvhodnější produkt, o kterém jsme si jisti, že vám bude ve všech směrech vyhovovat a co nejdéle sloužit. To je naším cílem. Více o nás. Spolupráce a kontakt.

2 komentářů
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Přidat komentář
  1. Do firmy jsme koupili APC Essential SurgeArrest PM5 a funguje opravdu skvěle. Mnohokrát už nám všem pomohl. Neváhal jsem a pořídil jsem si tu stejnou přepěťovou ochranu i domů.

  2. Přepěťová ochrana mi při výpadku proudu zachránila nejen počítač, ale i rozdělanou práci. Určitě je to věc, která by měla být v každé domácnosti i kanceláři.

Přidat komentář

Recenzer.cz
Logo