Proudové chrániče

Proudový chránič je zařízení, které zajišťuje ochranu před úrazem elektrickým proudem a to i při přímém dotyku. Vaši domácnost chrání i před možným požárem. Proudový chránič se skládá ze součtového proudového transformátoru, chráničového relé a spínacího mechanismu. Úkolem součtového proudového transformátoru je odhalit reziduální neboli špatný proud, který se sčítá na pozadí.

Proudový chránič pracuje na principu porovnávání principu na pracovních vodičích. Vektorový součet okamžitých hodnot proudu je nulový. Nulové je i magnetické pole v transformátoru.

V případě poruchy nebo špatného zapojení spotřebiče reziduální proud vyvolá změnu proudu v pracovních vodičích. Tak se v toroidním transformátoru vytvoří magnetické pole, na sekundární cívce vznikne proud, který následně aktivuje chráničové relé. Tím dojde k sepnutí chráničového mechanismu s dojde k odpojení celého obvodu od sítě.

Porovnat ceny proudových chráničů

Nejlepší proudové chrániče

Tento žebříček představuje nejprodávanější produkty s nejvyšším hodnocením od zákazníků.

Pořadí Název Hodnocení  Cena od Porovnat ceny Koupit
1. Eaton PF6-25/4/003 100 % 1 101 Kč Zobrazit Tipa.eu
2. FK technics FK-PRCD-2 95 % 421 Kč Zobrazit Rent.cz
3. Kanlux 23220 KRO6-2B630 83 % 318 Kč Zobrazit Globallux.cz

Typy

Proudové chrániče mohou vypnout hned po vzniku reziduálního proudu. Některé proudové chrániče však mohou vypnout se zpožděním.

 • Nezpožděný – tento chránič je značen prázdným čtvercem. Jedná se o proudový chránič, který je možné použít všeobecně. Čas vypnutí není omezen a chránič tak reaguje na krátké rázy proudu.
 • Provedení G – má minimální dobu nepůsobení 10 milisekund (ms) a jedná se o chránič, který má zvýšenou odolnost proti nechtěnému vypnutí. Tento typ spadá pod rakouskou normu ÖVE E 8601.
 • Provedení K – je definováno normou VDE a charakteristika tohoto provedení je obdobná jako u provedení G.
 • Provedení S – tento typ má zpoždění 40 ms a je definováno normou IEC. Díky zpoždění provedení S je možné zajistit selektivitu mezi proudovými chrániči.

Ochrana

Proudové chrániče můžeme rozdělit podle požadované ochrany i podle průběhu reziduálního proudu. Proudový chránič se jmenovitým reziduálním proudem do 300 mA IΔn ≤ 30 mA vám může poskytnout ochranu proti úrazu elektrickým proudem i proti vzniku požáru.

 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem – tato ochrana začne fungovat až ve chvíli, kdy nastane nějaká porucha.
 • Základní ochrana – tato ochrana má poruše předcházet.
 • Doplňková ochrana – chrání při porušení izolace, vniknutí vody nebo při dotyku vodivou částí, která je pod napětím. Doplňková ochrana musí být doplněna například automatickým odpojením od zdroje nebo dvojitou izolací
 • Ochrana před požárem IΔn ≤ 30 mA – izolace vodičů může být narušena unikajícím zemním proudem. Díky poškozené izolaci může dojít k požáru. Proudový chránič se jmenovitým reziduálním proudem do 300 mA nepustí do narušeného obvodu více než 70 W.

Reziduální proud

Reziduální proud vzniká zejména u moderních spotřebičů jako počítače, televize a další. Proudové chrániče je možné rozdělit i podle způsobu odhalení reziduálního proudu.

 • Typ AC – používá se pro odhalování střídavých reziduálních proudů o běžných kmitočtech. Používají se například u osvětlení, elektrických topení, bojlerů, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice atd.
 • Typ A – odhalí sinusové reziduální proudy nebo pulsující stejnosměrné reziduální proudy. Používá se zpravidla tam, kde je třeba použít jednocestnou formu usměrnění – počítače, fény, některé stmívače
 • Typ F – pracuje stejně jako typ A, ale navíc je schopen s frekvencemi do 1 kHz – spotřebiče s frekvenčním měničem například sušička, tepelné čerpadlo
 • Typ B – pracuje stejně jako typ F, navíc odhalí i hladký stejnosměrný reziduální proud

Normy

S používáním proudových chráničů se pojí řada norem, zaměříme se pouze na některé:

 • ČSN 33 2000-1 ed.2.: 2009 – zabývá se obvody, které musí být členěny do více částí a to z důvodu zabránění nebezpečí v případě poruchy. Cílem normy je spolehlivě oddělit obvody tak, aby nedocházelo k jejich vzájemnému ovlivňování.
 • ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 – ochranná opatření a ochrana před úrazem
 • ČSN 33 2000-4-443 ed.3 – ochrana před nadproudy
 • ČSN 33 2000-5-534 ed.2 – Odpojování, řízení, spínání
 • A mnohé další…

Značka

Mezi výrobce proudových chráničů patří Eaton, ABB Elektro Praga, OEZ, Noark Electric, Schneider Electric a další.

Cena

Cena proudových chráničů začíná na necelých 500 Kč, ale vyšplhat může i přes 50 000 Kč. To jaký chránič budete potřebovat a kolik budete muset investovat, vám řekne vámi vybraný elektrikář. Výběr tohoto zařízení a jeho zapojení vyžaduje potřebné znalosti, se kterými si málokterý běžný uživatel sám poradí.

Porovnat ceny proudových chráničů

Otázky a odpovědi

Jsou proudové chrániče spolehlivé?

Proudové chrániče jsou velmi spolehlivé, nejsou však 100%. Ve sledovaném období byla prokázána 3 – 5% míra selhání. Z tohoto důvodu se doporučuje proudové chrániče pravidelně sledovat a testovat odborníky.

Jak vzniká reziduální proud?

Reziduální proud vzniká ve většině případů na koncových zátěžích. Každá koncová zátěž dá vzniknout trochu jinému reziduálnímu proudu. Proto je při výběru proudového chrániče důležité vědět, jakou zátěž budete mít na daném zjištěném obvodu.

Jak jsou chrániče odolné?

Proudové chrániče se běžně umísťují do interiéru, čemuž odpovídá i stupeň krytí IP20. Spolehlivý chod chrániče tak zaručí pouze adekvátní prostředí. Proudový chránič proto nesmí být umístěn ve vlhké či agresivním prostředí.

Závěr

Problematika proudových chráničů je velmi obtížná a vyžaduje velké znalosti v oblasti elektřiny. Z tohoto důvodu je velmi důležité nechat výběr a zapojení proudových chráničů odborníkům. S těmi můžete na základě vašich požadavků vybrat a nainstalovat ty správné chrániče pro bezpečný chod vaší domácnosti.

Proudové chrániče můžete nakoupit v e-shopu: Mall.cz


Zdroj: www.wikipedia.org

Jak se vám líbí tento článek? Pomohl vám?

4.6/5 (24 hodnocení)
​​

Alena Rajnochová

Alena Rajnochová

Po vystudování střední školy jsem vyzkoušela více různých profesí. Mojí velkou vášní jsou knihy, které mě přivedly i k psaní vlastních příběhů. Díky nim jsem se dostala k profesnímu psaní. Ve volném čase se věnuji rodině, mám ráda turistiku, ale i relax u moře.

Více o nás a jak články vytváříme | Spolupráce a kontakt

7 komentářů
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Přidat komentář
 1. Už jste si odpověděl sám. Každý má jinou marži. Používám Kanie od Kanluxu min.15 let a bez jedinné reklamace a to jsou nejlevnější na trhu okolo 350,- Kč.

 2. jakou hodnotu ampér na chrániči použít když budou za chráničem jistič 3x 10A a 1 x16A?

 3. Článek je srozumitelný, stručný a dobře zpracovaný.

 4. Odpoved je ve Vasi otazce. Velikost je 3x 32A.

 5. Jakou velikost proudového chrániče zvolit při 3 x 32 A?

  • Dobrý den,
   prosím Vás,
   proč proudový chránič ELKO EP 1f 32A 0,03A stojí lehce přes 1000.-kč a chránič se stejnými parametry ale od fa. EATON stojí kolem 3tisíc?
   Jde snad jen o to,že je to jiný výrobce? Je snad chránič EATON v něčem lepší spolehlivější?
   Děkuji za jakoukoliv odpověď

Přidat komentář

Recenzer
Logo