Vibrační válce

Abychom mohli pohodlně jezdit autem a chodit pěšky po infrastrukturách, je zapotřebí, aby se o tuto práci postaral konkrétní stroj, kterému se říká vibrační válec. Ten pracuje na základě principu vibrací a hutné síly. Vibrační mechanismus, obvykle poháněn hydraulickým systémem, generuje oscilující pohyb, který se přenáší z válce na podkladní materiál. Tento pohyb vibrací pomáhá uvolnit vzduchové bubliny z podkladu a zlepšuje tak kontakt a zhutnění materiálu. Na jednotlivé práce je ale třeba vybrat odlišný druh a správné parametry, tak se pojďme podívat, co mezi ně patří.

Porovnat ceny válců

Co je vibrační válec?

Vibrační válec je stroj používaný ve stavebnictví pro zhutňování a utužování povrchu zeminy, asfaltu nebo betonu. Jedná se o válec, který je vybavený rotačními vibračními mechanismy umístěnými uvnitř válcového těla. Tyto mechanismy generují vibrace, které jsou přenášeny na povrch a umožňují efektivní zhutnění materiálu.

K čemu se vibrační válec používá?

Používá se při výstavbě silnic, parkovišť, letištních ranvejí, železničních tratí a dalších podobných projektů. Jeho hlavním úkolem je zvýšit stabilitu a pevnost povrchu, zlepšit jeho nosnou schopnost a snížit riziko vzniku trhlin nebo deformací v důsledku provozního zatížení. Vibrační válečky mohou být ovládány ručně nebo mohou být vybaveny kabinským ovládáním, což umožňuje řidiči pohodlně ovládat stroj a sledovat proces zhutňování.

Typy

Vibrační válce můžeme rozdělit na tři typy podle způsobu, jakým jsou ovládány. Každý z nich se bude hodit na trochu odlišné práce, zejména z hlediska náročnosti.

Ručně vedené válce

Ručně vedené válce jsou menší a snadno ovladatelné vibrační válce, které jsou určeny pro zhutňování menších ploch, případně těžko přístupných prostor. Tyto válce jsou obvykle vybaveny jedním nebo dvěma bočně umístěnými rukojeťmi, které umožňují operátorovi pohodlně vést a ovládat válce během práce. Pohon válce je zajištěn motorovou jednotkou umístěnou na vrcholu válce, která generuje vibrace. Ty jsou poté přenášeny na povrch pomocí válcového těla. Jejich hutnící síla se pohybuje od 12 do 22 kN.

Tandemové válce

Tandemové válce jsou druhem vibračních válců, které se skládají ze dvou válcových těles umístěných za sebou. Tato válcová tělesa mohou být buď o stejné velikosti, nebo je jeden válec větší než druhý. Díky dvěma válcům za sebou mohou dosáhnout vyššího zhutňovacího výkonu a rychlosti, což umožňuje efektivnější a rychlejší práci, proto se také využívají pro náročnější práce. Ovládají se zejména z kabiny umístěné na jednom z válcových těles.

Ježkové vibrační válce

Ježkové vibrační válce jsou speciálním typem vibračních válců, které se využívají především při zhutňování jemných a viskózních materiálů, jako je například asfalt nebo beton. Tyto válcové stroje mají jeden nebo více ježků, které jsou umístěné na válcovém těle a podílejí se na procesu zhutňování.

Ježci jsou navrženi tak, aby na sebe vzájemně zapadali a vytvářeli rovnoměrnou distribuci tlaku na podkladní materiál. Tento tlak spolu s vibracemi, které jsou generovány ve válci, pomáhá při zhutnění materiálu a vytváření pevného a stabilního povrchu.

Druh vibračního válce

Vibrační válce můžeme ještě rozdělit podle toho, jakým druhem válce jsou vybaveny. Může jít o válce pro pěchování štěrku, kameniva a nesoudržné zeminy, což znamená povrchy s frakcí větší než 2 mm a s nízkým obsahem vody, které mají hladký povrch a značí se písmenem D. Válce s ježkovým běhounem zase využijete pro zhutnění soudržných zemin s frakcí nižší než 2 mm a vyšším obsahem vody, které se hodí pro pěchování jílovitých povrchů. Najdete je pod označením PD.

Hmotnost a rozměry vibračních válců

Hmotnost ovlivňuje celkový výkon přístroje, proto by vás společně měla zajímat. Je obvykle udávána v tunách nebo kilogramech. Pro tandemové válcové stroje může být celková hmotnost kolem 2 až 20 tun, přičemž každý válec může mít hmotnost kolem 1 až 10 tun.

Rozměry zahrnují délku, šířku a výšku, které jsou také specifické pro každý model a typ válce. Například délka může být v rozmezí 2 až 7 metrů, šířka 1 až 3 metry a výška 1,5 až 2,5 metru. Nemají žádný vliv na výsledný výkon a funkci válce, tudíž se na ně dívejte spíše z praktického hlediska.

Pracovní rozměry

Důležitým parametrem jsou především rozměry běhounu, přičemž jeho šířka (mezi 0,6 až 1,5 metry) udává plochu, kterou je válec schopný zhutnit během jedné trasy – čím větší rozměr, tím větší záběr stroje. Širší běhoun se bude hodit pro zhutnění větších ploch, jako jsou parkoviště či základy rodinných domů. Zhutnění povrchů pro výstavbu chodníků zvládnou i válce s menší šířkou běhounu.

Vibrace a hutnící síla

Tím nejdůležitějším parametrem je hutnící, jinak také pěchovací, síla. Obvykle se udává v kilonewtonech (kN) a bývá v rozsahu od 20 do 200 kN. Označuje sílu, se kterou válec pěchuje zeminu či jiný povrch. Čím větší síla, tím větší je míra zhutnění. Když je pěchovací síla nízká, musíte zeminu hutnit po jednotlivých vrstvách, aby došlo ke kvalitnímu zpevnění podloží, jinak byste se nedočkali očekávaného výsledku.

Hutnící síla je generována buď váhou válce, nebo hydraulickým tlakem, který je aplikován na válec. Je důležitá pro dosažení požadovaného zhutnění materiálu, zajištění pevnosti a stabilitu povrchu.

Co se týče vibrace, udává se v Hertzích (1 Hz = 60 otáček za minutu), přičemž pro zhutnění zeminy stačí 35 Hz, pro živičné povrchy až 50 Hz.

Vibrační válce generují vibrace pomocí interního vibračního mechanismu, který je obvykle poháněn hydraulickým systémem. Pomáhají uvolnit vzduchové bubliny z podkladu, což zlepšuje kontakt, zhutňování materiálu a umožňuje lepší proniknutí válce do materiálu, což je užitečné zejména při práci s měkkými a viskózními materiály. Vibrace také zvyšují efektivitu zhutnění a umožňují dosažení vyšší hustoty povrchu.

Bezpečnost práce

Jelikož jde o stavební techniku, je třeba se mít na pozoru. Mezi povinnou výbavu patří ochrana sluchu (mušlové chrániče, při krátkodobém použití stačí zátky do uší), kvalitní přilba, pracovní obuv, při práci na veřejném prostranství výstražná vesta s reflexními prvky, pracovní brýle, odolné pracovní rukavice, popřípadě antivibrační rukavice.

Funkce

Vibrační válce jsou stavební stroje, které se používají k zhutňování a stabilizaci podkladního materiálu při výstavbě silnic, přístavních ploch, letišť a dalších obdobných infrastrukturních projektů. Hlavním účelem vibračních válců je zvýšit hustotu i pevnost podkladu, a zajistit tak stabilní bezpečný povrch pro vozidla s chodci.

Jsou efektivní v odstraňování vzduchových bublin a dutin z podkladního materiálu, které by v budoucnu mohly vést k oslabení povrchu nebo zhoršení jeho stability. Hustší a stabilnější podkladní materiál poskytuje pevný základ pro vrstvy asfaltu, betonu nebo jiných povrchových materiálů. To zvyšuje celkovou pevnost a trvanlivost konstrukce.

Značka

Mezi oblíbené značky vyrábějící vibrační válce patří NTC, Lumag, Bomag nebo WEBER. Všechny jsou spolehlivé, lišit se mohou cenovou kategorií.

Cena

Co se ceny týče, není to žádný med. Jedná se o velké profesionální stroje, tudíž počítejte s tím, že vás budou stát opravdu hodně peněz. Cena začíná na 180 000 Kč, zde najdete ručně vedené vibrační válce.

Pokud chcete pořídit kvalitní vibrační válec, zainvestujte raději 200 až 250 000 Kč. Chcete-li koupit tandemový válec, připravte si minimálně 500 000 Kč, cena se může vyšplhat až na 900 000 Kč.

Porovnat ceny válců

Údržba

Údržba vibračních válců je klíčová pro jejich dlouhodobou výkonnost a spolehlivost. Dbejte především na:

  1. Pravidelnou kontrolu: Pravidelná vizuální kontrola stroje je zásadní pro zjištění případných poškození, opotřebení nebo vad. Zkontrolujte válec, ježky, vibrace, tlakový systém, hydraulické hadice a další součásti, abyste se ujistili, že všechno funguje správně. Pokud najdete jakékoliv problémy, okamžitě je opravte.
  2. Mazání: Správné mazání je důležité pro zachování pohyblivosti a životnosti různých částí válce. Ujistěte se, že jsou správně promazané a používáte správný typ maziva. Dodržujte doporučení výrobce.
  3. Čištění: Vibrační válec pracuje v prostředí, ve kterém je vystaven silnému znečištění a usazeninám. Pravidelné čištění válcových ježků, filtrů a odtokových kanálů je nezbytné pro optimalizaci výkonu válce. Používejte vodu nebo vysokotlaký čistič, abyste odstranili usazeniny.
  4. Opravy a údržba motoru: Vibrační válec může obsahovat různé motory a pohonné jednotky. Pravidelná údržba a opravy těchto motorů jsou klíčové pro jejich správný a bezpečný provoz. Sledujte plán údržby motoru a provádějte pravidelnou kontrolu i výměnu oleje, filtrů a jiných komponentů.

Otázky a odpovědi

Jak funguje vibrační válec?

Vibrační válec má interní vibrační mechanismus, který generuje vibrace. Tyto vibrace jsou přenášeny na podkladní materiál pomocí ježků na věnci válce. Vibrační energie zlepšuje kontakt a zhutňování materiálu.

Jaký je rozdíl mezi vibračním válcem a hladící deskou?

Vibrační válce a hladící desky jsou oba stavební stroje používané ke zhutnění materiálu. Hladící desky se obvykle používají v menších oblastech a na povrchových vrstvách, zatímco vibrační válce mají větší výkon a jsou vhodnější pro použití na rozsáhlejších plochách či pro dosažení hlubších vrstev.

Jaké materiály lze zhutnit pomocí vibračního válce?

Vibrační válce se nejčastěji používají k zhutnění a stabilizaci zemin, písku, štěrku a podložních vrstev při výstavbě silnic, přístavních ploch, letišť atd. Mohou se také používat při kompakci betonu a asfaltu.

Závěr

Vibrační válce jsou důležitým strojem při výstavbě silnic, parkovišť, letištních ranvejí, železničních tratí a dalších podobných projektů. Starají se o dosažení co nejlepšího stavu povrchu a snižují riziko vzniku trhlin nebo deformací v důsledku provozního zatížení, díky čemuž je pak možné pro auta i osoby se po povrchu pohybovat.


Jak se vám líbí tento článek? Pomohl vám?

5/5 (100 hodnocení)
​​

Eliška Vachková

Eliška Vachková

Psaní je můj způsob sebevyjádření, který mi zároveň dodává určitou formu bezpečí. Když zrovna nepíšu články (což se moc nestává), učím soukromě angličtinu nebo cvičím. Obecně miluju organizaci, a tak je můj život jeden velký nepořádek, který se snažím mít pod kontrolou. Abych si zachovala rovnováhu, chodím na procházky, medituji, věnuji se józe nebo čtu knihy. Stres je mé druhé jméno, ale produktivita to první.

Více o nás a jak články vytváříme | Spolupráce a kontakt

1 komentář
  1. V práci používáme vibrační válec od značky NTC a je parádní. Byla to pro moji firmu moc dobrá investice, protože si na sebe bez problémů vydělá.

Přidat komentář

Recenzer
Logo