CLO je povinný poplatek stanovený státem na základě zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon. Celní poplatek, jak je jinak clo také nazýváno, je vybíráno v rámci přechodu jakéhokoliv zboží přes státní hranice.
Tuto dávku/platbu/poplatek musí zaplatit každý, kdo zboží dováží či vyváží, stejně jako ten, pro koho je zboží dovezeno nebo vyvezeno.

Jestli dané zboží podléhá celnímu poplatku jasně definuje zákon či celní sazebník. Soustava celních orgánů je tvořena Generálním ředitelstvím cel, oblastními celními úřady a v neposlední řadě i jednotlivými celními úřady.

Co je to CLO?

Jak již bylo zmíněno výše, jde o dávku vybíranou státem, když nějaké zboží „překračuje“ jeho hranice. Jednotlivé státy nebo i skupiny států tento poplatek používá jako ochranu vnitřního trhu své země před zbožím z okolních zemí. U nás má tuto činnost na starost Celní správa České republiky.

Dá se říci, že CLO je účinný prostředek pro ekonomickou formu politických bojů, ale i účelový způsob, jak obohatit státní rozpočet a přivést do něj finanční prostředky.

Dělení cla

Obchodně politické dělení

 • Autonomní – celní poplatek je vždy stanoven daným státem bez ohledu na mezinárodní smlouvu.
 • Smluvní – clo se určuje na základě mezinárodní smlouvy.

Dělení z hlediska pohybu zboží

 • Vývozní – poplatek je vybírán za vyvezené zboží a v řadě případů se uvaluje čistě kvůli fiskálnímu účelu. Souvisí spíš se strategickými komoditami, jako je například vývoz ropy.
 • Dovozní – jak už zní název, dávka je vybírána za dovezené/dovážené zboží.
 • Tranzitní – clo je stanoveno za dané zboží, které přechází/projíždí přes území státu.

Dělení z hlediska účelu

 • Fiskální – v podstatě základní clo, původně vybírané čistě kvůli příjmu do státního rozpočtu. Dnes s fiskálním účelem souvisí spíš okrajově.
 • Ochranná – toto clo svým způsobem funguje jako ochrana domácích výrobců i domácího trhu proti konkurenci ze zahraničí.

Tato cla ještě dělíme na prohibitivní, které je tak vysoké, že se vlastně ani žádné zboží nedováží.

Dále skleníková chránící všechny nově vznikající a rozvíjející se sektory v rámci domácího hospodářství proti výrobcům z ciziny.

Antidumpingová neboli vyrovnávací clo, uvalované na to zboží, co má cenu daleko nižší, než je ta běžná v zemi odkud je vyváženo a mohlo by tak poškodit jakéhokoliv domácího výrobce.

Poslední je pak clo preferenční, což je snížené clo pro zboží ze zemí, kterým daný stát udělil určité zvýhodnění před jinými státy.

 • Odvetná – pokud jde o tento druh celního poplatku, uvaluje se na veškeré zboží z jiných států jako „odveta“ za obchodní politiku daného státu, odkud je zboží dováženo.
 • Vyrovnávající – jinak také kompenzační clo je účelovým poplatkem, aby se vyrovnala snížená cena dováženého zboží.
 • Vyjednávací – celní poplatek určený jako prostředek pro vyjednávání v rámci obchodně-politického jednání.

Dělení z hlediska výpočtu

 • Specifická – je vždy stanovena pevná částka za danou fyzickou jednotku, to v praxi znamená cenu za 1 kus, 1 tunu a podobně.
 • Valorická – poplatek se vypočítává procentuální částkou z hodnoty daného zboží.
 • Diferencovaná – to je vlastně kombinace specifického a valorického CLA.

Kdy se platí CLO?

Nutno podotknout, že od 1. října letošního roku již podléhají DPH i drobné zásilky ze zemí mimo Evropskou unii. Kromě DPH je však nutné zaplatit také CLO a to u všech zásilek, jejichž hodnota je vyšší než 150 EUR. Tento limit nezahrnuje náklady na dopravu.

Pro zásilky, které jsou v hodnotě nižší, než je stanovených 150 EUR musí fyzická osoba podat tzv. elektronické celní prohlášení. Na jeho základě vám pak bude stanovena výše již zmiňované DPH.

Samozřejmě, že existují i výjimky, mezi které patří tabák a tabákové výrobky, alkoholické výrobky, parfémy a rovněž i toaletní vody. Na tyto druhy zboží se pravidlo o hodnotě nižší než 150 EUR nevztahuje.

Co platí pro CLO ze zahraničí od 1. 10. 2021?

Bez ohledu na to, jestli se vás týká CLO z Číny nebo CLO z USA, případně i z jiných států, co nepatří do EU, jako je například nově i Velká Británie, pravidla byla jasně stanovena pro všechny země mimo Evropskou unii.

Pro zásilky do 22 EUR je nutné uhradit DPH, ale vyhnete se placení CLA. To samé platí u zásilek v hodnotě od 22 do 150 EUR. Nad 150 EUR už je nutné zaplatit jak DPH, tak clo. Existuje však jedna výjimka, a to jsou dary mezi soukromými osobami.

Zde neplatí povinnost platit DPH. V rámci celního poplatku je nově nutné podávat již zmiňované celní prohlášení, a to bez ohledů na hodnotu nákupu. Můžete jej podávat osobně nebo se obrátit na placenou službu externího dopravce. Ten je schopen vše potřebné vyřídit místo vás.


Zdroje: www.wikipedia.org, www.celnisprava.cz

Jak se vám líbí tento článek? Pomohl vám?

5/5 (66 hodnocení)
​​

Kateřina Horáková

Kateřina Horáková

Práce s texty je nejen mou profesí, ale zároveň celoživotním koníčkem. Je to má vášeň stejně jako kvalitní čokoláda. Mám ráda výzvy a baví mě hrát si se slovy tak, aby byl výsledek dokonalý a přesně podle představ klienta. Mám více než 25 let praxe. Kromě toho moc ráda vařím i peču, vymýšlím recepty a stále zkouším něco nového. Ve volném čase si ráda přečtu dobrou knihu, tvořím videa a věnuji se své malé domácí ZOO.

Více o nás a jak články vytváříme | Spolupráce a kontakt

2 komentářů
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Přidat komentář
 1. Dobrý den. Dokázal by mně někdo říci, kolik bude zhruba clo na PC s Windows v hodnotě zhruba 500 Euro z Aliexpresu ? DPH Aliexpres v ČR odvádí. Děkuji.

 2. Děkuji za pěkný článek, konečně jsem se pořádně dozvěděl, proč se něco takového musí platit. I když nadšený z toho nejsem.

Přidat komentář

Recenzer
Logo