Slovník pojmů

Ten, kdo už někdy pořizoval pro svého potomka autosedačku, zná tento pojem velmi dobře. ISOFIX je systémem pro mezinárodní standard na ukotvení dětské ...

RTLS je zkratka, kterou tvoří počáteční písmena anglických slov Real Time Location System. Pokud nechceme být detailisti, volně to můžeme přeložit jako ...

Jednoduše řešeno je LIFO opak FIFO. Je to totiž zkratka slov Last In, First Out. V překladu tedy Poslední dovnitř, První ven. Je to rovněž jedna z metod pro ...

NFC

NFC je zkratkou anglických slov Near Field Communicationa jedná se o vysokofrekvenční bezdrátovou komunikaci. Ta umožňuje vyměňovat informace na krátké ...

EAN

EAN je zkratkou anglických slov European Article Number, což znamená Mezinárodní číslo obchodní doložky. Používá se k rozeznání/identifikaci jednotlivých ...

DVB-T2 je zkratkou anglických slov Digital Video Broadcasting - Terrestrial. Představuje standardní digitální televizní vysílání, které probíhá prostřednictvím ...

JIT

JIT je zkratkou anglických slov Just in Time, která se samozřejmě nepřekládají, i když občas můžete narazit na počeštělý výraz - Právě včas. Jedná se o moderní ...

ADR

Pokud budete chtít přepravovat nebezpečné látky, pak na zkratku ADR rozhodně narazíte. Jsou to počáteční písmena slov Accord Dangereuses Route nebo Accord ...

Pokud jde o FIFO, je to opět zkratka, kterou v praxi nenajdete přeloženou, ale ne každý zná její český význam. Jedná se o první písmena slov First In First ...

Faktem je, že tyto zkratky se v praxi nepřekládají, ale přesto není na škodu znát jejich význam. FEFO je složeno z počátečních písmen slov First Expired, First ...

SKU

SKU je zkratkou anglických slov Stock Keeping Unit. Je to vlastně specifický a zcela unikátní kód, který konkretizuje určitý druh zboží. Tento kód se může ...

CLO

CLO je povinný poplatek stanovený státem na základě zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon. Celní poplatek, jak je jinak clo také nazýváno, je vybíráno v rámci ...

EDI

Pojem EDI je zkratkou anglických slov Electronic Data Interchange, tedy elektronická výměna dat. Pomáhá optimalizovat jednotlivé procesy probíhající v rámci ...

Pojem inflace je dalším přírůstkem do našeho slovníku základních ekonomických pojmů. Setkáváme se s ní v podstatě den co den v běžném životě a pociťujeme její ...

ETF

Jedná se o zkratku anglických slov Exchange Traded Fund, v českém překladu burzovně obchodované fondy. Mimo tuto zkratku se používají i názvy jako ...

Recenzer.cz
Logo