Slovník pojmů

ADR

Pokud budete chtít přepravovat nebezpečné látky, pak na zkratku ADR rozhodně narazíte. Jsou to počáteční písmena slov Accord Dangereuses Route nebo Accord ...

Pokud jde o FIFO, je to opět zkratka, kterou v praxi nenajdete přeloženou, ale ne každý zná její český význam. Jedná se o první písmena slov First In First ...

Faktem je, že tyto zkratky se v praxi nepřekládají, ale přesto není na škodu znát jejich význam. FEFO je složeno z počátečních písmen slov First Expired, First ...

Internet je v podstatě ledovcem, jehož většina je skryta pod vodou. To, co většina z nás vidí a používá, je jen vrchol. Pod tímto povrchem se skrývá rozsáhlá ...

SKU

SKU je zkratkou anglických slov Stock Keeping Unit. Je to vlastně specifický a zcela unikátní kód, který konkretizuje určitý druh zboží. Tento kód se může ...

ETF

Jedná se o zkratku anglických slov Exchange Traded Fund, v českém překladu burzovně obchodované fondy. Mimo tuto zkratku se používají i názvy jako ...

Ten, kdo už někdy pořizoval pro svého potomka autosedačku, zná tento pojem velmi dobře. ISOFIX je systémem pro mezinárodní standard na ukotvení dětské ...

RTLS je zkratka, kterou tvoří počáteční písmena anglických slov Real Time Location System. Pokud nechceme být detailisti, volně to můžeme přeložit jako ...

Jednoduše řešeno je LIFO opak FIFO. Je to totiž zkratka slov Last In, First Out. V překladu tedy Poslední dovnitř, První ven. Je to rovněž jedna z metod pro ...

NFC

NFC je zkratkou anglických slov Near Field Communicationa jedná se o vysokofrekvenční bezdrátovou komunikaci. Ta umožňuje vyměňovat informace na krátké ...

EAN

EAN je zkratkou anglických slov European Article Number, což znamená Mezinárodní číslo obchodní doložky. Používá se k rozeznání/identifikaci jednotlivých ...

Fotovoltaická elektrárna umožňuje nejen výrobu energie pro váš dům, ale také si můžete přebytečnou energii uložit na později. To se hodí zejména tehdy, kdy je ...

JIT

JIT je zkratkou anglických slov Just in Time, která se samozřejmě nepřekládají, i když občas můžete narazit na počeštělý výraz - Právě včas. Jedná se o moderní ...

Virtuální baterie je takové malé "skladiště" pro elektřinu, kterou si vyrobíme prostřednictvím fotovoltaické elektrárny. Výhodou je, že s virtuální baterií ...

DVB-T2 je zkratkou anglických slov Digital Video Broadcasting - Terrestrial. Představuje standardní digitální televizní vysílání, které probíhá prostřednictvím ...

Fotovoltaická krytina je v podstatě menší verze solárních panelů, jen s tím rozdílem, že se instaluje na střechu jako běžná krytina a panely jsou integrovány ...

Solární kolektor je tvořen z vakuových trubic či plochých panelů, které se vyrábí z borokřemičitého skla. Obojí je schopné pohlcovat sluneční paprsky/záření a ...

Označení Kyber pondělí pravděpodobně znáte nejen z reklamních sdělení hlásající výprodejové slevy převážně v internetových obchodech. Cyber Monday je zkrátka ...

Černý pátek je i českým nakupujícím zákazníkům známý pod názvem Black Friday. Ačkoliv tento doslova slevami překypující den plný akcí, které mnohdy stoupají až ...

Na internetových marketplace platformách se pohybuje naprostá většina online kupujících a pravděpodobně jste taktéž jedním z nich i přesto, že tento pojem tak ...

Obrátka zásob je měřítkem, které udává, jak často se určité druhy zboží nebo produktů prodají nebo spotřebují během určitého časového období. Obrátka zásob se ...

CLO

CLO je povinný poplatek stanovený státem na základě zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon. Celní poplatek, jak je jinak clo také nazýváno, je vybíráno v rámci ...

EDI

Pojem EDI je zkratkou anglických slov Electronic Data Interchange, tedy elektronická výměna dat. Pomáhá optimalizovat jednotlivé procesy probíhající v rámci ...

Pojem inflace je dalším přírůstkem do našeho slovníku základních ekonomických pojmů. Setkáváme se s ní v podstatě den co den v běžném životě a pociťujeme její ...

Cashbackové portály jsou dobře známé většině zákazníkům pohybujících se v online světě nákupů, zejména pak aktivním nakupujícím. Konkrétně v České republice ...

Recenzer
Logo