Hasicí přístroje

Hasicí přístroje jsou k vidění v průmyslových závodech i mnoha veřejných místech. Již několik let však nesmí hasičský přístroj ze zákona chybět v žádné domácnosti. Úkolem těchto malých přístrojů se pokud možno zlikvidovat požár již v zárodku. Hasicí přístroje obsahují různé druhy hasiva a opatřeny jsou i systémem, který dokáže přístroj velmi jednoduše uvést do provozu.

Obsluha hasicího přístroje je vyobrazena pomocí obrázků i jednoduchých příkazů na štítku každého hasičského přístroje. Na štítku navíc najdete všechny důležité údaje, které vás informují o druhu hasiva i místu, kde lze přístroj používat. V souvislosti se samotným provozem se doporučuje hasit přerušovaně, abyste mohli průběh hašení lépe kontrolovat. Dále si ověřte, zda nedošlo k opětovnému vzplanutí.

Hasící přístroj vybírejte s ohledem na druh hasiva a místa použití. Důležitá je nejen velikost budovy, ale i typ místností. Vždy je nutné přihlédnout ke třídě požáru.

Porovnat ceny hasicích přístrojů

Nejlepší hasicí přístroje

Tento žebříček představuje nejprodávanější produkty s nejvyšším hodnocením od zákazníků.

Pořadí Název Hodnocení  Cena od Porovnat ceny Koupit
1. Magg Práškový ABC 2 kg 99 % 649 Kč Zobrazit Alza.cz
2. Compass Hasicí spray 500ml 91529 97 % 161 Kč Zobrazit Hornbach.cz
3. Compass práškový 1 kg ABC 01531 94 % 295 Kč Zobrazit Tipa.eu

Typy

Hasicí přístroje jsou k dostání v několika podobách, které se liší druhem hasiva. K nejznámějším patří vodní, pěnové a práškové přístroje. Dalším typem je hasicí přístroj CO2, známý jako sněhový. V minulosti se používaly přístroje halonové, které dnes nahradily ekologické hasicí přístroje s čistým hasivem.

 • Vodní přístroje – hlavní výhodou vodních přístrojů je dobrý ochlazovací účinek. Používají se při hašení textilu, dřeva a slámy. Nelze je však používat při hašení elektrického vedení nebo spotřebičů.
 • Pěnové přístroje – dosahují nejlepších výsledků při hašení hořlavých kapalin. I při hašení pěnou se však můžete vystavit nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Velkým nedostatkem pěnových přístrojů je i skutečnost, že nepatří k mrazuvzdorným.
 • Práškové přístroje – nemají problém s teplotními výkyvy, použít je můžete při teplotě více než -20°C a nevadí jim ani teplota vyšší než +60°C. Zároveň se nemusíte obávat, že se při hašení vystavuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Práškové přístroje patří k nevodivým. Nevýhodou práškových přístrojů je vysoká prašnost.
 • Sněhové přístroje – oxid uhličitý je schopen snížit množství kyslíku ve vzduchu, sníh následně oheň udusí. Sníh je nevodivý a přístroj tak můžete použít i k hašení elektrického vedení. Po použití přístroje navíc nezůstávají žádné zbytky, jak tomu bývá u práškových přístrojů. Při hašení však musíte dávat pozor na omrzliny, plyn je při vypouštění ochlazován a jeho teplota je u hubice okolo -30°C.
 • Přístroj s čistým hasivem – jedná se o náhradu za již zakázané halonové hasicí přístroje. Také v tomto případě je hasivo nevodivé, navíc i netoxické, po hašení se dokáže samo odpařit. Hasicí přístroje s čistým hasivem se používají v místech, kde je třeba chránit drahé vybavení nebo cenné dokumenty a exponáty.

Označení

Hasicí přístroje nesou různé označení, které vás informuje jaký rozsah a druh požáru dokáže přístroj uhasit. Na etiketě přístroje tak najdete uvedené číslo a písmeno.

Třída požáru

Písmeny se udává třída požáru. Dle normy ČSN EN 2 se rozlišuje 5 tříd, které jsou značeny písmeny A až F.

 • Třída A – umožňuje hasit pevné a organické materiály, jejichž hoření často provází žhnutí. Pomocí hasicího přístroje můžete hasit dřevo, textil, slámu, plast, papír i uhlí. Tyto přístroje je možné koupit ve vodní, práškové i pěnové podobě.
 • Třída B – přístroje určené k hašení kapalných látek i látek, které vlivem hoření do kapalného stavu přecházejí. Hasit můžete naftu, benzín, mazadla, barvy, ředidla, alkohol, aceton, pryskyřici, tuk a vosk. Hasící přístroje třídy B se používají v dílnách a garážích a koupit je můžete jako práškové i pěnové. K dostání jsou i jako přístroje s čistým hasivem.
 • Třída C – uhasí požáry plynných látek jako je metan, propan-butan, svítiplyn, vodík atd. Přístroje třídy C koupíte jako sněhové, práškové a přístroje s čistým hasivem.
 • Třída D – uhasí požáry lehkých i alkalických kovů. Uhasit můžete titan, hliník, sodík, draslík, hořčík, lithium a slitiny hliníku. Opět lze koupit práškový či sněhový přístroj.
 • Třída E – tato hasící třída již byla zrušena.
 • Třída F – přístroje určené k hašení jedlých olejů, živočišných i rostlinných tuků. Přístroje uhasí požár pánve, hrnce i fritézy a své využití mají v kuchyni. Koupit můžete vodní přístroj, kde je voda doplněna o speciální aditiva.

Číslo

Číselný údaj udává, jak rozsáhlý požár je přístroj schopen uhasit. Čím je číslo vyšší, tím účinnější je i přístroj. V rodinných domech byste měli mít minimálně přístroj s hasící schopností 34A. V bytových domech by to měl být alespoň přístroj 43A, nebo více přístrojů 21A, atd.

Umístění

Hasicí přístroj by měl být v extrémních situacích po ruce. Podcenit tak nesmíte ani jeho umístění. Hasicí přístroj musí být umístěn tak, aby byl viditelný a bylo by jednoduché ho okamžitě použít. Nejlepším řešením je pochopitelně přístroj umístěný na místech, kde je největší riziko požáru, což bývá kuchyň, dílna, garáž atd.

Doplňky

Svoji domácnost můžete kromě vhodného hasicího přístroje vybavit i tzv. protipožární dekou, která je vyrobena z nehořlavých materiálů. Deka má víceúčelové využití, použít ji můžete v kuchyni, kdy uhasíte hořící tuk na pánvi. Deku lze hodit i na hořící osobu, zamezit může dalšího šíření ohně atd.

Značka

Hasící přístroj koupíte na mnoha místech. K dostání je na čerpací stanici i hobbymarketu. Jestliže chcete opravdu spolehlivý přístroj, doporučuje se ho pořizovat od specializovaných prodejců, kteří prodávají přístroje ověřených značek. K těm patří přístroje Červinka, Compass, Mobiak, Beta, HTB, Magg a další.

Cena

Pořizovací cenu určuje velikost přístroje i druh hasiva. K nejlevnějším patří přístroje s hmotností 1 kg, které koupíte od cca 250 – 500 Kč. Dvoukilogramový přístroj stojí od 400 – 900 Kč. Za přístroje s 10 a více kilogramy zaplatíte od 1 000 Kč více.

Porovnat ceny hasicích přístrojů

Údržba

O hasicí přístroj je nutné pravidelně pečovat. Dle předpisů byste měli u přístroje provádět 1 x za rok kontrolu provozuschopnosti. Jedná se o revizi jeho technického stavu, při které se odstraní možné závady.

Dále se pak provádí tzv. periodické zkoušky, které jsou u pěnových a vodních přístrojů alespoň 1x za 3 roky a u ostatních pak cca 1 x za 5 let. Kontrolu provádí pověřený pracovník, který vám předá i potřebný doklad o provozuschopnosti vašeho hasicího přístroje.

Otázky a odpovědi

Co označuje třída požáru F?

Třída požáru F patří k jedné z nejmladších požárních tříd, kterou zavedla Evropská komise. V této třídě jsou zahrnuty tuky, a oleje rostlinného i živočišného původu. Pěnové přístroje třídy F najdete zejména v profesionálních i jiných kuchyních, pekárnách a dalších potravinářských provozech, kde se používá tuk a olej.

Lze hořící olej v kuchyni uhasit vodou?

Do hořícího oleje nikdy vodu nepřilévejte. Tuky jsou při extrémně vysoké teplotě kapalné, hůře se chladí a hrozí zde i nebezpečí jejich opětovného vzplanutí. Každá kapka vody, která do hořícího oleje dopadne, zvětší svůj objem téměř 2 000x, dá se říct, že exploduje. Tak dojde k vystříknutí žhavého oleje po okolí a hořet může začít během chvíle celá domácnost.

Jaké jsou nejlepší hasicí přístroje pro domácnost?

V domácnosti nejvíce uplatníte vodní hasicí přístroj. S vodním přístrojem však nelze hasit elektrické přístroje pod napětím. Vodní přístroje však mají největší účinnost hašení a použít je můžete při hašení pevných látek. Dále je to práškový přístroj, jehož hlavní výhodou je nevodivost, hasit tedy můžete i elektrické přístroje a vedení pod napětím.

Hasicí přístroj CO2, u kterého musíte počítat s dusivým účinkem. Přístroj vytěsní kyslík z okolí hořícího předmětu. Používat ho nesmíte na otevřeném prostranství nebo v místech s průvanem. V domácnosti se tak používají na hašení hořících elektrických přístrojů pod napětím, použít ho můžete k hašení počítačů jemné mechaniky i potravin.

Závěr

Možnost použití a vhodnost přístroje závisí na typu hořlavé látky. V běžných situacích se nejčastěji setkáte s přenosnými přístroji, profesionální hasiči používají i pojízdné přístroje, které mají své uplatnění i ve velkých provozech. Od těch přenosných se však liší pouze objemem hasiva a způsobem, kterým je uvedete do chodu.

V běžné domácnosti jsou nejlepším řešením přístroje třídy ABC, které jsou považovány z universální. Díky nim uhasíte pevné, plynné i kapalné látky. Použít je můžete i k hašení elektřiny.

Hasicí přístroje můžete nakoupit v těchto e-shopech: Alza.cz a Mall.cz

Podobný článek, co by vás mohl zajímat


Zdroje: www.wikipedia.org, www.hastex.cz, www.vyzbrojna.cz, www.e-safetyshop.eu

Jak se vám líbí tento článek? Pomohl vám?

5/5 (60 hodnocení)
​​

Alena Rajnochová

Alena Rajnochová

Po vystudování střední školy jsem vyzkoušela více různých profesí. Mojí velkou vášní jsou knihy, které mě přivedly i k psaní vlastních příběhů. Díky nim jsem se dostala k profesnímu psaní. Ve volném čase se věnuji rodině, mám ráda turistiku, ale i relax u moře.

Více o nás a jak články vytváříme | Spolupráce a kontakt

2 komentářů
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Přidat komentář
 1. Já pro manžela koupila do auta takový malý práškový hasicí přístroj, co má jen 1 kg, aby tam aspoň něco měl, ale konstatoval, že je to spíš jako hračka než opravdový hasičák. Nevím, ale zdálo se mi to jako velmi dobrá koupě, tak snad bude v pořádku, i když doufám, že ho nebude nikdy potřebovat.

 2. V dílně mám hasicí přístroj od značky Compass a přiznám se, že jsem ho zatím nebyl nucený použít. Jinak ale mám s touto značkou zkušenosti z dřívějška, takže se jí držím nadále.

Přidat komentář

Recenzer
Logo