Pojištění

Některé druhy pojištění jsou povinné, naprostá většina však nadále zůstává dobrovolná a ač je nabídek pojištění poměrně široká škála, může se jevit nepřehledná a vyznat se v pojistkách může být poměrně složité.

Pro všechny tyto případy jsme připravili seznam nejčastějších typů pojištění, jehož hlavním účelem je pomoci vám v orientaci, seznámit vás s hlavním účelem různých pojistek, nejčastějším plněním a zároveň vám sdělíme důvody, proč byste si případně nabízené pojištění měli uzavřít. Konečné rozhodnutí je jen na vás a my jsme rádi, že vám případné rozhodování můžeme alespoň usnadnit.

Jaký význam má pojištění?

Sjednání pojištění zajišťuje ochranu před případnými budoucími riziky v různých situacích, zejména pak finanční ztráty. V rámci pojistné smlouvy platí pojištěný pojistiteli, tedy pojišťovně, předem stanovenou částku a dojde-li k nějaké nešťastné události, pojišťovna platí vám, nebo jiné osobě uvedené v pojistné smlouvě finanční kompenzaci kterou lze získat najednou, nebo částku pobírat postupně.

Mezi nejčastější účely, pro které klient sjednává dobrovolné pojištění patří smrt pojištěného, újma na zdraví, škoda v důsledku nehody na pojištěném nebo majetku.

Doslova tak můžeme říci, že významem pojištění je budoucí zajištění proti nepředvídatelným a nešťastným ztrátám. V případě, kdy cestou do nákupního centra způsobíte dopravní nehodu a vy máte uzavřené havarijní pojištění, vaše pojišťovna proplatí náklady na opravu automobilu.

V jiném případě, kdy jsou vám odcizeny cennosti z domácnosti, se stačí spolehnout na pojištěnou domácnost. Podobných náhod se děje denně nepřeberné množství a mnohdy je lepší myslet na zadní vrátka. Pokud v době, kdy se některá nešťastná událost přihodí i vám a vy nebudete mít sjednanou pojistku, pravděpodobně budete hradit veškeré související náklady ze vzniklé škody hradit z vlastní kapsy, nebo se v jiných případech muset smířit s finanční ztrátou jiného rázu.

Jak funguje pojistná smlouva?

Pro úplné pochopení pojištění a pojistné smlouvy je téměř nutné znát následující zcela základní pojmy.

Pojistné jsou peníze, které platíte pojišťovně za případné využití pojistného plnění. Zkrátka se tak jednoduše jedná, v opravdu volném překladu o formu jakéhosi spoření pro případ nehody či lze pojistné formulovat jako úplatu která do budoucnosti sjednává finanční pomoc. Pojistné je třeba platit v plné výši ve stanovený čas, pokud jej přestanete hradit, po uplynutí sjednané lhůty pojistka zaniká a nelze jej využít.

Pojistnou částkou se rozumí nejvýše daný a maximální finanční strop který bude v případě pojistné události vyplacen. Celková hodnota pojistné částky je předem sjednána během uzavírání pojistné smlouvy.

Pojistná smlouva je právním dokumentem, který musí mít písemnou formu. V pojistce jsou tak uvedeny všechny podmínky a okolnosti za kterých je pojišťovna povinna vyplatit pojistnou částku. Pokud se v době trvání pojistné smlouvy nestane žádná nahodilá událost, pravděpodobně pojistná smlouva nenabízí žádné další výhody.

Jaké jsou typy pojištění?

Pojištění lze dělit podle typu krytí které poskytuje, v praxi se tak nejčastěji setkáte s pojištěním zdravotním, cestovním, životním, úrazovým, havarijním, ale i pojištěním odpovědnosti, domácnosti a nemovitosti.

Zdravotní pojištění

V zásadě existují dva typy zdravotního pojištění. Veřejné a komerční. Komerční se týká zejména cizinců a kteří tak zároveň získávají nárok na využití zdravotní péče v České republice, ovšem s četnými omezeními.

S komerčním pojištěním se lze nechat ošetřit pouze ve vybraných a smluvních nemocnicích a zdravotnických pracovištích uvedených v pojistné smlouvě. Naopak veřejné zdravotní pojištění nemá žádné omezení v seznamu zdravotnických zařízení.

U veřejného zdravotního pojištění taktéž neexistuje limit prohlídek. Veřejné zdravotní pojištění je ze zákona povinné, hradí se zálohově a zdravotně pojištěna musí být každá osoba, která má na území České republiky trvalý pobyt.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění je dobrovolné a sjednává se na dobu určitou, tedy po dobu pobytu v zahraničí. Cestovní pojištění pokrývá rizika spojená s úrazy v cizí zemi, ztrátou zavazadel, onemocněním či způsobením škody v průběhu cest do zahraničí. Bez sjednaného cestovního pojištění musí každý občan hradit své léčebné výlohy v cizině zcela sám bez možnosti zpětného proplacení.

Životní pojištění

Životní pojištění je ve své jediné podstatě pojištění vašeho života. Životní pojištění bývá sjednáváno za účelem zajištění pozůstalých rodinných příslušníků a blízkých osob nejen po vaší smrti. Ať už je toto téma, jakkoliv ošemetné či nikoliv, pokud jste jediným živitelem rodiny, které chcete zachovat životní úroveň, v případě vašeho předčasného úmrtí je tento typ pojištění velmi významným.

Obvykle se životní pojištění vztahuje taktéž na trvalé následky po úrazu či dlouhodobou pracovní neschopnost. Narozdíl od úrazového pojištění se vztahuje i na následky nemoci.

Úrazové pojištění

Uplatnit úrazové pojištění lze v případě poškození zdraví či smrti v důsledku úrazu a zejména pouze úrazu. Pojistné krytí se obvykle vztahuje k úhradě škod, v praxi tak nahrazuje finanční ztrátu a kompenzuje výplatu ze zaměstnání. Úrazové pojištění se v jedné smlouvě může vztahovat i na více, než jednu osobu.

Úrazovým pojištěním tak můžete pojistit i dítě a v případě potřeby vám pojistka pomůže krýt náklady na léčení úrazu, trvalé následky či hospitalizaci

Havarijní pojištění

K povinnému ručení lze dobrovolně sjednat vašemu automobilu, motocyklu či jinému vozidlu i havarijní pojištění. Havarijní pojištění se uzavírá pro případ zničení, odcizení nebo poškození vozidla. Havarijní pojištění tak chrání nejen váš vůz, ale hlavně vaše finance, takže vás ani v případě vámi způsobené nehody, živelné pohromy, střetu se zvěří či jiných rizik pravděpodobně nic nepřekvapí.

Havarijní pojištění a jeho plnění je velmi individuální, lze ho uzavřít zcela komplexně, nebo vybrat z variant různých rizik které uznáte za nejpravděpodobnější.

Pojištění odpovědnosti

Pojištění občanské odpovědnosti má mezi lidmi sžitý hovorový výraz, tedy pojištění na blbost. Pojištění odpovědnosti znamená vaši ochranu vůči škodám způsobených nejen vaší vlastní vinou, ale i majetkem či dalších členů domácností včetně zvířecích kamarádů, a to třetím osobám v běžném životě. Hradit škody zaviněné vaší osobou v zaměstnání vám může pomoci pojištění odpovědnosti z výkonu povolání.

Pojištění nemovitosti

S pojištěním nemovitosti se pravděpodobně setkal již každý žadatel o hypoteční úvěr, ten totiž často bývá podmíněn právě tímto pojištěním. Pojištění nemovitosti je ovšem v jiných případech naprosto dobrovolnou záležitostí a vztahuje se na stavbu jako takovou, tedy všem, co nelze z domu fyzicky odnést. Jedná se tedy o pojištění stavby, nikoliv domácnosti. V případě pojištění nemovitosti doporučujeme seznámit se dopodrobna s termíny událostí, proti kterým vás pojistka chrání.

Pojištění domácnosti

Velmi často je zaměňované pojištění domácnosti právě s pojištěním nemovitosti. Pojištění domácnosti zahrnuje veškeré vybavení od cenností, elektroniky, elektrospotřebičů, nábytku až po peníze. Pojištění obvykle pokrývá nejen živelné pohromy, ale zahrnuje i krádež.

Shrnutí

Ať už sjednáváte pojištění za jakýmkoliv účelem a druhem krytí, jednoznačně vždy věnujte pozor pojistné smlouvě. Pojistná smlouva je jediným právním dokumentem, který působí mezi vámi a pojišťovnou a který zajišťuje veškeré náležitosti kterých se v případě potřeby budete dožadovat.

V dnešní době nabízí různá pojištění velké množství pojišťoven, kterým jsme věnovali samostatný článek zde a vy tak máte volnou ruku a svobodu volby při hledání toho nejlepšího a nejvýhodnějšího pojištění právě pro vás.

Pokud jste pojistku již uzavřeli a z nějakého důvodu vám nevyhovuje, není třeba panikařit. Uzavření pojistky rozhodně neznamená upsat se na věčné časy. Pojistnou smlouvu můžete bez udání důvodu zrušit do dvou měsíců od podpisu smlouvy či ji vypovědět v období 6 týdnů před koncem pojistného období, tedy výročním pojistné smlouvy.

Podobné články, co by vás mohly zajímat


Zdroj: www.wikipedia.org

Jak se vám líbí tento článek? Pomohl vám?

5/5 (91 hodnocení)
​​

Odborná redakce

Odborná redakce

Každý den se zabýváme shromažďováním velkého množství informací o produktech, službách, ale i obchodech a mnoha dalších. Všechny tyto informace podrobně studujeme a následně z nich zpracováváme recenze a nákupní manuály, jejichž úkolem je pomoci zákazníkovi s výběrem. Naší snahou je doporučit co nejvhodnější produkt, o kterém jsme si jisti, že vám bude ve všech směrech vyhovovat a co nejdéle sloužit. To je naším cílem. Více o nás. Spolupráce a kontakt.

Budeme rádi, když napíšete komentář s vaší zkušeností.

Přidat komentář

Recenzer.cz
Logo