Česká pošta

Česká pošta je státní podnik/společnost, jež zajišťuje služby nejen v oblasti doručování, ať už balíčků, dopisů či cenných zásilek, ale také na poli zprostředkování informací, plateb a zboží. Tuto univerzální službu pak na základě příslušného zákona poskytuje na celém území České republiky. Portfolio představuje poštovní, finanční i pojišťovací služby, navíc obstarává komplexní logistické řešení pro řadu obchodních partnerů přesně podle jejich aktuálních i individuálních potřeb.

Hodnocení: Český státní dopravce, který je podstatným hráčem na poli dopravy v Česku. Soupeří o první místo se Zásilkovnou. Výhodnou je mnoho poboček i v menších městech naší republiky.
KLADY
 • rychlost dodání zboží
 • nejrozšířenější dopravce
 • široká nabídka služeb

ZÁPORY
 • některé lokality mají problémy s rychlostí doručení

Logo České pošty

Představení dopravce

Česká pošta zajišťuje poštovní i další služby na území České republiky a patří k jednomu z největších zaměstnavatelů. Ostatně zaměstnává přes 30 000 lidí z mnoha oborů. Každý jednotlivý zaměstnanec se podílí na celkovém zlepšování služeb České pošty. Od počátku se snaží nabízet velké množství služeb, které neustále rozšiřuje.

Dávno už to není jen posílání pohlednic, klasických dopisů či balíků, případně placení složenek. Dnes už jsou služby daleko bohatší, například možnost ověřování podpisů a listin, Czech POINT, Datové schránky provozované ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, dále reklamní a tiskové zásilky i mnoho dalších. Pokusíme se vám všechny tyto služby aspoň v krátkosti trochu přiblížit.

Česká pošta

zpět k obsahu ↑

Něco málo z historie

Když v roce 1918 vznikl československý stát, znamenalo to mnoho změn, které se týkaly i celkové organizace a řízení poštovního provozu. Základem tehdejší poštovní správy bylo od 13. listopadu ministerstvo pošt a telegrafů. Právě pod tuto instituci patřil nejen poštovní, ale také telefonní, telegrafní a radiokomunikační provoz.

Ministerstvo pošt a telegrafů fungovalo jako podnikatelský subjekt, jehož rostoucí podíl aktivit byl základem vzniku státního podniku Československá pošta, k čemuž došlo 1. ledna 1925. Hospodaření tohoto podniku bylo řízeno podle totožných pravidel jako běžné soukromé firmy té doby. Perfektní výsledky významně zasáhla hospodářská krize v celosvětovém měřítku.

Další významnou událostí byla Mnichovská dohoda a události, které s ní přímo souvisely. Díky tomu byla působnost ministerstva pošt a telegrafů pro slovenské záležitosti převedena na ministra dopravy pro Slovensko v Bratislavě a to 13. října 1938. Následně bylo 4. listopadu téhož roku zrušeno samostatné československé ministerstvo pošt a telegrafů a společně s ministerstvem železnic přešlo pod ministerstvo dopravy.

K další změně došlo v lednu 1939, kdy byly sloučeny Československé státní dráhy a Československá pošta pro zemi Českou a Moravskoslezskou. Vznikl nový podnik s názvem Československé dráhy a pošty v zemích českých. V době od roku 1939 do 1942 se pošta podřizovala německým zájmům a veškeré záležitosti byly podřízeny protektorátnímu ministerstvu dopravy.

V listopadu 1942 bylo založeno nové ministerstvo dopravy a techniky. Státní podnik Československu pošta byla 1. července 1949 znárodněna, došlo k reorganizaci ministerstva pošt a 1. května 1952 bylo rozhodnuto o zrušení národního podniku Československá pošta, který doposud fungoval jako podnikatelský subjekt.

Během roku 1960 byly centralizovány nejvyšší organy pošt, telekomunikací a dopravy. To mělo za následek, že se dvě ministerstva spojila a bylo vytvořeno jedno společné nesoucí název ministerstvo dopravy a spojů. Bohužel toto spojení se brzy ukázalo jako nepříliš šťastné a tak se spoje roku 1963 znovu osamostatnily.

Vznikla Ústřední správa spojů, ale 1. ledna 1969 byla vystřídána Federálním výborem pro pošty a telekomunikace. K 1. lednu 1971 došlo ke vzniku Federálního ministerstva spojů ČSSR, přičemž v roce 1988 se znovu spojil resort dopravy a spojů do jednotného Federálního ministerstva dopravy a spojů.

V červenci 1989 byl zřízen státní podnik Správa pošt a telekomunikací Praha. O rok později přešlo odvětví spojů pod nově založené ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj. V říjnu 1992 přechází spoje pod Ministerstvo hospodářství ČSFR a Ministerstvo hospodářství ČR.

Poslední den roku 1992 byla Správa pošt a telekomunikací, s.p. (SPT, s.p.) Praha rozdělena. Vznikly tak dva zcela samostatné podniky – Česká pošta, s.p. a SPT Telecom, s.p., díky čemuž pak 1. ledna 1993 začala fungovat Česká pošta, s.p.. V průběhu roku 1993 byl postupně zaveden automatický poštovní systém (APOST).

Do 29. května 1999 zpracovávali pracovníci České pošty zásilky ještě během cesty. Tomuto systému se říkalo ambulantní způsob třídění zásilek. Jakmile byl zrušen, začaly se všechny poštovní zásilky zpracovávat jen v SPU, což jsou Sběrné přepravní uzly a také na poštách. Od 1. dubna 2005 začal na Českou poštu dohlížet Český telekomunikační úřad.

zpět k obsahu ↑

Přehled služeb

V dnešní době nabízí Česká pošta opravdu bohaté portfolium služeb. Samozřejmě, že i nadále je základním kamenem příjem, přeprava a doručování poštovních i neadresných zásilek, ale nabídka je daleko bohatší.

Patří sem například výplata starobních důchodů pro ČSSZ, stejně jako i další smluvní služby pro různé podnikatelské subjekty, jako je Poštovní spořitelna, ČSOB, Sazka (zde se jedná o příjem tiketů, výplatu výher a prodej losů, uzavírání smluv pro Českou pojišťovnu, možnost platby v rámci SIPO a řadu dalších.

Psaní ČR a zahraničí

Psaní ČR

V rámci České republiky je zasíláno několik druhů psaní a zásilek. Klasické Obyčejné psaní je rychlý a snadný způsob jak někomu napsat, ať už jej posíláte blízkým či vzdáleným příbuzným, kamarádům nebo třeba i obchodním partnerům. Obyčejné psaní je skvělou volbou pro každého, kdo chce trochu ušetřit a přesto sdělit nějaké informace.

Dalším hojně využívaným druhem je tzv. Doporučené psaní, které má největší výhodu v tom, že máte jasný důkaz o tom, zda byl váš dopis předán adresátovi. Doručení je rychlé a ještě vám pošta potvrdí, že byla zásilka skutečně doručena. Pokud tedy chcete poslat nějaké důležité dokumenty, je toto nejvhodnější způsob, jak to udělat.

Dále je nabízeno také Firemní psaní. Tato služba je perfektní pro ty, co posílají nejen obyčejná, ale i doporučená psaní ve větším množství. Česká pošta vám vytvoří zajímavou nabídku v podobě ceny na základě toho, kolik zásilek a do kterých oblastí zasíláte. Nechybí ani možnost odpočtu DPH. Ceny jsou nastavovány individuálně.

Pro posílání peněz, cenných dokumentů, ale také šperků či šeků je možné zvolit Cenné psaní. Pro tento typ je prodáván speciální obal, do kterého se cennosti umístí a v něm následně putují až k adresátovi, to vše za zvýšených bezpečnostních opatření. Česká pošta ručí za obsah každé zásilky až do výše 1 000 000 korun.

Služba Odpovědní zásilky je hrazena adresátem, díky čemuž máte větší jistotu, že bude zásilka odeslána. Ušetří se díky tomu mnoho času i nákladů na straně odesílatele. Pokud chce zákazník/adresát/uživatel tuto službu využívat, je nutné nejdřív uzavřít dohodu s Českou poštou.

Pak je zde také Obyčejná slepecká zásilka. Ta je určena pro přepravu zvukových záznamů či písemností s hmatným písmem pro slepé/nevidomé. Podmínkou je, že odesílatelem či adresátem je nevidomá osoba či zařízení pro nevidomé.

To samé platí i pro Doporučenou slepeckou zásilku. Rozdíl je jen v tom, že v jejím případě je součástí také stvrzenka o podání i dodání, stejně jako odpovědnost za poškození, ztrátu či úbytek obsahu zásilky. To vše až do výše 940 Kč.

Psaní zahraničí

Podobně jako je tomu v rámci České republiky, nabízí Česká pošta podobné zásilky i do zahraničí. Obyčejná zásilka do zahraničí je vhodná pro veřejnost i podnikatele, kteří chtějí zasílat osobní korespondenci, o které ví, že nemá příliš vysokou hodnotu a není nutné žádné bezpečnostní zacházení.

Oproti tomu Doporučená zásilka do zahraničí je ideální pro bezproblémové zaslání dokumentace, drobných předmětů, ale i různého zboží. Česká pošta je odpovědná za zásilku od počátku, kdy je podána až po její dodání. Pokud na zásilce vznikne jakákoliv škoda, odpovědnost je stanovena až do výše 948 Kč.

Samozřejmostí je i Cenné psaní do zahraničí. To je možné využít na peníze, drahé šperky, kameny, kovy, ale i jiné cenné věci či dokonce na cenné papíry. K přepravě se používá speciální obal s vyšším zabezpečením. Za obsah každé jednotlivé zásilky ručí Česká pošta až do výše ceny, která byla uvedena při podání.

Vynikající je Tiskovinový pytel do zahraničí – Obyčejný, který je určen k posílání velkého množství různých tiskovin, jejichž příjemcem je jeden adresát v zahraničí. Je to ideální volba pro každého distributora či vydavatele knih, novin, časopisů i ostatních tiskovin. To samé se týká i další služby, jakou je Tiskovinový pytel do zahraničí – Doporučený.

V podstatě je to stejné jako u obyčejného pytle, jen máte možnost využít výhodnějších tarifních podmínek s vyšší odpovědností za každou zásilku od jejího podání až po doručení. Obyčejná slepecká zásilka do zahraničí a Doporučená slepecká zásilka do zahraničí je v podstatě to samé jako ty, které putují po České republice. Rozdíl je jen v tom, že příjemce je v zahraničí.

Balíky ČR a zahraničí

Balíky ČR

Poslat balík není nic složitého, stačí si k tomu zvolit tu správnou službu, kterou Česká pošta nabízí. Nabídka je v tomto ohledu opravdu velmi bohatá, takže máte jistotu, že vždy dostanete, co potřebujete.

Balík Na poštu, který může být do velikosti XL, kdy jeho nejdelší strana nesmí přesahovat 240 cm, je možné doručit na jakoukoliv pobočku z téměř 3 000 pošt v rámci České republiky. Záleží jen na tom, kterou poštu si adresát či odesílatel zvolí. Je to skvělé pro každého, kdo si není předem jistý, kde se bude v době doručení balíku nacházet.

Balík Do ruky je stejně jako ten Na poštu do velikosti XL s nejdelší stranou do 240 cm. Tento balík je však předán z ruky do ruky a to, i když bydlíte na nějaké odlehlé samotě. Ve většině případů je balíček u adresáta následující pracovní den od jeho podání.

Balík Do balíkovny je další velmi zajímavou a dnes hojně vyhledávanou variantou z hlediska dostupnosti balíku. Cenově velmi výhodný balík si můžete v současnosti objednat k vyzvednutí na cca 450 výdejnách po celé České republice, přičemž Česká pošta plánuje, že do konce roku 2020 jejich celkový počet překročí 1 500 a to do Vánoc.

Výhodou je značně rychlý výdej balíku na přepážce, navíc máte možnost hradit dobírku prostřednictvím platební karty. K vyzvednutí balíčku potřebujete jen jméno a kód, takže není problém, aby zásilku vyzvedla i třetí osoba, v případě, že jste třeba nemocní.

Zajímavou balíkovou službou je Balík Komplet. Tato moderní předplacená služba vám nabízí vše, co je nezbytné pro odeslání zásilky. Cena za takový balík zahrnuje poštovné, praktický obal s fixační vložkou, která zajistí předměty uvnitř krabice proti pohybu, ale také vyzvednutí zásilky přímo u vás a následné doručení na určenou adresu. Ve většině případů je tento balík doručen v rámci ČR do druhého dne. Samozřejmostí je i pojištění samotné zásilky.

Pokud potřebujete poslat peníze, šperky, šeky, cenné dokumenty, drahé kameny či různé sběratelské předměty, pak využijte službu Cenný balík. Můžete posílat zásilku až o velikosti XL, kdy nesmí nejdelší strana balíku překročit maximálně 240 centimetrů. Za takový balíček ručí Česká pošta až do výše 1 000 000 korun.

Express Mail Servis, jinak také EMS je služba pro rychlou přepravu různých zásilek obsahujících dokumenty či zboží do velikosti L s nejdelší stranou do 100 cm. Jde samozřejmě o vnitrostátní službu, kdy obsah zásilky je jeden den u vás a nejpozději do 14 hodin následujícího dne bude na místě určení.

Ten kdo rád posílá předměty prostřednictvím Doporučeného psaní, ale jejich velikost to bohužel nedovoluje, uvítají Doporučený balíček. Je vhodný pro poslání takové zásilky, která nemá tak vysokou hodnotu a má nejdelší stranu do 60 cm, přičemž jde o zásilku velikosti L. Česká pošta je za tento balíček odpovědná až do výše 1 080 korun.

Oproti tomu Obyčejný balík je perfektní alternativou pro každého, kdo by rád něco poslal a zároveň ušetřil. Můžete tak poslat zásilku do velikosti XL s nejdelší stranou do 240 cm. Cena je velmi výhodná a můžete jen na poště podat rychle, aniž by bylo nutné vyplňovat jakýkoliv podací formulář.

Posledním druhem balíčku je Balík Expres, kdy se dá posílat zásilka do velikosti M, což je jedna z nejrychlejších služeb v rámci zasílání balíků. Tento způsob doručení balíčku je funkční vždy v rámci vybraného krajského města, samozřejmě i v Praze.

K největším výhodám patří to, že když je balíček podán v pracovní den, to znamená od pondělí do pátku na vybrané poště do 10 hodin, je Česká pošta schopna jej adresátovi doručit ve stejný den, a to v odpoledních či večerních hodinách.

Přehled doplňkových služeb v rámci doručování balíků

 • Výdej balíků na kód – díky této službě je možné, aby váš balík vyzvedla i třetí osoba, pokud vám to čas či zdravotní stav neumožňuje. Výhodou je, že není nutný průkaz totožnosti, stačí jen znát kód pro avizovaný balík.
 • Avizování balíkových zásilek – jedná se o elektrické Avizování zásilek a to prostřednictvím e-mailu či formou SMS na váš mobilní telefon. Adresát balíku se tak dozví datum doručení, případně datum uložení balíku, jaká je výše dobírky a mnoho dalších důležitých informací.
 • Odpolední doručování balíkových zásilek – v některých lokalitách je doručovací doba prodloužena až do 19 hodin. Díky této aplikaci si hravě ověříte, jestli právě vaše adresa spadá do vybrané lokality.
 • Odvoz balíků – pokud nesnášíte čekání na pobočce pošty, není problém, aby si řidič České pošty dojel pro balíček až k vám, bez ohledu na to, jestli jste doma nebo třeba v kanceláři. Stačí jen objednat vyzvednutí a je to vyřešeno.
 • Podání balíku – dnes je moderní řešit spoustu věcí online a výjimkou není ani vyplnění podacích dat pro balíček. Na poště budete vyřízení během chvilky a nemusíte předkládat podací lístek. Můžete si také vytisknout adresní štítek, který rovnou nalepíte na balík. Pak stačí objednat odvoz a není potřeba ani navštěvovat poštu.
 • Komplexní doručení a Odvoz starého spotřebiče – pro smluvní partnery nabízí Česká pošta dodávky zásilek do bytů i kanceláří, včetně rozbalení dodávaného zboží a odvozu obalu. Současně je možný odvoz starého spotřebiče.

Balíky zahraničí

Stejně jako jde posílat balíky v rámci ČR, není problém poslat cokoliv i do zahraničí. Standardní balík do zahraničí je využíván běžnou veřejností i podnikateli. Hodí se na zasílání dárků a dárkových předmětů, různého zboží i dokumentů. Za každou zásilku odpovídá Česká pošta v omezené výši.

Oproti tomu Cenný balík do zahraničí je vhodný pro zasílání peněz, cenných papírů, šperků, drahých kamenů i kovů a tomu podobných předmětů. Co se týká odpovědnosti České pošty za zásilku, ta je stanovena až do hodnoty, kterou udal odesílatel.

Jestli chcete mít jistotu, že všechno zboží a dokumenty, které posíláte do zahraničí, budou na místě určení co nejrychleji, pak je tu služba Express Mail Service (EMS), kterou je možné využívat cca pro 120 zemí světa.

Rychlou a spolehlivou službou je také Obchodní balík do zahraničí. Tu je možné využívat pro více než 20 zemí světa. Česká pošta je za takový balík odpovědná od jeho podání až po dodání a to během garantované doby v každé jednotlivé zemi.

Prodej a e-shop

Česká pošta disponuje virtuálním obchodem, ve kterém si můžete zakoupit různé poštovní zboží, obaly, krabice, knihy, přání i hračky, tonery, ale i mnoho dalšího. To vše najdete na PostShopeShop.

Pokud jde o zboží na poštách, tam najdete veškerý poštovní sortiment, ale rovněž papírenské a různorodé drobné zboží. Na každé poště si můžete nechat dobít kredit do předplacených SIM karet od tuzemských mobilních operátorů.

Samozřejmostí jsou kolky/kolkové známky, které se používají na úhradu správních poplatků určených veřejným institucím. Každý kolek je charakteristický jinou barvou v závislosti na jeho hodnotě.

V neposlední řadě jsou na pobočkách pošt nabízeny Dálniční kupóny pro vozidla s hmotností do 3,5 tuny. Vedle ročních kupónů zde pořídíte rovněž měsíční a desetidenní kupóny.

Celní řízení

V případě celního řízení je nejdřív důležité vědět, zda jde o zásilku osvobozenou od dovozního cla a DPH, nebo o zásilku kde je potřeba vyměřit celní dluh, k čemuž je nutné podat celní prohlášení s návrhem na propuštění do celního režimu, či je to zásilka se zbožím podléhajícím antidumpingovému clu, což se musíte informovat na oficiálních stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, případně na internetovém portálu celní správy MFČR.

Platební a finanční služby

Služby v rámci České republiky

Česká pošta nabízí mnoho možností, jak posílat peníze. Pro začátek je to Poštovní poukázka A, která je vhodná na převádění finančních prostředků ve vnitrostátním platebním styku. Odesílatel vždy podá/složí hotovost a pošta zařídí, aby byla připsána na účet příjemce. Pak je tu ještě druhý typ Poštovní poukázky A – doklad V. Tato služba je využívána majiteli účtu, kteří mají smlouvu s Českou poštou, podle níž neplatí cenu za službu odesílatel peněz, ale naopak majitel účtu a to bezhotovostním převodem.

Další je Poštovní poukázka B pro platební styk v podobě účet – hotovost. V tomto případě jde o služby, kdy je odesílatelem převáděna částky z jeho běžného účtu a následně vyplacena příjemci Českou poštou v hotovosti.

Poštovní poukázka C převádí peněžní prostředky formou hotovost – hotovost. To znamená, že odesílatel na jedné z poboček České pošty složí hotovost, kterou chce převést a pošta jí danému příjemci opět vyplatí v hotovosti.

Pro vnitrostátní platební styk, u kterého je garantována lhůta výplaty, je určena Poštovní poukázka D. U této služby je odesílatelem složena hotovost a již 1. pracovní den od podání jí příjemce dostane vyplacenu.

Velmi zajímavou službou je DINO. Ta spočívá v tom, že Česká pošta se spojí s jednotlivými dlužníky a ty mají možnost učinit jednorázovou platbu, jejímž prostřednictvím je splacen závazek, který mají, případně lze nastavit i splátkový kalendář. Díky DINO je tak vše možné řešit včas a to bez soudů či hrozících exekucí.

Jednou z nejpoužívanějších služeb je jednoznačně SIPO, které momentálně funguje ve třech variantách – SIPO pro fyzické osoby, SIPO pro Příjemce a SIPO pro banky. Pokud jde o SIPO pro fyzické osoby, tedy sdružené pravidelné platby, s jehož pomocí lze v jedné jediné platbě uhradit nájem, elektřinu, plyn, telefon, pojistné a další tomu podobné platby. Placení je velmi pohodlné a hlavně rychlé, takže ušetříte nejen spoustu času, který by jinak zabralo zadávání jednotlivých plateb, ale rovněž nežádoucí poplatky za každou samostatnou platbu.

SIPO pro příjemce pro změnu snižuje náklady, které mají přímou souvislost s hlídáním, upomínáním i inkasováním plateb. Tento druh SIPO obstará všechnu administrativu, jež má spojitost s výběrem plateb.

To uvítáte zejména u pravidelných plateb. Poslední SIPO pro banky je služba, kdy se Česká pošta postará o bezhotovostní úhradu všech plateb SIPO z účtů jednotlivých klientů bank, se kterými má uzavřenou Smlouvu o bezhotovostní úhradě SIPO.

Mezi finančními službami je i Doplňkové penzijní spoření, což je velmi výhodná forma spoření, které má nejen daňové zvýhodnění, ale i státní příspěvek. Česká pošta zajišťuje rovněž různé bankovní produkty pro Poštovní spořitelna, která v počtu klientů patří mezi největšími českými bankami na druhé místo. Mezi bankovními produkty najdete například Poštovní účet, ale i účet k podnikání, pro právnické osoby či neziskovky.

Vedle Poštovní spořitelny nabízí a sjednává i produkty ČSOB pojišťovny. Jedná se o bohaté portfolium životních i neživotních pojištění, které je sjednáváno pro fyzické i právnické osoby.

Na každé pobočce České pošty máte také možnost sjednat si Stavební spoření od Českomoravské stavební spořitelny. To se řadí k nejvýhodnějším spořícím produktům, u kterého je možnost úvěru. V případě zájmu vám pošta sjedná návrh nové smlouvy či pomůže s provedením změn u té stávající, kterou již máte uzavřenou.

Kromě běžných platebních a finančních služeb zajišťuje Česká pošta také služby související s činností sázkové kanceláře SAZKA. Vykonává tak činnosti, které jsou možné pomocí on-line terminálů, jako loterie Sazka, Sportka, Šťastných 10, Euromiliony, Keno, Kasička, ale rovněž dobíjení mobilních telefonů či nákup různých vstupenek.

Služby pro zahraničí

Co se týká zahraničních plateb, tam je to Poštovní poukázka Z/A, když je služba pro mezinárodní platební styk určena pro možnost posílání/převádění finančních částek do zahraničí, kdy jsou převáděny na bankovní účet z hotovosti. Jedná se tedy o službu hotovost – účet v zahraničí. Doba pro převod je individuální a liší se podle toho, do jaké země jsou peníze převáděny.

Nechybí ovšem ani možnost posílat takzvaně hotovost – hotovost. Kdy jsou peníze zasílány do zahraničí v rámci mezinárodního platebního styku a vyplaceny v hotovosti. Příjemce vždy musí potvrdit, že vyplacenou částku skutečně přijal.

Česká pošta rovněž spolupracuje s poskytovateli služby WESTERN UNION®, jejímž prostřednictvím lze provádět expresní převody peněz do zahraničí, ale i zajistit vyplácení peněžních částek, které dojdou ze zahraničí, ale i těch, jež jsou přeposílány v rámci naší země.

Služby eGovernment

Česká pošta spolupracuje s orgány státní správy v rámci služby eGovernment. Cílem této služby je zprostředkovat veškeré možné úřední záležitosti občanům i firmám, aniž by museli ztrácet svůj drahocenný čas pendlováním mezi jednotlivými úřady. Výhodou je i fakt, že pošta má daleko přijatelnější otevírací dobu, než je tomu u jednotlivých úřadů.

Zřejmě nejpoužívanější je Czech POINT, který usnadňuje vyřízení různých úředních záležitostí. Jeho prostřednictvím se vydávají ověřené výstupy a výpisy z informačních systémů veřejné správy, například výpis z rejstříku trestů atd. Na všech pobočkách pošty, kde je služba Czech POINT si můžete také nechat ověřit listiny i podpisy, takže nemusíte chodit na úřad či k notáři.

Česká pošta vám vždy zhotoví kopii originálu. Co potěší je Mobilní Czech POINT, díky kterému je možné objednat si asistované místo pro výkon veřejné správy přímo na pracoviště. Tato možnost je určena firmám a dalším organizacím.

V rámci služby Czech POINT je možné podávat všechny potřebné žádosti či oznámení, která se týkají informačního systému Datových schránek a také jejich nastavení. Samozřejmostí jsou i doplňkové služby k datovým schránkám, což usnadní jejich plné používání všem majitelům, včetně všech nadstandardních nastavení či vyššího zabezpečení.

Vybrané pošty umožňují pořídit výpis z Centrální evidence exekucí. Dokonce vám Česká pošta pomůže jednoduše řešit elektronickou evidenci tržeb pro živnostníky, drobné podnikatele i řemeslníky prostřednictvím služby EETparagon.

Reklamní a tiskové zásilky

Pokud si chcete být jistí, že se materiály mapující činnost vaší firmy i aktuální nabídku služeb a produktů dostane k té správné skupině lidí, vyzkoušejte zajímavou službu, jakou je Roznáška informačních a propagačních materiálů – zkráceně RIPM. Tato služba zahrnuje neadresnou distribuci letáků, katalogů, zpravodajů, ale i ukázku zboží v podobě různých vzorků a mnoho dalšího.

Další zajímavou službou je tzv. Cílený leták. Ten se hodí pro každého, kdo má v plánu nějakou zajímavou reklamní kampaň své firmy, případně hodlá upozornit na otevření nové pobočky nebo se chystá spustit novou službu či vypustit na trh zbrusu nový produkt.

Díky Cílenému letáku je možné nasměrovat veškeré akce v rámci marketingu do těch nejvhodnějších oblastí. Jedná se ve většině případů o optimálně zvolené domácnosti, kde je cílem jejich oslovení.

Pro vydavatele tisku je určena služba Tisková zásilka. Česká pošta touto cestou nabídla ideální řešení pro všechny vydavatele tiskovin v podobě spolehlivého a hlavně maximálně rychlého doručení všech tiskovin k předplatitelům na jejich adresy.

Jedná se o dodání periodického tisku, které zahrnuje kompletní zpracování kmene předplatitelů, zabalení jednotlivých časopisů i celou kompletaci chystané zásilky, a to včetně všech příloh a případných dárků.

K velmi zajímavým službám patří Reklamní vzorky na poště. Jde v podstatě o to, že prostřednictvím osobního kontaktu pracovníka přepážky na kterékoliv z poboček České pošty se mohou vzorky vašeho produktu dostat k jednotlivým potenciálním zákazníkům formou zcela zdarma a to formou dárku. Hravě tak můžete oslovit i takové zákazníky, kteří dosud neměli o vašich výrobcích ani potuchy.

Česká pošta nabízí rovněž službu Obchodní psaní, kterou můžete využívat pro rozesílání katalogů, různých nabídek či reklamních materiálů. Výhodou je možnost hromadného podání jednotlivých adresných zásilek, jejichž velikost odpovídá běžné zásilce, která se musí vejít do poštovní schránky a jejíž hmotnost je maximálně do 1 kilogramu.

Stejná služba funguje i pro zahraniční zasílání propagačních materiálů, obchodních a reklamních sdělení nebo ukázek vašich produktů v nízké hodnotě. Obchodní psaní do zahraničí funguje v současnosti jen pro Slovensko. Co potěší je možnost rozeslat hromadně velké množství zásilek za velmi výhodných podmínek.

Online služby

Na portálu PoštaOnline můžete najít všechny služby, které Česká pošta svým klientům nabízí online. Najdete zde veškeré Služby při podání, tedy zadání údajů, možnost vytištění adresného štítku, objednání odvozu balíku a mnoho dalších. To samé platí u Služby při dodání, jejímž prostřednictvím si na své přijdou i adresáti, kteří mají šanci si podle potřeby načasovat doručení i převzetí zásilky bez zbytečných komplikací. V online verzi najdete také eGovernment, tedy elektronické podpisy, Výpisy, Datové schránky a další.

V rámci online portálu je k dispozici rovněž eShop, kde si můžete zakoupit různé poštovní produkty, stejně jako filatelistické zboží či předplatné atd. Když to shrneme, dá se pomocí PoštyOnline vyřídit a najít vše, co je potřeba. Naučte se šetřit čas a všechno co jde realizovat prostřednictvím této online Služby.

Certifikační autorita PostSignum

PostSignum představuje bohaté portfolio služeb, které jsou potřebné k bezpečné a maximálně komfortní online komunikace. Tyto služby můžete využívat na každé pobočce, jež disponuje službou Czech POINT.

Díky službě Certifikační autorita PostSignum můžete získat kvalifikovaný certifikát, komerční certifikát i kvalifikované elektronické časové razítko. Veškeré tyto kvalifikované služby jsou poskytnuty v naprostém souladu s eIDAS, což je nařízení Evropské Unie.

Kvalifikovaný certifikát, to je v podstatě elektronický podpis se vám bude hodit zejména při komunikaci s úřady. Oproti tomu komerční certifikáty jsou určeny k zabezpečení webového serveru či k šifrování e-mailů.

Zásluhou časového razítka zase můžete prodloužit platnost jednotlivých dokumentů až o 5 let. Česká pošta nabízí vytvoření elektronického podpisu pomocí praktického zařízení Token, které bylo schváleno v rámci eIDAS.

Filatelie a PostFila

Pro začátek zde najdete dostupné informace o veškerých známkách, které vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu. Stačí jen hledat Novinky z filatelie. Zjistíte, jaké známky aktuálně vychází, co se připravuje, ale i co bylo největším hitem. Jsou zde i ostatní produkty se známkami, jako známkové sešity do kapsy, stejně jako různé suvenýry se známkami.

Co potěší, jsou Vlastní známky, kde máte možnost si nechat vyrobit originální poštovní známky s vaším motivem či logem firmy. Česká pošta nabízí také známky s přítisky. Jedná se o známky, které mají sousedící prázdný kupon a vy si na něj můžete nechat vytisknout svůj vlastní a zcela originální motiv. Nechybí zde ani Poštovní ceniny, jako je například korespondenční lístek.

V nabídce jsou rovněž Příležitostná razítka, stejně jako jejich kompletní přehled a potřebné informace. Vedle toho tu najdete Příležitostné nálepky (R-nálepky) a přítisky na APOST nálepky. Ty se mohou pochlubit vybraným textem či grafikou. K dispozici je také e-shop známek. Funguje rychle a jednoduše, navíc při objednávce vyšší než 600 korun neplatíte doručení, to je zdarma.

Tisk a kompletace zásilek

Kromě poštovních služeb či různých produktů, nabízí Česká pošta služby v podobě tisku a kompletace zásilek. Jedná se komplexní služby, které začínají u návrhu a tisku zásilek, přes jejich balení, až k rychlému a spolehlivému doručení jednotlivým adresátům v předem stanoveném termínu.

U České pošty je tato služba označena jako PostKomplety, kdy jsou zpracovány listovní a balíkové zásilky pro vnitrostátní i mezinárodní účely. Druhou variantou je PostServis, což obnáší možnost elektronického podání zásilek, tisk různých dokumentů, personifikace, ale i vložení do obálek a pravidelné vkládání hotových a připravených zásilek do přepravy.

Ostatní služby

Pro své věrné klienty nabízí Česká pošta i řadu ostatních služeb, a to nejen těm, kteří patří mezi odesílatele, ale i adresátům, kterým pošta zásilky pravidelně či jednorázově doručuje.

Zajímavá je Zákaznická karta – FIRMY, díky níž si mohou české firmy i podnikatelé užívat různé výhody při posílání svých zásilek. S touto kartou je možné ušetřit čas i finanční prostředky. To samé platí v případě služby Zákaznická karta – LIDÉ.

Ta je vhodná pro všechny, kdo posílají doporučené dopisy a balíčky, ale už je přestalo bavit neustále vyplňovat podací lístek ke každému jednotlivému balíčku/dopisu. Karta šetří čas, přináší výhodné slevy a spoustu praktických výhod.

Velmi populární službou je PostBox. To je špičková služba pro všechny držitele Zákaznických karet České pošty. Díky ní je možné odesílat Obyčejné i Doporučené psaní rovnou z dané firmy, která si službu zřídí. Platí to pouze pro vnitrostátní zásilky.

Další službou je Změna ukládací pošty pro všechny došlé zásilky. To je skvělá vychytávka, kterou využijete pro přesměrování a uložení zásilky na té pobočce, která je pro vás dostupnější, než kam byla původně zásilka nasměrována.

V případě, že jste se přestěhovali nebo si chcete nechat poštu posílat místo domů do zaměstnání, aniž by bylo nutné dávat vědět všem přátelům, obchodním partnerům či úřadům, je možné využít služby Změna místa dodání (Dosílka) pro všechny došlé zásilky. Dosílku můžete využívat po celé České republice. Doba trvání je na dobu 6 měsíců, přičemž se dá podle potřeby opakovat.

Pro snadné vyzvedávání zásilek bez zbytečného čekání je určen P. O. BOX. Jedná se o zamykatelnou poštovní přihrádku, kterou si můžete jednoduše pronajmout na jakékoliv pobočce pošty, která těmito přihrádkami disponuje.

Prostřednictvím České pošty si můžete objednat předplatné oblíbených časopisů a novin. Pošta zajistí, aby bylo vaše periodikum ve schránce vždy včas. Na předplatné využijte stránky www.postabo.cz, případně lze objednávat pomocí Zákaznické linky či na kterékoliv pobočce České pošty. Klidně můžete bydlet v té nejmenší vesničce, a přesto své periodikum obdržíte pravidelně do schránky.

Jednou z hojně využívaných služeb je Avízování balíkových zásilek, kdy vám pošta elektronickou cestou oznámí, kdy bude daná zásilka doručena, jaká je výše dobírky a podobně. Oznámení probíhá formou SMS na mobilní telefon či e-mailem.

Z dalších služeb je dobré zmínit Opakované doručení, kdy si můžete nechat doručit zásilku v rámci běžného doručování nebo při zvláštní doručovací pochůzkou. Ideální je požádat o změnu pomocí elektronickému formuláře.

Ostatně doručení zásilky si můžete přizpůsobit i pomocí služby Změna doručení online nebo také při Odpoledním doručování balíkových zásilek. Online aplikace vám prozradí, zda se na vaši adresu dá doručovat v odpoledních hodinách.

Pokud jste nemocní, na dovolené nebo zkrátka jen nemůžete z nějakého důvodu dorazit na pobočku pošty pro svou zásilku a nechcete, aby se zbytečně vrátila zpět odesílateli, využijte službu Prodloužení úložní doby, kdy je možné prodloužit uložení zásilky až o 15 dnů.

Ve chvíli, kdy nemáte čas či možnost přijmout zásilku či peníze, můžete k tomu pověřit jinou osobu. Stačí jí jen nechat zřídit Průkaz příjemce, který jej k převzetí opravňuje, ale pouze v rámci České republiky. Průkaz příjemce je možné vydat jak fyzickým, tak právnickým osobám.

Další zajímavé služby

 • Přístup ke zvláštním službám a prvkům poštovní infrastruktury
 • Nové vyvolávací systémy
 • Potvrzení dokumentace
 • Výdej balíků na depech
 • Objednávka na pobočku
 • Balíkovna
 • Digitalizace a správa dokumentů
 • Služby podatelny
Kategorie služeb české pošty

Kategorie služeb české pošty

zpět k obsahu ↑

Užitečné nástroje

Česká pošta se snaží svým klientům maximálně usnadnit využívání svých služeb a tak není divu, že stále přichází s novými i osvědčenými nástroji, které s tím mohou pomoci. V kategorii Užitečné nástroje můžete najít mnoho vychytávek, díky nimž ušetříte spoustu času, námahy a mnohdy i finančních prostředků. O jaké nástroje se jedná?

 • Sledování zásilek – tento nástroj vám pomůže zjistit, kde se aktuálně nachází vaše zásilka, případně se dozvíte, jaké druhy zásilek se vlastně mohou sledovat.
 • Aplikace podání balíku – vynikající vychytávka, díky níž odpadá ruční vypisování podacího lístku. Jednoduše si jen vyplníte potřebná data online. S aplikací je tak posílání zásilek mnohem rychlejší a ještě je možné získat příjemnou slevu.
 • Vyhledat pobočku – nejste poblíž své běžně využívané pobočky, případně se vám náhodně uložila zásilka jinde, než je zvykem a vy teď hledáte vybranou pobočku? Využijte nástroj Vyhledat pobočku a najděte tu, kterou potřebujete či vám svou polohou nejlépe vyhovuje. Hledat je možné Poštu, Partnera i Výdejní místo. Samozřejmě, že zjistíte i otevírací dobu.
 • Vyhledat PSČ – nejste si jistí, jaké poštovní směrovací číslo má adresa, na kterou něco posíláte? Nebo jen chcete vědět, která pobočka pošty je určena k doručování na danou adresu? V obou případech využijte nástroj Vyhledat PSČ.
 • Kalkulátor zásilek – snadno si zjistíte, jaká bude cena poštovného pro Českou republiku i zahraničí a najdete ideální službu s tou nejvýhodnější nabídkou doplňkových služeb.
 • Kalkulátor poukázek – díky této aplikaci budete předem vědět, kolik vás bude stát poštovné při zasílání peněz v rámci České republiky, ale také do zahraničí.
 • Změna doručení online – skvělý nástroj, který uvítáte pokaždé, když potřebujete přeposlat svou zásilku na jinou adresu, než byla původně uvedena na zásilce. Můžete si ji také nechat uložit na jiné poště, prodloužit úložní dobu atd.
 • Ověřit odpolední doručování – nejste si jistí, jestli je ve vaší lokalitě možné odpolední doručení balíků až do 19. hodiny? Tento nástroj vám to rychle a jednoduše zjistí. Nutno podotknout, že pro Prahu platí doručování až do 20. hodiny.

Z dalších nástrojů je zde Průzkum spokojenosti s vybranými službami, Mobilní aplikace pro mobilní telefon a tablet určená pro přístup k těmto službám, dále je zde možnost pomoci s realizací podnikatelského záměru v podobě nástroje Začínáme podnikat. Posledním užitečným nástrojem jsou Komplexní služby pro e-commerce, pro informace o celkovém provozu e-shopu, stavu obalových materiálů, skladování i logistice.

zpět k obsahu ↑

Balíkovna

Česká pošta se může pochlubit novým standardem v podobě speciálních přepážek Balíkovna, které jsou na vybraných poštách a depech. Jde o maximálně rychlý způsob odbavení každého klienta, který si potřebuje vyzvednout balík. V současnosti provozuje Česká pošta přes 400 výdejních míst s označením Balíkovna.

Rozlišujeme dva druhy Balíkoven a to s vyvolávacím systémem a bez něj. V případě Balíkovny s vyvolávacím systémem stačí jednoduše přijít na pobočku s připraveným kódem pro vyzvednutí. Ten každý obdrží prostřednictvím SMS či e-mailem.

Po příchodu si na vyvolávacím systému vyhledejte Zrychlený výdej balíku a poté zadejte nachystaný kód. Výhodou je, že balík je připravován již během vašeho čekání, než na vás přijde řada. Nemusíte tak zdlouhavě postávat u přepážky, než zaměstnanec pobočky váš balík dohledá. Následně jste k dané přepážce vyvoláni přednostně. Balík vám je vydán poté, co zopakujete svůj kód. Dobírku je možná hradit platební kartou.

Balíkovny bez vyvolávacího systému mají přepážky označeny nápisem Balíkovna a vždy jste u nich obslouženi přednostně, navíc jste na ně upozorněni směrovými cedulemi, případně speciálním frontovým sloupkem. Na pobočku musíte přijít opět s kódem pro vyzvednutí zásilky, který následně předáte obsluze u přepážky. Opět je možné zaplatit pomocí platební karty.

Seznam poboček se službou Balíkovna

 1. Depo Praha 701 – Depo 10003, Sazečská 598/7, Malešice, Praha.
 2. Praha 104 – Pošta 10004, Nákupní 389 /3, Štěrboholy, Praha.
 3. Praha 105 – Pošta 10005, Litevská 1282/1, Vršovice, Praha.
 4. Praha 107 – Pošta 10007, Švehlova 1391/32, Hostivař, Praha.
 5. Praha 101 – Pošta 10100, Sportovní 846/22, Vršovice, Praha.
 6. Praha 102 – Pošta 10200, plukovníka Mráze 1182/24, Hostivař, Praha.
 7. Praha 114 – Pošta 10400, Nové náměstí 1370/11, Uhříněves, Praha.
 8. Praha 106 – Pošta 10600, Malinová 1739/1, Záběhlice, Praha.
 9. Praha 108 – Pošta 10800, Počernická 518 /55, Malešice, Praha.
 10. Praha 111 – Pošta 10900, Veronské nám. 403, Horní Měcholupy, Praha.
 11. Praha 1 – Pošta 11000, Jindřišská 909/14, Nové Město, Praha.
 12. Praha 06 – Pošta 11006, Hybernská 2086/15, Nové Město, Praha.
 13. Praha 2 – Pošta 12000, Moravská 1530/9, Vinohrady, Praha.
 14. Praha 28 – Pošta 12800, Karlovo náměstí 2097/10, Nové Město, Praha.
 15. Praha 31 – Pošta 13001, Chrudimská 2526/2a, Vinohrady, Praha.
 16. Praha 32 – Pošta 13002, Roháčova 263/23, Žižkov, Praha.
 17. Praha 34 – Pošta 13004, Koněvova 2496/223, Žižkov, Praha.
 18. Praha 4 – Pošta 14000, Na strži 1709/42, Krč, Praha.
 19. Praha 42 – Pošta 14002, Rabasova 1081/1, Krč, Praha.
 20. Praha 416 – Pošta 14016, Křesomyslova 593/12, Nusle, Praha.
 21. Praha 418 – Pošta 14018, Novodvorská 434/149, Lhotka, Praha.
 22. Praha 419 – Pošta 14019, Opatovská 874/25, Háje, Praha.
 23. Praha 41 – Pošta 14100, Hlavní 2459/108, Záběhlice, Praha.
 24. Praha 411 – Pošta 14200, Durychova 972/72, Lhotka, Praha.
 25. Praha 412 – Pošta 14300, Sofijské náměstí 3406/1, Modřany, Praha.
 26. Praha 45 – Pošta 14500, U plynárny 757/6, Michle, Praha.
 27. Praha 414 – Pošta 14800, Roztylská 2321/19, Chodov, Praha.
 28. Praha 415 – Pošta 14900, Podjavorinské 1595/1, Chodov, Praha.
 29. Praha 5 – Pošta 15000, Preslova 73 /12, Smíchov, Praha.
 30. Praha 54 – Pošta 15004, Archeologická 2256 /1, Stodůlky, Praha.
 31. Praha 56 – Pošta 15006, Plzeňská 290 /139, Košíře, Praha.
 32. Praha 519 – Pošta 15019, Janského 2254 /45, Stodůlky, Praha.
 33. Praha 52 – Pošta 15200, Tilleho náměstí 792 /2, Hlubočepy, Praha.
 34. Praha 512 – Pošta 15300, náměstí Osvoboditelů 1409, Radotín, Praha.
 35. Praha 515 – Pošta 15500, Hábova 1516 /3, Stodůlky, Praha.
 36. Praha 58 – Pošta 15800, Sluneční náměstí 2567 /8, Stodůlky, Praha.
 37. Praha 6 – Pošta 16000, Kafkova 102 /19, Dejvice, Praha.
 38. Praha 614 – Pošta 16100, Vlastina 888 /34, Ruzyně, Praha.
 39. Praha 616 – Pošta 16200, Na Petřinách 302 /42, Veleslavín, Praha.
 40. Praha 618 – Pošta 16300, Makovského 1349 /2a, Řepy, Praha.
 41. Praha 69 – Pošta 16900, Břevnovská 1692 /6, Břevnov, Praha.
 42. Praha 7 – Pošta 17000, Milady Horákové 383 /81, Holešovice, Praha.
 43. Praha 74 – Pošta 17004, Dělnická 213 /12, Holešovice, Praha.
 44. Depo Praha 704 – Depo 17704, K Vypichu 1139, Rudná.
 45. Praha 8 – Pošta 18000, Sokolovská 260/143, Libeň, Praha.
 46. Praha 85 – Pošta 18005, U třešňovky 492/1, Kobylisy, Praha.
 47. Praha 81 – Pošta 18100, Lodžská 850/6, Troja, Praha.
 48. Praha 82 – Pošta 18200, Burešova 1663/6, Kobylisy, Praha.
 49. Praha 86 – Pošta 18600, Karlínské náměstí 145/1, Karlín, Praha.
 50. Praha 9 – Pošta 19000, Verneřická 407/6, Střížkov, Praha.
 51. Praha 93 – Pošta 19003, Freyova 945/35, Vysočany, Praha.
 52. Depo Praha 703 – Depo 19007, Do Čertous 2717/5, Horní Počernice, Praha.
 53. Praha 900 – Pošta 19009, Chlumecká 765/6, Černý Most, Praha.
 54. Praha 916 – Pošta 19016, Staroújezdská 23, Újezd nad Lesy, Praha.
 55. Praha 913 – Pošta 19300, Náchodská 701/95, Horní Počernice, Praha.
 56. Praha 94 – Pošta 19400, Poděbradská 489/116, Hloubětín, Praha.
 57. Praha 96 – Pošta 19600, Cukrovarská 2/27, Čakovice, Praha.
 58. Praha 97 – Pošta 19700, Semilská 885/4, Kbely, Praha.
 59. Praha 98 – Pošta 19800, Bratří Venclíků 1139/3, Černý Most, Praha.
 60. Praha 99 – Pošta 19900, Bechyňská 638, Letňany, Praha.
 61. Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1 – Pošta 25001, Riegrova 630/2, Brandýs nad Labem.
 62. Odolena Voda – Pošta 25070, Velkoveská 34, Odolena Voda.
 63. Úvaly – Pošta 25082, nám. Svobody 1452, Úvaly.
 64. Čelákovice – Pošta 25088, Stankovského 1650, Čelákovice.
 65. Říčany u Prahy – Pošta 25101, Masarykovo nám. 62/32, Říčany.
 66. Depo Říčany u Prahy 70 – Depo 25107, Černokostelecká 2246, Říčany.
 67. Kamenice – Pošta 25168, Jednosměrná 316, Nová Hospoda, Kamenice.
 68. Mníšek pod Brdy – Pošta 25210, Skalecká 2, Mníšek pod Brdy.
 69. Jesenice u Prahy – Pošta 25242, Budějovická 130, Jesenice.
 70. Roztoky u Prahy – Pošta 25263, Tyršovo nám. 2221, Roztoky.
 71. Hostivice – Pošta 25301, Čsl. armády 1705, Hostivice.
 72. Jílové u Prahy – Pošta 25401, Rudných dolů 502, Jílové u Prahy.
 73. Benešov u Prahy – Pošta 25601, Poštovní 478, Benešov.
 74. Depo Benešov 70 – Depo 25607, Pod Lihovarem 2348, Benešov.
 75. Balíkovna Ostředek obecní úřad – Pošta 25729, č.p. 60, Ostředek.
 76. Balíkovna Týnec nad Sázavou 43 EuroOil – Pošta 25743, Pražská 530, Týnec nad Sázavou.
 77. Vlašim – Pošta 25801, Blanická 1108, Vlašim.
 78. Příbram 1 – Pošta 26101, Gen. R. Tesaříka 179, Příbram I, Příbram.
 79. Příbram 2 – Pošta 26102, třída Osvobození 305, Příbram VII, Příbram.
 80. Depo Příbram 70 – Depo 26107, Zdabořská 494, Příbram V-Zdaboř, Příbram.
 81. Dobříš – Pošta 26301, náměstí Komenského 536, Dobříš.
 82. Sedlčany – Pošta 26401, Nádražní 106, Sedlčany.
 83. Beroun 1 – Pošta 26601, Kostelní 121/27, Beroun-Město, Beroun.
 84. Králův Dvůr u Berouna – Pošta 26701, Plzeňská 327, Počaply, Králův Dvůr.
 85. Zdice – Pošta 26751, Husova 953, Zdice.
 86. Hořovice – Pošta 26801, Pražská 988/35, Hořovice.
 87. Rakovník 1 – Pošta 26901, Husovo náměstí 21, Rakovník I, Rakovník.
 88. Nové Strašecí – Pošta 27101, U Školy 119, Nové Strašecí.
 89. Kladno 1 – Pošta 27201, Poštovní náměstí 2357, Kladno.
 90. Kladno 4 – Pošta 27204, Petrohradská 3112, Kladno.
 91. Depo Kladno 70 – Depo 27207, Kročehlavská 1016, Dubí, Kladno.
 92. Kladno 8 – Pošta 27208, Jerevanská 2671, Kročehlavy, Kladno.
 93. Unhošť – Pošta 27351, tř. Dr. Beneše 252, Unhošť.
 94. Slaný 1 – Pošta 27401, Masarykovo náměstí 1004/18, Slaný.
 95. Mělník 1 – Pošta 27601, Tyršova 100/12, Mělník.
 96. Depo Mělník 70 – Depo 27607, Řípská 826, Mělník.
 97. Neratovice – Pošta 27711, Mládežnická 1357, Neratovice.
 98. Kralupy nad Vltavou 1 – Pošta 27801, Nerudova 880/9, Kralupy nad Vltavou.
 99. Kolín 1 – Pošta 28001, náměstí Republiky 241, Kolín II, Kolín.
 100. Kolín 2 – Pošta 28002, Pod Hroby 541, Kolín IV, Kolín.
 101. Kostelec nad Černými Lesy – Pošta 28163, Pražská 455, Kostelec nad Černými lesy.
 102. Český Brod – Pošta 28201, nám. Arnošta z Pardubic 45, Český Brod.
 103. Kutná Hora 1 – Pošta 28401, Masarykova 148, Hlouška, Kutná Hora.
 104. Čáslav – Pošta 28601, Masarykova 204/44, Čáslav-Nové Město, Čáslav.
 105. Nymburk 1 – Pošta 28801, Náměstí Přemyslovců 127/5, Nymburk.
 106. Nymburk 2 – Pošta 28802, Petra Bezruče 362/3, Nymburk.
 107. Milovice nad Labem 3 – Pošta 28924, Lesní 624, Mladá, Milovice.
 108. Poděbrady 1 – Pošta 29001, Jiráskova 740/6, Poděbrady III, Poděbrady.
 109. Balíkovna Sokoleč obecní úřad – Pošta 29008, Poděbradská 51, Sokoleč.
 110. Mladá Boleslav 1 – Pošta 29301, Komenského náměstí 95/4,Mladá Boleslav II, Mladá Boleslav.
 111. Mladá Boleslav 2 – Pošta 29302, Havlíčkova 1307, Mladá Boleslav II, Mladá Boleslav.
 112. Mladá Boleslav 3 – Pošta 29303, tř. Václava Klementa 822, Mladá Boleslav II, Mladá Boleslav.
 113. Mladá Boleslav 5 – Pošta 29305, náměstí Republiky 1160, Mladá Boleslav III, Mladá Boleslav.
 114. Depo Mladá Boleslav 70 – Depo 29407, Hilšerova 1451, Mladá Boleslav III, Mladá Boleslav.
 115. Mnichovo Hradiště – Pošta 29501, Masarykovo náměstí 239, Mnichovo Hradiště.
 116. Depo Plzeň 71 – Depo 30071, Chebská 518/15, Křimice, Plzeň.
 117. Balíkovna Plzeň úřad MO 10 – Pošta 30108, K Sinoru 62/51, Lhota, Plzeň.
 118. Plzeň 12 – Pošta 31200, Masarykova 912/93, Lobzy, Plzeň.
 119. Plzeň 18 – Pošta 31800, Macháčkova 926/22, Skvrňany, Plzeň.
 120. Plzeň 20 – Pošta 32000, Klatovská třída 2524/127, Jižní Předměstí, Plzeň.
 121. Plzeň 23 – Pošta 32300, alej Svobody 1274/21, Severní Předměstí, Plzeň.
 122. Plzeň 26 – Pošta 32600, Skladová 2483/4a, Východní Předměstí, Plzeň.
 123. Třemošná – Pošta 33011, Plzeňská 1045, Třemošná.
 124. Stod – Pošta 33301, Stříbrská 80, Stod.
 125. Přeštice – Pošta 33401, Masarykovo nám. 321, Přeštice.
 126. Dobřany – Pošta 33441, Náměstí T. G. M. 2, Dobřany,
 127. Rokycany 1 – Pošta 33701, Jiráskova 247, Nové Město, Rokycany.
 128. Klatovy 1 – Pošta 33901, Nádražní 89, Klatovy III, Klatovy.
 129. Klatovy 2 – Pošta 33902, Maxima Gorkého 655, Klatovy II, Klatovy.
 130. Depo Klatovy 70 – Depo 33907, Maxima Gorkého 655, Klatovy II, Klatovy.
 131. Sušice 1 – Pošta 34201, Havlíčkova 16, Sušice I, Sušice.
 132. Domažlice 1 – Pošta 34401, Msgre. B. Staška 71, Hořejší Předměstí, Domažlice.
 133. Depo Domažlice 70 – Depo 34407, Cihlářská 620, Bezděkovské Předměstí, Domažlice.
 134. Kdyně – Pošta 34506, Náměstí 139, Kdyně.
 135. Staňkov – Pošta 34561, Plzeňská 377, Staňkov I, Staňkov.
 136. Tachov 1 – Pošta 34701, Hornická 1596, Tachov.
 137. Cheb 1 – Pošta 35001, Šlikova 2423/15, Cheb.
 138. Cheb 2 – Pošta 35002, Riegerova 1302/60, Cheb.
 139. Cheb 3 – Pošta 35003, Dragounská 2529/6, Cheb.
 140. Aš 1 – Pošta 35201, Poštovní náměstí 911, Aš.
 141. Mariánské Lázně 1 – Pošta 35301, Poštovní 160/17, Mariánské Lázně.
 142. Sokolov 1 – Pošta 35601, Karla Havlíčka Borovského 1420, Sokolov.
 143. Sokolov 5 – Pošta 35605, Sokolovská 1623, Sokolov.
 144. Balíkovna Josefov obecní úřad – Pošta 35718, č.p. 12, Josefov.
 145. Chodov u Karlových Var 1 – Pošta 35735, Husova 786, Chodov.
 146. Kraslice – Pošta 35801, nám. 28. října 1705/4, Kraslice.
 147. Karlovy Vary 1 – Pošta 36001, T. G. Masaryka 559/1, Karlovy Vary.
 148. Karlovy Vary 5 – Pošta 36005, Sokolovská 243/92, Rybáře, Karlovy Vary.
 149. Karlovy Vary 17 – Pošta 36017, Školní 742/7a, Stará Role, Karlovy Vary.
 150. Depo Karlovy Vary 70 – Depo 36207, Nákladní 925/29, Rybáře, Karlovy Vary.
 151. Ostrov nad Ohří – Pošta 36301, Hlavní třída 800, Ostrov.
 152. České Budějovice 1 – Pošta 37001, Senovážné nám. 240/1, České Budějovice 6, České Budějovice.
 153. České Budějovice 2 – Pošta 37002, Nádražní 118/6, České Budějovice 6, České Budějovice.
 154. České Budějovice 4 – Pošta 37004, Pražská tř. 2304/69, České Budějovice 3, České Budějovice.
 155. České Budějovice 5 – Pošta 37005, Ant. Barcala 404/38, České Budějovice 2, České Budějovice.
 156. České Budějovice 6 – Pošta 37006, E. Beneše 656/17, České Budějovice 5, České Budějovice.
 157. České Budějovice 11 – Pošta 37011, Fr. Ondříčka 1243/46, České Budějovice 2, České Budějovice.
 158. České Budějovice 12 – Pošta 37012, K. Šafáře 887/64, České Budějovice 2, České Budějovice.
 159. Depo České Budějovice 71 – Depo 37271, Nemanická 2843/16b, České Budějovice 3, České Budějovice.
 160. Týn nad Vltavou 1 – Pošta 37501, Sakařova 757, Týn nad Vltavou.
 161. Jindřichův Hradec 1 – Pošta 37701, Husova 129, Jindřichův Hradec II, Jindřichův Hradec.
 162. Třeboň – Pošta 37901, Seifertova 588, Třeboň II, Třeboň.
 163. Dačice – Pošta 38001, Göthova 71, Dačice I, Dačice.
 164. Český Krumlov 1 – Pošta 38101, Latrán 193, Latrán, Český Krumlov.
 165. Kaplice 1 – Pošta 38241, Tržní 84, Kaplice.
 166. Prachatice – Pošta 38301, Pivovarská 1118, Prachatice II, Prachatice.
 167. Vimperk – Pošta 3,8501, 121. máje 195/4, Vimperk II, Vimperk.
 168. Strakonice 1 – Pošta 38601, Podskalská 601, Strakonice I, Strakonice.
 169. Depo Strakonice 70 – Depo 38607, Heydukova 42, Strakonice I,Strakonice.
 170. Balíkovna Bílsko obecní úřad – Pošta 38778, Bílsko.
 171. Blatná – Pošta 38801, tř. T. G. Masaryka 293, Blatná.
 172. Vodňany – Pošta 38901, Kampanova 591, Vodňany II, Vodňany
 173. Tábor 2 – Pošta 39002, U Bechyňské dráhy 2926, Tábor.
 174. Tábor 3 – Pošta 39003, Václava Soumara 2394, Tábor.
 175. Tábor 5 – Pošta 39005, Světlogorská 2769/12, Tábor.
 176. Veselí nad Lužnicí 1 – Pošta 39181, Třída Čs. armády 582, Veselí nad Lužnicí I, Veselí nad Lužnicí.
 177. Soběslav – Pošta 39201, tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5, Soběslav II, Soběslav.
 178. Pelhřimov – Pošta 39301, Svatovítské náměstí 126, Pelhřimov.
 179. Depo Pelhřimov 70 – Depo 39307, Myslotínská 1786, Pelhřimov.
 180. Pacov – Pošta 39501, Žižkova 1100, Pacov.
 181. Humpolec – Pošta 39601, Havlíčkovo náměstí 839, Humpolec.
 182. Písek 1 – Pošta 39701, Žižkova třída 270/2, Budějovické Předměstí, Písek.
 183. Milevsko 1 – Pošta 39901, J. A. Komenského 1190, Milevsko.
 184. Ústí nad Labem 1 – Pošta 40001, Masarykova 3120/34, Ústí nad Labem-centrum, Ústí nad Labem.
 185. Ústí nad Labem 7 – Pošta 40007, Krčínova 841/9, Krásné Březno, Ústí nad Labem.
 186. Balíkovna Ústí nad Labem 109 EuroOil – Pošta 40009, Všebořická 368/55, Všebořice, Ústí nad Labem.
 187. Ústí nad Labem 10 – Pošta 40010, Všebořická 389/53, Všebořice, Ústí nad Labem.
 188. Ústí nad Labem 11 – Pošta 40011, Stříbrnická 3034/10, Severní Terasa, Ústí nad Labem.
 189. Depo Ústí nad Labem 71 – Depo 40371, Jateční 436/77, Předlice, Ústí nad Labem.
 190. Děčín 1 – Pošta 40501, Oblouková 1420/2, Děčín I-Děčín, Děčín.
 191. Děčín 2 – Pošta 40502, Podmokelská 148/1, Děčín IV-Podmokly, Děčín.
 192. Varnsdorf 1 – Pošta 40747, T. G. Masaryka 1587, Varnsdorf.
 193. Rumburk – Pošta 40801, Františka Nohy 1096/3, Rumburk 1, Rumburk.
 194. Lovosice 1 – Pošta 41001, Osvoboditelů 1228/32, Lovosice.
 195. Depo Lovosice 70 – Depo 41007, Průmyslová 1231, Lovosice.
 196. Štětí – Pošta 41108, Obchodní 538, Štětí.
 197. Litoměřice 1 – Pošta 41201, Na Valech 722/18, Předměstí, Litoměřice.
 198. Roudnice nad Labem – Pošta 41301, Husovo náměstí 69, Roudnice nad Labem.
 199. Teplice 1 – Pošta 41501, Dubská 3094/1, Teplice.
 200. Krupka 1 – Pošta 41742, Karla Čapka 294, Maršov, Krupka.
 201. Bílina 1 – Pošta 41801, Mírové náměstí 72/5, Bílina.
 202. Duchcov – Pošta 41901, Osecká 1531, Duchcov.
 203. Chomutov 2 – Pošta 43002, Farského 4732, Chomutov.
 204. Chomutov 3 – Pošta 43003, Jiráskova 5338, Chomutov.
 205. Chomutov 4 – Pošta 43004, Kundratická 4666, Chomutov.
 206. Depo Chomutov 70 – Depo 43007, Nádražní 5443, Chomutov.
 207. Jirkov 1 – Pošta 43111, nám. Dr. E. Beneše 3, Jirkov.
 208. Klášterec nad Ohří 1 – Pošta 43151, Petlérská 449, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Klášterec nad Ohří.
 209. Kadaň 1 – Pošta 43201, Poštovní 1553, Kadaň.
 210. Most 1 – Pošta 43401, Moskevská 5, Most.
 211. Depo Most 70 – Depo 43407, Dělnická 34, Velebudice, Most.
 212. Most 11 – Pošta 43411, Lipová 805/8, Most.
 213. Litvínov 1 – Pošta 43601, náměstí Míru 13, Horní Litvínov, Litvínov.
 214. Žatec 1 – Pošta 43801, Volyňských Čechů 3098, Žatec.
 215. Depo Žatec 70 – Depo 43807, Purkyněho 2747, Žatec.
 216. Louny 1 – Pošta 44001, Štefánikova 1465, Louny.
 217. Podbořany – Pošta 44101, Masarykovo náměstí 887, Podbořany.
 218. Liberec 1 – Pošta 46001, nám. Dr. E. Beneše 559/28, Liberec I-Staré Město, Liberec.
 219. Liberec 2 – Pošta 46002, Nákladní 429/6, Liberec III-Jeřáb, Liberec.
 220. Liberec 6 – Pošta 46006, Dobiášova 1008/11, Liberec VI-Rochlice, Liberec.
 221. Liberec 14 – Pošta 46014, Vrchlického 830/41, Liberec XIV-Ruprechtice, Liberec.
 222. Depo Liberec 70 – Depo 46307, České mládeže 472/141a, Liberec XXIII-Doubí, Liberec.
 223. Hrádek nad Nisou – Pošta 46334, Nádražní 420, Hrádek nad Nisou.
 224. Frýdlant v Čechách – Pošta 46401, Okružní 1260, Frýdlant.
 225. Jablonec nad Nisou 1 – Pošta 46601, Liberecká 32/2, Jablonec nad Nisou.
 226. Jablonec nad Nisou 2 – Pošta 46602, Vysoká 4263/45, Jablonec nad Nisou.
 227. Jablonec nad Nisou 4 – Pošta 46604, Želivského 5050/2, Rýnovice, Jablonec nad Nisou.
 228. Česká Lípa 1 – Pošta 47001, náměstí T. G. Masaryka 194/27, Česká Lípa.
 229. Česká Lípa 2 – Pošta 47002, Česká 3325, Česká Lípa.
 230. Česká Lípa 3 – Pošta 47003, Děčínská 3271, Česká Lípa.
 231. Česká Lípa 5 – Pošta 47005, Okružní 2717, Česká Lípa.
 232. Česká Lípa 6 – Pošta 47006, 28. října 2850, Česká Lípa.
 233. Depo Česká Lípa 70 – Depo 47007, Česká 3325, Česká Lípa.
 234. Mimoň – Pošta 47124, Mírová 120, Mimoň III, Mimoň.
 235. Nový Bor – Pošta 47301, nám. Míru 55, Nový Bor.
 236. Hradec Králové 2 – Pošta 50002, Zamenhofova 915/2, Pražské Předměstí, Hradec Králové.
 237. Hradec Králové 3 – Pošta 50003, Pospíšilova 215/11a, Hradec Králové.
 238. Hradec Králové 9 – Pošta 50009, Mrštíkova 1767/38a, Nový Hradec Králové, Hradec Králové.
 239. Hradec Králové 12 – Pošta 50012, třída Edvarda Beneše 1423/21, Nový Hradec Králové, Hradec Králové.
 240. Třebechovice pod Orebem – Pošta 50346, Žižkova 850, Třebechovice pod Orebem.
 241. Chlumec nad Cidlinou – Pošta 50351, Kozelkova 402, Chlumec nad Cidlinou IV, Chlumec nad Cidlinou.
 242. Depo Hradec Králové 70 – Depo 50370, Stavební 1047, Slezské Předměstí, Hradec Králové.
 243. Nový Bydžov – Pošta 50401, Jablonského 505, Nový Bydžov.
 244. Jičín 1 – Pošta 50601, Šafaříkova 142, Valdické Předměstí, Jičín.
 245. Depo Jičín 70 – Depo 50770, Dělnická 9999, Valdické Předměstí, Jičín.
 246. Hořice v Podkrkonoší – Pošta 50801, Havlíčkova 40, Hořice.
 247. Nová Paka – Pošta 50901, Komenského 313, Nová Paka.
 248. Turnov 1 – Pošta 51101, náměstí Českého Ráje 65, Turnov.
 249. Depo Turnov 70 – Depo 51107, U Nádraží 2018, Turnov.
 250. Semily – Pošta 51301, Husova 9, Semily.
 251. Rychnov nad Kněžnou – Pošta 51601, Bezručova 14, Rychnov nad Kněžnou.
 252. Depo Rychnov nad Kněžnou 70 – Depo 51707, Na Sádkách 1764, Rychnov nad Kněžnou.
 253. Týniště nad Orlicí – Pošta 51721, Mírové nám. 268, Týniště nad Orlicí.
 254. Dobruška – Pošta 51801, Opočenská 71, Dobruška.
 255. Pardubice 1 – Pošta 53001, Na Hrádku 105, Zelené Předměstí, Pardubice.
 256. Pardubice 2 – Pošta 53002, Palackého třída 1233, Zelené Předměstí, Pardubice.
 257. Pardubice 3 – Pošta 53003, Na Drážce 1585, Bílé Předměstí, Pardubice.
 258. Pardubice 5 – Pošta 53005, Jana Palacha 1552, Zelené Předměstí, Pardubice.
 259. Pardubice 9 – Pošta 53009, Jiřího Tomana 275, Polabiny, Pardubice.
 260. Pardubice 12 – Pošta 53012, Jana Zajíce 983, Studánka, Pardubice.
 261. Holice v Čechách – Pošta 53401, Hradecká 502, Holice.
 262. Přelouč – Pošta 53501, Pardubická 115, Přelouč.
 263. Chrudim 1 – Pošta 53701, Resselovo náměstí 109, Chrudim I, Chrudim.
 264. Heřmanův Městec – Pošta 53803, Sokolská 268, Heřmanův Městec.
 265. Hlinsko v Čechách 1 – Pošta 53901, Adámkova třída 1094, Hlinsko.
 266. Trutnov 1 – Pošta 54101, Hradební 11, Střední Předměstí, Trutnov.
 267. Depo Trutnov 70 – Depo 54107, Královédvorská 132, Bojiště, Trutnov.
 268. Úpice – Pošta 54232, Palackého 1096, Úpice.
 269. Vrchlabí 1 – Pošta 54301, Krkonošská 149, Vrchlabí.
 270. Dvůr Králové nad Labem – Pošta 54401, Legionářská 406, Dvůr Králové nad Labem.
 271. Náchod 1 – Pošta 54701, Masarykovo náměstí 43, Náchod.
 272. Depo Náchod 70 – Depo 54707, U Cihelny 2102, Náchod.
 273. Nové Město nad Metují 1 – Pošta 54901, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují.
 274. Červený Kostelec – Pošta 54941, 17. listopadu 298, Červený Kostelec.
 275. Broumov 1 – Pošta 55001, Československé armády 380, Broumov.
 276. Česká Skalice – Pošta 55203, třída T. G. Masaryka 878, Česká Skalice.
 277. Česká Třebová 2 – Pošta 56002, náměstí Jana Pernera 584, Česká Třebová.
 278. Letohrad – Pošta 56151, Družstevní 833, Letohrad.
 279. Králíky – Pošta 56169, Valdštejnova 916, Králíky.
 280. Ústí nad Orlicí 1 – Pošta 56201, T. G. Masaryka 897, Ústí nad Orlicí.
 281. Lanškroun – Pošta 56301, nám. J. M. Marků 56, Lanškroun-Vnitřní Město, Lanškroun.
 282. Žamberk – Pošta 56401, Nádražní 833, Žamberk.
 283. Choceň 1- Pošta 56501, Dolní 1200, Choceň.
 284. Depo Česká Třebová 70 – Depo 56707, Topolová 2060, Česká Třebová.
 285. Svitavy 2 – Pošta 56802, Větrná 662/2, Lány, Svitavy.
 286. Litomyšl – Pošta 57001, Smetanovo náměstí 15, Litomyšl-Město, Litomyšl.
 287. Moravská Třebová 1 – Pošta 57101, nám. T. G. Masaryka 74/7, Město, Moravská Třebová.
 288. Polička – Pošta 57201, Eimova 245, Horní Předměstí, Polička.
 289. Havlíčkův Brod 1 – Pošta 58001, Nádražní 107, Havlíčkův Brod.
 290. Havlíčkův Brod 2 – Pošta 58002, Svatovojtěšská 58, Havlíčkův Brod.
 291. Depo Havlíčkův Brod 70 – Depo 58007, Havířská 3546, Havlíčkův Brod.
 292. Světlá nad Sázavou – Pošta 58291, náměstí Trčků z Lípy 1045, Světlá nad Sázavou.
 293. Chotěboř – Pošta 58301, náměstí T. G. Masaryka 56, Chotěboř.
 294. Jihlava 1 – Pošta 58601, Masarykovo náměstí 4321/8, Jihlava.
 295. Jihlava 6 – Pošta 58606, Březinova 4690/144, Jihlava.
 296. Telč – Pošta 58856, Staňkova 294, Telč-Podolí, Telč.
 297. Třešť – Pošta 58901, Revoluční 20/1, Třešť.
 298. Žďár nad Sázavou 1 – Pošta 59101, Nádražní 494/23, Žďár nad Sázavou 1, Žďár nad Sázavou.
 299. Nové Město na Moravě – Pošta 59231, Masarykova 1492, Nové Město na Moravě.
 300. Bystřice nad Pernštejnem – Pošta 59301, Masarykovo náměstí 105, Bystřice nad Pernštejnem.
 301. Velké Meziříčí – Pošta 59401, Poštovní 1422/1, Velké Meziříčí.
 302. Balíkovna Brno 1209 EuroOil – Pošta 60009, Okružní 898/12, Lesná, Brno.
 303. Depo Brno 71 – Depo 60010, Heršpická 875/6a, Štýřice, Brno.
 304. Depo Brno 72 – Depo 60011, Řípská 1181/18a, Slatina, Brno.
 305. Depo Brno 73 – Depo 60012, Okružní 732/5, Lesná, Brno.
 306. Brno 2 – Pošta 60200, Nádražní 118/7, Brno-město, Brno.
 307. Brno 3 – Pošta 60300, Křížová 96/18, Staré Brno, Brno.
 308. Brno 8 – Pošta 60800, Heršpická 875/6a, Štýřice, Brno.
 309. Brno 12 – Pošta 61200, Mojmírovo náměstí 2919/22, Královo Pole, Brno.
 310. Brno 15 – Pošta 61500, Rokycanova 1867/35, Židenice, Brno.
 311. Brno 16 – Pošta 61600, náměstí Svornosti 2573/6, Žabovřesky, Brno.
 312. Brno 18 – Pošta 61800, Spáčilova 1109/15, Černovice, Brno.
 313. Brno 21 – Pošta 62100, Kolaříkova 1501/10, Řečkovice, Brno.
 314. Brno 23 – Pošta 62300, Libušina třída 579/2, Kohoutovice, Brno.
 315. Brno 24 – Pošta 62400, Hlavní 247/64, Komín, Brno.
 316. Brno 25 – Pošta 62500, U pošty 638/16, Starý Lískovec, Brno.
 317. Brno 27 – Pošta 62700, Přemyslovo náměstí 857/22, Slatina, Brno.
 318. Brno 28 – Pošta 62800, Vlkova 2481/4, Líšeň, Brno.
 319. Brno 29 – Pošta 62900, Pálavské náměstí 4246/5, Židenice, Brno.
 320. Brno 34 – Pošta 63400, Kamínky 551/3, Nový Lískovec, Brno.
 321. Brno 35 – Pošta 63500, Kubíčkova 1115/8, Bystrc, Brno.
 322. Brno 38 – Pošta 63800, Haškova 153/17, Lesná, Brno.
 323. Šlapanice u Brna – Pošta 66451, Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice.
 324. Ivančice – Pošta 66491, Komenského náměstí 21/9, Ivančice.
 325. Tišnov 1 – Pošta 66601, nám. Míru 22, Tišnov.
 326. Znojmo 2 – Pošta 66902, Dr. Milady Horákové 2297/6, Znojmo.
 327. Depo Znojmo 70 – Depo 66907, Brněnská 557, Dobšice.
 328. Znojmo 5 – Pošta 67181, Dukelských bojovníků 3655/138, Znojmo.
 329. Moravský Krumlov – Pošta 67201, náměstí T. G. Masaryka 29, Moravský Krumlov.
 330. Depo Třebíč 70 – Depo 67407, Kožichovice.
 331. Balíkovna Okříšky 35 EuroOil – Pošta 67535, č.p. 148, Petrovice.
 332. Blansko 1 – Pošta 67801, Hybešova 584/53, Blansko.
 333. Rájec-Jestřebí – Pošta 67902, Sportovní 629, Rájec, Rájec-Jestřebí.
 334. Letovice – Pošta 67961, Tyršova 205/1, Letovice.
 335. Depo Boskovice 70 – Depo 68007, Hybešova 1009/1, Boskovice.
 336. Vyškov 1 – Pošta 68201, Dvořákova 128/23, Vyškov-Předměstí, Vyškov.
 337. Depo Vyškov 70 – Depo 68207, Krátká 782/3c, Vyškov-Předměstí, Vyškov.
 338. Rousínov u Vyškova – Pošta 68301, Sušilovo náměstí 52/30, Rousínov.
 339. Bučovice – Pošta 68501, Legionářská 128, Bučovice.
 340. Uherské Hradiště 1 – Pošta 68601, Masarykovo náměstí 12, Uherské Hradiště.
 341. Uherský Brod 1 – Pošta 68801, Bří Lužů 107, Uherský Brod.
 342. Břeclav 2 – Pošta 69002, Břetislavova 1945/1, Břeclav.
 343. Pohořelice – Pošta 69123, Brněnská 3, Pohořelice.
 344. Břeclav 4 – Pošta 69141, Osvobození 270/4, Poštorná, Břeclav .
 345. Mikulov na Moravě – Pošta 69201, Česká 143/7, Mikulov.
 346. Hodonín 1 – Pošta 69501, Velkomoravská 2270/6, Hodonín.
 347. Depo Hodonín 70 – Depo 69507, Průmyslová 3834/2, Hodonín.
 348. Balíkovna Hodonín 108 EuroOil – Pošta 69508, Velkomoravská 3523/32, Hodonín.
 349. Strážnice – Pošta 69662, náměstí Svobody 494, Strážnice.
 350. Kyjov 1 – Pošta 69701, třída Komenského 50/10, Kyjov.
 351. Balíkovna Kyjov 108 EuroOil – Pošta 69708, Tyršova 135/1, Kyjov.
 352. Veselí nad Moravou – Pošta 69801, náměstí Míru 675, Veselí nad Moravou.
 353. Balíkovna Ostrava 108 EuroOil – Pošta 70008, Muglinovská 3231/26, Moravská Ostrava, Ostrava.
 354. Ostrava 30 – Pošta 70030, Bohumíra Četyny 1047/12, Bělský Les, Ostrava.
 355. Ostrava 34 – Pošta 70034, náměstí Družby 1215/2, Poruba, Ostrava.
 356. Ostrava 37 – Pošta 70037, náměstí Antonie Bejdové 1808/7, Poruba, Ostrava.
 357. Ostrava 44 – Pošta 70044, Výškovická 3085/2, Zábřeh, Ostrava.
 358. Ostrava 46 – Pošta 70046, Horní 1492/55, Hrabůvka, Ostrava.
 359. Depo Ostrava 71 – Depo 70071, Wattova 1046/19, Přívoz, Ostrava.
 360. Ostrava 1 – Pošta 70100, Poštovní 1368/20, Moravská Ostrava, Ostrava.
 361. Ostrava 2 – Pošta 70200, Wattova 1046/19, Přívoz, Ostrava.
 362. Ostrava 4 – Pošta 70400, Rodimcevova 2011/26, Zábřeh, Ostrava.
 363. Depo Ostrava 72 – Depo 72572, Frýdecká 755/404a, Kunčice, Ostrava.
 364. Karviná 1 – Pošta 73301, Masarykovo nám. 3/2, Fryštát, Karviná.
 365. Karviná 4 – Pošta 73401, tř. Těreškovové 2233/28, Mizerov, Karviná.
 366. Orlová 4 – Pošta 73514, Osvobození 796, Lutyně, Orlová.
 367. Bohumín 1 – Pošta 73581, Ad. Mickiewicze 67, Nový Bohumín, Bohumín.
 368. Havířov 1 – Pošta 73601, Dlouhá třída 464/7a, Město, Havířov.
 369. Havířov 21 – Pošta 73608, Dlouhá třída 1228/44c, Podlesí, Havířov.
 370. Český Těšín 1 – Pošta 73701, Nádražní 1166/2a, Český Těšín.
 371. Frýdek-Místek 1 – Pošta 73801, Sadová 2379, Frýdek, Frýdek-Místek.
 372. Frýdek-Místek 12 – Pošta 73802, Antonínovo náměstí 92, Místek, Frýdek-Místek.
 373. Frýdek-Místek 13 – Pošta 73803, Heydukova 3436, Frýdek, Frýdek-Místek.
 374. Frýdlant nad Ostravicí – Pošta 73911, Poštovní 310, Frýdlant, Frýdlant nad Ostravicí.
 375. Depo Třinec 70 – Depo 73917, Třinec.
 376. Třinec 1 – Pošta 73961, Poštovní 207, Staré Město, Třinec.
 377. Třinec 3 – Pošta 73963, Jablunkovská 406, Lyžbice, Třinec.
 378. Nový Jičín 1 – Pošta 74101, K Nemocnici 206/11, Nový Jičín.
 379. Depo Nový Jičín 70 – Depo 74207, Dukelská 676, Šenov u Nového Jičína.
 380. Studénka 3 – Pošta 74213, Sjednocení 763, Butovice, Studénka.
 381. Kopřivnice – Pošta 74221, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice.
 382. Příbor – Pošta 74258, Jičínská 240, Příbor.
 383. Bílovec 1 – Pošta 74301, Městský kopec 1138/3, Bílovec.
 384. Frenštát pod Radhoštěm – Pošta 74401, nám. Míru 22, Frenštát pod Radhoštěm.
 385. Opava 1 – Pošta 74601, U Fortny 49/10, Město, Opava.
 386. Opava 5 – Pošta 74705, Partyzánská 1521/7, Kateřinky, Opava.
 387. Hlučín – Pošta 74801, Školní 1076/4, Hlučín.
 388. Depo Opava 70 – Depo 74907, Podvihovská 304/12, Komárov, Opava.
 389. Přerov 2 – Pošta 75002, Kratochvílova 114/4, Přerov I-Město, Přerov.
 390. Přerov 5 – Pošta 75005, Trávník 322/29, Přerov I-Město, Přerov.
 391. Depo Přerov 70 – Depo 75007, Hlavní 342, Přerov VI-Újezdec, Přerov.
 392. Lipník nad Bečvou – Pošta 75131, Novosady 29/17, Lipník nad Bečvou I-Město, Lipník nad Bečvou.
 393. Přerov 1 – Pošta 75151, Husova 2846/2, Přerov I-Město, Přerov.
 394. Balíkovna Kojetín 08 EuroOil – Pošta 75208, Tržní náměstí 253, Kojetín I-Město, Kojetín.
 395. Hranice 1 – Pošta 75301, Tř. 1. máje 1901, Hranice I-Město, Hranice.
 396. Vsetín 1 – Pošta 75501, Mostecká 1144, Vsetín
 397. Rožnov pod Radhoštěm 1 – Pošta 75661, Náměstí Míru 1268, Rožnov pod Radhoštěm.
 398. Valašské Meziříčí 1 – Pošta 75701, Poláškova 122/10, Valašské Meziříčí.
 399. Depo Vsetín 70 – Depo 75707, Bobrky 2239, Vsetín.
 400. Zlín 1 – Pošta 76001, J. A. Bati 5648, Zlín.
 401. Zlín 5 – Pošta 76005, Okružní 4695, Zlín.
 402. Zlín 4 – Pošta 76302, Masarykova 1014, Malenovice, Zlín.
 403. Vizovice – Pošta 76312, Palackého Nám. 352, Vizovice.
 404. Slavičín – Pošta 76321, K. Vystrčila 39, Slavičín,
 405. Luhačovice – Pošta 76326, Dr. Veselého 468, Luhačovice.
 406. Napajedla – Pošta 76361, Palackého 204, Napajedla.
 407. Otrokovice 2 – Pošta 76502, tř. Osvobození 1210, Kvítkovice, Otrokovice.
 408. Valašské Klobouky – Pošta 76601, Cyrilometodějská 772, Valašské Klobouky.
 409. Depo Zlín 70 – Depo 76607, Hlavničkovo nábřeží 7026, Zlín.
 410. Kroměříž 1 – Pošta 76701, Spáčilova 3763/44, Kroměříž.
 411. Depo Kroměříž 70 – Depo 76707, Skopalíkova 4086/47b, Kroměříž.
 412. Hulín – Pošta 76824, Záhlinická 466, Hulín.
 413. Bystřice pod Hostýnem 1 – Pošta 76861, Meziříčská 1519, Bystřice pod Hostýnem.
 414. Olomouc 6 – Pošta 77006, Polská 1201/1, Olomouc.
 415. Olomouc 8 – Pošta 77008, Horní náměstí 407/27, Olomouc.
 416. Olomouc 10 – Pošta 77010, Forestrova 717/21, Nová Ulice, Olomouc.
 417. Depo Olomouc 72 – Depo 77072, Ladova 346/6, Hejčín, Olomouc.
 418. Olomouc 2 – Pošta 77200, Jeremenkova 104/19, Hodolany, Olomouc.
 419. Olomouc 9 – Pošta 77900, Ladova 346/6, Hejčín, Olomouc.
 420. Uničov 1 – Pošta 78391, Dr. Beneše 79, Uničov.
 421. Litovel – Pošta 78401, Vítězná 176/29a, Litovel.
 422. Šternberk 1 – Pošta 78501, ČSA 118/17, Šternberk.
 423. Šumperk 1 – Pošta 78701, Gen. Svobody 100/13, Šumperk.
 424. Balíkovna Šumperk 108 EuroOil – Pošta 78708, Jesenická 2965/2c, Šumperk.
 425. Depo Šumperk 70 – Depo 78807, Zábřežská 3246/56, Šumperk.
 426. Zábřeh – Pošta 78901, Postřelmovská 465/1a, Zábřeh.
 427. Mohelnice – Pošta 78985, Nádražní 381/9, Mohelnice.
 428. Jeseník 1 – Pošta 79001, Poštovní 341/3, Jeseník.
 429. Depo Jeseník 70 – Depo 79007, Poštovní 341/3, Jeseník.
 430. Bruntál 1 – Pošta 79201, Bruntál.
 431. Depo Bruntál 70 – Depo 79207, U Stadionu 1881/10, Bruntál.
 432. Balíkovna Leskovec n. M. obecní úřad – Pošta 79369, č.p. 42, Leskovec nad Moravicí.
 433. Krnov 1 – Pošta 79401, nám. Minoritů 88/11, Pod Bezručovým vrchem, Krnov.
 434. Balíkovna Krnov 108 EuroOil – Pošta 79408, Opavská 924/106, Pod Cvilínem, Krnov.
 435. Rýmařov – Pošta 79501, náměstí Míru 214/7, Rýmařov.
 436. Prostějov 1 – Pošta 79601, Poděbradovo nám. 979/13, Prostějov.
 437. Prostějov 4 – Pošta 79604, Plumlovská 4126, Prostějov.
 438. Depo Prostějov 70 – Depo 79907, Háj 379, Kralice na Hané.
zpět k obsahu ↑

Zajímavé odkazy

zpět k obsahu ↑

Pošta Partner

O co se vlastně jedná? Pošta Partner je v podstatě provozovna České pošty nebo také pobočka, kterou ovšem provozuje vybraný smluvní partner pošty, který nabízí základní poštovní služby. Fungují dvě varianty Pošta Partner – pro obce a pro podnikatele.

V případě Pošta Partner pro obce, se Česká pošta snaží pomoci obcím, aby zde i nadále zůstala základní nabídka služeb a nedocházelo tak k nepohodlí obyvatel. Oproti tomu Pošta Partner pro podnikatele může být výhodným zdrojem dalšího příjmu k podnikání, navíc se může díky tomu zvýšit počet zákazníků nejen na služby pošty, ale také pro služby či produkty související s podnikáním daného Pošta Partnera. Dokonce se mohou navyšovat i jeho tržby.

zpět k obsahu ↑

Nadace České pošty

Česká pošta, respektive její pošťáci se pohybují po celé České republice. Narazíte na nich ve velkých městech, ale i na vesnicích. Celkově jich je přes 30 tisíc a snaží se o to, aby byla vaše pošta vždy včas na určeném místě. Snaží se pomáhat a posloužit všude tam, kde je to potřeba.

To je také důvod, proč byla založena Nadace České pošty. Jde o to, aby se ta správná pomoc dostala opravdu ke všem lidem, kteří to potřebují a pro které je to mnohdy ta jediná možná záchrana. Nadace ČP se snaží o podporu různých projektů, které se orientují na zdraví a celkovou kvalitu lidského života, přičemž se snaží o co největší zlepšení.

Celkem běží v rámci nadace tři různé programy, kdy každý je zacílen na něco jiného. První program se jmenuje Pošťáci Pošťákům. Jedná se o program, který je určen na podporu samotných zaměstnanců České pošty. Má za cíl podpořit nejen je, ale i jejich rodiny v době, kdy dojde k nějaké tíživé situaci, ať už v oblasti sociální či zdravotní. To samé platí i při nenadálých živelných katastrofách a tomu podobných situacích.

Druhým typem programu je – Pošťáci Srdcem, jehož cílem je podpora dobrovolnictví/dobrovolníků, spolkové činnosti a také zachování tradic. V rámci tohoto programu mohou zaměstnanci podat žádost o příspěvek pro danou organizaci či spolek, kde jsou aktivními členy a podílí se na činnosti takového spolku/organizace.

Posledním programem je Pošta pro Zdraví. Tento program má za hlavní cíl podporu těch organizací, které se zaměřují na zdravotní prevenci a podporu duševního zdraví. Nadace se chce zaměřit rovněž na podporu a pomoc osob, které jsou oběťmi různých násilných trestných činů.

zpět k obsahu ↑

Kontakty

Sídlo společnosti:Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1. Telefon: 954 301 111, IDdatové schránky: kr7cdry, Webová adresa: www.ceskaposta.cz.

Call Centrum: 800 104 410, Provozní doba: Po – Pá = 7 – 19 hodin, Sobota – 8 – 12 hodin.

Technická podpora: Po – Pá = 8 – 18 hodin.

Centrum zákaznických karet: Po – Pá = 8 – 18 hodin.

Dotazy, podněty, přání či stížnosti: info@cpost.cz

Poštovní ombudsman pro klienty: Ing. Pavel Bobek, Poštovní přihrádka 99, 225 99 Praha 025, e-mailem na adrese: ombudsman@cpost.cz (telefonické spojení není možné).

Ombudsman pro zaměstnance: Poštovní kontakt – Ing. Soňa Lavičková, poštovní přihrádka 99, 225 99 Praha 025, e-mailem: prozamestnance@cpost.cz. Osobní návštěvy – v Praze na adrese Jindřišská 14, kancelář A121 v pondělí ve 13 – 16 hodin, dále v Plzni – na adrese Solní 20, kancelář 421 v pátek ve 12 – 15 hodin. Jiné dny pouze po předchozí dohodě.

zpět k obsahu ↑

Důležité ke stažení

zpět k obsahu ↑

Kariéra

Všechny pobočky pošty i každé depo šlapou jako dobře promazaný velký stroj. Je to jak sama Česká pošta tvrdí dokonale fungující organismus, kde je nejdůležitější vzájemná spolupráce a podpora. Všichni zaměstnanci jsou propojeni a jeden bez druhého se zkrátka neobejde.

Když pracovník v zázemí nepřipraví vše, co je potřeba, kurýr nebude schopen nic přepravit, doručit, vyzvednout a zase pracovníci přepážky se neobejdou bez spolehlivých a pracovitých poštovních doručovatelů.

Každý jednotlivý pracovník pošty je nepostradatelnou součástí hodně velkého týmu. Česká pošta s obrovským úsilím snaží vytvářet svým zaměstnancům co nejmodernější a nejpříjemnější pracovní prostředí, kde se budou cítit skvěle, bude se jim tam dobře pracovat a ještě se díky jejich pozitivnímu přístupu bude každý zákazník rád vracet na svou vybranou pobočku.

Zaměstnanci České pošty mají spoustu zaměstnaneckých výhod/benefitů. Pokud se rozhodnete pro kariéru u pošty, můžete očekávat výhody jako zkrácená pracovní doba na pouhých 7,5 hodiny denně, 5 týdnů dovolené, příspěvek 80,- Kč na každou stravenku (vy hradíte jen 16 korun), možnost využít rekreační zařízení České pošty pro dovolenou po celé naší republice.

Nechybí měsíční příspěvek na životní a penzijní připojištění, oblíbená Multisport karta (dá se využít až pro 260 druhů aktivit na 2 200 místech v rámci celé ČR). Díky podpoře a skvělému zázemí máte jistotu profesního i osobního růstu. Česká pošta dbá i na profesní rozvoj a vzdělání, jako třeba možnost udělat si profesní řidičský průkaz či finanční kurz a podobně.

V případě, že se dostanete do nějakých problémů, máte možnost požádat svého zaměstnavatele o sociální výpomoc či půjčku. Pošta myslí i na ty nejmenší, pro které má připravený příspěvek na dětský tábor.

Koho nejčastěji hledáme?

 • Klientský pracovník – přepážka na místní pobočce
 • Balíkový doručovatel – řidič skupiny B
 • Přeprava poštovního materiálu – řidič skupiny C
 • Listovní doručovatelé a brigády pro roznos letáků
 • Pracovník v zázemí – třídění zpracování zásilek
 • Specialista – pro centrálu, IT, obchod, finance a další.
zpět k obsahu ↑

Pobočky

Česká pošta provozuje víc jak 3 tisíce pošt, které si můžete vyhledat pomocí užitečného online nástroje pro vyhledávání.

zpět k obsahu ↑

Hodnocení

8.5 Hodnocení
Národní dopravce

Česká pošta je oblíbená díky bohaté škále služeb a svou dostupností prakticky kdekoliv, dokonce i v té nejvíce zapadlé vesničce, která je tak říkajíc na konci světa. Rychlost doručení je velmi slušná, stejně jako jednání se zákazníky, případně řešení vzniklých reklamací. Samozřejmě, že občas se nějaký ten zádrhel může objevit, ale Česká pošta, respektive její pracovníci se snaží s maximálním nasazením vše vyřešit ke spokojenosti každého zákazníka. Jako zaměstnavatel je pošta oblíbená, protože nabízí mnoho benefitů pro své zaměstnance a zajišťuje jim perfektní zázemí. Za nás tedy můžeme Českou poštu rozhodně doporučit a i když se občas vyskytne malý mráček, hned se zase vyjasní a každá zásilka dorazí do určeného cíle.

8.5Naše hodnocení
Rychlost doručení
9
Jednání se zákazníkem
8.5
2.9Hodnocení uživatelů
Rychlost doručení
3.1
Jednání se zákazníkem
2.8
Napsat hodnocení  |  Přečíst hodnocení a komentáře

115 komentářů
Zobrazit vše Nejpřínosnější Nejlepší Nejhorší Napsat hodnocení
 1. Reagovat
  Jitka 9.5.2019 v 18:16

  Bydlím vedle pošty 602 00 . Pokaždé, když mi přijde nějaký balíček, je mi ovšem uložen na poště v Heršpicích. Co je to za logiku?! Kdyby se to stalo jednou, budiž, ale v posledním půl roce se mi téměř nestalo, že by mi balíček poslali správně. A to bydlím vedle – co ti kteří bydlí dál? Když se potom pokoušíte na poštu dovolat tak to musíte být sakra trpělivý. Telefony tam věčně nikdo nezvedá!
  Vrchol všeho je, že Vám přijde výzva do schránky a když přijdete na poštu, zjistíte, že tam už balíček není, protože je to ten, co jste si před týdnem a půl vyzvedli. Česká pošta je čím dál větší tragédie!!

  • Reagovat
   Rozállie 16.6.2020 v 12:17
   2
   Rychlost doručení
   40
   Jednání se zákazníkem
   40

   Myslím, že jste na nic nezapomněla ale hlavně že si markují čím dál vyšší ceny.

   KLADY:
   ZÁPORY: Kdyby Česká pošta neměla monopol, tak by byla na zadní pozici a to nemluvím o front@
   (0) (0)You have already voted this
 2. Reagovat
  Libor 22.7.2019 v 20:50
  5
  Rychlost doručení
  100
  Jednání se zákazníkem
  100

  Byl jsem s doručením od pošty příjemně překvapen. Neměl jsem s nimi v minulosti, tak dobrou zkušenost, ale vypadá to, že se zlepšují. Vyzvednutí zásilky do 10 minut.

  KLADY: rychlé vyzvednutí
  ZÁPORY: nic
  (3) (18)You have already voted this
 3. Reagovat
  Štěpán 2.8.2019 v 11:20
  1.5
  Rychlost doručení
  10
  Jednání se zákazníkem
  50

  Absolutní nespolehlivost , zacházení řidičů se zásilkami je nepřijatelné!! Čekám na balík na poštu již 5 den o balíkách do ruky nemluvě, a není to poprvé! doporučil bych místo nabízení výherních losů a šetření na zaměstnancích investovat do logistiky funkčního doručovacího systému!

  KLADY: Pobočky všude
  ZÁPORY: Absolutní nespolehlivost , zacházení řidičů se zásilkami je nepřijatelné!! Čekám na balík na poštu již 5 den o balíkách do ruky nemluvě, a není to poprvé! doporučil bych místo nabízení výherních losů a šetření na zaměstnancích investovat do logistiky funkčního doručovacího systému!
  (20) (1)You have already voted this
 4. Reagovat
  Katka 27.8.2019 v 12:07
  0.25
  Rychlost doručení
  10
  Jednání se zákazníkem
  0

  Už po několikáté doručovatelka na 41503 si dělá co chce, nezvoní, lístek od zásilky doručuje pravidelně pozdě (balík přišel v pátek ,lístek v úterý). Nedoručili ten papírek vůbec i když to byl třeba od soudu… Nějak to vůbec nereší

  KLADY: Řidiči jsou občas lepší jak klasická doručovazelka Pobočky všude
  ZÁPORY: Nedoručení zásilky Ztracení doručovacího protokolu Nekontaktovani majitele zásilky (nezvoní)
  (14) (2)You have already voted this
 5. Reagovat
  Jaromír 29.8.2019 v 10:49

  Dne 15.07.2019 jsem si objednal na eBay mobilní telefon. Až později jsem zjistil, že je doručován až z USA. Balík mi byl doručen Českou poštou dne 15.08.2019, a to s vizuálně nepoškozeným obalem, protože papírová obálka byla celá omotaná průhlednou izolepou. Hned po rozbalení jsem zjistil, že v balíku není mobilní telefon, ale nějaký dětský dalekohled a kapesní překladač. Na balíku byla nalepena originál dodejka z USA, kde byla jako váha balíku uvedena 1 libra ( cca 454 gramů ) a pak tam byla zelenou fixou připsána váha 0,38 kg. Dodání špatného obsahu balíku jsem reklamoval hned u eBay, kdy po několikadenní oboustranné korespondenci, kde jsem byl neustále ujišťován, že mi byl skutečně zaslán objednaný mobilní telefon, mi bylo z eBay doporučeno, abych se obrátil na dopravce předmětného balíku v ČR.
  To jsem okamžitě učinil, a ke svému zděšení jsem na portále České pošty – Sledování zásilek zjistil, že dne 12.08.2019 bylo na pobočce České pošty sídlící na adrese Praha 5, Košíře, Plzeňská čp. 390/139, zjištěno údajné poškození balíku, který zde měl být následně přebalen.
  Pokud je mi známo, po takovémto zjištění poškození balíku má být sepsán písemný zápis a přebalení balíku mají být přítomni minimálně dva pracovníci dané pošty, kteří následně zápis podepíší. O zjištěném poškození balíku má být vyrozuměn jeho adresát, kterému má být zaslán i vyhotovený zápis. Nic z tohoto se však nestalo, předpisy na této poště asi nikoho nezajímají a nikdo se jimi neřídí. Balík mi byl normálně doručen jako nepoškozený.
  Samozřejmě jsem hned kontaktoval poštovní úřad v mém bydlišti s tím, že chci reklamovat doručení uvedeného balíku, ale toto jsem provedl až dne 22.08.2019, neboť jako každý jiný občan jsem vůbec netušil, že na podání reklamací ohledně doručení jsou pouhé dva pracovní dny !!!!
  Přesto se mnou vedoucí tohoto poštovního úřadu sepsala reklamační řízení, v rámci kterého jsem žádal i o zaslání předmětného zápisu o provedeném přebalení mého balíku. tato vedoucí tedy písemně zažádala na předmětné poště v Praze o zaslání tohoto zápisu, ale zde jí bylo řečeno, že předmětný zápis mi nebude jimi poskytnut, neboť oni mohou vést řízení a poskytnout tento zápis pouze odesilateli toho balíku z USA.
  Tento však nemá s tím balíkem již nic společného, já jsem dodání předem zaplatil.
  Tudíž bych závěrem chtěl říci, že odpovědní pracovníci dané pošty v Praze jednají se zákazníky jako s obtěžujícím hmyzem či nějakým póvlem. Neřídí se vůbec danými předpisy a když se po nich vyžaduje to, co mají ze zákona vykonat, tak si vymýšlejí nehoráznosti, proč tak vykonat nemohou.
  Doporučuji tedy, pokud není vyhnutí, službám České pošty se vyhnout, alespoň já tak po této zkušenosti zcelaa určitě učiním.

 6. Reagovat
  Tony 29.8.2019 v 13:26
  1.25
  Rychlost doručení
  30
  Jednání se zákazníkem
  20

  Zaslanou zásilku se nepokouší doručit a rovnou ji uloží na poštu, protokol o nezastižení dostanu do schránky většinou s prodlevou několik dnů. Tím to ale nekončí, vyrazím tedy na spádovou pobočku. Vezmu si lístek a čekám. Na pobočce je 18 přepážek, ale jen ve 4 někdo sedí a lidí tam čeká 40. Takže čekám dál a stále čekám. Mezi tím mě předběhnou zákazníci co mají připlacenu asi expresní službu. Já tuto možnost neměl a čekám pouze na výdej, který nijak neovlivním. Expresní služba by dle mého měla mít samostatné okénko (když už je za příplatek), a čekám tedy dál. Vidím jak paní za přepážkou někam mizí a hledá zmateně něčí zásilku. Čekám dál. Pracovnice stále zmateně probíhá za přepážkami a hledá. Nechápu, že ještě dnes nemají zavedenu evidenci balíku a skladových pozic a vše mají jen papírově a na ručně psaných cedulkách v regálech. Nelze to pak rychle dohledat. Stále čekám. Následně za nějaký čas se dostávám na řadu a kolotoč hledaní zásilky se opakuje :-) Na závěr mi paní na přepážce nabídne penzijní pojištění a spořící účet. Jako bych právě pro toto šel na poštu – když jsem si vzal lístek pro vyzvednutí uložené zásilky…

  No co dodat, na zlepšení je rozhodně kopa práce a všem co musí tohle pravidelně vytrpět ta přeji pevné nervy.

  KLADY: Mají pobočky všude
  ZÁPORY: Neochotný personál Nelze se nikam dovolat Nedoručují zásilky i když člověk čeká doma Extrémní doba na zpracovaní mezinárodních zásilek
  (11) (2)You have already voted this
 7. Reagovat
  Jan 4.9.2019 v 12:54

  Česká pošta mi za 11 dní od převzetí do přepravy z letiště nebyla schopna zásilku doručit, to je vcelku obvyklé, nedělám si už o kvalitě služby iluze… Nicméně že mi u velmi hodnotné zásilky ze zahraničí nejsou schopni ani říct, kde se nachází, abych si ji případně mohl sám vyzvednout, tomu říkám skutečný úpadek. Na doručovacích depech mi ani nezvednou telefon, na call centru vycházejí snad ze stejného trekování zásilky jako zákazník = vědí prd.

 8. Reagovat
  Petra 21.9.2019 v 7:13
  1.25
  Rychlost doručení
  10
  Jednání se zákazníkem
  40

  Pošta nejhorší institu který znám. Jak si můžou dovolit mít reklamu dnes podáte zítra dodáme!! V úterý jsem poslala doporučený dopis kde byli mimochodem citlivé data a ani v pátek nebyl u adresáta který na něj mimochodem čekal. Jak mi to pošta vysvětlí???

  (12) (2)You have already voted this
 9. Reagovat
  Andrea 7.10.2019 v 11:05
  0.75
  Rychlost doručení
  20
  Jednání se zákazníkem
  10

  Česká pošta by se měla jít zahrabat doručení balíku, který byl zdravotně velmi důležitý. Tak doručen sice byl, ale do pergoly na zahradu (drzost nevídaná) a paní která balík dorucila podepsala mě ze je balik dorucen a prevzat…a nikomu o tom nedala vedet… balik po 10 dnech nalezen po desti. Zdravotni pomucky na odpis.. bez komentare.. doufam ze paní…. nejvic me na tom bavi to ze byly doma 2 osoby jedna na materske dovolené a druha měla dovolenou..

  KLADY: Klady žadné nejsou, nepříjemný a neochotný zamestnanci...
  ZÁPORY: Už jen, že Česká pošta existuje je omyl a zápor a bohužel u nekterych dodavatelů nejde zmenit dopravce.
  (12) (1)You have already voted this
  • Reagovat
   Jan 8.6.2020 v 16:13

   U každého dodavatele jde změnit dopravce. Pokud to odmítne, tak u něj nenakupuji. Už jsem to tak udělal a dopravce pro mne změnili.

 10. Reagovat
  Jana 7.10.2019 v 16:57
  5
  Rychlost doručení
  100
  Jednání se zákazníkem
  100

  Dnešní brigádník na rozvoz byl naprosto profesionální a zařídil doručení balíčku i přes jisté komplikace ze strany zákazníka. S takovou ochotu a schopností najít řešení jsem se v tomto směru setkala poprvé. Takže dnes musím říct, že za mě 👍.

  KLADY: 👍
  (1) (2)You have already voted this
 11. Reagovat
  Barbora 22.10.2019 v 13:11

  Česká pošta opět ukázala svou “profesionalitu”!
  21.10.mi přišla zprava,ze 22.10.mezi 14-18hod.bude doručen balík na mou adresu-počítám s tím,ze budu ochotně v tuto dobu čekat na hovor od kurýra.
  22.10.v 7:00hod.mi přišla druhá zprava,ze balík bude doručen mezi 8-14hod.(tuto zpravu si bohužel neprectu,protože spím s vypnutým zvonenim). Kolem deváté rano se kouknu na telefon a vidím zpravu+zmeskany hovor od kurýra v 7:30hod.,zdůrazňuji v 7:30hod.-ne v osm,ne v deset nebo jednu odpo,ale o pul osmé! Volám tedy zpět,abych se omluvila,ze jsem bohužel spala a nepocitala s tak brzkym doručením,ale hovor nikdo nepřijímá(asi má pan kurýr hodně prace). Volám podruhé,potřetí-žádná odezva!
  Třešničkou,už tak na zkaženém dortu,byla zprava od ČP(o pul 12),ze po neúspěšném doručení balíku si pro nej mám prijet na pobočku! Podotýkám,ze kuryr měl jezdit do 14hod.a ani se mě neobtěžoval kontaktovat zpět! Takze těchto služeb/nesluzeb jsem využila naposledy!

 12. Reagovat
  Pepa 25.10.2019 v 15:53

  Děs

 13. Reagovat
  Stanislav Stoupal 28.11.2019 v 18:14

  Zmar ČESKÉ POŠTĚ!!! Ten kdo vymyslel, aby lidé co dostanou doporučenou poštu nebo chtějí jinou službu musí čekat nežli všichni kdo přijdou pro balík si mohou balíček převzít přednostně byl evidentně člověk, který neměl slušné vychování. Protože pošta porušuje tzv. zvyklostní právo že kdo přijde dříve je jednoduše na řadě dříve než ten co přijde později. Na pobočce v Praze Ládví se to ještě povýšilo na odpornou úroveň kdy pořadovník v podobě čísel je neustále oužíván tak aby porušoval toto pravidlo. Bohužel Česká pošta nemůže zkrachovat. Stát ji vždy podrží, tak proto se mohou vymýšlet horší a horší pravidla od lidí rozumu a vychování mdlého. Je mi z ČESKÉ POŠTY zle a návštěvy pobočky v Kobylisích je opravdu hnus hnusácký.

 14. Reagovat
  Tereza Pokorná 28.11.2019 v 20:43

  Měla jsem objednané zboží, které i po týdnu stále nepřišlo. Byla jsem zrovna pracovně neschopná, takže nebylo možné, aby mě pošťák nezastihl. Pošťák bohužel nikdy nepřišel, papír o tom, že mám balík na poště ve schránce také nikdy nebyl (vzhledem k tomu, že bydlím přímo naproti poště, je pošťákům pohodlnější vždy nechat lístek ve schránce). Po několika návštěvách pobočky mi bylo řečeno, že žádný balík na poště nemám. Velice mě tedy překvapilo, že byl balík zpět odeslán odesílateli, i přes můj veškerý zájem situaci nějak vyřešit!!! Bohužel mě tato zkušenost odradila od dalšího využití služeb ČP.

 15. Reagovat
  Dagmar 3.12.2019 v 12:02
  2.5
  Rychlost doručení
  100
  Jednání se zákazníkem
  0

  2.12.pošta informuje,že převzala balík a o jeho doručení bude informovat.Další den V 10.06.informuje o doručení a v 10.22.mám oznámení ve schránce.To je rychlost,pokud bude nějaké příště,tak raději budu bivakovat na dvoře ihned po první informaci,nedovedu si představit jak stará bába ponese 14 kg na zádech.

  (1) (0)You have already voted this
 16. Reagovat
  Pavel 9.12.2019 v 3:57
  0.25
  Rychlost doručení
  10
  Jednání se zákazníkem
  0

  Objednal jsem si zboží. Už když jsem viděl, že dodavatel nedává jinou možnost, než ČP, tušil jsem problém. Dodavatel ho odeslal jako doporučené psaní. Pošta avizuje doručení obvykle do druhého dne po podání. V mém případě se teprve po 4 dnech objevil lístek ve schránce. Zjistil jsem, že zásilka je doručována jako balík. Vypravil jsem se tedy na poštu Hradec Králové 2 na balíkovou přepážku. Po dvaceti minutách čekání, mně na přepážce paní oznámila, že ona mně nic vydat nemůže, protože já přece nemám balík ale, doporučené psaní a že, bych to měl podle jejich kódu na lístku poznat. Přesměrovala mně na jinou přepážku kde, další dvě pracovnice začali mezi sebou řešit zda vůbec mám právo na nějaké údajné přednostní obsloužení protože, jsem nečekal ve frontě na doporučené psaní, přitom vyvolávací systém ukazoval moje číslo. Nemám nic proti doručovatelům, mají těžkou práci. Mám ale, hodně proti zastaralosti ČP. Ve standartu pro třetí tisíciletí by u balíku a doporučených psaní měla být SMS o převzetí zásilky, její číslo a čas doručení. Pokud vám totiž takováto SMS nepřijde, není reálná možnost zásilku vysledovat. Jdete se pak zeptat na pobočku, o žádné zásilce nevědí, druhý den máte ve schránce lístek. Taky by mně zajímalo, jakou čekací dobu na pobočkách považuje pošta za standart? 20 minut, 30 minut? To je u nás žel naprosto běžné, naprosto nechápu proč pošta neotevře více výdejních míst, jako to má konkurence. Nemám dále zájem používat ČP.

  ZÁPORY: - celková zastaralost služeb i sítě poboček
  (3) (0)You have already voted this
 17. Reagovat
  Knop 10.12.2019 v 13:15
  0.5
  Rychlost doručení
  10
  Jednání se zákazníkem
  10

  – neroznáší nikdo poštu (dopisy atd.)
  – nikdo neřeší stížnosti hladně p. Mašek 730 580 212
  – na pobočce nikdo nic neví a neumí :(

  KLADY: nic
  ZÁPORY: - neroznáší nikdo poštu (dopisy atd.) - nikdo neřeší stížnosti hladně p. Mašek 730 580 212 - na pobočce nikdo nic neví a neumí :(
  (2) (0)You have already voted this
 18. Reagovat
  Edita 12.12.2019 v 15:46

  Objednala jsem darky, s PPL, GEIS, DPD atd problem zadny, ale u par veci jsem musela vyuzit Ceskou postu. A kde jsou ty dva baliky? NIKDE. Hodnoceni cela 0.

 19. Reagovat
  Martin 12.12.2019 v 17:52
  0.5
  Rychlost doručení
  10
  Jednání se zákazníkem
  10

  Česká pošta (Praha 97 II) již přestala doručovat doporučené dopisy, raději je ráno všechny odveze na místní poštu (Jenštejn). Ale odpoledne mi do schránky přivezou (!) výzvu k vyzvednutí zásilky. Nic proti zaměstnancům, ale management je sebranka tupců, která by jinde pošla hlady.

  KLADY: Berou telefon.
  ZÁPORY: - nedoručují zásilky - a ještě si za to nechávají platit
  (1) (0)You have already voted this
 20. Reagovat
  Martin 13.12.2019 v 8:06
  0.75
  Rychlost doručení
  10
  Jednání se zákazníkem
  20

  Vážně se omlouvám, ale ve stejný den jsem objednával s PPL z E-shopu, který dováží z Německa a už to mám doma od včerejšího rána… A Česká pošta? Rychlost doručení absolutně mizerná a to ani nemluvím o informacích o zásilce, které nemám. :)

  KLADY: pobočky jsou na každém rohu
  ZÁPORY: doručení absolutně mimo předpokládanou dobu balíček mi jede už 28 hodin na trase dlouhé 80 km sledování zásilek zpomalené až o 12 hodin Info linka vám ve směs nepodá žádné informace navíc
  (0) (0)You have already voted this
 21. Reagovat
  karel 13.12.2019 v 11:10
  0.25
  Rychlost doručení
  10
  Jednání se zákazníkem
  0

  neochota ,cokoliv řešit , při nedodání zásilky , soukromník by už zkrachoval , hnus z našich peněz

  ZÁPORY: neochota a při pokusu o reklamování nedodané zásilky výmluvy, že není kompetentní osoba a nikdo jiný s tím nic neudělá, hlavně , že mají placenou linku
  (1) (0)You have already voted this
 22. Reagovat
  Honza 14.12.2019 v 4:34
  0.5
  Rychlost doručení
  10
  Jednání se zákazníkem
  10

  Česká pošta jedna velká katastrofa!
  Na objednané zboží už čekám 5 dnů!
  Ještě mi ani vědět nedali opravdu se vyhni te české poště! Navíc balík do domu se ani neobtěžující kvám přivést a přímo nechají na poště!

  KLADY: Žádné
  ZÁPORY: Hrůza!
  (1) (0)You have already voted this
 23. Reagovat
  Monika Hebká 17.12.2019 v 12:36
  1.25
  Rychlost doručení
  0
  Jednání se zákazníkem
  50

  Katastrofa – v listopadu jsem posílala za 100Kč dva dopisy obyčejně do Německa a ani jeden nedorazil. Služby za moc tedy nestojí, hlavně, že za přepravu tedy vyberou. Jejich služby tedy stojí za starou bačkoru.

  KLADY: Žádné nejsou
  ZÁPORY: Nedoručené dopisy Vybrané peníze za nic
  (1) (0)You have already voted this
 24. Reagovat
  Pavel 18.12.2019 v 19:51

  Dnes mi byla do schránky vhozena !! OPAKOVANÁ výzva o uložení zásilky. Předtím žádná první výzva nebyla! Zásilka je na poště už od 6.12., ale výzva vhozena až dnes (18.12.). Navíc jsem stále doma, na neschopence, a nikdo se ani nenamáhá zvonit…
  Tuto instituci bych zrušil, je k ničemu…

 25. Reagovat
  Jana 19.12.2019 v 12:45

  jedna hroza, nikdy viac nevyužijem tuto službu.
  balík mi nebol doručený, nebol odložený na pošte, bez kontaktu o tom že si mam po balík príst
  V den ked bol balík doručený na poštu bol aj poslaný odosielatelovi.
  Takže dakujem, že som prišla o Vianocný darček pre priatela !!

 26. Reagovat
  Milan 20.12.2019 v 18:53

  Opravdu velmi špatná zkušenost. Raději si maličko připlatit a mít jistotu a klid. Česká pošta to už nikdy.

 27. Reagovat
  Vladimír Feyfar 23.12.2019 v 8:13
  5
  Rychlost doručení
  100
  Jednání se zákazníkem
  100

  Preferuji Českou poštu mám jen dobré zkušenosti.

  KLADY: Myslím že Česká pošta pracuje velice dobře (alespoň tedy co mohu posoudit jedná se o poštu Hlinsko v Čechách). Zásilky jsou vždy doručeny do druhého dne a to i teď ve vánočním čase.
  ZÁPORY: Zatím jsem žádné neshledal.Snad jen některé ceny u poštovného.
  (1) (0)You have already voted this
 28. Reagovat
  Milda 24.12.2019 v 22:53

  10.12.PODATE a na vánoce balík Nemáte. Havířov _Klasterec. Česká pošta katastrofa.

 29. Reagovat
  Eva 27.12.2019 v 15:11
  3
  Rychlost doručení
  60
  Jednání se zákazníkem
  60

  Pošta, zlodějský podnik, který che za poslání balíčku o váze cca 20dg a velikostí jako dopis 99.- kč. To je neskutečný,zisky jako kráva, státní dotace a stále jsou nenažraný víc a víc. Je to k blití.

  KLADY: 0
  ZÁPORY: zlodějské poštovné a jiné služby.
  (0) (0)You have already voted this
 30. Reagovat
  Petr 28.12.2019 v 12:18

  Naprostá nespokojenost, obědnal jsem vánoční dárek a 18.12. byl odeslán a já doufal že do vánoc přijde… nic. Po dlouhém čekání když jsem balíček do vánoc neobdržel jsem se podíval podle čísla zásilky kde se nachází a nestačil jsem se divit… zásilku jsem udajně odmítnul a byla odeslána zpět odesílateli který zbytečně zaplatil přez 100kč, nikdo u mě nebyl, nikdo nezvonil, nikdo semnou nemluvil, a žádnej lístek ve schránce nebyl. Jak mužou takle lhát!! Nehoráznost. Takže jediný dárek co jsem měl pro blízkou osobu nedošel a já měl zkažené vánoce protože jsem nic neměl. Dopravce nedoporučuji!!!

 31. Reagovat
  Jirka 30.12.2019 v 9:44
  1.5
  Rychlost doručení
  60
  Jednání se zákazníkem
  0

  Už několik let marně čekam, až se konečně vymění poštovní doručovatelka, která má na starosti doručování do naší vesnice a na její místo nastoupí někdo normální, kdo rozpoznává jména a čísla!!! Už ani nepamatuju, kdy jsem měl naposledl ve schránce obálku/dopis s mym jménem a mojí adresou! Pravidelně mam ve schránce korespondenci pro příbuzného od nás z vesnice, kterej má ovšem jiný jméno a pochopitelně jiný číslo baráku! A když se náhodou pošťačka trefí s číslem baráku, je to bohužel dopis pro obyvatele sousední vesnice, kterej má sice stejný číslo, ale uplně jiný jméno! Ještě má v oblibě nechávat obálky (např.výpis z banky) schválně koukat způlky ven ze schránky, i když je schránka velká dost, nejlépe když venku prší, ať se to pořádně rozmočí – ano, to se děje, to neni výmysl!
  Pošťáci předpokládam maj za sebou minimálně základní školu a určitě znaj písmena a čísla. Takže je jasný, že poštovní zaměstnanec, kterej má na starosti naší vesnici, toto dělá schválně, je to nějaká jeho úchylka, nebo co, protože se tak děje i po tom, co jsem na poštu kvuli tomu volal a byl jsem tak kvuli tomu i osobně. Podobné zkušenosti mají i rodiče z nedaleké vesnice. Bude to nejspíš tim, že pošta nemá lidi, tak na práci berou každýho ***(píp)*** …vypípané slovo nechť si čtenář dosadí sám. Ahoj.

  KLADY: Využívam službu doručení na poštu (pokud to internetový obchod nabízí), to mi vyhovuje
  ZÁPORY: Mam smůlu na psychicky narušeného jedince, kterej se vyžívá v tom, že schválně hází korespondenci do cizích schránek!
  (4) (0)You have already voted this
 32. Reagovat
  Andrej 31.12.2019 v 12:03

  Jako obvikle další špatné zkušenosti s ČP. Tentokrát byl bylík ze zahraničí doručen do špatného města a následně vydán/ukraden neznámím jedincem předpokládám že zaměstnancem pošty.Takže poud možno za každou cenu se České poště vyhnout.

 33. Reagovat
  Andrea Veselá 3.1.2020 v 13:19

  České poště se nepodařilo mi doručit dárek pro dceru k narozeninám déle než měsíc. Nakonec mi ho nepředali, protože mi nedopatřením neposlali správný kód potřebný pro vyzvednutí. Pán na pobočce byl ještě k tomu nerudný, neochotný situaci řešit a dával to za vinu mně.
  Bohužel se něco takového nestalo poprvé.
  Doporučuji přepravovat se spolehlivější společností.

 34. Reagovat
  Pavla K. 6.1.2020 v 21:46
  4.5
  Rychlost doručení
  90
  Jednání se zákazníkem
  90

  Teplice – Musim pochvalit zmenu v poslednich 2 mesicich – doprava baliku opravdu do druheho dne, zakaznik je informovan sms i s tel. na ridice. Jiz se nestava, ze by balik nebyl dorucen i kdyz jsem doma, ale vsechny baliky za posledni 2 mesice byly doruceny bez problemu prijemnym ridicem. U dorucovatelky byl v minulosti problem, ze nezvonila, ale tez jiz vzdy zvoni a vsechna doporucena psani byla dodana. Snad to i vydrzi :-)

  KLADY: Musim pochvalit zmenu k lepdimu v poslednich 2 mesicich
  ZÁPORY: V minulosti dorucovatelka nezvonila i kdyz jsme byli doma a hazela rovnou listky a to same dorucovatel baliku - opakovane reseno stiznostmi kdyz uz mi vytekly nervy
  (0) (0)You have already voted this
 35. Reagovat
  Havlová 7.1.2020 v 17:21
  0.25
  Rychlost doručení
  0
  Jednání se zákazníkem
  10

  posta hrozný balikar se nezastaví .. a slibuje že tu bude, pak nedojede zatuká do systému že u mne byl. když volám kde je balík oni neví asi se veze na depo. Jsem celý den doma a oni to takto fungují,,, i po třech telefonátech co sliboval že přijede a nic… hruůzza za ty peníze

  ZÁPORY: špatný
  (0) (0)You have already voted this
 36. Reagovat
  Oliver Knop 7.1.2020 v 18:38
  0.5
  Rychlost doručení
  10
  Jednání se zákazníkem
  10

  – nejhorší firma na světě
  – špatně platí
  – nic po nich nechtějte
  – ani nechápou co po nich chcete na přepážce jednoduché věci poslat a nebo zrušit
  – nikdo neroznáší poštu (letáky, dopisy)
  – reklamace nikdo neřeší všichni se kryjí zvlášť p.Mašek 730 580 221

  KLADY: žádné klady
  ZÁPORY: nejhorší firma na světě, špatně platí, nic po nich nechtějte, ani nechápou co po nich chcete na přepážce jednoduché věci poslat a nebo zrušit, nikdo neroznáší poštu (letáky, dopisy), reklamace nikdo neřeší všichni se kryjí zvlášť p.Mašek.
  (0) (0)You have already voted this
 37. Reagovat
  Josef 9.1.2020 v 13:28

  Doba dodání ze 160km vzdáleného místa 14dní… Pak jiný případ,z Číny vzdálené 7100km je zde v ČR balík za týden,ale pak posléze z ČR (i kdyby v nejvzdálenějšího bodu v  ČR jestli 500km) u mě není ani za 10dní. To už je extrém.. Měla by být výjimka že zákona a každýho pošťáka moct je*nout po hlavě,jinak se to nezmění… Hází vinu jeden na druhého,nikdo za nic nemůže samozřejmě.

 38. Reagovat
  Martin 11.1.2020 v 14:04
  0.25
  Rychlost doručení
  10
  Jednání se zákazníkem
  0

  objednal jsem si zboží z WISH,čekám a nic.Po kontaktování pošty v Praze mi paní zdělila,balíček není váš,ale pána z jiného města.Divné,sledovací číslo bylo moje a taky zaplacené.Druhý balíček se záhadně ztratil po příletu do prahy na pošta Praha20.ani se nedivím,hodinky se k vánocum někomu hodili,Třetí balíček,,,asi kde mu je konec.Mě připadá že jim vadí balíčky z ciziny za které nemají peníze.Škoda že tady není konkurence.

  ZÁPORY: jsem doma a lístek mám ve schránce
  (1) (0)You have already voted this
 39. Reagovat
  Patrik 15.1.2020 v 22:43
  1.25
  Rychlost doručení
  50
  Jednání se zákazníkem
  0

  Manželka byla vyzvednout balíky na pobočce pošta Bernartice byla to vyzvednout kamarádce a nevěděla co to za balíky je. 2 balíky vážili cca 20/25 kg manželka je v 7 měsíci těhotenství a poprosila je aby ji to dali z rampy do auta . Odpověď byla ze to tahat nebudou a manželka to musela naložit sama .
  Pracoval jsem v přepravní společnosti taky doručoval jsem balíky jako kurýr a tohle jsme si nesměli dovolit chápu ze je to jen pošta ale tohle je myslím dost smutné

  (1) (0)You have already voted this
 40. Reagovat
  Kateřina 16.1.2020 v 11:49
  0.5
  Rychlost doručení
  10
  Jednání se zákazníkem
  10

  Tragédie.. I přes to, že jsem doma, doručovatelka nezazvoní, lístek žádný, údajně mi byl odeslán e mail, o kterém nevím, při dotazu na poště mi bylo sděleno, že mají málo doručovatelek a „co jako chci“ . Za co platím takové poštovné?? Bohužel to není první špatná zkušenost…

  KLADY: Žádné nejsou, bohužel
  (1) (0)You have already voted this
 41. Reagovat
  Martin 24.1.2020 v 23:48

  Na zápory máte malé okénko :)
  Rozhodně je to nedoručování zásilek.
  Příklad, dnes mi v 8:28 přišla sms, že mi během dne dovezou zásilku…a nic. V 16:08 přišla další sms, „“Vážený zákazníku,

  dne 24.1.2020 jsme učinili pokus o doručení zásilky Balík Do ruky s podacím číslem““…blbost!!! Celý den jsem byl doma a čekal na to!!! I jsem volal na číslo řidiče – celý den byl nedostupný! Volal jsem i na poštu…tak hrubé, dementní a hloupé jednání, nemají snad ani „neplavci ve vodě“ ! Vaše zaměstnankyně má tu drzost mi říci, abych si pro zásilku přijel?!…já si platím vše, a v tom vše je i dovezení zásilky na místo určení. Jsem dost nakakanej a tohle si líbit nenechám!! Kvůli vaším „neslužbám“, jsem dnes přišel o dost peněz!!! Jen tak mimochodem, zásilka byla od rána na poště!!!!!!!!!! Jen nebyl nikdo schopen jí naložit a dopravit! Zvážím další kroky, s pozdravem Heřman
  Jedná se o poštu v Unhošti. Mimo jiné, 2x jsem tam volal a oba hovory byly jak kdybych volal do „zvláštní školy“…jméno jedné „chytrolínkyně“ Vám mohu poskytnout.

 42. Reagovat
  Patrik 29.1.2020 v 12:24
  0.25
  Rychlost doručení
  0
  Jednání se zákazníkem
  10

  Už mě fakt s****.Ještě ani jednou mi nedonesli balík,i když čekám doma jak idiot.Pokaždé si po něj musím na poštu,i když má 20kg.Praha 8 Pošta, ostuda!!!!!!!!!!!!

  (2) (1)You have already voted this
 43. Reagovat
  Ján Vrabel 29.1.2020 v 16:13
  0.5
  Rychlost doručení
  10
  Jednání se zákazníkem
  10

  Dnom 28.1 som obdrzal sms spravu, ze mi bude doruzovany balik, z toho dovodu som ostal doma, aby som bol k dispozicii. 29.1. mi prisla sms sprava o 9:01, ze mi bude dorucovany balik. Cely den sedim doma a cakam, kedy sa uraci zamestnatnes ceskej posty ukazat az do naslednej sms spravy o 16:03, kde sa pise, ze som nebol zastihnutelny. Pri pokuse zavolat na telefonne cislo ridice nebolo cislo dostupne. Tato situacia sa zopakovala uz 4ty krat. To uz su skutocne zamestnanci Ceskej posty tak lenivi, ze sa neuracia ani zazvonit na zvoncek a automaticky to davaju ako „adresat nezastihnuty“? Uz nikdy nezvolim dobravu Ceskou postou a ak nebude v ponuke ina moznost, tak radsej oslovim ineho dodavatela produktu, ktory by mal byt predmetom prepravy! Popravde netusim, kde nazbierali hodnotenie uzivatelov 3.1, nedal by som im ani pol-hviezdy, ak by to bolo mozne!!!

  KLADY: nema
  ZÁPORY: nedorucuju zasielky, co je v kombinacii s ich predmetom podnikania dost zasadna vec!!!
  (2) (0)You have already voted this
 44. Reagovat
  Martin 31.1.2020 v 20:18
  0.5
  Rychlost doručení
  10
  Jednání se zákazníkem
  10

  👎🏼

  ZÁPORY: Kradou zásilky!
  (0) (0)You have already voted this
 45. Reagovat
  Jana 1.2.2020 v 19:04

  Česká pošta je státem podporovaná zlodějna. Ideální stav, zrušit a udělat pouze franšízy nejlépe v nákupních centrech. Ušetří se hromada peněz za ty jejich obří nemovitosti, za zaměstnance na přepážkách (stejně z devíti přepážek většinou pracují pouze dvě), arogantní chování je do nebe volající (plný vestibul a dámy si vzadu popíjejí kafe), ceny za poštovné jsou skutečně rovnající se zlodějně.

 46. Reagovat
  Luboš 1.2.2020 v 19:24
  5
  Rychlost doručení
  100
  Jednání se zákazníkem
  100

  Jsem spokojen . Jen velké mínus … řidiči neberou karty

  KLADY: Rychlost , vždy vše v pořádku .
  ZÁPORY: Řidiči nelze platit kartou . Dnes běžná věc , pro ČP ostuda .
  (0) (0)You have already voted this
 47. Reagovat
  Eva Černošková 3.2.2020 v 17:09
  0.5
  Rychlost doručení
  10
  Jednání se zákazníkem
  10

  Mám malý eshop a posílám ročně přibližně 150 doporučených dopisů. Směrem z Olomouce kamkoliv se poslední 3 roky nic neztratilo, nemusela jsem podávat žádnou reklamaci, takže z této strany jen vše dobré. Bydlím v Olomouci a letošní doručování jedna katastrofa za druhou. Jedna zásilka (doporučený dopis) odeslaná z pošty praha 916 dne 23.1. doposud nedorazila (je dnes 3.2.). odesílatel již reklamoval, zásilka je údajně na cestě. Další zásilka odeslaná z Prahy dne 27.1. opět nikde. Další dvě zásilky doporučeně už týden někde na cestě. Sledování zásilek ukazuje podle podacích čísel jen přijetí zásilky a dál nic. V Praze jakoby nikdo nepracoval nebo zkolabovala počítačová síť.Všechny zásilky jsou zaplacené i s obsahem, nikde nic. Reklamace nevyřízené, telefony na daných pobočkách nikdo nebere, komunikace žádná. Dnes už chápu, proč všichni směřují do Zásilkovny. Jdu také. Zaměstnanci České pošty jsou chudáci – na pobočkách musí sloužit bankám a pojišťovnám, poštovní služby jsou jen okrajová činnost. Celkově hodnotím Českou poštu jako špatně fungující státní instituci, kde se jedinec nikde ničeho nedovolá, pomoci už vůbec ne. Co dělají s těmi nedoručenými zásilkami?

  KLADY: zaměstnanci na pobočkách, většinou jen ženy, jsou velmi ochotné, slušné, obětavé. Doručovatelky to nemají snadné. Vlečou pěšky těžký náklad - není to snadné.
  ZÁPORY: Jako instituce Česká pošta funguje naprosto špatně za dost vysoké ceny, které neustále navyšuje, ale služby čím dál horší. Nejhůř funguje systém doručování.
  (1) (0)You have already voted this
 48. Reagovat
  Aneta 5.2.2020 v 18:24
  5
  Rychlost doručení
  100
  Jednání se zákazníkem
  100

  Dobrý den, již několikrát jsem si objednávala zboží u vašeho dopravce a pokaždé ke mně přijel tentýž řidič jako dnes 5. 2. 2020 v ranních hodinách- Ostrava-Dubina. Chtěla bych tímto velice pochválit a ještě jednou poděkovat vašemu řidiči, který je vždy velmi milý, hodný a příjemný, kdyby byli všichni řidiči takoví, jako je ten Váš, byla by radost s nimi jednat. Nevím, jak se pán jmenuje, ale snad se to dá dle data rozvozu a místa zjistit, je to takový starší pán a opravdu velmi příjemný, na něm jde vidět, že dělá svou práci nejen s radostí, ale především srdcem. Moc vám za něj děkuji, snad se k němu tato pochvala dostane. Přeji příjemný den.

  (0) (0)You have already voted this
 49. Reagovat
  Matěj 13.2.2020 v 14:08
  0.5
  Rychlost doručení
  10
  Jednání se zákazníkem
  10

  hrůza hrůzoucí … pokud to jde používámPPL nebo DPD

  KLADY: Žádné
  ZÁPORY: Při nezastižení balík uložen až druhý den na poště ... kolikrát ani lstek ve schránce že jsem nebyl zastižen jen zpráva že mám balík na poště ....
  (0) (0)You have already voted this
 50. Reagovat
  honza 13.2.2020 v 15:42
  0.5
  Rychlost doručení
  10
  Jednání se zákazníkem
  10

  Je celkem smutné když jsem týden v Praze na dovolené a během toho celého týdne česká pošta není schopna doručit pohled dědovi do Trutnova. To jsem se dřív stihl vrátit domů.

  (0) (0)You have already voted this
 51. Reagovat
  Martina Urbancova 14.2.2020 v 13:15

  Za 450kc poštovného čekáte měsíc na vyplacení vašich peněz.

 52. Reagovat
  Martin 18.2.2020 v 11:00
  0.75
  Rychlost doručení
  20
  Jednání se zákazníkem
  10

  Balík sice přišel, údajně se mi nemohli dovolat, že jsem nedostupný, volal jsem na zpět a byl jsem spojený. Přišel mi jen nečekaný výpis od operátora, že jsem nedostupný, očekával jsem jejich doručování zásilky, profesionální přístup žádný, navíc byl jsem ještě navíc okraden o pět korun, paní jsem říkal, že bych chtěl navrátit drobné, že nejsem charita, nereagovala a peníze prostě nevrátila. Tak mě to naštvalo a šel jsem pryč, abych nebouchl.

  KLADY: konkurence je perfektní
  ZÁPORY: smutné, ČP je v rozkladu
  (0) (0)You have already voted this
 53. Reagovat
  Lenka 18.2.2020 v 11:09
  1.75
  Rychlost doručení
  10
  Jednání se zákazníkem
  60

  Obyčejné psaní nedoručeno, zasláno do balíkovny, i když zpáteční adresa byla uvedená – nikdo nedokáže vysvětlit proč. Odesláno znovu doporučeně 13.2.,je 18.2. a stále není doručeno. Dva balíčky se ztratily úplně. Jediné, co je na vysoké úrovni, jsou ceny. Služby otřesné.

  KLADY: žádné
  ZÁPORY: všechny
  (0) (0)You have already voted this
 54. Reagovat
  Barbara 20.2.2020 v 17:19
  0.5
  Rychlost doručení
  10
  Jednání se zákazníkem
  10

  Pomali, balik posilaji po cele republice nez se trefi kde to maji poslat.
  Dorucime do druheho pracovniho dne. To jiste. Uz cekam 6 dni.
  Na obycejne psani cekame uz pul roku. Nikdo nevi kde je.

  KLADY: Žadne
  ZÁPORY: Uplne vsechno.
  (0) (0)You have already voted this
 55. Reagovat
  Slavi 25.2.2020 v 10:13

  Jsem velice sklamani.Při doručování sí Česká Pošta neověřuje doručovatele,balík je doručen někde jinde ….ale kde????

 56. Reagovat
  Marek 26.2.2020 v 19:25
  0.5
  Rychlost doručení
  10
  Jednání se zákazníkem
  10

  S Českou poštou nejsem dlouhodobě spokojený a proto přecházíme k ppl. Skoro vždy když něco posílám, tak zásilka dojde poškozená a to i s cedulkou křehké. Rozhodně doporučuji využít jiného přepravce.

  KLADY: Hodně poboček
  ZÁPORY: -Rozbíjení zásilek i s cedulkou křehké -Velmi složitá reklamace -Přístup k zákazníkovi -Ceny neodpovídají poskytovaným službám
  (0) (0)You have already voted this
 57. Reagovat
  Nikola Jauerniková 27.2.2020 v 12:33
  0.5
  Rychlost doručení
  10
  Jednání se zákazníkem
  10

  Včera mi na pobočce v Šumperku předali balíček z úžasného obchodu, se kterým nikdy nebyl problém. Avšak po rozbalení doma jsem zjistila, že jeden výrobek byl porušený následkem přepravy. Také už se mi několikrát stalo, že doručovatel/ka mi ve schránce nechala pouze lístek a ani se neobtezovala zvonit či volat na uvedené telefonu číslo, ačkoliv velmi dobře vím, že jsem byla doma. Když mi veze něco PPL, či jiný dopravce není problém. Ale s Českou Poštou už nemám trpělivost. Také když nám přijde doporučený dopis do vlastních rukou, tak jen hodí lístek do schránky a nikdo neobtěžuje se zvonit, aby nám jej předali. Hrůza. Zajímalo by mě, jak by bylo jim, kdyby se k nim také někdo takto choval. Vím, že to jistě není osobní, ale snad jsme lidi a mělo bychom se tak u chovat.

  KLADY: Aspoň že většina úředníků na pobočkách mají přívětivé sklony ve vystupování a jednání se zákazníky.
  (0) (0)You have already voted this
 58. Reagovat
  Jaroslav 29.2.2020 v 7:58

  Česká pošta s., p., dojná kráva daňových poplatníků!!!!

 59. Reagovat
  Ivana 9.3.2020 v 8:32
  2
  Rychlost doručení
  40
  Jednání se zákazníkem
  40

  Jsem po operaci a tudíž jsem byla tři týdny doma, nikam jsem nechodila. Česká pošta mi měla doručit nějaké balíčky, jenže pokaždé jsem ve schránce našla jen výzvu navíc byla vždy z předchozího dne, na poštu jsem se samozřejmě nikdy nemohla dovolat tudíž jsem i s obtížemi musela pro zásilku jít sama.
  Také se mi několikrát stalo, že jsem si obejdnala zásilku na dobírku a chtěla jsem si změnit čas doručení, to se mi povedlo, jenže sms počítala s tím původním nezměněným časem a tak i přijela. Takže opět nikomu se nedovoláte a pro balík, který má určitou hmotnost si běžte sami.

  (0) (0)You have already voted this
 60. Reagovat
  Lenka 10.3.2020 v 7:52
  0.25
  Rychlost doručení
  10
  Jednání se zákazníkem
  0

  S Českou poštou máme problémy dlouhodobě (Ostrava-Jih), ale letos už je to vrchol. Jako podnikající FO mám místo podnikání v místě bydliště, schránka řádně označena, zvonek označen. Nepřišla mi vůbec inventura pohledávek z ČSSZ, proto jsem byla včera na úřadě, kde mi bylo řečeno, že se jim přehled vrátil jako nedoručitelný – údajně adresáta nelze dohledat. Neskutečná instituce, která, kdyby měla být soukromá, už dávno zkrachovala…

  (0) (0)You have already voted this
 61. Reagovat
  Tomáš 11.3.2020 v 14:37

  Objednal jsem si službu balík do ruky, kde na portálu sledování zásilek bylo napsáno doručování zásilky. Raději jsem volal na uvedený tel. kontakt, abych se domluvil, protože jsem si na 20 minut musel odběhnout z bytu. Samozřejmě telefon byl vypnutý, tak se nedalo domluvit. Zůstal jsem tedy doma a čekal na doručení zásilky. To samozřejmě neproběhlo a rovnou se balík ocitl na poště k vyzvednutí. Nechápu tedy proč mají tento produkt v nabídce, který si člověk zaplatí a česká pošta na to prostě ,,sere´´ omlouvám se za vyjádření, ale bohužel to už jinak říct nejde. S nejmenovanou konkurenční firmou takové problémy neřeším.

 62. Reagovat
  Pavel 15.3.2020 v 21:44
  2
  Rychlost doručení
  50
  Jednání se zákazníkem
  30

  Nelíbí se mi jednání s doručovateli (přines, doruč, a získej ) venku se šíří nákaza a chudáci dorucitele za den se dotknou 300 lidí jenom aby manažerové měli velký přínos, ohrožují tím jejich zdravý, chtěl bych si tímto stěžovat na jednání s lidmi a bezpečnost práce

  (0) (0)You have already voted this
 63. Reagovat
  Hana 19.3.2020 v 11:39

  Celkem jsme nespokojení. Ačkoli paličky které nám zasílá Česká pošta prostě konci na poště jak nelogické.. To si ten přepravce nemůže zazvoní na určitý zvonek nebo já to vážně nepochopím… Tohle už trvá delší dobu neřekla bych kdyby zazvonili a doticny doma nebil ale mamka a zbytek rodiny je doma v dopoledních hodinách často.. Oni prostě nezvoni.. Proč ostatní Kuryři můžou posílat SMS nebo volat aby se dozvěděli zdali jste doma a ČESKÁ POŠTA PROSTĚ NE!!!!!! A to stejné na poště když jsi dete vyzvednout balíček nebo dopis protože jste podle dopravce nebyl k zastižení tak vám řeknou že balíček nemají nebo že musíte přijít další den… LOGIKA JAK PRASE VÁŽNĚ JO… ČESKÁ POŠTA JE TA NEJHORŠÍ

 64. Reagovat
  David 20.3.2020 v 14:58
  3
  Rychlost doručení
  80
  Jednání se zákazníkem
  40

  Zásilka zatím vždy rychle doručena… V perfektním stavu… Ovšem Zadal jsem si odpolední doručení a balíček mi zvonil u dveří v 11 hodin když jsem byl v práci. Stalo se mi to tak už po několikáté…. Navíc tentokrát mám balíček na čerpací stanici… Bydlím v Uherském Hradišti a balíček se nachází až za Jarošovem…. A to jako vážně…?

  KLADY:
  (0) (0)You have already voted this
 65. Reagovat
  Pavlína Jílková 23.3.2020 v 15:20

  Česká pošta Brno-Královo Pole

  Nebudu první a bohužel ne ani poslední kdo i když je na home office a je doma celý den vzhledem k situaci v České republice NEDOSTANE svůj balíček na který čeká celý den a pouze bude klasicky v domě hozen papír o nezastižení adresáta. Domovní zvonek je řádně označený a funkční, stejně tak poštovní schránka!!! Zažádala jsem o znovu doručení! Služby České pošty jsou opravdu na tak nízké úrovni, že se ani nedivím že prochází krizí (viz žádání ministerstva financí o peníze, kontokorent – zpráva od mluvčího ČP). Věřte, že pokud by tato firma od které mám balíček zasílala jiným způsobem tak ho využiji.

 66. Reagovat
  František 24.3.2020 v 11:42

  Přibližně od nového roku nám Česká pošta soustavně nedoručuje doporučené zásilky, stávalo se to občas i dříve, nyní je to smutným standardem. Stala se i taková situace, že v pátek večer byla schránka při kontrole prázdná, v sobotu manželka viděla, že se nějaká osoba pohybuje kolem naší poštovní schránky. A ejhle …kromě letáků je tam i lísteček, že při snaze o doručení předešlého dne jsme nebyli zastiženi a že si zásilku máme vyzvednout na místní poště. Přitom prakticky vždy u nás doma někdo přítomen je.
  Další perlou je e-mail, který asi díky tomu, že jsem držitelem zákaznické karty oznamuje, že byl učiněn pokus o doručení a opět nebyl nikdo zastižen (TEN DEN NÁS DOMA BYLO PĚT!), takže se zjevně NIKDO o doručení ani NEPOKUSIL a oznámení o uložení se objevilo později.
  Ale příběh pokračje – říkal jsem si, že nebudu pro každý balíček, či doporučený dopis běhat zvlášť a počkám, až se sejde více důvodů pro návštěvu pošty. Ostatně po předchozích zkušenostech už vím, že na poštu zatím chodit nemám, jelikož tam zásilka pravděpodobně ještě ani není. Protože mezitím mamince – seniorce minulý týden také nebyla doručena zásilka (roušky od sestry), vyrazili jsme na místní poštovní úřad až dnes. Na poště byla fronta až ven a když jsme si ji vystáli, první šla k okénku maminka. Ta se dozvěděla, že od pátku ještě nikdo ty zásilky na místní poštu nepřivezl, takže se vydala do téhleté spousty lidí úplně zbytečně a ohrozila tím v této rizikové době zbytečně svoje zdraví. Poté jsem přistoupil k okénku já s oznámením o uložení doporučeného dopisu, načež úředníce za přepážkou chtěla provést ověření totožnosti. Mnou předloženou zákaznickou kartu České pošty, jejímž jsem držitelem odmítla a požadovala jiný doklad. S nevolí jsem tedy vytáhl občanský průkaz a ukázal jí ho přez sklo … když máme tu epidemii … nechápu k čemu je jí to dobré, když mám stejně většinu obličeje zakrytého rouškou. Úřednice však požadovala odevzdání dokladu, aby si opsala jeho číslo.
  Toto jsem odmítnul a zásilka mi nebyla vydána, opravdu nestojím o to nenechat šikanovat státním podnikem Česká pošta, která svévolně porušuje zákony vydané svým zřizovatelem/vlastníkem. I policie, která je z hlediska práva požadovat po občanu doklad totožnosti úplně někde jinde, musí mít pro kontrolu mojí totožnosti předložením OP závažný důvod.

 67. Reagovat
  Daniela R. 24.3.2020 v 17:02

  Už nikdy si přes Českou poštu nic neobjednám, pokud nebudu muset. Opakované doručování „balíku do ruky“ na pobočku. Člověk si připlatí, aby se nemusel trmácet na poštu, a nakonec mu akorát přijde SMS, že tam stejně musí. Chápu důvody, personální krize bla bla, nezajímá mě to. Odmítají své zákazníky jakkoliv kompenzovat, a mé peníze navíc za doručení domů jim není trapné si nechat. Nejhorší doručování služba, se kterou jsem kdy měla tu čest. Hanba.

 68. Reagovat
  Majkl 30.3.2020 v 8:53
  0.5
  Rychlost doručení
  10
  Jednání se zákazníkem
  10

  Taky mi maji dorucit balicky primo do ruky k memu domu ale ve schrance je pouze oznameni a balicek ulozen na poste. Je to hnus!
  Nikdy vice.!

  (1) (0)You have already voted this
 69. Reagovat
  Diana 30.3.2020 v 13:26
  1
  Rychlost doručení
  10
  Jednání se zákazníkem
  30

  S českou poštou nemám snad žádnou skladbou zkušenost. Co mě úplně dorazilo jak česká pošta nabídla lidem posílání roušek zadarmo, co by bylo opravdu hezké KDYBY DORAZILY!!! Podmínka byla v průhledné obálce nadepsané nápisem „roušky“. Moje babička mi našila krásné roušky s Mickey mousem a jinými pěknými obrázky a asi se to někomu v poště náramně hodilo, protože víc než 2 týdny nic nepřišlo. Je mi z celé pošty na nic a pokud možno vyhledávám VŽDY JINÉ DOPRAVCE klidně za vyšší cenu.

  KLADY: Neznám jediný klad české pošty, snad jen to, že oproti jiným přepravcům mají hodně poboček v ČR.
  ZÁPORY: Nespolehlivost, předražené služby,většinou neochotný personál, jedna velká katastrofa
  (1) (0)You have already voted this
 70. Reagovat
  Štěpánka Pecháčková 31.3.2020 v 11:59

  Většina pracovníků na pobočkách je profesionální a milá, ale téměř rok, co bydlím na Praze 7, jsem dostala zásilku domů pouze jednou a to objednávám každý měsíc 10-15kg balíky. I když je člověk doma, má označený a fungující zvonek i fungující telefon. K tomu jsem se musela hádat s velmi neprofesionálně a neslušně se chovajícím doručovatelem/řidičem.

 71. Reagovat
  Petra Bulic Vojtková 31.3.2020 v 16:33
  2.75
  Rychlost doručení
  40
  Jednání se zákazníkem
  70

  Pošta Prostejov Tesco

  ZÁPORY: Pošta Prostějov dnes 31.3.2020 hrůza ... Paní za přepážkou byla velice nepříjemná a neochotná,hlavně že měla hnusné tetování ..asi si myslela že je tím nějak výjimečná .Hned moje tři zásilky naklápala do počítače ještě než jsem ji vyplnila lísteček ...když jsem ji řekla , že balíky nejednou obyčejně , ale pojištěně každý na 1500Kč začala vyřvávat, že to v žádném případě přepisovat nebude .. když jsem ji to řekla podruhé , řekla že mi to nepřepíše... ze jinak neodešle!!Neustále vyvracela oči nahoru a schválně se uraženě otáčela.... Já jsem také nebyla nadšena , že musím jít na postu a nemůžu zustat doma ... Manžel musí také do prace a rozhodně v práci nesedí za plastovým oknem.. Na tuhle poštu jezdím často protože jinak je tam opravdu skvělá obsluha ... holky jsou tam zlatý .. ale tahle tedy ne !!
  (1) (1)You have already voted this
 72. Reagovat
  Natálie 3.4.2020 v 10:07
  0.5
  Rychlost doručení
  10
  Jednání se zákazníkem
  10

  Objednala jsem si ODPOLEDNÍ doručení, aby mi v 9:30 ráno zavolal nasranej pošťák, že jestli někdo do 2 minut nepřijde dolů, tak mám balík na poště.

  (2) (0)You have already voted this
 73. Reagovat
  Radek Šuranský 3.4.2020 v 15:57
  0.25
  Rychlost doručení
  10
  Jednání se zákazníkem
  0

  1.4.odeslan doporuceny dopis s doplarkem D1, aby dopis dorazil do druheho dne tj. 2.3.,ale i pres to dopis nedorazil. Takze sluzby posty nrfunguji, ale penize si za ne berou. Priplatek byl jen12kc, nejde o penize, ale kdyz si zaplatite za to, aby dopis dorazil do druheho dne a on nedorazi, tak Posta nedodrzela coslibuje a na ukor lidi bohatne. Je to nespolehliva firma.

  ZÁPORY: Ikdyz si za sluzby priplatite, tak posta sve zavazky neplni.
  (1) (0)You have already voted this
 74. Reagovat
  Pavel 3.4.2020 v 16:26
  0.5
  Rychlost doručení
  10
  Jednání se zákazníkem
  10

  Nejhorší ze všech doručovacích spolecností! Arogance A drzost která nezná mezí! Budu se snazit nevyužívat tuto rádoby společnost. Nedoporučuji!

  ZÁPORY: Jen zápory
  (1) (0)You have already voted this
 75. Reagovat
  Robert 3.4.2020 v 22:55
  0.5
  Rychlost doručení
  20
  Jednání se zákazníkem
  0

  Není divu, že tahle rigidní firma neprosperuje…
  1) šel jsem si vyzvednout „balíček na dobírku“, překvapil mě dotaz na OP (mělo by stačit zaplatit, vyzvednout, odejít), nicméně ukázal jsem jim tedy fotku mého OP uloženého v telefonu, fotka souhlasí s mou vizáží, ale co naplat… prý to není originál… na námitku, že v čase koronaviru nechci dávat doklad z ruky (abych ho pak nemusel dezinfikovat) nepomohl. Takže jsme to ukončili neúspěšným vyzvednutím zásilky „na dobírku“, bohužel jsem doklad u sebe neměl… nečekal jsem, že u dobírky, kdy hradíte balíček je to potřeba.
  2) kdykoliv si jdu vyzvednout doporučenou zásilku, tak si přepisují OP ručně… asi neslyšeli o „čtečce“… mají dost času… vždy na poště totiž čeká „jen několik málo lidí ve frontě za vámi“… kam by kdo pospíchal, proč by přemýšlel o produktivitě… vždyť díra v hospodaření se zalepí z našich daní.
  Rigidita a zaostalost je důvod, proč tenhle spolek nemůže nikdy prosperovat.

  KLADY: Jeden "KLAD" jsem našel... měli alespoň otevřeno
  (1) (0)You have already voted this
 76. Reagovat
  Dagmar Sarkadi 5.4.2020 v 20:11
  5
  Rychlost doručení
  100
  Jednání se zákazníkem
  100

  Dobrý den,

  chtěla bych z celého srdce poděkovat za skvělý a obětavý přístup zaměstnankyň pobočky hlavní pošty v Havířově. V této těžké době pro všechny, pomohly mě a hlavně mojí 73 leté mamince a její 85 leté sousedce, vyzvednou peníze na složenku ( čtvrtletní příspěvek na bydlení ) a to opravdu obdivuhodným způsobem. Obě ženy jsou nemocné a tak jsem je nechtěla vystavovat kontaktu s ostatními zákazníky pošty. Telefonicky jsem kontaktovala zmíněnou pobočku a tam mi zaměstnankyně poradila, ať obě bábinky naložím do auta a penízky jim předáme před poštou v autě a to se také stalo. Ochota paní za přepážkou a obětavost paní, která semnou pak k autu zašla se slovy „ PŘECI SI MUSÍME POMÁHAT“ a oproti podpisu penízky předala, je za mě a za celou mou rodinu obdivuhodná. Prosím oceňte nebo alespoň z pozice vedení pochvalte zaměstnankyně vaší pošty. Já určitě všude, kde budu moci se podělím o tento skvělý zážitek. Jediné co mne velice mrzí, že jsem si nezapamatovala jméno ochotné paní, ale věřím, že toto nebude pro vás složité zjistit.

  Ještě jednou moc a moc děkuji

  S přáním krásného dne

  KLADY: Profesionální a lidský přístup
  ZÁPORY: ani jeden
  (1) (0)You have already voted this
 77. Reagovat
  Romana 6.4.2020 v 14:37

  Katastrofa. Nedoručování, ztracené zásilky, neschopnost najít balíček, změna doručení online – asi na ozdobu!!! Celková neschopnost této instituce. Ať už se jedná o Prahu, či jiné město. Na co tohle člověk platí? A za co? Naposled objednáno na doručení českou poštou. Týden hledají balíček jak kreténi!!! Díky Bohu za jiné přepravní společnosti.

 78. Reagovat
  Ila 7.4.2020 v 9:27

  Poslala jsem svým osmdesátiletým rodičům z pošty v Hradci Králové – Kuklenách vymazlené, několikavrstvé roušky v průhledném obalu s příslušnou nálepkou. První týden jsem čekala trpělivě, druhý už ne. Dnes je patnáctý den, roušky nedošly. Nějaká hyena je nosí na tlamě. Evidentně zaměstnanec pošty. Prvotní nadšení ze sounáležitosti a hezkých gest mě přešlo. Ušiju další, pošlu normálně v neprůhledné obálce, snad to dojde, když zaplatím…

 79. Reagovat
  Dawe 7.4.2020 v 21:46

  Měl jsem předem zaplacené zboží a jelikož jsem byl v práci, tak jsem čekal, že mi hodí lísteček do schránky (no hold když není možnost). Místo toho mi zásilku v hodnotě přes 5000,- hodily do schránky a tam to taky zůstalo půl dne než jsem přijel z práce. Jako co má byt tohle???? Ale jsem rád protože tohle bylo naposledy co jsem využil služeb České pošty. Ještě, že to nikdo neukradl protože by to šlo na vaše triko hošánci.

 80. Reagovat
  Eva 9.4.2020 v 13:48
  0.5
  Rychlost doručení
  10
  Jednání se zákazníkem
  10

  Zakoupila jsem si službu doporučený dopis prioritní – tudíž dodání do druhého dne. Přišlo o den později. Na přepážce pošty jsem byla ujištěna, že tyto zásilky se do schránky nedávají, že budou předány oproti podpisu majiteli. No překvapení, zásilka byla vhozena do schránky. Tak teď mi vysvětlete, proč si tedy platím dražší službu?!!! K čemu tedy tato služba je a je dražší? Proto, aby jste tahali z lidí peníze, to už fakt není možné!

  (0) (0)You have already voted this
 81. Reagovat
  Lenka Krupová 9.4.2020 v 19:57

  Dnes mi měl přijít balík, SMS přišla v 15:27 hod,že mi budou dnes doručovat balík mezi 13-19 hodinou. Tak jak blbec čekám doma, volám na číslo na řidiče,ten samozřejmě nedostupný a v 19.30 mi volají,že mi balík nedoručí,protože jim nedorazil řidič. Je tohle normální?!!! Takže budu 4 dny čekat a budu si muset zajít na poštu,jelikož jsou před námi svátky. To jako nemohli zavolat dříve ať si návrh poštu zajdu sama v den kdy tu měl balík být? To je fakt hnus!

 82. Reagovat
  Martin 10.4.2020 v 17:49

  ČESKÁ POŠTA NEMÁ OBÁLKY???????????

  V pátek mě na poště odmítli prodat standardní obálky A4, A5, C5 apod., které běžně mívají za 1-3 Kč (samolepící)

  Měli k dispozici pouze nadstandardní obálky v ceně 12 Kč a vyšší. To však již opakovaně.

  Zdůvodnění? Prý jim je nedodali. Dětinská výmluva. NEBO SPÍŠE CÍLENÁ LEŽ? Na webu je řada dodavatelů od 1,16 Kč s dodáním do 24hodin. Proč ale doplnit sklad pošty odtud a snižovat si marže z obálek za 12 Kč, že? :D

  V aktuální situaci s koronavirem uvažuji, nejde-li o vědomý hyenismus – zneužívání situace lichevním způsobem nutícím klienty platit i cca 1000% ceny namísto ceny za běžně vyhovující obálky. Ne každý má dnes přeci čas jezdit na poštu vícekrát, jen kvůli absenci standardních obálek. A tak spousta lidí raději zaplatí 12Kč namísto 1,2Kč, že?

  Kdo jiný už by ty obálky měl mít než Česká pošta?

  NAPROSTO ABSURDNÍ A NEETICKÉ!!!!!!!!

 83. Reagovat
  Petr 13.4.2020 v 20:54

  Sluzba balik do ruky nefunguje. Nikdo nezavolal, nenapsal sms ani nezazvonil (cely den jsme doma – jako vetsina lidi s ohledem na situaci kolem koronaviru). Jen jsme nasli ve schrance listecek, ze se zasilku nepodarilo dorucit. Zjevne se ale jedna o bezny postup Ceske posty: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ceska-posta-zasilka-balik-dorucovatele-reklamace-zakaznici.A190731_111258_domaci_brzy

 84. Reagovat
  Jiri 14.4.2020 v 14:04

  Česká pošta je nejhorši.!!!!!!!!!!!!

 85. Reagovat
  T. 14.4.2020 v 16:40

  Po dlouhé době jsem si objednala přes Českou poštu a opět nezklamali… balíček jsem si objednala schválně na Balíkovnu na okraji města (kde se vyhnu frontám), přesto mi balíček nechali k vyzvednutí na Balíkovně v centru města (kde jsem díky nekonečné frontě samozřejmě balík nestihla vyzvednout). Takže jsme objeli jednu Balíkovnu, kde se divili, co chci, protože sem přece balíky momentálně vůbec nechodí, pak druhou, kde vzhledem k frontě a času do zavíračky nemělo cenu ani stát, takže krásná projížďka bez balíku! Nádhera! Zítra tam můžu vyrazit znova, hurá…
  Že by alespoň nějaké výraznější upozornění (ne jen náhlá změna adresy v mailu, které jsem si nevšimla, proč taky…), nejlépe však alespoň omluva České pošty, že balíček bude uložen jinde než na místě, které jsem si zaplatila??
  To bylo naposledy, kdy jsem si přes tuto společnost něco objednala.

 86. Reagovat
  Žaneta 15.4.2020 v 9:23

  Nejhorší na světě!

 87. Reagovat
  Petra 16.4.2020 v 11:55

  Rozhodne nedoporucuji! Prisla mi sms, ze budou dorucovat balik, postak projel ulici a nic. Uvedene cislo v smsce neexistuje a kdyz jsem se po 34 minutach dovolala na call centrum, tak me pani na lince rekla, ze to neni mozne a odkazala me na pobocku v Uh. Hradisti, kde se take nejde dovolat. Takze pres Ceskou postu už žádné posílání!!! Neni to poprve, kolikrat postak ani nezazvoni ani nevhodi listek do schranky a musime hledat dopisy i baliky primo na poste ve meste.. Takze na me i nasi rodinu – totalni hnus!

 88. Reagovat
  Jan Hrad 20.4.2020 v 9:50
  0.5
  Rychlost doručení
  10
  Jednání se zákazníkem
  10

  Doufám,že mi česká pošta bude doručovat poslední vydechnutí. Balík do ruky si po týdnu musím vyzvednout sám. Doručovatel na mě zazvoní, otevře dveře,ale do čtvrtého patra jaksi nedorazil. Po čtvrt hodině kdy se nic neděje mu volám a jsem informován,že pána odvolala pošta!? Co to je, ví to někdo? Ok,domlouvám se,že po sedmé večer se zastaví a přijdu si pro něj dolů ke vchodu. No nestavil a telefon nezvedal. Je pátek, víkend v háji,v pondělí jsem přesměrován někam do pryč. Podle trasování zásilek je na depu Plzeň. Tam mi to zvedla dáma,která mi není podle jména schopná balíček vyhledat!? proč? Pokládám hovor,opisuji číslo že zprávy v telefonu. Volám a jsem přesměrován do někam pryč. A pořád i po pátém pokusu. Volám tedy z druhé simky. Aha,najednou to jde a já mohu konečně sdělit té dáme číslo balíku. Proč jsem se nemohl dovolat z původního čísla si mohu domyslet. Je na poště 23. Když se dámy ptám jak je tohle všechno možný,tak se dozvím,že dáma je samostatná jednotka a nemá s ničím a nikým nic společnýho. Pošta je 50 let pozadu. Jezdil jsem pro poštu,mám poštovní školu,takže chápu zákulisí,ale tohle je moc i na mě. Kdyby byl pan doručovatel chlap,tak dodrží co slíbí.Kdybych se na depo nedovolal,tak vůbec nevím kde ten balík do ruky je. A kdyby dáma na telefonu nebyla samostatná jednotka,tak si můžu stěžovat u ní a nemusím psát sem.

  KLADY: Na téhle situaci je kladné to,že ten balík snad žije.
  ZÁPORY: Co mohlo být špatně špatně bylo. Zajímavé je,že u konkurence se mi to nikdy nestalo a mám pocit že ani nemohlo.
  (1) (0)You have already voted this
 89. Reagovat
  Jarda 20.4.2020 v 18:14

  Dnes mi psal odesílatel že se mu po měsíci vrátil balík co mi poslal. Já sem absolutně nebyl upozorněn že by na mě na nějaký poště čekal balík, nedostal sem SMS, nedostal sem ani lživej lísteček že adresát nebyl zastihnut doma.
  PROSTĚ SE NA TO TY ZMRDI ÚPLNĚ VYSRALI!!
  Asi by bylo absurdní v aktuální situaci lhát že sem nebyl doma, nebo jsou pošťáci tak posrání z přehnané hysterie v televizi že se bojí vůbec dotknout kliky aby nám ten lživej lístek do schránky vůbec hodili.
  ZPIČENÁ POŠTA K HOVNU!

 90. Reagovat
  Marek H. 22.4.2020 v 8:35
  0.5
  Rychlost doručení
  10
  Jednání se zákazníkem
  10

  Pokaždé, když mám možnost zvolit si přepravní společnost, tak volím cokoliv jiného než Českou Poštu. Měl jsem nepočítaně problémů s doručováním dopisů, viděl jsem i z okna, jak se pošťačka neobtěžovala zvonit a rovnou mi do schránky hodila lístek, abych si to vyzvedl na poště.

  Ovšem události posledních dní přesně ukazují, jak to funguje v porovnání s jinými zeměmi. Objednával jsem balíček z Nizozemska. Po zpracování ze strany obchodu to předali DHL – Ti to za 2 dny doručili do Německa, kde to převzala Deutche Post, která to 2 dny převážela do ČR a předala České Poště. Tady pak nastoupili skuteční odborníci na přepravu. Po 6 dnech, kdy to měla ČP jsem zavolal, aby mi bylo řečeno, že oni za to určitě nemůžou, že to prostě jen někdo někde nenaskenoval. Vola jsem do Německa, kde měli zcela detailní informace, včetně naskenování kódu v ČR, datum a hodině předání ČP a všechny informace mi poslali do emailu. Zásilka byla nakonec doručena po 14! dnech a ještě jsem si pro to musel na poštu.

  Takže s touhle bandou neschopných nekompetentních lidí, kteří si asi neuvědomují, že v roce 2020 je logistika a přeprava zboží o rychlosti, už NIKDY nechci mít nic společného!

  KLADY: NIC
  ZÁPORY: RYCHLOST NESCHOPNOST ZJISTIT STAV ZÁSILKY
  (1) (0)You have already voted this
 91. Reagovat
  kristýna 22.4.2020 v 10:38

  Čekám na balíček, který jsem si objednala a zaplatila z Vinted. Slečna od které jsem si balík objednala neuvedla na podacím lístku můj mobilní telefon takže mi nedošla smska, kdy mi balík přijde. Ve sledování zásilky ale vidím, že z technických důvodů česká pošta nemohla balík doručit. Dělám doma na home office takže nemám čas běhat v paneláku ze 7 patra pořád dolů a kontrolovat jestli pošťák už přijel, když jsem se v průběhu dne podívala z okna, viděla jsem auto české pošty stát u vedlejšího paneláku jak předává někomu zásilku. Pokud česká pošta bere jako technický důvod nedoručení zásilky to, že kurýr byl líný si najít moje jméno na zvonku a počkat 2-3 minuty než sejdu ze 7 patra tak jo :) Podotýkám, že od ráda od 8 volám na call centrum české pošty kde mi to furt hlásí, že je předemnou fronta delší jak 5 minut čekání, na Depo ani na hlavní poštu se dovolat nemůžu, služby za všechny prachy opravdu..

 92. Reagovat
  Marek 25.4.2020 v 11:12

  Mám strach posílat přes českou poštu, protože začínají ztrácet balíčky a dopisy. Čekal jsem na jeden menší balíček, pán mi posílal číslo balíčku a několik dní byl stále na místě. Když jsem se šel zeptat na naší poštu v Olomouci, tak mi bylo řečeno že je bez pohybu a že je to malý balíček a nebude se to ukazovat jak je na cestě, pouze se mi ukáže až bude u mě. Každý den jak blbec jsem se chodil ptát na českou poštu a stále nic, po skoro třech týdnech jsme se s odesílatelem domluvily že musí dát reklamaci zásilky. Odesílatel dal tedy reklamaci zásilky a pak mu bylo odpovězeno na mail že je bezdůvodná že balíček je tady u nás v Olomouci na poště. Samozřejmě tu naštěstí byl, tudíš jsme pochopily že na české poště mají pořádný bordel. Bohužel to není ojedinělý případ, tohle bylo před měsícem a nyní řešíme opět další problém. Mám toho opravdu plné zuby!

 93. Reagovat
  Roman Bohanus 3.5.2020 v 16:52
  5
  Rychlost doručení
  100
  Jednání se zákazníkem
  100

  Jihlava: Ochotný personál, rychlá obsluha na pobočkách. Jako dopravce naprosto spolehlivý.Nikdy žádný problém! Využívám služeb ČP velmi často a absolutní spokojenost.

  KLADY: Rychlé dodání, profesionální přístup. Využívám ČP velmi často a nikdy nezklamala.
  ZÁPORY: Nic!
  (0) (0)You have already voted this
 94. Reagovat
  vaclav zrno 4.5.2020 v 19:39
  1.75
  Rychlost doručení
  10
  Jednání se zákazníkem
  60

  Pokaždé, když mám možnost zvolit si přepravní společnost, tak volím cokoliv jiného než Českou Poštu, vzdy napisou ten den ze budou dorucovat a nikdy se ani neozvou a pak listek ve schrance ze mam prijit na postu, furt dokola, nejhorsi je kdyz muj oblibeny obchod ma jako dopravce jen ceskou postu:-(((((((

  (0) (0)You have already voted this
 95. Reagovat
  Okula 5.5.2020 v 12:36
  1.75
  Rychlost doručení
  10
  Jednání se zákazníkem
  60

  doporučené psaní trvalo doručit 5 pracovních dnů. za 4 dny psaní nedorazilo ani na třídírnu vzdálenou cca 90km. příště sedám na vlak a zavezu ho na místo určení osobně. nebýt tento podnik vlastněn státem, musel by už zákonitě dávno zkrachovat

  KLADY: klady? toto slovo ve spojení s Českou poštou neexistuje
  ZÁPORY: velikost políčka je příliš malá pro sepsání záporů
  (0) (0)You have already voted this
 96. Reagovat
  Koren 5.5.2020 v 18:23

  Nikdy vice

 97. Reagovat
  Michaela 7.5.2020 v 16:34
  0.5
  Rychlost doručení
  10
  Jednání se zákazníkem
  10

  S dopravci mám bohužel jen špatné zkušenosti. Jsou neschopní včas nebo alespoň o den později doručit zásilku, dokonce se zásilka i občas ztratí a ani nedají vědět, takže pak jen čekám a má zásilka už vlastně neexistuje. Nevím co místo toho dělají, ale vzhledem k tomu, kolik lidí si tu stěžuje se divím, že s tím stále nic nedělají. Když člověk něco potřebuje, musí si to obstarat sám, protože Česká pošta za vás nikdy nic neudělá. :-)

  KLADY: zbytečné políčko
  ZÁPORY: však vy víte
  (1) (0)You have already voted this
 98. Reagovat
  Michaela 8.5.2020 v 15:41

  Zdravím. Balíček mi měl být doručen 6.5.2020. V sms zprávě nebyl čas kdy měl kurýr přijet. Od rána jsem čekala na balíček, kontrolovala mobil. Nikdo nikde. V 15:00 jsem se odbodlala volat kurýrovi kde je. Telefon hluchý. V 17:30 jsem volala na Prostějovské depo. Nikdo nezvedal i když prac.doba do 19:00. Volám druhý den na depo kde mi bylo sděleno že balíček leží na poště ve vedlejší vesnici. Jako opravdu? Jedu tedy na poštu si vyzvednout balík, ptám se proč mi nebyl doručen. Kurýr mě nezastihl doma plus nevěděl kde bydlím. To jako opravdu? Kdyby zvedl mobil a zavolal tak ho navedu. A že jsem nebyla doma? Doprdele svět co to je za přístup? Jak může vědět že jsem nebyla doma, když neví ani kde vlastně bydlím? Když to p. Všetičku(kurýr) nebaví,tak at jde dělat někam jinam. Tohle si dovolit já v práci, tak dostanu takovou bídu, že neřeknu ani popel. Za mě nejhorší přístup a co se doručování týče na bodě mrazu.

 99. Reagovat
  JOZEF MALÝ 13.5.2020 v 17:39
  1.5
  Rychlost doručení
  50
  Jednání se zákazníkem
  10

  s Českou poštou mám dlouhodobě špatné zkušenosti a proto doporučuji využít jiného dopravce. Konkrétně mohu doporučit PPL. Jsou spolehliví a chovají se slušně, na rozdíl od České pošty,k zákazníkovi.

  KLADY: hustá síť poboček
  ZÁPORY: Jednání se zákazníkem Časté rozbíjení zásilek Arogance pošťáků Neochota vůči zákazníkům Dlouhé fronty na některých poštách
  (0) (0)You have already voted this
 100. Reagovat
  Nikol 14.5.2020 v 18:40

  Dobrý večer, v úterý jsem dělala objednávku přes Českou poštu kupodivu to bylo dnes doma. Ale samozřejmě není vše jak má být a jak by mělo být! Ráno cca o půl 9 mi přišla SMS že mi budou dnes doručovat balíček… Samozřejmě celá šťastná protože bot není nikdy dost.. Však to známe my ženské no… Celý den čekám kdy mi zavolají o půl 5 jsem to vzdala a zašla se podívat do schránky. No světě div se byl tam papír že se balíček nachází uložený na poště. Tak volám na poštu jestli tam balíček je. No samozřejmě že není tak volám kurýrovi. Paní mi to zvedne a slušně se ptám proč mi sakra nezavolala když byla u vchodu. Paní řekla že se mi nešlo dovolat. No prosím? Já byla celý den doma a dokonce i pracovala na telefonu! Snažila jsem se z ní vytáhnout proč mi sakra nezavolala když má mé číslo. No samozřejmě že mi to 2x vypla. Poté ji píšu ze jestli do 5 hodiny nebudu mít balíček doma volám jejímu zaměstnavateli! Paní slušně odepsala že až rozveze všechny balíčky tak mi ho přiveze. No katastrofa!!

 101. Reagovat
  Božena 15.5.2020 v 14:31

  Česká pošta nech si na svoje stránky napíše, že nedoručuje žiadne balíky na adresu adresáta a ani ich neinformuje o uložení zásielky na pošte. Je to hrôza . Veľká nespokojnosť !

 102. Reagovat
  Radek 15.5.2020 v 14:37
  5
  Rychlost doručení
  100
  Jednání se zákazníkem
  100

  No, každý si může nadávat na Českou poštu jak chce, ale já již odeslal 51 zásilek (podle počtu podacích lístků) a nespočet jich přijal a nikdy jsem nezaznamenal žádný problém… S touto přepravní službou (na rozdíl od jiných) nemám do dnešního dne žádný problém a stále se k nim rád vracím.

  KLADY: Veškeré zboží které jsem kdy dostal i odeslal vždy dorazilo v pořádku!
  ZÁPORY: -
  (0) (0)You have already voted this
 103. Reagovat
  Tomáš 15.5.2020 v 16:09

  Celý den čekáte na zásilku a pak stejně musíte na poštu!

 104. Reagovat
  Dominik 25.5.2020 v 17:58
  0.5
  Rychlost doručení
  10
  Jednání se zákazníkem
  10

  Objednal jsem si balík přes českou poštu, ráno poslali email, že dnes mi budou doručovat balíček. Ovšem odpoledne podle mého očekávání balík nedorazil a akorát přisel email o neúspěšném doručení a že balík je uschován na pošte. Celý den jsem byl doma, takže není možnost, že by mě řidič nezastihl, prostě si jen chtěl ulehčit práci a vykašlal se na to. Českou poštu nedoporučuji, ta samá zkušenost několikrát i u mých znamých.

  KLADY: Ochotna pani v depu v Ricanech
  ZÁPORY: balik nedosel musim na postu kuryr nezvedal telefon
  (0) (0)You have already voted this
  • Reagovat
   Andrea 15.6.2020 v 12:00
   1.75
   Rychlost doručení
   70
   Jednání se zákazníkem
   0

   Objednala jsem balík přes Českou poštu 11.6. posláno SMS převzali jsme zásilku druhý den 12.6. dnes vám bude doručen balík domu nic, nikdo nepřijel dnes 15.6. volám řidiči ( řidič hm ale já vás balík v autě nemám ale oni ho pošlou na vaši poštu do Tuchlovic) takže jsem si zaplatila za balík do ruky a nakonec poslapu na poštu jen by mě zajímalo jak je možné že mi 11.6. píšou že převzali balík a nakonec je stále někde v depu na kladně?

   (0) (0)You have already voted this
 105. Reagovat
  Standa 29.5.2020 v 9:16

  Služby České pošty jsou jedním slovem strašné. Poslední příklad. Výměna balíčků mezi městy Písek-České Budějovice.
  Přes Zásilkovno odesláno z Písku v pondělí odpoledne, na Zásilkovně v ČB v úterý.
  Přes Českou poštu odesláno z ČB v pondělí ráno, ve čtvrtek tlf reklamace, kdy paní na ČP mile sdělila, že na doručení mají 5 dnů. Balíček do Písku dorazil v pátek.
  Nejvyšší čas přestat dotovat česku poštu. Zajde sama (-:

 106. Reagovat
  Vaclav 29.5.2020 v 12:06

  Kdyby soukromnik nabizel stejne mizerne sluzby jako Ceska posta, tak davno zkrachuje.

 107. Reagovat
  fu 2.6.2020 v 17:50
  0.5
  Rychlost doručení
  10
  Jednání se zákazníkem
  10

  Mizerný zlodějský monopol

  KLADY: Mají pobočku blízko mého bydliště (bohužel to doručují na jinou).
  ZÁPORY: 75% nezastižen, přestože pracuji z domu 60% z ceny zboží poplatek při objednání ze zahraničí odporné jednání pošťaček fronty na pobočkách
  (0) (0)You have already voted this
 108. Reagovat
  Jana Karásková 11.6.2020 v 16:09

  Zrovna dnes jsem na poštè byla, stála jsem jak dlouho, 2 ženský za přepážkou, každá dělala že něco dělá, nikdo si mě nevšiml tak jsem odešla. Strašná pošta a zaměstnanci ještě horší, tam snad dělá to nejhorší co může byt. Byla jsem určitě naposled.

 109. Reagovat
  Petr 20.6.2020 v 10:14
  0.5
  Rychlost doručení
  10
  Jednání se zákazníkem
  10

  Pokud je vám jedno kdy a v jakém stavu balík dorazí a nejste líní vydat se ho nakonec hledat sami tak je česká pošta pro vás to pravé.

  KLADY: NIC!
  ZÁPORY: Rozhodně nejpomalejší, nejdražší a nejmíň spolehlivý způsob přepravy balíků.
  (0) (0)You have already voted this
 110. Reagovat
  Anna 23.6.2020 v 8:29

  Dnes podáte, zítra dodáme? Doručovatel se neobtěžuje zazvonit, ani vhodit oznámení. Pokud bych nevěděla,že mi má dojít nějaká zásilka, tak bude ležet na poště do doby zpětného vrácení.
  Rozhodně nedoporučuji zasílat obyčejný dopis, kde je více listů. Bude nejspíš dle mé domněnky „prolustrováno“ a nedoručeno. Naposledy jsem zasílala 12.6. 2020
  z Karlových Varů do Plzně. Dnes je 23.6.2020 a nebylo doručeno.

 111. Reagovat
  Vladimír 25.6.2020 v 10:06

  Je to katastrofa!!!!!!!!!!Ale je naprosto zbytečné cokoliv psát,nic se nezmění,jediná možnost je naprosto ignorovat veškeré jejich služby.

 112. Reagovat
  Jan 29.6.2020 v 10:27
  0.5
  Rychlost doručení
  10
  Jednání se zákazníkem
  10

  Tento podnik ač státní si učtuje ceny za své služby které neprovádí podle mne veřejně šidí své zákazníky ke svému prospěchu a obohacení

  KLADY: absolutně žádné
  ZÁPORY: Rudná u Prahy / Chraštany/ vůbec pošta nedoručuji doporučené zasilky po 3 dnech listek nebyli jste zastiženi Nesmysl jako důchodci jsme stále doma a pes by i upozornil že je někdo u vratek Nejde o jeden případ je to u každé zasilky
  (0) (0)You have already voted this

  Budeme rádi za váš komentář. Pište prosím slušně a s přidanou hodnotou. (Tématické odkazy schvalujeme.)


Komentáře / diskuse / hodnocení

Celkové hodnocení

GDPR: Jsme správci osobních údajů a chráníme je v souladu se zákonem 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a s principy obsaženými ve směrnici EU č. 95/46/EC. Po odeslání komentáře zpracováváme tyto údaje - jméno, e-mail a IP adresu. E-mail používáme pro odeslání informační zprávy, že vám někdo odpověděl na dotaz. Pro jiné účely jej nevyužíváme. IP adresu sledujeme z důvodu ochrany před spamem. Pro odstranění údajů nás kontaktujte na info@recenzer.cz