Kotle na tuhá paliva

Kotle na tuhá paliva jsou stále oblíbenou variantou vytápění domácností. K návratu k tomuto způsobu vytápění vedou mnohé neustále se zvyšující ceny energií. Kotel na tuhá paliva je poměrně velkou investicí a vybírat byste ho měli opravdu pečlivě. Před tím, než se do výběru kotle pustíte, zvažte, jakým typem paliva hodláte topit. Někteří budou preferovat dřevo nebo dřevěné pelety, jiní dají přednost uhlí a koksu. Právě typ paliva je při výběru kotle na tuhá paliva zásadní. Pouze některé kotle jsou uzpůsobeny pro spalování více druhů paliv, u většiny je však typ paliva doporučen výrobcem.

Zásadním parametrem při výběru vhodného kotle je výkon. Ten se odvíjí od velikosti domu nebo bytu, který budete vytápět. Při výběru výkonu je nutné brát v potaz i tepelné ztráty. Tepelné ztráty vám může spočítat odborník. Kotel na tuhá paliva není nijak levnou záležitostí. Od pořizovací ceny se však odvíjí i náročnost obsluhy. Přehled byste měli mít o emisní třídě. V dřívějších letech bylo možné používat kotle uvedené v emisní třídě 1 – 5. Po zpřísnění, které přišlo v roce 2018, není možné používat kotle emisních tříd 1 – 3. Topit můžete pouze v kotlích spadající do emisní třídy 4 a 5. Tyto kotle nabízí komfort, který je typický pro elektrické nebo plynové kotle.

Porovnat ceny kotlů

Nejlepší kotle na tuhá paliva

Tento žebříček představuje nejprodávanější produkty s nejvyšším hodnocením od zákazníků.

Pořadí Název Hodnocení  Cena od Porovnat ceny Koupit
1. OPOP H420 EKO-U 573180U 86 % 43 073 Kč Zobrazit DEK.cz
2. OPOP H 416 EKO-U 1573184U 85 % 36 413 Kč Zobrazit Hornbach.cz
3. Atmos DC 22 S 81 % 60 560 Kč Zobrazit Latop.cz
4. Atmos C 18 S A0033 77 % 55 120 Kč Zobrazit Pro-topeni.cz
5. Rojek KTP 25 67 % 74 390 Kč Zobrazit Topenilevne.cz

Typy

Kotle na tuhá paliva lze rozdělit do několika skupin podle toho, jakou technologii spalovacího procesu využívá. Na výběr máte 4 různé technologie.

Prohřívací kotel

Jsou kotle s nejzastaralejší technologií spalování. Při spalování je z komína vypouštěno nejvíce škodlivin. Nevýhodou je i značně omezení regulace procesu hoření či výkonu kotle. Přívod spalovacího vzduchu budete moci regulovat pouze zavíráním a otevíráním různých otvorů, k dispozici budete mít i komínovou klapku.

Palivo budete přikládat na ohniště, spaliny budou stoupat ke komínu přes nové kusy paliva. Emisní třída se odvíjí od typu paliva. Kotle spalující dřevo spadají do emisní třídy 2, a v současnosti je není možné používat. Při spalování koksu spadá kotle do emisní třídy 3.

Odhořovací kotel

Tento kotel je šetrnější, co se škodlivin týká, ve srovnání s prohřívacím kotlem jich produkuje méně. Nové palivo je možné umístit do speciálního prostoru, který se nachází nad ohništěm. Spaliny tak nemusí procházet přes nové palivo a kotel může udržovat vyšší teplotu.

Během hoření se palivo plynule posunuje do spalovací komory. Zde odhořívá na otočném nebo posuvném roštu. V odmořovacím kotli je vhodné spalovat hnědé uhlí. Tyto kotle spadají do emisní třídy 3 a vyhovuje podmínkám pro provoz kotlů po roce 2022.

Zplyňovací kotel

Tento typ kotel se od ostatních liší ventilátorem, kterým disponuje. Ventilátor se využívá pro kontrolovaný přívod spalovacího vzduchu. Můžete jím navíc regulovat výkon i průběh spalování. Díky této lepší kontrole nad hořením dojde k výbornému vyhoření prchavých hořlavin, které palivo obsahuje. Komínem tak odchází minimální množství škodlivých látek. Zplyňovací kotle jsou schopny díky těmto výjimečným vlastnostem přeměnit tuhé palivo na palivo plynné. Zplyňovací kotle spadají do emisní třídy 4, kvalitnější kotle však mohou být i v emisní třídě 5.

Automatický kotel

Automatické kotle využívají nejmodernější technologii spalování. Součástí kotle je zásobník, který může regulovat přísun paliva, ať už je to uhlí nebo pelety. Také v tomto případě nechybí ventilátor, kterým můžete regulovat přísun spalovacího vzduchu. Kotel mívá různé programy a s jejich pomocí je schopen řídit proces hoření.

Automatické kotle běžně spadají do emisních tříd 4 a 5, při spalování pelet vyhovují kotle emisní třídě 5. Nevýhodou těchto kotlů je vysoká pořizovací cena.

Topný proces

Důležitou vlastností kotle je využívání topného procesu, což je vlastně kontrola nad přísunem spalovacího vzduchu a paliva. Čím více může kotel tento proces ovlivnit, tím je spalování kvalitnější.

Přísun spalovacího vzduchu

Kotle na tuhá paliva mohou využívat přirozený nebo nucení přísun spalovacího vzduchu.

 • Přirozený – v tomto případě přísun vzduchu závisí na tahu komína. Tah komínu v ohništi vytváří podtlak a vzduch nasává do ohniště.
 • Nucený – přísun vzduchu je tvořen a také regulován odtahovým ventilátorem. Kontrola nad spalovacím procesem vyšší.

Přísun paliva

Rovněž přísun paliva probíhá dvěma různými způsoby.

 • Ruční přikládání – do kotle budete přikládat ručně, řídit se budete pouze rychlostí hoření.
 • Řízený přísun paliva – přísun paliva je automatický a odvíjí se od tepelného výkonu.

Výkon

Kotle na tuhá paliva dosahují různých výkonů. Hlavní roli při volbě hraje velikost objektu, který chcete vytápět. Výběr správného výkonu je vhodné konzultovat s odborníkem. Pokud vyberete předimenzovaný kotel, budete častěji řešit jeho dehtování. Zanesený kotel navíc nebude tolik účinný a nezajistí vám maximální přenos tepla.

 • Plocha 230 m2 – pro vytápění menších ploch si vystačíte s kotlem s výkonem 20 kW.
 • Plocha 370 m2 – větší prostory do velikosti 370 m2 vytopíte kotlem s výkonem 30 kW.
 • Plocha 700 m2 – k vytápění největších objektů je nutné využít kotle s výkonem 60 kW.

Účinnost

K velmi důležitým parametrům patří účinnost kotle. Účinnost je parametr, který určuje, kolik tepla z paliva během spalování získáte. Moderní kotel patří k velmi účinným. Levnější kotle nabízí účinnost 70%, ty dražší mohou přesáhnout až 90%. Nejvyšší účinnost mají kotle, které umožňují spalovat pelety, nejméně účinné jsou kotle, ve kterých budete spalovat kusové dřevo.

Emisní třídy

Emisní třídy jsou parametr, který se čas od času mění. Postupem času dochází ke stále většímu zpřísňovaní a prosazují se co možná nejvíce ekologické kotle. V roce 2018 přišlo nařízení, že nelze používat kotle s emisní třídou 1, 2 a 3. Nové kotle tak musí vyhovovat požadavkům emisních tříd 4 a 5.

Velikost zásobníku

Do kotle na tuhá paliva budete muset přikládat ručně. Tato skutečnost je jednou z nevýhod těchto kotlů. Proto je dobré zvážit, jak velký by měl mít kotel zásobník. Do kotlů s malým zásobníkem budete muset přikládat častěji. Naopak kotle s větším zásobníkem mohou zůstat bez dozoru delší dobu.

Materiál

Životnost kotle určuje výrobní materiál tělesa a výměníku. Na trhu lze stále koupit staré litinové kotle, mnohem kvalitnější jsou však kotle ocelové. Kvalitní kotel by měl být vyroben z 6 mm silného žáruvzdorného ocelového plechu. Ocelové kotle jsou navíc více účinné.

 • Litinové kotle – jsou sestaveny z různého počtu článků, které udávají celkový výkon. V litinových kotlích lze spalovat dřevo, brikety, koks i černé uhlí.
 • Ocelové kotle – jsou odolnější a lze v nich opět spalovat různé druhy paliva.

Výměník

U kotle si všímejte také výměníku a jeho konstrukce. Vnitřní konstrukce výměníku ovlivňuje životnost kotlů. Za kvalitnější jsou považovány kotle s vertikálním výměníkem. Tento výměník se méně zanáší a ji méně náchylný k propálení. Vertikální výměník není ani tolik náchylný k zanášení sazemi. Kotel díky tomu nebude vyžadovat nijak častou údržbu.

Typ paliva

V kotlích na tuhá palivo je možné spalovat dřevo, uhlí nebo pelety. Některé kotle umožňují používat pouze jeden typ paliva. Jiné vám naopak umožní typ paliva měnit. Nejvíce komfortní jsou automatické kotle, které umožňují spalovat uhlí a pelety. Nejoblíbenější jsou však kotle, které umožnují spalovat levnější kusové dřevo. Jejich nevýhodou je skutečnost, že přikládat budete muset ručně. Četnost přikládání pak souvisí s velikostí spalovací komory.

Aby bylo možné palivo kombinovat, musí k tomu mít kotel přizpůsobený hořák. Možností je více, v některých případech je tento proces poměrně komplikovaný. V jiných případech je však tato úprava velmi jednoduchá. I k této skutečnosti byste měli při výběru kotle přihlédnout.

Značka

Kotel na tuhá paliva je poměrně velkou investicí. Podcenit tak nesmíte ani volbu správného výrobce. Zaměřte se na reference a doporučení, všímejte si i servisního pokrytí. V současné době patří k nejoblíbenějším kotle na tuhá paliva značky Viadrus, Atmos nebo Dakon. Atmos je český výrobce, který se zaměřuje na zplyňovací kotle. Výhodou kotlů Atmos je jednoduchá obsluha, funkčnost, dlouhá životnost a cenová dostupnost.

Dakon je další oblíbenou českou značkou. Od Dakonu koupíte i automatické kotle. Veškeré kotle jsou navíc velmi šetrné a spadají do emisních tříd 4 a 5. Buderus je značka, která nabízí levnější kotle. Viadrus je tradiční výrobce, který má mnoho spokojených zákazníků. Protherm nabízí kotle, které mohou spalovat uhlí i dřevo.

Cena

Pořizovací cena kotlů na tuhá paliva je sice vyšší, ale správně zvolený kotel vám může sloužit delší dobu. Na druhou vyšší pořizovací náklady sníží finance, které ušetříte za palivo. Nejlevnější kotle stojí okolo 25 000 Kč. I tyto kotle by měli spadat do šetrnější emisní třídy, jsou však méně výkonné a účinné.

K nejoblíbenějším patří kotle s cenou od 30 – 50 000 Kč.
Za nejkvalitnější a nejšetrnější kotle spadající do emisní třídy 5 můžete zaplatit i více než 50 000 Kč. Jedná se zpravidla o pohodlné automatické kotle. Cena těchto kotlů však může být i mnohem vyšší a vyšplhat může i nad 100 000 Kč.

Porovnat ceny kotlů

Otázky a odpovědi

K čemu jsou dotace na kotle?

Úkolem dotací je podpořit domácnosti v přechodu na kotle spadající do vyšší emisní třídy. Díky tomu nebude docházet k tak výraznému znečišťování ovzduší. Nevýhodou kotlů s emisní třídou 4 a 5 je vyšší pořizovací cena. Pořízení a montáž kotle bude díky dotacím výrazně levnější.

Jak postupovat při výběru kotle na tuhá paliva?

Před výběrem je vhodné vědět, co vše dnešní trh nabízí. Samotný výběr je však vhodné konzultovat s odborníky. Ten vám poradí s výkonem kotle i s emisní třídou. Odborníci vám rovněž zajistí i profesionální montáž kotle. Prodejem a montáží se zabývá poměrně velké množství firem. Při hledání té kvalitní vám mohou pomoci i uživatelské recenze.

Mají kotle na tuhá paliva nějaké funkce?

U některých kotlů můžete vybírat mezi různě velkými zásobníky. Další funkcí, které moderní kotle nabízí, je systém samovznícení. Palivo zapálíte bez použití zapalovače či zápalek. Praktická je automatická regulace, která se postará o optimální spalování s ohledem na teplotu v místnostech. Provoz kotle je díky ní šetrnější. Moderní kotle pak nabízí i další praktické funkce, které souvisí s uživatelským komfortem.

Závěr

Používání kotle na tuhá paliva má své výhody i nevýhody. To, zda vám tento typ vyhovuje, je spíše individuální záležitostí. Pravdou však je, že moderní kotle jsou velmi efektivní i účinné. Používání kotlů navíc nijak výrazně nezatěžuje životní prostředí. Při používání kotlů na tuhá paliva je nutné mít dostatečnou kontrolu nad celým spalovacím procesem. Důležitý je především přísun spalovacího vzduchu, který může být přirozený nebo nucený.

Před tím, než se do výběru kotle pustíte, velmi dobře promyslete, jaké palivo budete používat. Samotný výběr raději konzultujte s odborníkem. Ten vám pomůže zvolit dostatečně výkonný kotel i s ohledem na výšku a průměr spalinové cesty. Zároveň se postará o odbornou montáž a případný servis.

Kotle na tuhá paliva můžete nakoupit v těchto e-shopech: Mall.cz a Dek.cz

Podobné články, co by vás mohly zajímat


Zdroj: www.wikipedia.org

Jak se vám líbí tento článek? Pomohl vám?

4.8/5 (65 hodnocení)
​​

Alena Rajnochová

Alena Rajnochová

Po vystudování střední školy jsem vyzkoušela více různých profesí. Mojí velkou vášní jsou knihy, které mě přivedly i k psaní vlastních příběhů. Díky nim jsem se dostala k profesnímu psaní. Ve volném čase se věnuji rodině, mám ráda turistiku, ale i relax u moře.

Více o nás a jak články vytváříme | Spolupráce a kontakt

3 komentářů
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Přidat komentář
 1. Kotel na tuhá paliva máme už celá léta a doposud se ho na chalupě držíme. Topíme zásadně dřevem a jsme spokojení, neměnili bychom za nic na světě. Můžeme jedině doporučit, pokud hledáte vytápění pro chatu nebo chalupu.

 2. Na chalupě ještě pořád používáme kotel na tuhá paliva od značky Viadrus a fakt je to super mašinka. Pravidelně jej udržujeme, takže je furt ve vynikající kondici a bezvadně topí, zatím nenastal sebemenší problém.

 3. Dobrý den, já bych se chtěl jenom zeptat, když mám kotel na tuhá paliva Dakon Dor 20,s ručním přikládáním, emisní třída 3,10let v provozu, Jestli je povinnost mít akumulační nádrž.Mam menší domek a nevím kam bych jí dal.
  Predem děkuji za odpověď
  Fikejs

Přidat komentář

Recenzer
Logo