ETF

Jedná se o zkratku anglických slov Exchange Traded Fund, v českém překladu burzovně obchodované fondy. Mimo tuto zkratku se používají i názvy jako nízkonákladové fondy, SPDR, iShare či indexové akcie.

Co je ETF?

Veřejně obchodovaný fond je v podstatě moderní investiční produkt, který se liší od běžných podílových fondů tím, že vydává své akcie a poté s nimi obchoduje na světových burzách stejně, jako se to dělá s klasickými akciemi.

ETF umožňuje diverzifikaci portfolia, a to levně, rychle a hlavně jednoduše. Emitování akcií zajišťují ve většině případů velké společnosti.

Ty se postarají o likviditu, přičemž jejich konstrukce sníží riziko neschopnosti eminenta dostát závazkům, které vyplývají z ETF. Na zahraničních burzách je možné obchodovat v USD (Americký dolar) nebo v EUR (Euro).

K největším výhodám ETF patří vysoká transparentnost, minimální náklady, ale také vysoká likvidita i míra diverzifikace. Ve chvíli, kdy se začneme rozhodovat pro určitý podílový fond, do kterého hodláme investovat, je potřeba se zaměřit na základní kritéria. K těm patří poplatky, historie toho, jakých výnosů bylo dosaženo a také kredibilita investiční společnosti, která fond spravuje.

Jaké ETF fondy známe?

Je dobré zmínit, že existuje několik druhů těchto fondů. Indexové ETF fondy kopírují zvolené akciové indexy. Je v nich obsažen totožný soubor akcií a kopírují daný cenový vývoj.

Mezi TOP výběr patří rozhodně americké akciové indexy, i když je možné zvolit také japonské nebo německé indexové fondy, tedy ETF fondy, co je kopírují.

Dále existují komoditní ETF, kdy se kupují finanční deriváty. Jedná se o finanční produkty, přičemž hodnota těchto derivátů je stanovena na základě hodnoty tzv. podkladového aktiva, což je u tohoto druhu ETF určitá komodita. Přestože pár fondů je i vlastníkem komodit, je běžné, že vlastníte jen derivát.

Dalším druhem fondů jsou sektorové zaměřené na určitý sektor, respektive to mohou být firemní akcie společností, které se zabývají stejným odvětvím. To znamená, že to může být oblast energetiky, financí, ale i technologií. Sektorové ETF svým způsobem fungují na podobném principu jako indexové fondy.

Poslední druh, který stojí za to zmínit, jsou dluhopisové fondy. Mezi ně jsou zahrnuty také státní a podnikové dluhopisy. ETF zajistí kopírování dluhopisů s nízkou likviditou. Díky ETF se dá s těmito dluhopisy obchodovat, ale zároveň využít všech výhod, které ETF pro jednotlivé investice umožňuje.


Zdroje: www.wikipedia.org, www.lynxbroker.cz

Jak se vám líbí tento článek? Pomohl vám?

5/5 (35 hodnocení)
​​

Odborná redakce

Odborná redakce

Každý den se zabýváme shromažďováním velkého množství informací o produktech, službách, ale i obchodech a mnoha dalších. Všechny tyto informace podrobně studujeme a následně z nich zpracováváme recenze a nákupní manuály, jejichž úkolem je pomoci zákazníkovi s výběrem. Naší snahou je doporučit co nejvhodnější produkt, o kterém jsme si jisti, že vám bude ve všech směrech vyhovovat a co nejdéle sloužit. To je naším cílem. Více o nás. Spolupráce a kontakt.

Budeme rádi, když napíšete komentář s vaší zkušeností.

Přidat komentář

Recenzer.cz
Logo