Udržitelné e-shopy

Není to tak dlouho, co jsme vám v jiném článku představili společnost Heureka Group, kde jsme zmínili tzv. Udržitelný e-shop. Tento projekt je dílem spolupráce hned 4 velikánů – Heureka, Visa, Komerční banka a v neposlední řadě také Asociace společenské odpovědnosti.

V dnešní době je udržitelnost zásadní, zvlášť pokud chceme, aby naše planeta žila a zachovala se tak pro budoucí potomstvo. To je také důvod, proč tento projekt vznikl, aby podporoval ty e-shopy, které sdílí totožný názor a jsou odhodláni pro něj dělat vše, co je v jejich silách.

Jakmile takový internetový obchod projde přísným hodnocením, bude zviditelněn na Heurece a každý nakupující tak bude vědět, že jde o udržitelný e-shop, který chce pomáhat přírodě i planetě jako takové.

Co je udržitelnost?

Když to vezmeme hodně zjednodušeně, pak je to schopnost uspokojit všechny základní potřeby lidstva, aniž by to, jakkoliv poškozovalo ekosystém a tím ohrožovalo budoucnost příštích generací. Je kladen obrovský důraz na bezproblémové zajištění všech našich potřeb, které udrží celkovou životní úroveň veškeré populace, a to jak z hlediska ekologického, tak sociálního a ekonomického.

Musíme být schopni existovat na této planetě tak, aby nám sice nic nechybělo, ale nedocházelo zároveň k nežádoucí likvidaci jakéhokoliv cenného zdroje naší planety. Pro udržitelnost je důležitá nejen správná a účinná ochrana životního prostředí, ale také sociální rovnost a ekonomická životaschopnost.

Příkladem může být postupná snaha o ukončení výroby vozidel se spalovacím motorem, omezení či úplné vyloučení plastů, nabízení potravin bez obsahu palmového oleje a mnohé další.

Proč dbát na udržitelnost?

Dávno už všichni víme, že na zachování planety nestačí jen třídit odpad, případně hledat jiný zdroj energie, než na který jsme běžně zvyklí. Naopak existuje mnoho způsobů, jak zachovat vše, co máme teď i do budoucnosti. To je také důvod, proč je udržitelnost tak důležité téma, které by nemělo být opomíjeno. Co je dobré vědět?

Poptávka je menší, než množství vyrobených produktů

V podstatě každý den se vyrobí spousta různých výrobků, u kterých se stává, že jednoduše nenajdou kupujícího/konečného spotřebitele. Jeho výroba tak byla zbytečná a celý výrobní proces, který proběhl, byl k ničemu a jen zatížil životní prostředí, aniž by z něho byl užitek.

Většina takových výrobků se pak likviduje a jejich likvidace je znovu další zátěží pro ŽP. Spousta firem tak již vymyslela nebo teprve vymýšlí optimální způsob, jak prodat i to zboží, o které by jinak nebyl zájem. Tento způsob recyklace dokáže snížit zátěž na životní prostředí a zamezit tak plýtvání.

Přehlednost

Do této kategorie patří to, co si koupíme a následně i spotřebujeme. Musíme si uvědomit, že za každým produktem stojí proces výroby, balení, cesta produktu od výrobce do obchodu, nákup, a nakonec cílová rovina, kterou v tomto případě představuje naše domácnost.

Nákupy by měly být promyšlené, jinak skončí spousta zakoupených produktů v odpadu. Je důležité mít dokonalý přehled o všem, co máme v chladničce, ve sklepě, spižírně, zkrátka všude tam, kde se nachází produkty uspokojující naše základní životní potřeby, mezi které patří samozřejmě i hlad.

Správné nakupování nám nejen pomůže ušetřit spoustu financí, ale také zamezit plýtvání a vyhazování, čímž rovněž přispějeme k tzv. udržitelnosti.

Nezapomínejme na společenskou odpovědnost

Vše, co se vyrábí, ať už je to oblečení, potraviny, nápoje a jiné, potřebuje k výrobě přírodní zdroje, jenže jejich množství není nekonečné a dochází k jejich postupnému vyčerpání.

Pokud chceme, aby budoucí generace žila bez problémů, spokojeně v souladu s čistou přírodou a mohla dýchat čerstvý vzduch, musíme se v prvé řadě naučit, jak se vůči přírodě a jejím zdrojům chovat.

To je důvod, proč si začala naše společnost stanovit udržitelné cíle, a to do předem určeného roku. Tomu se musí přizpůsobit i procesy výroby jednotlivých výrobců, například tím, že se snižují emise nebo se zmenšuje spotřeba vody v průběhu výroby.

Odpad

To je v posledních letech hodně přetřásané téma, zvlášť z hlediska třídění. Odpadky jsou s námi den, co den a mnozí ani nevědí, jak je vlastně třídit. Dobré je nastudovat si, jak efektivně odpad rozdělit, aby vždy každý kousek přišel do té správné sběrné nádoby. Kam ale následně takový odpad mizí?

Skončí jen tak na skládce, nebo se recykluje a znovu použije k výrobě? Pokud tuto otázku nechceme řešit, je dobré hledat alternativy. Jako příklad, že si místo igelitové tašky vezmeme látkovou a podobně. Dobré je mít způsob, jak nakládat s odpadem co nejvhodněji a pomoci tak domácnosti s udržitelnost.

Jak poznáte Udržitelný e-shop?

Na první pohled budete vědět, že se jedná o Udržitelný e-shop pomocí zeleného loga, kterým je viditelně označen. Tyto internetové obchody se pyšní tím, že jim záleží na tom, jak jsou řešeny ekologické i sociální problémy u nás i ve světě.

Principem jejich fungování udržitelný provoz, péče o zaměstnance šetrnost vůči životnímu prostředí. Udržitelnost se tak díky tomu projeví v mnoha zásadních oblastech.

Správný přístup k životnímu prostředí

Firmy se snaží o co nejodpovědnější přístup k životnímu prostředí a používají kvůli tomu recyklované nebo obnovitelné materiály pro balení a odesílání produktů, ale také co nejefektivnější dopravu. Zároveň s tím pomáhají životnímu prostředí také šetřením vody a elektrické energie.

Dobré je opakovaně používat již použité krabice, pokud to jejich stav dovolí. Klasickou lepicí pásku vyměňte za papírovou, která bude mít lepidlo na bázi přírodního kaučuku. Tato páska se lépe recykluje. Spotřebu elektrické energie zase sníží LED osvětlení. Nezapomeňte také na spotřebu vody, kde pomohou perlátory či tzv. WC stopka.

Pečujte o své zaměstnance

Každý zaměstnanec, který pracuje v udržitelném e-shopu, by měl dostávat dobré platové ohodnocení, nejen minimální mzdu. Ohodnocení za odvedenou práci by mělo být genderově vyvážené a pro všechny pohlaví stejné.

Zároveň s tím nesmí být problém zapojit do všech pracovních záležitostí i pracovníky z tzv. znevýhodněných skupin. Dobré je, když svým zaměstnancům věnujete dostatek pozornosti, ať už prostřednictvím zvyšování jejich kvalifikace, pravidelným vzděláváním, ale i komunikací s nimi, aby bylo možné získat od nich názor a tím i zpětnou vazbu nejen na práci, ale i fungování firmy.

Snadno se tak dozvíte, co jim například nevyhovuje, co změnit nebo vylepšit. Vyslechněte si také jejich případné návrhy na modernizaci a podobně. V neposlední řadě nezapomínejte na výhodné benefity.

Mějte dodavatelé v malíčku

Pro začátek je dobré si nastudovat kompletní cestu dodavatelského řetězce, aby byla optimálně nastavena výše ceny a nedocházelo k tomu, že bude jakkoliv využíván, či spíše zneužíván monopol konkrétní firmy.

Nezapomeňte rovněž udržovat obchodní kontakty na co nejlepší úrovni a snažit se pokud možno o obchodní vztah dlouhodobějšího rázu. Zjistěte si, co vlastně vámi vybraný dodavatel praktikuje nejen v rámci doručování, ale také v souvislosti se svými zaměstnanci.

Společnost si vždy důkladně prověřte, vyžádejte si jejich certifikaci, případně si neváhejte dohledat různé výroční zprávy a jiné. Pokud chcete, aby byl váš dodavatel odpovědný, musíte začít nejdříve u sebe a zjistit si vše potřebné.

Mějte odpovědný přístup ke každému zákazníkovi

Důležitý je správný proces související s ochranou osobních údajů, ale i poskytování zásadních informací, které budou tzv. průhledné bez nějakých tajností či nežádoucích překvapení. Dostatečná ochrana a práva pro zákazníka jsou základ.

Vhodná je třeba prodloužená doba umožňující odstoupit od smlouvy i delší záruční doba. Dobré je zavést servis zdarma, minimalizovat celkové zpracování osobních údajů a pokud možno to nepřehánět s posíláním firemních mailů zákazníkům. Mailing je sice dobrý způsob jak propagovat své výrobky či služby, ale v rámci udržitelnosti platí, že méně je více.

Mezi další důležité parametry, které jsou nezbytné pro správné fungování Udržitelného e-shopu, patří pokud možno transparentní řízení společnosti a podpora komunity. Snažte se o to, že nebude hlavní jen zisk, ale i plnění stanovených cílů, které jsou prospěšné pro veřejnost, dodržování etikety v podnikání, ale snažit se nastavit si všechna možná i nemožná antikorupční opatření.

V neposlední řadě je důležité, aby měli zainteresované osoby přístup k informacím, které budou zcela čisté a průhledné (tzv. transparentní). Pravidelně se informujte, jestli nejsou ve vaší komunitě nějaké problém, se kterými můžete pomoci a pokusit se je vyřešit. Buďte v komunitě stále aktivní a pokuste se zajistit si případně i certifikaci.

Jak se stát Udržitelným e-shopem?

Hlavní je zodpovědné chování vůči životnímu prostředí, aby naše planeta byla životaschopná i v budoucnosti. Nesmíte se schovávat před problémy a snažit se převzít iniciativu, aby bylo možné co nejvíce přispívat k osudu lidstva.

Všechno co je možné ovlivnit, to ovlivněte, to co se dá změnit, rozhodně co nejdříve změňte. Radujte se z vlastního obchodu, buďte stále pozitivní a snažte se ke svému podnikání přidat co nejvyšší přidanou hodnotu, kterou budete moci.

Podle průzkumu si až 70 % zákazníků klidně připlatí, pokud jde o koupi ekologického produktu. Pokud se zákazník rozhodne uskutečnit nákup prostřednictvím portálu Heureka.cz, není problém si Udržitelné e-shopy filtrovat a zacílit na konkrétní obchod.

Internetový obchod, který by se chtěl začlenit mezi Udržitelné e-shopy, musí nejdříve vyplnit Dotazník pro udržitelné e-shopy a poté vyčkat, než bude jeho žádost vyhodnocena. Jakmile je žádost zpracována a schválena, obdrží takový obchod zelené logo Udržitelný obchod, které umístí na svém webu, na kterém svůj e-shop provozuje.

Zákazníci tak budou vědět, že právě tento obchod patří mezi obchodníky, kterým není lhostejná budoucnost planety a bude se ze všech sil snažit o udržitelnou budoucnost.

Co se týká podmínek pro validaci e-shopu jako udržitelný, tam se zohledňuje a hodnotí celkový provoz obchodu, přístup nejen k životnímu prostředí, ale i k dodavatelům zákazníkům, vlastním zaměstnancům a ostatním, se kterým se obchodník setkává.

Které obchody najdete mezi Udržitelnými e-shopy?

 1. Nakup na Dobro
 2. Biopekárna Zemanka
 3. Econea
 4. Ekonákup
 5. BREAKOUT Clothing
 6. Bajali
 7. Coffee square
 8. Kokoza
 9. Ponožky od babičky
 10. Krasohledy
 11. Bamboolik
 12. Vegan Felicity
 13. Freshlabels
 14. ZDRAVÁ TRÁVA
 15. VonTree Candle
 16. Sirupárna
 17. lidovyobchudek.cz
 18. Levandulový dům
 19. Online zahradnictví
 20. Wood Style
 21. Nutsman
 22. Keramikapoeral
 23. Hanibal sport
 24. EcoBamboo
 25. MiNiKVaRiáT
 26. zKokosu
 27. BeCydog
 28. YUUKi
 29. Naturalis
 30. Pepper..field
 31. Hugo chodí bos
 32. Elis design
 33. Rozvoněno
 34. Folly
 35. U Vlásku
 36. CRICKEATERS
 37. Cocowoods
 38. ZAHRADA JEŽEK
 39. Brouci v hlavě
 40. VedleSebe.cz
 41. Repetky
 42. Bezobalofka
 43. OUTDOORSTUFF
 44. BUSHMAN
 45. Svíčky Supeko
 46. M&E design
 47. T-TOMI
 48. DESIGNSPOT
 49. Woldoshop
 50. Agátin svět
 51. Kampot.cz
 52. OXALIS
 53. WOOK
 54. GAIA HOME
 55. DŮM BYLINEK
 56. Dobrý Textil
 57. Whoop·de·doo
 58. Flexity
 59. Levandule pod Řípem
 60. Anela
 61. Balkanova
 62. BylinkoMilovnice
 63. Bobánek
 64. ECOprodukty
 65. CountryLife
 66. Lemniskáta – život bez bariér
 67. Spíme.cz
 68. Materialistic
 69. Bio nebio
 70. Bez obalu
 71. Barekol
 72. Barekol
 73. Moikka
 74. TLAMA games – deskovky k sežrání
 75. WOFCE
 76. vo.bal
 77. Brdská káva
 78. Ateliér Arwenka
 79. DigFashion
 80. Organikk
 81. Lobey
 82. Zelený eshop
 83. Trenýrkárna
 84. Tiki Mechulka
 85. Zdraví z Afriky
 86. Viva Beauty
 87. Ozon.cz
 88. CleanWear
 89. Reknihy
 90. Ski a Bike Centrum Radotín
 91. Vagus
 92. BAZARMS-HK
 93. Růžový květ
 94. SURFR Krám
 95. Pet Farm Family
 96. Ošetřeno.cz
 97. Textile Mountain
 98. V papíru
 99. NEEDO
 100. Sleepee
 101. Plenečky
 102. My hobbyhorse
 103. Amnesty Shop
 104. Home Herbs
 105. Kup Kus
 106. Fair Trade Centrum
 107. Levandulová farma
 108. Nilmore
 109. Kreidezeit
 110. Labatti
 111. Trime
 112. Jamiro’s jerky
 113. Gaea
 114. Kotoloč
 115. WILD WALK
 116. Skibi Kids
 117. biOrganica
 118. Z Komůrky
 119. SURF DREAM
 120. Proutěné zboží Tomáš Hradil
 121. Maroko v batohu
 122. Paperlove
 123. Garden Carrier
 124. GRIMBI
 125. Energie rostlin
 126. Vanilkové lusky
 127. Zerowastelife.cz
 128. Puaree
 129. Gold Bee
 130. Zemito
 131. Decathlon
 132. BIOFA CZ
 133. MýdLenka

Podobné články, co by vás mohly zajímat:


Jak se vám líbí tento článek? Pomohl vám?

5/5 (70 hodnocení)
​​

Kateřina Horáková

Kateřina Horáková

Práce s texty je nejen mou profesí, ale zároveň celoživotním koníčkem. Je to má vášeň stejně jako kvalitní čokoláda. Mám ráda výzvy a baví mě hrát si se slovy tak, aby byl výsledek dokonalý a přesně podle představ klienta. Mám více než 25 let praxe. Kromě toho moc ráda vařím i peču, vymýšlím recepty a stále zkouším něco nového. Ve volném čase si ráda přečtu dobrou knihu, tvořím videa a věnuji se své malé domácí ZOO.

Více o nás a jak články vytváříme | Spolupráce a kontakt

5 komentářů
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Přidat komentář
 1. Moc udržitelným e-shopům držím palce a už dlouho nakupuji asi u dvaceti z nich. Jsem za tento projekt ráda.

 2. Skvělý nápad, parádní projekt. Určitě budu Udržitelné e-shopy ráda podporovat a pravidelně zde nakupovat.

 3. Naprosto úžasný způsob, jak trochu pomoci naší planetě. Jsem opravdu velmi nadšený z takových projektů a určitě je moc rád podpořím, ať to stojí, co to stojí.

 4. Moc tomuto projektu fandím a snažím se jej podporovat už jen tím, že nakupuji právě v udržitelných e-shopech. Myslím si, že kdyby takto nakupoval každý, bude to motivace i pro další obchodníky.

 5. Neměla jsem vůbec tušení, že něco takového existuje, děkuji za článek. Teď už si budu dávat pozor, abych nakupovala v těch správných e-shopech.

Přidat komentář

Recenzer
Logo