Expozimetry

Ať už se focením živíte nebo je to pouze váš koníček, jistě jste informováni o tom, čemu všemu je třeba věnovat pozornost. Jedním z nejdůležitějších aspektů je expozice, kterou lze změřit právě expozimetrem.

Expozimetry jsou nezbytné pro dosažení správně exponovaných fotografií za všech světelných podmínek. Mohou vám také pomoci vytvořit konzistentní expozice v různých situacích nebo při použití různých fotoaparátů. Mnoho fotografů na ně spoléhá, aby zajistili, že zachytí scénu co nejpřesněji a dosáhnou kreativního vzhledu, který si přejí.

Porovnat ceny expozimetrů

Nejlepší expozimetry

Tento žebříček představuje nejprodávanější produkty s nejvyšším hodnocením od zákazníků.

Pořadí Název Hodnocení  Cena od Porovnat ceny Koupit
1. Sekonic L-308X-U Flashmate 100 % 5 490 Kč Zobrazit Patro.cz
2. UNI-T UT383 100 % 550 Kč Zobrazit Megaknihy.cz
3. Hyelec MS6612 100 % 708 Kč Zobrazit Hadex.cz
4. Sekonic L-308X Flashmate 99 % 5 790 Kč Zobrazit Fotoškoda.cz
5. Sekonic L-208 Twinmate 90 % 2 890 Kč Zobrazit Tipnet.cz

Co to je expozimetr?

Jedná se o zařízení, které se používá k měření množství světla přítomného v konkrétní scéně nebo prostředí. Používá se ve fotografii k určení vhodného nastavení expozice pro konkrétní snímek. Ačkoliv většina moderních fotoaparátů má expozimetr integrovaný, můžete ho také nalézt jako ruční zařízení, které měří světlo buďto pomocí odraženého, nebo dopadajícího světla.

Odražené světlo se měří namířením měřiče přímo na objekt, zatímco dopadající světlo se měří umístěním měřiče vedle objektu a měřením světla, které na něj dopadá. Samostatný expozimetr může často poskytnout přesnější údaje, proto si pojďme říci, jak takové zařízení vybrat.

Typy

Podle toho, co máte za cíl měřit, se bude lišit váš výběr, co se týče typu expozimetru. Jeden měří zábleskové osvětlení, druhý bodové světlo, třetí odražené světlo v širším úhlu a ten poslední dopadající světlo. Čím se jednotlivé druhy liší?
Expozimetr měřící zábleskové osvětlení (flashmetr)

Flashmetr měří intenzitu světla, které dopadá na předmět ve formě zábleskového osvětlení. Je součástí bodových expozimetrů, u kterých se měří světlo záblesku odražené od předmětu, u ostatních expozimetrů se mohou měřit oba druhy osvětlení. Většinou je možné využít dálkové odpálení záblesku synchro kabelem. Pokud byste si práci s flashmetrem chtěli ulehčit, stačí bezdrátově aktivovat záblesk pomocí dálkového ovladače. Čím dražší přístroj, tím větší množství funkcí, mezi které patří například načítání více záblesků.

Expozimetr měřící bodové světlo (spotmetr)

Spotmetr měří odražené světlo ve velmi úzkém úhlu. Měl by mít měřící úhel 1°, maximálně však cca 5°. Abyste dosáhli při práci se spotmetrem požadovaného efektu, musíte mít znalosti exponometrie a praktické zkušenosti. Pokud nelze změřit místo s odrazností 18 %, musíte provést větší množství měření a výsledek zprůměrovat.

Expozimetr pro měření odraženého světla v širším úhlu

Zde je důležitý měřící úhel – klasické expozimetry mívají poměrně velký úhel měření (cca 30 – 40°), cenově vyšší mají více nebo méně selektivní úhel měření (cca 5 – 15°) a jejich součástí je i hledáček, jež přístroj přesně zaměří. Pokud chcete, můžete si dokoupit také selektivní nástavec.

Expozimetr pro měření dopadajícího světla

Slouží k měření světla dopadajícího na fotografický předmět. Měří množství světla dopadajícího na předmět, spíše než světlo odražené od něj. Slouží k získání správné expozice při fotografování za různých světelných podmínek, a to dvěma způsoby – pomocí rozptylné ploché destičky, nebo polokoule (kaloty).

Měřič se skládá ze světelného senzoru a displeje, který zobrazuje naměřenou hodnotu. Může také poskytnout informace o rychlosti závěrky a cloně požadované pro danou expozici, což fotografovi umožňuje odpovídajícím způsobem upravit svá nastavení.

Metody měření

Metodu měření vybíráte na základě konkrétní situace – co zrovna fotíte. Existují dva způsoby, a to:

 • Měření dopadajícího světla – tato metoda měří množství světla dopadajícího na fotografovaný objekt. Je považována za přesnější a spolehlivější, protože není ovlivněna odrazivostí předmětu. Měří se čidlem umístěným za objektivem a používá se u zrcadlovek se systémem TTL.
 • Měření odraženého světla – tato metoda měří světlo odrážející se od předmětu fotografie. Používá se u fotoaparátů, kde je expozimetr zabudován do těla fotoaparátu nebo kde chce uživatel odměřit objekt ve scéně. Expozimetr podržíte před fotografovaným objektem tak, aby čidlo směřovalo k fotoaparátu.

Typ senzoru

Senzor slouží k měření intenzity světla místo fotografického filmu. Můžeme je rozdělit do tří typů:

 • Selenový článek – mění lineárně světelnou energii na elektrickou, vysoká přesnost, dobrá spektrální charakteristika, malá citlivost a stárnutí selenových článků, k čemuž u moderních modelů nedochází.
 • Fotoodpor ze sulfidu kademnatého (CdS) – nevytváří elektrické napětí, je proto zapotřebí použít zdroj energie, menší rozměry a vysoká citlivost, avšak velký paměťový efekt při zasažení světlem vysoké intenzity, horší rozložení spektrální citlivosti.
 • Křemíková fotodioda – nevyhovující spektrální citlivost, malý proud, proto vyžadují přídavné zesilovací obvody, malé rozměry, krátká reakční doba a vyšší stabilita. Nachází se ve většině moderních expozimetrů.

Zobrazování naměřených hodnot

Abyste věděli, kolik světla jste v daném prostředí naměřili, je třeba, aby se vám výsledek nějak zobrazil. A to pomocí:

 • Ručkový měřicí přístroj (galvanometr) – nachází se u selenových expozimetrů a expozimetrů s CdS fotoodporem.
 • Elektronický obvod s LCD displejem – na přístrojích s křemíkovou fotodiodou.

Měřicí úhel

Při měření odraženého osvětlení je důležitý měřící úhel, který se pohybuje mezi 30 až 40 °. Aby nebyl konečný výsledek ničím narušen, musíte si rukou dostínit čidlo, aby na něj nedopadaly paprsky. Dražší přístroje mají hledáček pro přesné měření a mívají měřicí úhel od 5 do 15 °.

Měření dopadajícího světla

Jak už jsme si řekli výše, existují dva způsoby, jak dopadající světlo měřit:

 • Rozptýlená plochá destička – používá se u snímání, kdy je nutné zjistit rovnoměrnost osvětlení v jednotlivých částech.
 • Polokoule (kalota) – při snímání trojrozměrných předmětů, protože zachytí světlo z celé poloplochy, tedy úhel 180 °.

Rozsah citlivosti ISO

Citlivost ISO je měřítkem schopnosti snímače fotoaparátu reagovat na světlo. Často se vyjadřuje jako číslo, přičemž vyšší čísla značí vyšší citlivost na světlo. Citlivost ISO (International Organization for Standardization) je spolu s clonou a rychlostí závěrky jednou ze tří hlavních složek expozice.

Při jejím použití dosáhnete zesvětlení fotografie. Hodnoty ISO se u moderních digitálních fotoaparátů obvykle pohybují od 100 do 3 200 nebo vyšší, expozimetry obvykle pracují s citlivostí ISO 3 až ISO 409 600. Dražší modely pracují s rozšířenou citlivostí.

Obecně platí, že nižší hodnoty ISO jsou nejlepší pro zachycení jasných venkovních scén, zatímco vyšší hodnoty ISO jsou lepší pro situace se slabým osvětlením nebo fotografování v interiéru.

Funkce

Hlavním úkolem expozimetru je určení vhodného nastavení expozice pro konkrétní snímek tak, aby byl v co nejlepší kvalitě. Ačkoliv má většina fotoaparátů tento nástroj integrovaný, jako samostatné zařízení dokáže být přesnější. Jaké funkce nabízí?

Měření teploty chromatičnosti

Pokud fotíte v interiéru, pravděpodobně využíváte různé druhy osvětlení, abyste tak dosáhli požadovaného efektu a fotografie byla co nejkvalitnější. Tato funkce dokáže měřit světlo, které vyzařují různé druhy umělého osvětlení, a to i v případě, že se liší jejich barva, tedy chromatičnost. Většinou naměří 1 600 – 40 000 K.

Trvalá korekce expozice

Pokud fotíte někde, kde je obraz výrazně světlejší (zasněžená krajina) nebo tmavší, budete potřebovat nastavit trvalou korekci expozice, abyste na fotografii vůbec něco viděli.

Značka

Mezi nejznámější značky expozimetrů patří PCE Instruments, Sekonic, Gossen a Voltcraft. Každý z nich vyrábí různé druhy, které se poté projevují na ceně.

Cena

Když už se bavíme o ceně, rozpětí je široké. Cena začíná na 2 000 Kč, přičemž expozimetry jsou malé a disponují základními funkcemi.

Od 5 000 Kč do 10 000 Kč je už funkcí více, i vzhled expozimetrů se liší. Kromě trvalých typů v této cenové kategorii seženete také zábleskové.

Přístroje nad 10 000 Kč jsou vhodné pro profesionály, jelikož dosahují ceny až téměř 150 000 Kč. Na druhou stranu, jsou vybaveny těmi nejlepšími funkcemi a velkým rozsahem měření.

Porovnat ceny expozimetrů

Údržba

I u expozimetru je nutná určitá údržba. Řiďte se proto těmito kroky:

 1. Pravidelně čistěte snímač expozimetru a objektiv, aby naměřené hodnoty neovlivňoval prach, nečistoty nebo šmouhy.
 2. Ujistěte se, že baterie funguje správně a vyměňte ji, jakmile začne vykazovat známky slabého stavu.
 3. Pravidelně kontrolujte přesnost svého expozimetru ručně a porovnejte ji s jinými zdroji, abyste se ujistili, že je přístroj správně zkalibrován.
 4. Chraňte jej před extrémními teplotami. Expozimetry mohou být citlivé na extrémní teploty, které mohou ovlivnit jejich hodnoty. Nenechávejte fotoaparát v horkém autě nebo jiném extrémním prostředí.
 5. Pokud si všimnete jakýchkoliv problémů s expozimetrem, jako jsou nesprávné údaje nebo pomalá doba odezvy, může být načase nechat jej opravit odborníkem.

Otázky a odpovědi

K čemu expozimetr slouží?

Pomáhá nastavit expozici tím, že měří množství světla přítomného v konkrétní scéně nebo prostředí. Může se nacházet buďto zabudovaný přímo ve fotoaparátu nebo ho je možné zakoupit jako samostatný nástroj – v takovém případě je přesnější. Má několik typů podle toho, jaké světlo se chystáte měřit.

Podle čeho vybrat vhodný typ expozimetru?

Expozimetry se dělí na jednotlivé typy podle toho, co konkrétně měří. Jeden měří zábleskové osvětlení, druhý bodové světlo, třetí odražené světlo v širším úhlu a ten poslední dopadající světlo. Dle vašich záměrů poté vyberete jeden z nich.

Jak na údržbu expozimetru?

Údržba expozimetru není nijak náročná, stačí snímač a objektiv pravidelně čistit, kontrolovat stav baterie a vyměnit ji v případě, že je oslabena, prověřovat přesnost, chránit před extrémními teplotami. Pokud se s vaším expozimetrem vyskytnou problémy, předejte ho odborníkovi.

Závěr

Expozice je velmi důležitým údajem, který v oboru fotografování budete potřebovat znát, a proto můžete využít právě expozimetr, jež vám změří množství světla, ať už samostatně nebo přímo ve fotoaparátu. Při jeho výběru je třeba ohlídat si několik parametrů, zejména se rozhodnout, co chcete měřit, abyste dosáhli požadovaného výsledku, jinak vám ale bude tento nástroj dobrým pomocníkem.

Expozimetry můžete nakoupit v e-shopu: Onlineshop.cz

Podobné články, co by vás mohly zajímat


Zdroje: www.wikipedia.org, www.megapixel.cz

Jak se vám líbí tento článek? Pomohl vám?

5/5 (90 hodnocení)
​​

Eliška Vachková

Eliška Vachková

Psaní je můj způsob sebevyjádření, který mi zároveň dodává určitou formu bezpečí. Když zrovna nepíšu články (což se moc nestává), učím soukromě angličtinu nebo cvičím. Obecně miluju organizaci, a tak je můj život jeden velký nepořádek, který se snažím mít pod kontrolou. Abych si zachovala rovnováhu, chodím na procházky, medituji, věnuji se józe nebo čtu knihy. Stres je mé druhé jméno, ale produktivita to první.

Více o nás a jak články vytváříme | Spolupráce a kontakt

1 komentář
 1. Potřebovali jsme expozimetr do firmy, takže jsem hledal nějaký vhodný. V obchodě mi poradili Sekonic C-800 SpectroMaster, hned jsem ho objednal, tak doufám, že to bude dobrá investice. Má s ním někdo zkušenost?

Přidat komentář

Recenzer
Logo