Tepelná čerpadla k bazénu

Vlastníte větší bazén a přemýšlíte nad tím, jakým způsobem zajistit jeho vyhřátí? Vhodným řešením může být tepelné čerpadlo, které se dle svého zdroje dělí na několik druhů. Jedná se sice o cenově vyšší přístroj, jeho vlastnosti vás ale přesvědčí o tom, že se opravdu vyplatí.

Porovnat ceny čerpadel

Jak tepelné čerpadlo funguje?

Tepelné čerpadlo funguje na principu přenosu tepla z jednoho místa na druhé – k absorbování a uvolňování tepla se používá chladicí kapalina. V režimu vytápění odebírá tepelné čerpadlo teplo z venkovního vzduchu, země nebo vody v závislosti na typu tepelného čerpadla. Chladivo absorbuje toto teplo a je stlačováno kompresorem. Proces zvyšuje teplotu chladiva, které se pak uvolňuje do vnitřního vzduchu přes vnitřní výměník. Když chladivo proudí vnitřní spirálou, uvolňuje absorbované teplo, které ohřívá vzduch v místnosti.

V režimu chlazení pracuje tepelné čerpadlo obráceně. Chladivo absorbuje teplo z vnitřního vzduchu a přenáší ho ven. Chladivo při průchodu venkovní spirálou uvolňuje absorbované teplo venkovnímu vzduchu nebo zemi v závislosti na typu tepelného čerpadla. Celkově tepelné čerpadlo poskytuje energeticky účinný způsob vytápění a chlazení domů či bazénů tím, že přenáší teplo z jednoho místa na druhé, namísto toho, aby generovalo teplo spalováním nebo elektrickým odporem.

Typy

Jak už jsme si řekli, podle toho, jakým způsobem tepelné čerpadlo pracuje s teplem a odkud ho bere, jej můžeme rozdělit na několik typů – vzduchové, země-voda, vodní a hybridní. Pokud byste s jedním z druhů chtěli vytápět i ve vašem domově, je to možné, zejména u čerpadla vzduch-voda. Jednoduše tak ušetříte, jelikož lze jedno čerpadlo využít pro několik účelů, a to sice topení v domácnosti, ohřev teplé vody i ohřívání vody v bazénu.

Vzduchová tepelná čerpadla

Tento typ tepelného čerpadla je nejběžnějším typem používaným pro obytné bazény. Fungují tak, že odebírají teplo z okolního vzduchu a předávají ho do bazénové vody.

Tepelná čerpadla země-voda

Tepelná čerpadla země-voda jsou taktéž známá jako geotermální tepelná čerpadla a fungují tak, že odebírají teplo ze země. Jsou dražší na instalaci, ale nabízejí konzistentnější topný výkon a jsou vysoce energeticky účinné.

Vodní tepelná čerpadla

Vodní tepelná čerpadla využívají k ohřevu bazénu vodu z blízkého zdroje, jako je jezero nebo řeka. Jsou zvláště účinné v teplejším klimatu, kde je teplota vody trvale vyšší.

Hybridní tepelná čerpadla

Hybridní tepelná čerpadla kombinují vlastnosti vzduchových i vodních tepelných čerpadel a poskytují větší flexibilitu, pokud jde o možnosti instalace a energetickou účinnost. Jsou zvláště užitečné v podnebí s kolísáním teplot.

Klasické vs. invertorové čerpadlo

Čerpadla bychom mohli rozdělit ještě podle jednoho kritéria, a to způsobu udržování teploty. Zatímco klasické tepelné čerpadlo funguje na bázi tlačítka off/on – buďto je vypnuté nebo zapnuté podle toho, kolik stupňů ve vodě naměří, invertorové čerpadlo se nevypíná, pouze udržuje teplotu při nižší spotřebě elektrické energie.

U klasického modelu tedy dojde ke spuštění pouze tehdy, kdy teplota klesne, aby mohla být ohřáta, kdežto invertorové čerpadlo pracuje na principu procent výkonu, například 25, 50, 70 a 100. Existují však i plynule a automaticky regulovaná čerpadla, která pracují s plným rozsahem od např. 20 do 100 % výkonu.

Oproti klasickému tepelnému čerpadlu si lze libovolně nastavit rychlost vyhřátí bazénu. Pokud by bylo třeba, můžete vodu i ochladit. Díky všem těmto výhodám je cena samozřejmě o dost vyšší – kdo chce komfort, musí si připlatit.

Velikost bazénu

Je asi samozřejmé, že čím větší bazén máte, tím výkonnější čerpadlo budete potřebovat. Nejde ale tak úplně o velikost, jako o objem vody, který se v něm nachází. Ten si musíte vypočítat pomocí vzorečku:

 • Kruhový bazén: V=π*r2*v
 • Obdélníkový bazén: V= a*b*c
 • Obdélníkový bazén se sestupným dnem: V = a*b*c+1/2*a*b*(c1-c2)
 • Atypické tvary: V=a1*b1*c1+a2*b2*c2+πr2*v – (πr2 α/360) – a3*b3*c3

U každého čerpadla najdete údaj, pro jaký objem bazénu je vhodný. Obecně platí:

 • Menší bazény do 20 m3 – čerpadlo o tepelném výkonu (ne příkonu) do 3 až 5 kW.
 • Střední bazény od 20 do 40 m3 – čerpadlo kolem cca 5 až 9 kW výkonu.
 • Větší bazény od 40 do 50 m3 – čerpadlo s výkonem od cca 9 do 12 kW.
 • Velké bazény nad 50 m3 – čerpadlo o výkonu 12 a více kW.

Teplota

Velkou výhodou je, že čerpadlo je efektivní i při poměrně nízkých teplotách, mělo by jít ale spíše o cca 15 až 26 °C. Dokáže pracovat i kolem 10 °C, teplota by však neměla klesat pod 8 °C, zároveň přesahovat 35 °C, jinak se může přehřívat.
Co se týče přímo teploty v bazénu, neměla by být vyšší než 30 °C, aby vás příjemně osvěžila a netvořily se v ní teplomilné řasy.

Umístění

Kde se nachází nejlepší místo pro tepelné čerpadlo? Poblíž bazénové filtrace. Je třeba, aby měl sací otvor dostatek prostoru kolem sebe, jinak by mohlo dojít ke snížení výkonu. Najděte proto kvalitní zpevněný podklad s dostatečnou vzdáleností od všech překážek, jako jsou například zdi či stropy. Využít můžete i štěrkové podloží, jež tepelné čerpadlo částečně i odhluční, protože pohltí vibrace. Zadní část a boční stěny potřebují obvykle minimálně 50 až 80 cm místa.

Nejvíce prostoru však vyžaduje čelní část s výstupem vzduchu, kde by mělo jít minimálně o 2 m i více. Dejte pozor, aby nemířila tam, kde se nacházejí lidé, jelikož vyfukuje velmi chladný nepříjemný proud vzduchu. Vzdálenost od bazénu by se měla pohybovat mezi 3,5 až max. 10 m.

Nakonec, v ideálním případě by mělo být tepelné čerpadlo zastřešeno, aby bylo chráněno proti slunečnímu záření, nicméně záleží na konkrétním modelu a jeho krytí proti povětrnostním podmínkám. Neumisťujte ho přímo na trávu ani poblíž rostlin.

Rychlost ohřevu

Tepelná čerpadla jsou vysoce výkonná zařízení, přesto je ale třeba počítat s tím, že ohřev vody nějaký ten čas zabere. Může jít o několik hodin, nebo dokonce i dní. Je logické, že nejdéle bude trvat vodu ohřát na začátku, kdy bazén poprvé napustíte. V takovém případě budete chtít docílit provozní teploty, což je počet stupňů vody, ve které se už dá koupat. Vše si nastavíte dle svých potřeb.

Méně náročný proces bude právě při provozní teplotě, kterou bude třeba doladit v momentě, kdy klesne pod zadaný bod. Tepelné čerpadlo vám zajistí možnost koupání i mimo sezónu, což ocení všichni milovníci vody.

Příkon, výkon a tepelný faktor

Příkon zde nehraje takovou roli, pouze vypovídá o spotřebě energie za časovou jednotku, a bude se vám hodit spíše při dalších výpočtech.

Při výběru čerpadla budete hledět především na tepelný výkon, což je hodnota tepelné energie, kterou dokáže čerpadlo vyvinout. Označuje tedy maximální výkon za optimálních podmínek. Vzhledem k velikosti bazénu by vás měl zajímat, abyste věděli, za jak dlouho vodu dokáže ohřát.

Tepelný faktor COP se nazývá také koeficient výkonu a udává poměr mezi tepelným výkonem a příkonem, tedy mezi spotřebou a vyprodukovaným teplem. Vypočítává se tak, že se tepelný výkon dělí příkonem – čím vyšší číslo vyjde, tím je zařízení efektivnější. Průměrně se pohybuje kolem hodnoty 6, což v praxi znamená, že za optimálních podmínek čerpadlo vyrobí 6krát více tepla, než kolik spotřebuje elektřiny.

Rozměry, hmotnost, hlučnost

Pokud chcete kvalitní a výkonné čerpadlo, budete se muset smířit s tím, že není příliš kompaktní. Bohužel, většinou váží okolo 40 až 55 kg. Nižší hmotnost značí také nižší výkon, jedná se o čerpadla pro menší bazény s hmotností pod 20 kg.
Co se rozměrů týče, je to různé. Nejdelší strana mívá 70 až 100 cm, výška se pohybuje kolem 40 až 70 cm a hloubka je cca 30 až 40 cm.

Hluku se obávat nemusíte, přístroje většinou pracují na 50 až 53 dB, přičemž invertorové modely jsou tišší. Pokud navíc nepracují na plný výkon, hlučnost může být jen 40 dB.

Zapojení

 1. Určete vhodné umístění tepelného čerpadla.
 2. Instalujte tepelné čerpadlo podle pokynů výrobce. Připojte elektrické vedení a ujistěte se, že je vše správně uzemněno.
 3. Připojte přívodní a vratné potrubí vody. Přívodní potrubí přivádí studenou vodu z bazénu do tepelného čerpadla, zatímco vratné potrubí přivádí ohřátou vodu zpět do bazénu. Použijte ohebné PVC potrubí a utáhněte všechny spoje vhodnými armaturami.
 4. Nainstalujte snímač průtoku na přívodní potrubí. Tím se zajistí, že voda bude protékat tepelným čerpadlem před jeho zapnutím, což zabrání poškození jednotky.
 5. Na vratné potrubí nainstalujte obtokový ventil. To vám umožní kontrolovat množství ohřáté vody proudící zpět do bazénu.
 6. Připojte ovládací panel tepelného čerpadla k systému automatizace bazénu. To vám umožní nastavit a upravit teplotu vašeho bazénu ze vzdáleného místa.
 7. Důkladně otestujte systém cirkulací vody tepelným čerpadlem při různých teplotách. Před použitím bazénu se ujistěte, že nedochází k únikům a, že systém správně funguje.
 8. Podle potřeby se poraďte s licencovaným elektrikářem, instalatérem nebo technikem, abyste zajistili správnou instalaci a bezpečnost.

Funkce

Abyste nemuseli vstávat z lehátka jen kvůli tomu, abyste čerpadlo nějak upravili, lze ho ve většině případů ovládat přes digitální ovládací panel s LCD nebo LED displejem na boku zařízení. U některých modelů můžete narazit i na dotykový displej, popřípadě propojení s mobilní aplikací.

Co ale najdete u každého čerpadla, je volba teploty vody, která se obvykle pohybuje mezi 15 až 30 °C. Někde je možné nastavit i chlazení.

Mezi další funkce patří časové funkce, bezpečnostní prvky, jako třeba ochrana proti namrzání či přehřátí, proti vysokému či nízkému tlaku chladiva.

Značka

Značek existuje spousta, mezi ty nejznámější řadíme Marimex, Poolex, Azuro nebo Brilix. Nabízejí špičkovou kvalitu a některé z nich dokonce sídlí v České republice.

Cena

Tepelné čerpadlo je drahá záležitost, proto si ji také pořizují většinou majitelé větších bazénů, kterých se skutečně vyplatí. Do 15 000 Kč čerpadlo pořídí všichni, kdo nejsou nároční a jejich bazén má objem do cca 20 m3.

Od 15 000 Kč do 30 000 Kč najdete už výkonnější čerpadla, která se hodí do větších bazénů s objemem 20 až 50 m3.
Nad 30 000 Kč budete hledat jen ta nejvýkonnější zařízení. V případě invertorových modelů je tato cena minimální, takové čerpadlo zakoupíte klidně i v rámci sta tisíc.

Porovnat ceny čerpadel

Údržba

Protože se jedná o dražší přístroj, určitě se chcete ujistit, že funguje správně. Pravidelná údržba zajistí delší životnost a minimalizuje problémy.

 1. Udržujte oblast kolem tepelného čerpadla bez nečistot, vegetace a jiných překážek, které by mohly blokovat proudění vzduchu.
 2. Vyčistěte spirály výparníku a kondenzátoru alespoň jednou ročně nebo častěji, pokud žijete v prašném nebo vlhkém prostředí. Použijte měkký kartáč nebo hadici k odstranění nečistot z cívek.
 3. Vzduchový filtr pravidelně kontrolujte a vyměňte jej, pokud je špinavý nebo ucpaný. Znečištěný vzduchový filtr může snížit účinnost tepelného čerpadla a vést k vyšším účtům za energii.
 4. Zkontrolujte lopatky ventilátoru, zda nejeví známky opotřebení nebo poškození a ujistěte se, že jsou pevně připevněny k hřídeli motoru.
 5. Zkontrolujte hladinu chladiva a v případě potřeby doplňte. Nízká hladina chladiva může způsobit, že tepelné čerpadlo bude pracovat intenzivněji a spotřebuje více energie.
 6. Zkontrolujte elektrické spoje a hledejte známky koroze nebo poškození. Utáhněte uvolněné spoje a podle potřeby vyměňte poškozenou kabeláž.
 7. Zkontrolujte odtokovou vanu a odtokové potrubí, zda nejsou ucpané. Odstraňte veškeré nečistoty nebo usazeniny, abyste zabránili poškození vodou a růstu plísní.

Otázky a odpovědi

Jaký typ tepelného čerpadla k bazénu zvolit?

Máte na výběr ze čtyř možností – vzduchové, země-voda, vodní a hybridní. Každý z těchto druhů má odlišný zdroj, díky kterému vodu ohřívá nebo ochlazuje. Záleží na tom, jaký máte rozpočet a která z možností vám přijde nejvýhodnější.

Je možné použít tepelné čerpadlo k bazénu na vytápění domu?

Ano, možné to je. Budete tak šetřit nejen peníze využité na elektrickou energii, ale také místo, jelikož nebudete potřebovat místo pro další přístroj. Můžete tak ohřívat vodu v bazénu, ale zároveň získat efektivní vytápění místností či naopak chlazení v horkých letních dnech.

Klasické nebo invertorové čerpadlo?

Tady to bude hlavně o financích, jelikož invertorové čerpadlo vás vyjde na mnohem více peněz. Na druhou stranu, udržuje teplotu vody v bazénu při využití minimální spotřeby elektrické energie. Navíc si můžete navolit rychlost ohřevu, vodu lze i ochladit.

Závěr

Pokud vlastníte větší bazén a chcete vodu vyhřát, ať už vám nevyhovuje její přirozená teplota, nebo se chcete koupat i mimo sezónu, tepelné čerpadlo je výkonným a efektivním zařízením, na které se můžete spolehnout. Při výběru se soustřeďte na veškeré parametry, které jsme si zde uvedli, abyste byli s konečným produktem spokojeni.

Podobné články, co by vás mohly zajímat


Zdroje: www.wikipedia.org, www.mountfield.cz

Jak se vám líbí tento článek? Pomohl vám?

5/5 (90 hodnocení)
​​

Eliška Vachková

Eliška Vachková

Psaní je můj způsob sebevyjádření, který mi zároveň dodává určitou formu bezpečí. Když zrovna nepíšu články (což se moc nestává), učím soukromě angličtinu nebo cvičím. Obecně miluju organizaci, a tak je můj život jeden velký nepořádek, který se snažím mít pod kontrolou. Abych si zachovala rovnováhu, chodím na procházky, medituji, věnuji se józe nebo čtu knihy. Stres je mé druhé jméno, ale produktivita to první.

Více o nás a jak články vytváříme | Spolupráce a kontakt

1 komentář
 1. Čerpadlo k bazénu jsme koupili od značky Marimex a byla to velmi dobrá investice. Perfektně funguje a dělá přesně to, co se od něj čeká.

Přidat komentář

Recenzer
Logo