Solární panely

Solární nebo také fotovoltaické panely nejsou výrobek, který byste si běžně koupily v obchodě. Pokud uvažujete, že si pořídíte na dům, firmu, nebo kamkoliv jinam solární panely, budete muset oslovit firmu, která vám panely dodá a namontuje. Z tohoto důvodu může být pro někoho zbytečné ztrácet čas uvažováním, jaké solární panely pořídit.

Přesto je však vhodné, zjistit si alespoň některé informace o fotovoltaických panelech. Díky tomu, že nebudete před dodavatelem panelů působit jako vyložený laik, bude jednání mnohem příjemnější. Někteří nepoctivý dodavatelé se vás mohou snažit vnutit ne zcela vhodné a účinné panely pro váš dům a jednání nemusí být ani nijak příjemné. Pořízení solárních panelů představuje velkou investici a je vhodné před oslovením nějaké firmy získat o panelech co možná nejvíce informací.

Před tím, než nějakého výrobce oslovíte, je nutné vědět, kolik budete moci do panelů investovat. Rozmyslet byste si měli i to, jakým způsobem budete fotovoltaiku využívat. Solární panely by měly přinést vaší domácnosti nějaký zpětný zisk, nejdůležitější je tak vybírat panely s ohledem na výkon. Naakumulovanou energii můžete dodatečně využívat díky baterii nebo ji využijete pro ohřev užitkové vody.

Chci vědět víc

Jak funguje solární panel?

Fotovoltaický článek vyrábí elektřinu pomocí slunečního záření. Sluneční záření je považováno za nevyčerpatelný a obnovitelný zdroj energie. Abyste elektřinu vyrobily, nebudete potřebovat žádné palivo, tudíž je samotná výroba naprosto ekologická. Samotná fotovoltaická elektrárna je tvořena pouze dvěma komponenty solárními panely a střídačem.

 • Panely – umísťují se nejčastěji na střechu a při dostatečném slunečním svitu jsou schopny vyrábět elektřinu. Čím větší výkon budete potřebovat, tím více panelů musíte koupit. Panely by měly být umístěny tak, aby na ně dopadalo co nejvíce slunečního svitu.
 • Střídač – nebo také měnič se příslušenství, které vám umožní nashromážděnou energii využívat jako běžný elektrický proud. Střídač je ve své podstatě krabice umístěná na zdi, do které vedou kabely z panelů. Ze střídače pak vede pouze jeden kabel, který je sveden do domácího rozvaděče.

Mezi další příslušenství, které můžete využívat, patří baterie nebo zásobník vody. Toto příslušenství plní funkci úložiště, které můžete využívat v době, kdy máte přebytek nashromážděné energie.

Typy

Solární panely jsou zastoupeny 3 typy, přičemž každý typ má trochu jiné vlastnosti, liší se nejen výkonem, ale i schopností přeměny energie ze světla. To, který typ panelu bude vhodný pro váš domov, ovlivňuje i poloha pozemku. V Evropských zemích se používají především monokrystalické nebo polykrystalické panely.

Monokrystalické panely

Tmavé hnědé nebo černé panely, které jsou nejčastěji používané v naší zeměpisné šířce. Při ideálních podmínkách se mohu pyšnit vysokou účinností při menší velikosti. Panely obsahují krystaly křemíku, které bývají větší než 10 cm. Pokud umístíte panely do ideálního sklonu směrem ke slunci, bude účinnosti panelů asi 14 – 18 %. Díky tomu patří monokrystalické panely k těm nejúčinnějším.

Polykrystalické panely

Obsahují polykrystalické články, výroba je o něco jednodušší, což se odráží na nižší pořizovací ceně. Počítat však musíte s nižší účinností, která bývá v rozmezí 12 – 17 %. Polykrystalické panely se vyznačují rovnoměrným výkonem při rozptýleném světle.

Tyto panely poznáte podle modrého odstínu, jednotlivé články mají rozdílnou velikost a samotné panely jsou složeny z mnoha menších krystalů. Tyto panely jsou vhodné při bočním umístění, kdy je světlo víc rozptýlené.

Amorfní panely

Využívají se na velkých plochách, ne příliš vhodně orientovaných střech. Panely mají vyšší citlivost i při nízké intenzitě slunečního svitu.

Základem amorfních panelů je tenčí křemíková vrstva, která je umístěna na fólii nebo skle. Udávaná účinnost je cca 7 – 9 %. Abyste dosáhly stejného výkonu jako u monokrystalických nebo polykrystalických panelů, budete potřebovat plochu, která má až 2,5 x větší velikost. Při celoročním používání však bude výnos o 10% větší než u předešlých typů. Tyto panely jsou totiž více citlivé na rozptýlené sluneční světlo.

Připojení k síti

Solární panely lze rozdělit do dvou skupin i podle toho, zda je budeme moci připojit k síti.

Ostrovní systémy

Využívají se zejména v chatových oblastech nebo místech, kde není možné připojit panel k síti nebo je toto připojení finančně velmi náročné. Ostrovní systémy se používají i v případech obytných automobilů nebo lodí.

Součástí těchto systémů je i baterie, která vyrobenou energii uchovává. Nashromážděnou energii tak můžete využívat v době, kdy nesvítí slunce. Na ostrovní systémy se díky programu Nová zelená úsporám vztahuje státní dotace.

Sluneční systémy

Jsou systémy, které jsou zapojeny do veřejné sítě. Tyto systémy zpravidla vyrábí více energie a přebytky poté dodává do sítě. Tuto energii pak můžete opět odebírat v době, kdy nesvítí slunce. Tyto solární systémy se často využívají také pro ohřev vody.

Tip: Nezapomeňte si při zprovoznění solárních panelů změnit tarif u vašeho poskytovatele energií.

Výkon

Při dobrých světelných podmínkách dopadá na m2 panelu cca 1 000 W energie. U solárních panelů se zpravidla udává špičkový výkon. Jednotkou výkonu je WP – Watt peak nebo kWP – kilo Watt peak. Špičková výkon výrobce zjistí na základě standardního testu, který se provádí při 25°C na 1 m2 panelu při 1 000 W. Špičkového elektrického výkonu může solární panel dosáhnout pouze v případě, kdy je vystaven přímému slunečnímu svitu.

Při orientačních výpočtech se zjistilo, že v naších podmínkách může kvalitní panel vyrobit za rok asi 1 000 kWh. Abyste zjistili, kolik panelů budete potřebovat, musíte alespoň odhadem vědět, kolik kWh budete potřebovat ze slunce vygenerovat. Potřebovat můžete například 4 200 kWh, přičemž na panelu je uveden výkon o velikosti 300 Wp. 4 200 tak vydělíte číslem 300 a vyjde vám 14. Potřebovat tak budete 14 solárních panelů s výkonem 300 Wp. Nejčastěji se prodávají panely s výkonem v rozmezí 270 – 450 Wp.

Energetická účinnost

Účinnost fotovoltaických panelů udává, jaké množství přijatého světla přemění panel na elektrickou energii. Zde platí pravidlo, čím je panel dražší, tím je i účinnější. Nejvíce se prodávají panely s cca 20% účinností. Tato účinnost znamená, že panel dokáže na elektřinu přeměnit 1/5 sluneční energie, kterou přijme.

Teplotní koeficient

Je parametr, který uvádí, jak účinnost solárního panelu ovlivňuje teplo. Zde platí, že čím je teplo větší, tím je účinnost panelu menší. Solární panely jsou tedy nejúčinnější během zimy, avšak jejich výkon ovlivňuje zimní nedostatek světla. U koeficientu se tak držte pravidla, čím nižší je procento teplotního koeficientu na °C, tím je účinnost vyšší.

Umístění

Střešní fotovoltaiku budete vybírat i podle toho, na které straně budou na střeše umístěny. Pochopitelně nejlepší je umístit panely tam, kde sluneční paprsky dopadají v největším množství, což však není vždy možné. Kromě jižní strany se tak panely montují i na jihozápad a jihovýchod. Zde však budete muset počítat s nižším výkonem.

Zohlednit však musíte i stav vaší střechy. Ne každá střecha instalaci panelů umožňuje, a to vzhledem k vyššímu zatížení.

Baterie

Baterie na solární panely slouží k ukládání energie a není přímou součástí panelů. V případě zájmu ji můžete pořídit dodatečně. Na druhou stranu není ani povinnou výbavou, bez které by se panely neobešly. Mnozí tak řeší otázku, zda baterii pořídit nebo ne. Baterie představuje počáteční náklady navíc, její pořízení se však často vyplatí. Pokud nevyužijete nahromaděnou energii například pro ohřev vody, budete ji moci prodávat za nízký poplatek do distribuční sítě.

Baterie vám však umožní přebytečnou energii uchovat a využívat v době, kdy nesvítí slunce. Použít ji však můžete i ve špičkách, kdy byste normálně za elektriku zaplatily více peněz. Právě toto využití baterie je velmi oblíbené. Přebytečnou energií je možné dobíjet také elektromobil. Bateriová úložiště se liší svojí kapacitou. Se správnou velikostí by vám měl opět poradit kvalitní dodavatel.

Značka

To, zda jsou panely kvalitní, závisí na výrobním materiálu, ale i způsobu výroby. Kvalitu panelů si však nebudete moci ověřit dopředu, spolehnout se můžete pouze na výrobce. Než svého dodavatele oslovíte, měli byste si zjistit i základní informace o společnosti, která panely vyrábí. Přední výrobce mají dostatek finančních možností, aby mohli investovat do vývoje i výzkumů, malé firmy naopak mnohdy nabízí levnější a méně kvalitní zboží. Velmi podstatnou roli hraje i poskytovaný zákaznický servis. V současné době je největším dodavatelem panelů E.ON. nebo ČEZ.

Cena

Pořízení střešní fotovoltaiky je finančně velmi nákladné. To, kolik stojí solární panely nelze přesně vyčíslit. Přesnou kalkulaci vám připraví vámi zvolený dodavatel. Cenu udává samotná velikost a množství panelů, výkon i samotná značka. V tomto případě se však nevyplatí šetřit, jestliže jste se rozhodli solární panely pořídit, měli byste vždy preferovat kvalitního, i když často dražšího výrobce. Samozřejmostí by měly být i certifikáty, které vám zaručují kvalitu použitých materiálů i delší životnost panelů.

Chci vědět víc

Otázky a odpovědi

Jaká je životnost solárních panelů?

Standardní záruka na solární panely je 25 let, přičemž by po tuto dobu neměla klesnout jejich účinnost pod 80%. Solární panel však může vydržet i více než 35 let. Jestliže narazíte na výrobce, který vám tuto záruku neposkytne, bude vhodnější vybírat jinde.

V tomto případě si ani samotný výrobce není jistý potřebnou kvalitou svého zboží. Zlákat k nákupu by vás neměla ani příznivá pořizovací cena. Odhadovaná životnost střídače je cca 12 let a životnost baterie asi 15 let.

Je nutné vyřizovat před instalací panelů nějaká povolení?

Povolení budete potřebovat pouze v případě, kdy budete muset před instalací provádět nějaké stavební úpravy, zásahy do nosné konstrukce. Jestliže však nedojde ke změně vzhledu, instalace nemá vliv ani na požární bezpečnost nebo neplánujete panely umístit na památkovou budovu, nemusíte vyřizovat povolení ani ohlášení stavby.

Jaký je nejlepší sklon panelů?

Za optimální rozmezí se považuje sklon 20 – 50°. Nejlepší celoroční výnos dosáhnete díky sklonu okolo 35 – 45°. Sklon ovlivňuje i světová strana, na které jsou panely umístěny.

Čím více jsou na západ nebo východ, tím více by měly být položeny. Vždy by měl být však dodržen sklon minimálně 15°, což je velikost, kdy panel neztratí samočistící schopnosti. Díky touto sklonu se během deště zbaví panel velkého množství prachu nebo různých nečistot. Pod tímto úhlem může z panelu poměrně snadno sjet i sníh.

Závěr

Díky solárním panelům nebudete závislí na běžných dodávkách elektrické energie. Nebudete vás strašit stále se zvyšující cena energií. V souvislosti s fotovoltaickou elektrárnou se udává úspora od jednotek po desítky tisíc ročně. Investice by se vám měla při správně zvolených panelech vrátit zhruba mezi 11 – 16 lety.

Střešní elektrárna může pokrýt větší nebo menší část spotřeby a vyhnete se i běžným výpadkům, které často souvisí s nepříznivým počasím. Jediné, co pro výrobu potřebujete je sluneční svit. Těšit vás může i to, že elektřina vyrobená solárními panely je 100% ekologická, při výrobě nedochází ke spalování žádného paliva, tudíž nevznikly emise a ani žádný odpad.

Solární panely můžete nakoupit také v: Mall.cz, Tipa.cz, 4camping.cz, Svet-svitidel.cz, Woltair.cz, Mobler.cz

Podobné články, co by vás mohly zajímat


Zdroj: www.woltair.cz

Jak se vám líbí tento článek? Pomohl vám?

4.8/5 (163 hodnocení)
​​

Alena Rajnochová

Alena Rajnochová

Po vystudování střední školy jsem vyzkoušela více různých profesí. Mojí velkou vášní jsou knihy, které mě přivedly i k psaní vlastních příběhů. Díky nim jsem se dostala k profesnímu psaní. Ve volném čase se věnuji rodině, mám ráda turistiku, ale i relax u moře.

Více o nás a jak články vytváříme | Spolupráce a kontakt

17 komentářů
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Přidat komentář
 1. Nechali jsme si udělat návrh a podle odborníků se k nám nejlépe hodí polykrystalické panely. Rozhodli jsme se, že si necháme instalovat fotovoltaiku na míru, takže jsme vše svěřili specializované firmě, která se postará úplně o všechno, dokonce i o vyřízení dotace. V takových případech je člověk rád, když se má na koho obrátit, aby mu někdo pomohl a zařídil, co je možné.

 2. Solární panely jsme se rozhodli s manželem pořídit s ohledem na neustále se zvyšující ceny energií. Rozhodně jsme udělali dobře a pro náš rodinný dům je to dostačující zdroj.

 3. Manžel chtěl pořídit solární panely, ale nemohl se rozhodnout pro konkrétní typ. Já chtěla monokrystalické panely, ale on si vybral polykrystalické. Nakonec tedy vybral ty, které jsem chtěla já a myslím si, že to byla skvělá volba, protože fungují opravdu skvěle a vše po připojení pracuje tak, jak má.

 4. Manžel objednával Jinko Solar Tiger Pro JKM460M-60HL4-V Black Frame Solární Panel Half-cell Monokrystalický 460Wp 10ks/bal, které si vybral na Heuréce díky vašemu článku. Upřímně, zatím fungují a dělají, co mají, víc se asi hodnotit nedá, možná za nějaký čas.

 5. Solární panely jsem vybral monokrystalické a jsem moc spokojený. Ani sem nevěřil, že je instalace tak rychlá.

 6. Aktuálně jednáme s firmou Schlieger, kterou jsem objevila díky vašemu portálu. Jsou velmi slušní a své práci rozumí.

 7. Díky za váš článek, ani sem netušila, kolik informací musí člověk nastudovat, než se do pořízení fotovoltaiky nebo tedy solárních panelů pustí.

 8. Solární panely jsem nakoupil u firmy Schlieger a mám s nimi velmi dobrou zkušenost.

 9. Solární panely aktuálně řešíme pro naši chalupu, kterou chceme využívat i k bydlení.

 10. Panely obsahují krystaly křemíku, které bývají větší než 10 cm. :)

  • Největší krystaly křemíku používané v elektronice dnes průměr až 450 mm a délka až 3000 mmm. Monokrystalické plátky v panelu pak mohoubýt až 150 x 150 mm…

1 2

Přidat komentář

Recenzer
Logo