Pokud budete chtít přepravovat nebezpečné látky, pak na zkratku ADR rozhodně narazíte. Jsou to počáteční písmena slov Accord Dangereuses Route nebo Accord europeén au transport international des marchandises par route.

Zkratka se sice běžně nepřekládá, ale člověk by měl mít přehled. V překladu je to tedy Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí.

V rámci této dohody jsou dopravci seznámeni s jasně stanovenými podmínkami, které je potřeba dodržet, pokud hodlají přepravovat jakékoliv nebezpečné věci, tedy nebezpečný náklad. Jsou to svým způsobem bezpečnostní normy určující jak nebezpečné látky a předměty rozdělit.

Co je nebezpečné zboží?

V podstatě je to veškeré zboží, které bylo vymezeno v rámci zákona o silniční dopravě. Jsou to látky či předměty, jejichž přeprava může být s ohledem na jejich stav nebo vlastnosti nebezpečná pro běžnou přepravu a může zároveň ohrozit nejen zdraví a bezpečnost osob, které jí převážejí, ale rovněž majetek a životní prostřední.

Co je Kemlerův kód?

Tento kód je unikátním označením nebezpečnosti dané nebezpečné látky určené pro přepravu dle tzv. dohod ADR (také RID). Například na cisterně převážející benzín je označeno výstražnou tabulkou číslo 33, pod kterým se skrývá vysoce hořlavý benzín.

Jak jsou tyto látky označovány?

Pro označení vozidel převážejících různé nebezpečné látky, jsou používány tzv. piktogramy ADR. Jedná se vlastně o bezpečnostní značky ADR, dle stanovených směrnic, kdy každá jednotlivá značka/piktogram představuje určitou látku.

Můžete tak na těchto vozidlech vidět značku oznamující náchylnost k výbuchu, nebezpečí požáru s bílým či černým plamenem, hořlavý nejedovatý plyn, jedovatou látku a další.

Zjednodušený přehled tříd ADR

 1. Výbušné látky a předměty
 2. Plyny
 3. Hořlavé kapaliny
  • Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivělé výbušniny
  • Samozápalné látky
  • Látky, které ve styku s vodou vytvářejí hořlavé plyny
 4. Látky podporující hoření
  • Organické peroxidy
 5. Toxické látky
  • Infekční látky
 6. Radioaktivní látky
 7. Žíravé látky
 8. Jiné nebezpečné látky a předměty

Kontrola přepravy nebezpečných věcí

Nutno podotknou, že přeprava ADR je ostře sledována a v rámci zákona i kontrolována. Kontrolním orgánem se podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) stala Celní správa České republiky.

Co je předmětem kontroly?

 • Kontrola přepravních dokladů, písemných pokynů, ale také osvědčení o školení řidiče.
 • Průkaz totožnosti a řidičské oprávnění.
 • Značení vozidel dle dohody ADR.
 • Osvědčení vozidla, jeho povinná výbava i celková výbava vozidla.
 • Hasicí přístroje.
 • Značení kusů, obaly i způsob přepravy.

Podobné články, co by vás mohly zajímat


Zdroje: www.wikipedia.org, www.multimex.cz, www.timocom.cz

Jak se vám líbí tento článek? Pomohl vám?

5/5 (42 hodnocení)
​​

Eliška Vachková

Eliška Vachková

Psaní je můj způsob sebevyjádření, který mi zároveň dodává určitou formu bezpečí. Když zrovna nepíšu články (což se moc nestává), učím soukromě angličtinu nebo cvičím. Obecně miluju organizaci, a tak je můj život jeden velký nepořádek, který se snažím mít pod kontrolou. Abych si zachovala rovnováhu, chodím na procházky, medituji, věnuji se józe nebo čtu knihy. Stres je mé druhé jméno, ale produktivita to první.

Více o nás a jak články vytváříme | Spolupráce a kontakt

Budeme rádi, když napíšete komentář s vaší zkušeností.

Přidat komentář

Recenzer
Logo