Obrátka zásob

Obrátka zásob je měřítkem, které udává, jak často se určité druhy zboží nebo produktů prodají nebo spotřebují během určitého časového období. Obrátka zásob se obvykle vypočítá jako poměr mezi počtem prodávaných nebo spotřebovaných jednotek zboží za dané období a průměrným počtem jednotek zboží, které jsou v daném období skladem.

Obrátka zásob je důležitým ukazatelem pro řízení dodavatelských řetězců a pro plánování zásob. Čím vyšší je obrátka zásob, tím rychleji se zboží prodává nebo spotřebovává a tím menší musí být množství zboží, které je nutné skladovat. To může přinést úspory nákladů na skladování a zároveň zajistit, že zákazníci dostanou požadované zboží včas a ve správném množství.

Na druhé straně příliš nízká obrátka zásob může znamenat, že se zboží prodává příliš pomalu nebo že se spotřebuje příliš pomalu. To může způsobit, že budou skladovány velké zásoby zboží, což zvýší náklady na skladování a zároveň může způsobit, že zákazníci nebudou mít k dispozici požadované zboží včas. V takových případech je nutné zvýšit obrátku zásob, aby se snížily náklady na skladování a zajistilo se dostatečné množství zboží pro zákazníky.

Obrátka zásob se obvykle počítá jako poměr mezi tržbami a hodnotou zásob. Například pokud společnost v jednom roce vygenerovala tržby ve výši 100 000 Kč a měla hodnotu zásob ve výši 20 000 Kč, její obrátka zásob by byla 5 (100 000 / 20 000 = 5). To znamená, že společnost prodala své zásoby pětkrát za rok.

Pro stanovení správné obrátky zásob je důležité znát charakteristiku daného druhu zboží nebo produktu, jako je například jeho prodávané množství, spotřeba, skladovací náklady a další faktory. Na základě těchto informací lze stanovit optimální obrátku zásob pro daný druh zboží nebo produkt, která bude zohledňovat potřeby zákazníků a zároveň sníží náklady na skladování. Pravidelné sledování obrátky zásob a případné úpravy vzhledem k měnícím se podmínkám na trhu mohou pomoci udržet efektivní a efektivní dodavatelské řetězce a zajistit, že zákazníci dostanou požadované zboží včas a ve správném množství.

Optimální obrátka zásob je důležitá nejen pro úspory nákladů na skladování, ale také pro zajištění dostatečného množství zboží pro zákazníky. Pokud je obrátka zásob příliš nízká, může dojít k nedostatku zboží, což může způsobit ztráty prodeje a zklamání zákazníků. Na druhé straně příliš vysoká obrátka zásob může vést k přebytku zboží, což znamená, že budou muset být zásoby zboží vyřazeny nebo prodány za nižší ceny, což může způsobit ztráty.

Pro stanovení optimální obrátky zásob se také mohou využívat různé modely a nástroje, jako je například ekonomické množství zásob nebo metoda ABC. Tyto modely a nástroje poskytují pomoc při stanovení optimálního množství zboží, které je nutné skladovat, a také pomáhají při plánování dodávek zboží tak, aby byly zásoby co nejefektivnější a nejefektivnější.

Pokud chcete dosáhnout optimální obrátky zásob, je důležité, abyste měli kvalitní a spolehlivé informace o svých zásobách a o jejich spotřebě. Tyto informace mohou být získávány pomocí různých nástrojů a technik, jako je například sledování zásob pomocí informačních systémů nebo využívání dat z různých zdrojů pro analýzu a plánování.

Nepřehlédněte i tyto články:


Zdroje: www.cashbot.cz, www.skladon.cz

Jak se vám líbí tento článek? Pomohl vám?

4.9/5 (52 hodnocení)
​​

Odborná redakce

Odborná redakce

Každý den se zabýváme shromažďováním velkého množství informací o produktech, službách, ale i obchodech a mnoha dalších. Všechny tyto informace podrobně studujeme a následně z nich zpracováváme recenze a nákupní manuály, jejichž úkolem je pomoci zákazníkovi s výběrem. Naší snahou je doporučit co nejvhodnější produkt, o kterém jsme si jisti, že vám bude ve všech směrech vyhovovat a co nejdéle sloužit. To je naším cílem. Více o nás. Spolupráce a kontakt.

Budeme rádi, když napíšete komentář s vaší zkušeností.

Přidat komentář

Recenzer.cz
Logo