Nejčastější závady praček

Pračka, je po sporáku a lednici snad nejdůležitějším domácím spotřebičem, který se v mnoha případech používá každý den. Pokud o ni pravidelně pečujete, máte jistotu, že bude pracovat jak má a ještě tím můžete prodloužit její životnost. Ostatně správnou péčí a údržbou lze předcházet také častým poruchám, čímž poté odpadá nutnost řešit nejčastější závady, které se mohou vyskytovat.

Mnohé poruchy sice můžete odstranit svépomocí, ovšem u některých neuděláte nic a musíte zavolat odborného technika, aby provedl autorizovaný servis, který vás může vyjít na nemalé peníze. Není na škodu si před pořízením nového domácího spotřebiče tohoto typu zjistit také poruchovost praček vámi vybrané značky.

Takové informace můžete najít nejen na našem recenzním webu, ale rovněž mezi hodnocením uživatelů, kteří již pračku, kterou jste si vyhlédli, zakoupili před vámi a mají nějakou zkušenost.

Každá značka je něčím charakteristická a to platí i v případě jakékoliv poruchy. Než se společně podíváme na nejčastější závady praček, co vás mohou potkat, připomeneme si, jak pečovat o pračku, aby dlouho vydržela.

 1. Minimálně jednou za rok vyčistěte sítko ventilu přívodu vody na pračce.
 2. Pravidelně čistěte filtr čerpadla.
 3. Pravidelně, aspoň jednou za měsíc (nebo podle potřeby) otřete manžetu pračky.
 4. Odstraňte nečistoty z vnitřní strany dvířek.
 5. Čistěte aspoň jednou za 14 dní šuplík násypky, kam aplikujete aviváž, prací gel či sypký prací prášek. To je ideální způsob, jak předcházet tvorbě plísní a tím nepříjemnému zápachu.
 6. Jednou za měsíc spusťte program na vyvářku, aby se vydezinfikoval vanový prostor.

Co jsou chybové kódy a k čemu slouží?

U moderních praček je velkou výhodou, že umí ukázat tzv. chybový kód. Pod každým takovým kódem se skrývá určitý problém, který může u vaší pračky nastat. Pokud ovšem nevíte, co daný kód konkrétně představuje, je vám to v podstatě k ničemu.

Ve většině případů se dají tyto chybové kódy najít v návodu, co je součástí balení pračky při jejím pořízení, ovšem po instalaci pračky je většinou vyhozen nebo uložen na takové místo, kde ho najdete, až ho nebudete potřebovat.
Rozhodli jsme se tedy sepsat ty nejběžnější chybové kódy, které jsou charakteristické pro dvě populární značky praček, ale i důvody, proč se kód objevil a možná řešení.

Chybové kódy praček Whirlpool

Americké pračky Whirlpool mají sice funkci v podobě 6. smyslu, která zajišťuje, aby byla spotřeba elektrické energie co nejnižší, ale bylo dosaženo nejlepších výsledků. Přesto se ani jim nevyhýbají chybová hlášení značící poruchu.

 • F01 – kód představuje problém s přívodem vody do pračky. Důvodem může být příliš nízký tlak vody v potrubí, takže voda neteče tolik, kolik by bylo potřeba. Jakmile se tato chyba objeví, jako první mrkněte na tlak vody v potrubí. Tento chybový kód se může objevit v případě poruchy snímače hladiny vody, ten je poté rovněž nutno zkontrolovat. Problém může být i neprůchodnost plnicího ventilu nebo je málo otevřený vodovodní kohoutek.
 • F02 – značí problém s uzavíracím mechanismem. Když se tato chyba objeví, znamená to, že je zablokován zámek dveří. Pomůže restartovat pračku, případně jí úplně odpojit od elektrické sítě. Zkuste to zopakovat víckrát, a pokud ani jedno nepomůže, bude nutné domluvit návštěvu servisního technika, protože mohlo klidně dojít k poškození dveřního mechanismu. Totožný chybový kód je určen i pro zablokovaný elektrický ventil, jehož úkolem je plnit vodu. Bude potřeba jej opravit, nebo rovnou vyměnit za nový.
 • F08 – porucha topného tělesa. Došlo k tomu, že mohl vyhořet ohřívač vody nebo se poškodil. Volejte vždy servis, aby se ohřívač opravil nebo vyměnil. Tento kód rovněž značí zlomení ochranného tlakového spínače, nebo poškození elektrického regulátoru.
 • F5 – porucha termistoru, který se mohl poškodit či odpojit.
 • F12 – problém ohřevu vody. Mohlo dojít k poruše topného zařízení nebo tlakového spínače, takže se voda přestala hřát. Důvodem může být i poškozené vedení mezi ohřívačem a regulátorem.
 • F13 – problém s přitékající vodou. Voda se nevlévá do zásobníku díky vysokému tlaku ve vodovodu, případně se ucpala přihrádka na prací prostředek a je potřeba vyčistit. Problémem může být rovněž znečištěný filtr, který stačí důkladně očistit.
 • F23 – problém se snímačem vody, který se poškodil a není tak možné snímat hladinu vody v pračce. Je potřeba zkontrolovat tlakový spínač a podle potřeby jej vyměnit za nový.
 • F24 – hlásí problém, kdy je v bubnu moc prádla nebo je problém s vstupní vodou.
 • F27 – problém s elektromotorem, kdy dojde k nesprávnému umístění rezervního relé na desce řídícího modulu a motor se tak otáčí pouze jedním směrem.
 • FP – chybový kód poruchy odtoku, který se nejspíš ucpal a bude potřeba ho jen vyčistit.

Chybové kódy praček Bosch

 • E2 – problém s pouštěním vody, kdy je nízký tlak vody a voda se tak napouští jen velmi pomalu. Je nutná kontrola potrubí a senzoru tlaku.
 • E5 – ucpaná odpadní hadice/zanesený filtr, zkontrolujte ucpání hadice nebo zda není moc vysoko, případně vyčistěte filtr a zbavte jej nežádoucích nečistot či předmětů.
 • E16/F16 – otevírací mechanismus. Dvířka nelze otevřít nebo zavřít, takže je dobré nejdříve restartovat pračku. Pokud to nepomůže, odpojte jí ze zásuvky a znovu zapojte, jinak volejte servis.
 • E18/F18 – překročena doba čerpání. Zkontrolujte čerpadlo vody, restartujte pračku nebo odpojte od elektrické sítě.
 • F21 – chyba motoru. Když nestačí restart pračky, volejte servisního technika.
 • E23/F23 – voda v základně pračky. Jakmile voda uniká do základny, ihned volejte servisního technika.
 • E32 – nesprávná kalibrace, kontaktujte servis.

Jaké jsou nejčastější závady praček?

Je dobré zmínit, že závad se může objevit opravdu mnoho, ovšem záleží také na výrobci či modelu, případně rovněž o štěstí, když natrefíte na „kus“, který bude mít poruchu každou chvíli nebo takový, co s ním nebude problém třeba 5 let.

Pračka neždíme/neodstřeďuje

 • Přetížení pračky/překročení kapacity bubnu – nejčastějším důvodem je nevhodně vyvážené prádlo a překročení maximální kapacity bubnu. Pračku je nutné vypnout, otevřít dvířka, prádlo vyjmout a ručně vyždímat, teprve poté vložit zpět do pračky, případně jej rozprostřete po prostoru bubnu tak, aby byla vrstva rovnoměrná. Když to nebude mít žádný efekt a problém bude pokračovat, musíte část prádla přendat do lavoru a nechat vyždímat jen část.
 • Ucpaná či poškozená odpadní hadice – pokud se hadice ucpe, je nutné jí vyčistit, ovšem mechanicky poškozenou hadici, která je třeba zlomená nebo ohnutá, je nejlepší rovnou vyměnit.
 • Ucpaný filtr – ten stačí vyjmout a pečlivě vyčistit.
 • Prací program neobsahuje odstřeďování – to se stává u některých modelů praček, že použijete program, kde není funkce odstředění. Vždy je potřeba zjistit, z čeho se daný program skládá.
 • Porucha elektroniky – problémem může být čerpadlo či některý z vnitřních mechanismů v pračce. Pokud ovšem odejde elektronika nebo se jakkoliv poškodí, je nutné vždy volat servisního technika.

Pračka nevypouští vodu

 • Ucpaný filtr pračky – ve chvíli, kdy přestane pračka vypouštět vodu, zkontrolujte jako první odtokový filtr pračky. Když to bude potřeba, vyčistěte jej.
 • Zaseknuté čerpadlo – pokud se nevypouští z pračky voda z prvního máchání, mohl by to být problém s vypouštěcím čerpadlem. Zkontrolujte, zda v něm nejsou nečistoty, ať už vlasy, vlákna látek, žmolky, případně i různé předměty, například knoflíky. Komora čerpadla by měla být naprosto čistá, prázdná a čerpadlo by se mělo sice protáčet, ale v dané poloze klást mírný odpor.
 • Ucpaná odpadní hadice – v hadici mohou být usazeniny i nějaké předměty. Vyčistěte nejen hadici, ale také pračkový sifon a odpad ve zdi.

Jak vyčistit filtr pračky?

 1. Otevřete malý výklopný kryt (většinou je v levém či pravém dolním rohu na přední straně pračky)
 2. Dejte na zem hadr či nízkou nádobu
 3. Vyšroubujte opatrně filtr a počítejte s tím, že bude vytékat voda
 4. Filtr důkladně opláchněte pod tekoucí vodou a vyndejte z něj rukou veškeré nečistoty (vlákna, vlasy atd.)
 5. Naposledy opláchněte a zase opatrně našroubujte zpět
 6. Zavřete výklopná dvířka a je hotovo

Pračka nenapouští vodu

 • Uzavřený přívod vody/kohoutek k pračce – stane se, že můžete zapomenout pustit vodu, takže to je první co vždy zkontrolujte, pokud se voda nenapouští. To samé platí u přívodu vody do bytu/domu.
 • Nesprávně zavřena dvířka pračky – pokud nejsou úplně dovřená, nebude se voda napouštět. Mrkněte na ně a podle potřeby dovřete nebo znovu otevřete a zavřete.
 • Nízký tlak vody – podívejte se, jestli má voda z kohoutku dostatečný tlak a za jak dlouho napustíte například kbelík s vodou. Nedostatečný tlak v rozvodech znamená, že se voda do pračky nebude napouštět.
 • Ucpaná, zlomená, ohnutá nebo jinak mechanicky poškozená hadice – je nutné zkontrolovat přívodní hadici do pračky a v případě, že je jakýkoliv problém, tak jí vyměnit. Když v ní budou jen nečistoty, stačí je odstranit a tím se zbavit ucpávky.
 • Porucha na řídící jednotce – tento problém rozhodně nevyřešíte, rovnou volejte servisního technika.

Uvolněný buben pračky

 • Uvolněná pružina – když se uvolní jedna či více pružin, na kterých je buben zavěšen, začne pračka vydávat nadměrný hluk. Projeví se to zejména při ždímání, kdy bude buben tzv. bouchat. Podívejte se proto do vnitřního prostoru pračky, zda není pružina uvolněná. Jestli bude, jednoduše jí zahákněte zpátky k bubnu.
 • Vadné ložisko pračky – pružiny máte v pořádku, ale buben je stejně volnější a dělá velký hluk? Pak došlo k opotřebení ložiska a budete potřebovat nové, aby byla zajištěna správná rotace bubnu. Volejte proto servisního technika, který vám ložisko vymění.

Pračka vyhazuje pojistky

 • Nevyhovující/slabý jistič – to bývá častý důvod, proč pojistky vypadávají. Slabý jistič, který tzv. neutáhne pračku, vám je k ničemu, akorát to může spotřebič poškodit. Vždy si ohlídejte, že máte instalován dostatečně silný jistič, případně si nechte udělat zcela samostatný okruh, na kterém bude jen samotná pračka.
 • Zkrat – problém v elektrickém kabelu může způsobit zkrat, stejně jako když je problém se zásuvkou nebo se porouchá motor či topné těleso. Dokonce i unikající voda vám může zařízení zkratovat a vyhodit pojistky. Pokud nejste elektrikáři, nezkoušejte s kabely cokoliv dělat a volejte servisního technika.

Pračka napustí vodu, ale nepere

 • Spadlý nebo prasklý klínový řemen – u praček s klasickým motorem může být problém s klínovým řemenem, který se mohl přetrhnout nebo uvolnit a vzhledem k tomu, že spojuje motor s bubnem je to problém. Rovněž může prasknout řemenice. V případě, že se řemen jen uvolní, nasaďte jej na malou řemenici motoru a hned natáhněte i na velkou řemenici bubnu. Řemen, co je vytahaný či popraskaný nechte odborníkem rovnou vyměnit.
 • Opotřebované uhlíky motoru – opět se to týká praček s klasickým motorem, kdy sice pračka napustí vodu, ale nepere, protože se netočí buben. Důvodem mohou být opotřebované nebo poškozené uhlíky motoru. Zavolejte servisního technika a ten zjistí, jestli stačí vyměnit jeden uhlík nebo raději oba.
 • Vadný motor/závada elektroniky – u moderních praček nenajdete řemeny, ani uhlíky, takže pokud se neobjeví konkrétní chybový kód, je ne vině závada v elektronice a na to musíte opět volat odborníka přes servis.
 • Zaseknutý buben pračky – voda se může klidně napustit, ale pračka nebude prát, protože se kvůli nějakému nežádoucímu předmětu ve vnitřní části pračky nemůže točit buben. Může to být cokoliv, takže nejprve odpojte pračku ze zásuvky a poté rukou zjistěte, jestli se buben může točit. Když bude někde drhnout nebo se ani nezačne točit, mohlo tam něco proniknout a je potřeba to vyndat. Musíte otevřít kryt pračky, najít topné těleso (TEN) a s maximální opatrností jej odpojit. Vznikne vám tak dostatečný prostor, kudy můžete předmět vyndat a zase stejným postupem vraťte topné těleso zpět.

V pračce zůstává voda

 • Vypouštěcí hadice byla ohnutá či ucpaná – pokud po skončení pracího cyklu zůstává v nádrži pračky voda, nemuselo dojít k jejímu úplnému vypuštění z důvodu poškozené hadice, ať už šlo o ucpání nečistotami nebo nevhodným umístěním, kdy došlo k jejímu ohnutí/zlomení.
 • Ucpaný vypouštěcí filtr – musíte filtr důkladně očistit a mělo by to být v pořádku.
 • Porucha vypouštěcího čerpadla – jestli se stalo, že v bubnu zůstala všechna voda a spotřebič v průběhu cyklu divně „bzučel“, pak je na vině právě čerpadlo. Volejte servisního technika.

Pračka je hlučná

 • Špatně vyvážená pračka – pokud slyšíte bouchání při ždímání, prohlédněte, jestli má pračka nožičky ve správné poloze, případně je nastavte tak, aby byly v optimální výšce.
 • Cizí předměty v bubnu – zkontrolujte, jestli nejsou v bubnu nějaké předměty, které tam nepatří a nejspíš byly zapomenuté v kapsách kalhot, například klíče, mince, ale také třeba upadlé knoflíky z oblečení atd.
 • Pračka je příliš blízko zdi – umístili jste pračku na nejlepší možné místo, ale je moc blízko zdi či jiného povrchu, takže dochází k nárazům během praní a ještě více při odstřeďování? Pak stačí spotřebič posunout a problém je vyřešen, pokud vám to prostor dovolí. Jestli tam moc místa na posunutí nemáte, zkuste aspoň mezi pračku a zeď dát pěnový tlumič, který by měl hluk minimalizovat.
 • Přeplněný buben pračky – dodržování kapacity bubnu je základ, pokud ho moc naplníte, nejen, že prádlo nebude úplně čisté, ale při odstřeďování bude maximální hluk kvůli přetížení bubnu.
 • Uvolněné/opotřebované tlumiče – jestli nemáte jistotu, kde přesně tuto závadu zkontrolovat, raději rovnou volejte servisního technika. V některých případech ovšem nemusí jít o tlumiče, ale bude nutná výměna ložiska pračky.

Pračka neohřívá vodu

 • Vyšší dávka pracího prostředku – dali jste do zásobníku moc pracího prášku, nebo tam vlili až moc tekutého gelu? Zkuste příště použít jen poloviční dávku.
 • Vodní kámen na topném tělesu – jestli se na topném tělese vytvořila vrstva vodního kamene, nebude pracovat jak má. Stačí využít speciální prostředek na vodní kámen v pračce, který nasypete do zásobníku na prací prostředek. Poté nastavte prací cyklus na 60°C nebo 90°C a nechte proběhnout až do konce. Je dobré tento postup aplikovat pravidelně, minimálně jednou za 3 měsíce.
 • Porucha topného tělesa – jeho porucha může být důvodem, že se voda v pračce nehřeje. U moderních praček by měl tuto závadu ohlásit chybový kód. Volejte servisního technika, který bude muset provést opravu či výměnu.
 • Porucha termostatu – když se termostat porouchá, není schopen optimálně vyhodnotit teplotu vody, takže není její teplota dostatečná v rámci pracího programu. Opět je to problém, který musí řešit odborník.

Nejdou otevřít dvířka pračky

 • Bezpečnostní dětská pojistka – mrkněte, jestli se vám náhodou tato funkce nespustila. Na displeji pračky by měl být zobrazen symbol dětské pojistky.
 • Uzamčení pracím programem – některý prací programy jsou nastaveny tak, že udržují dvířka pračky uzamčena ještě dávno po skončení pracího cyklu, klidně až 20 minut.
 • Přehřátí pračky/porucha z přehřátí – mělo by stačit jen odpojit pračku z elektrické sítě a počkat třeba půl hodiny, až vychladne a poté znovu připojit k síti, jestli půjdou dvířka otevřít.
 • Porucha elektroniky – v případě, že došlo k poruše elektroniky a nedaří se vám dvířka otevřít ani po restartu pračky, volejte servis.

Prací prášek a aviváž zůstávají v zásobníku

 • Zanesený zásobník – jediné, co můžete udělat, je zásobník opatrně vyjmout a velmi důkladně vyčistit. Skvělý je zubní kartáček, s jehož pomocí se dostanete i na hůře dostupná místa zásobníku a zbavíte jej veškerých nečistot.
 • Ucpaná přívodní hadička – přívodní hadičku propláchněte, v případě nutnosti profoukněte, aby byla průchodná a mohla přivádět vodu do zásobníku, odkud je vodou vyplavován prací prostředek i aviváž.

Pračka teče

 • Mechanicky poškozená přívodní či odpadní hadice – obě hadice je nutné prohlédnout, jestli nejsou jen špatně nasazené. Hadice mohou být rovněž zpuchřelé, těsnění u přívodu vody může být staré, ale rovněž může být problémem ucpání nečistotami. V případě, že je hadice prasklá či jakkoliv jinak poškozená, ideální je vyměnit ji za novou.
 • Porušené gumové těsnění dvířek – pokud netěsní dvířka pračky, je to další z důvodů, proč pračka teče. Jakmile najdete drobné kapky vody pod dvířky, je to tento důvod. Gumové těsnění už má své nejlepší období za sebou, takže bude nutné povolat servisního technika, aby vám dal nové.
 • Zanesený filtr – jak otevřít filtr pračky jsme vám již psali výše, takže jakmile pračka teče a není to žádná z předchozích příčin, může být důvodem právě znečištěný filtr, který bude potřeba vyndat a pečlivě vyčistit.

Pračka nedokončí program

 • Nadměrné množství prádla v bubnu – pokud se vám stane, že se pračka zastaví uprostřed pracího cyklu, může být důvodem překročení kapacity bubnu/pračky. U chytrých praček najdete senzor, který se aktivuje při nadměrně naplněném bubnu, protože pračka není schopna takovou hmotnost správně vyvážit. Odeberte z pračky několik kousků prádla, restartujte pračku a zkuste to znovu.
 • Problém s vypouštěním vody – mrkněte na odtokový filtr i odtokovou hadici, protože mohou být poškozené či ucpané. Prohlédněte rovněž čerpadlo, protože se tam mohl zaseknout nějaký předmět.
 • Porucha elektroniky – pokud pračka bez problémů pracuje, ale dojde k zastavení pracího programu, aniž by na cokoliv spotřebič reagoval, mohlo dojít k závadě na elektronice a s tím pomůže jedině servisní středisko.
 • Porucha ohřevu vody – prací program se zastaví, protože je voda moc studená a nedošlo k jejímu ohřátí na požadovanou teplotu odpovídající zvolenému pracímu programu. Problémem může být topné těleso, které se buď zaneslo vodním kamenem, nebo došlo k jeho poškození či poruše. Opět je nutné pozvat servisního technika.

Jak otevřít zablokovaná dvířka pračky?

Pokud dojde k tomu, že se zablokují dveře pračky, je možné, že se po skončení pracího cyklu otevřou až po uplynutí určitého časového intervalu. Pračka nejde otevřít i ve chvíli, kdy v ní zůstane voda. Vodu je možné odčerpat nebo nouzově vypustit. Pro otevření dveří je nutné provést kontrolu, jestli není v pračce voda.

 1. Otevřete dvířka filtru na přední straně pračky
 2. Nechte vytéct vodu do záchytné nádoby
 3. Zkontrolujte, zda je odtok v pořádku
 4. Filtr zbavte textilních vláken a propláchněte
 5. Znovu spusťte prací cyklus, aby se zjistilo, zda je problém vyřešen

Neváhejte provést i nouzové otevření dveří, na což vám stačí šroubovák. S jeho pomocí zatáhněte za táhlo, aby se dvířka otevřela. U některých praček najdete toto táhlo hned vedle filtru textilních vláken.

Podobné články, co by vás mohly zajímat


Jak se vám líbí tento článek? Pomohl vám?

4.9/5 (62 hodnocení)
​​

Kateřina Horáková

Kateřina Horáková

Práce s texty je nejen mou profesí, ale zároveň celoživotním koníčkem. Je to má vášeň stejně jako kvalitní čokoláda. Mám ráda výzvy a baví mě hrát si se slovy tak, aby byl výsledek dokonalý a přesně podle představ klienta. Mám více než 25 let praxe. Kromě toho moc ráda vařím i peču, vymýšlím recepty a stále zkouším něco nového. Ve volném čase si ráda přečtu dobrou knihu, tvořím videa a věnuji se své malé domácí ZOO.

Více o nás a jak články vytváříme | Spolupráce a kontakt

1 komentář
 1. Dobrý den , pračka mi přestala sprchovat prádlo. Je slyšet tichý zvuk čerpadla ale voda nesprchuje. Mohu si sama nějak pomoci?děkuji Rodinová

Přidat komentář

Recenzer
Logo